Apocalipsis, cap. 8, cf. BYZ

1. Și când a deschis cea de-a șaptea pecete, s-a făcut tăcere în cer ca o jumătate de ceas [ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον].

2. Și i-am văzut pe cei 7 Îngeri, care înaintea lui Dumnezeu au stat, și le-au fost date lor 7 trâmbițe.

3. Și alt Înger a venit și a fost stând peste jertfelnic, având cădelniță de aur [ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν]. Și i-a[u] fost dat[e] lui tămâile cele multe [θυμιάματα πολλα], pentru ca să [le] aducă, [dimpreună cu] rugăciunile tuturor Sfinților [ταῖς προσευχαῖς τῶν Ἁγίων πάντων], pe altarul cel de aur, cel [care este] înaintea tronului.

4. Și s-a suit fumul tămâilor din mâna Îngerului, [dimpreună cu] rugăciunile Sfinților, înaintea lui Dumnezeu.

5. Și a luat Îngerul cădelnița și a umplut-o pe ea din focul jertfelnicului și a aruncat-o spre pământ. Și au fost tunete și glasuri și fulgere și cutremur.

6. Iar cei 7 Îngeri, cei care au cele 7 trâmbițe, s-au pregătit pe ei înșiși ca să trâmbițeze.

7. Și cel dintâi a trâmbițat și s-a făcut grindină și foc amestecat cu sânge și a fost aruncat spre pământ. Și a treia [parte] a pământului a fost arsă și a treia [parte] a pomilor a fost arsă și toată iarba cea verde a fost arsă.

8. Și cel de-al doilea Înger a trâmbițat și ca muntele cel mare, arzând, a fost aruncat întru mare. Și s-a făcut a treia [parte] a mării sânge.

9. Și a murit a treia [parte] a vietăților [celor] din mare, cele având suflete [τὰ ἔχοντα ψυχάς], și a treia [parte] a corăbiilor a fost nimicită cu totul.

10. Și cel de-al treilea Înger a trâmbițat și a căzut din cer steaua cea mare, arzând ca făclia, și a căzut pe[ste] a treia [parte] a râurilor și pe[ste] izvoarele apelor.

11. Și numele stelei se zice Absint [ὁ Ἄψινθος][1]. Și s-a făcut a treia [parte] a apelor întru absint și mulți oameni au murit din cauza apelor, că[ci] au fost amărându-se [ὅτι ἐπικράνθησαν][2].

12. Și cel de-al patrulea Înger a trâmbițat și a fost stricând a treia [parte] a soarelui și a treia [parte] a lunii și a treia [parte] a stelelor, pentru ca să fie întunecată a treia [parte] a lor, și a treia parte a ei [a lor] să nu strălucească ziua, și noaptea de asemenea.

13. Și am văzut și am auzit un vultur zburând în mijlocul cerului [ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι], zicând [cu] glas mare: „Vai [Οὐαί], vai, vai celor care locuiesc pe pământ, din cauza glasurilor celor rămase ale trâmbiței, ale celor trei Îngeri care voiesc a trâmbița!”.


[1] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Absint.

[2] S-au umplut de amăreala apei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *