Apocalipsis, cap. 9, cf. BYZ

1. Și cel de-al cincilea Înger a trâmbițat și am văzut stea din cer căzută spre pământ și i-a fost dată lui cheia fântânii abisului [ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου].

2. Și a deschis fântâna abisului și s-a suit fumul din fântână ca fumul cuptorului arzând și a fost întunecat soarele și văzduhul de fumul fântânii.

3. Și din fum au ieșit lăcustele [ἀκρίδες] spre pământ și le-a fost dată lor puterea, precum au putere scorpionii pământului [ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς].

4. Și le-a fost grăindu-li-se lor ca să nu facă nedreptate ierbii pământului, nici [la] toată verdeața și nici [la] tot pomul, fără numai oamenilor acelora [care] nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunțile lor [εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσιν τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν].

5. Și le-a fost dat lor ca să nu-i omoare pe ei, ci ca să-i chinuie [pe ei] cinci luni. Iar chinuirea lor [va fi] precum chinuirea scorpionului când are să-l lovească pe om.

6. Și în zilele acelea oamenii vor căuta moartea și nu o vor afla pe ea [Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν]. Și vor pofti să moară și moartea va fugi de la ei [καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύξεται ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ θάνατος].

7. Iar asemănările lăcustelor [vor fi] asemenea cailor pregătiți spre război și pe capetele lor [vor fi] precum cununile cele de aur și fețele lor [vor fi] ca fețele oamenilor.

8. Și aveau păr precum părul femeilor, iar dinții lor erau ca ai leilor.

9. Și aveau platoșe ca platoșele cele de fier, iar glasul aripilor lor [era] ca glasul carelor multe de cai alergând spre război.

10. Și au cozi asemenea [cu] scorpionii și ace. Și în cozile lor au puterea să-i nedreptățească pe oameni cinci luni,

11. având împărat peste ele pe Îngerul abisului [Ἄγγελον τῆς ἀβύσσου]. Numele lui, în evreiește, [este] Abbadon [Ἀββαδών], iar în limba greacă are numele Apollion [Ἀπολλύων]/ Nimicitorul.

12. Un vai a trecut [Ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν]! Iată [ἰδού], vin încă două vaiuri după acestea [ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα]!

13. Și cel de-al șaselea Înger a trâmbițat și am auzit un glas din cele patru coarne ale jertfelnicului celui de aur de dinaintea lui Dumnezeu,

14. zicându-i celui de-al șaselea Înger care are trâmbița: „Dezleagă-i pe cei 4 Îngeri, pe cei legați la râul cel mare, la Eufratis [Εὐφράτης[1]]!”.

15. Și au fost dezlegați cei 4 Îngeri, cei pregătiți spre ceasul și spre ziua și luna și anul, pentru ca să omoare cea de-a treia [parte din] oameni.

16. Iar numărul armatelor [pe] cal [cai era] zeci de mii de zeci de mii [μυριάδες μυριάδων]. Am auzit numărul lor.

17. Și așa am văzut caii în vedenie și pe cei șezând pe ei: având platoșele de focuri și de hiacinturi și de pucioase [ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις]. Iar capetele cailor [erau] precum capetele leilor și din gurile lor ieșind foc și fum și pucioasă.

18. De aceste trei plăgi au fost omorâți a treia [parte din] oameni: de focul și de fumul și de pucioasa care ieșea din gurile lor.

19. Căci puterea cailor în gura lor este și în cozile lor. Căci cozile lor [sunt] asemenea șerpilor, având capete, și cu ele nedreptățesc.

20. Iar cei rămași [dintre] oameni, care nu au fost omorâți cu plăgile acestea, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor [οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν], ca să nu se închine demonilor [ἵνα μὴ προσκυνήσωσιν τὰ δαιμόνια] și idolilor celor de aur și celor de argint și celor de bronz și celor de piatră și celor de lemn, care nici a vedea [nu] pot, nici a auzi, nici a umbla.

21. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curviile lor, nici de hoțiile lor.


[1] Forma de N., pentru că în text avem forma de D.