Apocalipsis, cap. 13, cf. BYZ

1. Și am fost stând pe nisipul mării. Și am văzut o fiară [θηρίον] suind din mare, având 10 coarne și 7 capete, iar pe coarnele ei 10 diademe [διαδήματα] și pe capetele ei nume de blasfemie [ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας].

2. Iar fiara, pe care am văzut-o, era asemenea leopardului [παρδάλει] și picioarele ei [erau] ca ale ursului [ἄρκου] și gura ei [era] ca gura leului [λέοντος]. Și balaurul [ὁ δράκων] i-a dat ei puterea sa și tronul său și putere mare.

3. Și unul din capetele ei [era] ca înjunghiat spre moarte [ἐσφαγμένην εἰς θάνατον]. Și rana de moarte a ei a fost vindecată. Și s-a minunat tot pământul dinapoia fiarei [καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου].

4. Și s-au închinat balaurului, celui care a dat puterea fiarei, și s-au închinat fiarei, zicând: „Cine [este] asemenea fiarei? Și cine poate să se războiască cu ea?”.

5. Și i-a fost dată ei gură grăind cele mari și blasfemie [μεγάλα καὶ βλασφημίαν]. Și i-a fost dată ei putere de război [ἐξουσία πόλεμον], [pentru ca] să facă [război] 42 de luni.

6. Și și-a deschis gura sa întru blasfemie către Dumnezeu, [ca] să blasfemieze numele Său și cortul Său, pe cei care locuiesc în cer.

7. Și i-a fost dat ei să facă război cu Sfinții și să-i biruie pe ei. Și i-a fost dată ei puterea pe[ste] toată seminția și poporul și limba și neamul [καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος].

8. Și i se vor închina ei toți cei care locuiesc pe pământ [καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς], al căror nume nu a fost scris în cartea vieții, a Mielului Celui înjunghiat[1], de la întemeierea lumii [ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς, τοῦ Ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου].

9. Dacă cineva are ureche [οὖς], să audă!

10. Dacă cineva ține [în] robie, [acela] este îndepărtat. Dacă cineva cu sabia va ucide, el cu sabia trebuie să fie ucis. Aici este răbdarea și credința Sfinților.

11. Și am văzut o altă fiară suind din pământ și avea două coarne asemenea Mielului, dar grăia ca balaurul.

12. Și toată puterea celei dintâi fiare [aceasta] o face înaintea ei[2]. Și făcea pământul și pe cei care locuiesc pe el, ca să se închine fiarei celei dintâi, căreia i-a fost vindecată rana de moarte a ei.

13. Și [a doua fiară] face semne mari, [făcând] ca și foc să se coboare din cer pe pământ înaintea oamenilor.

14. Și [aceasta] îi înșală pe cei ai mei, pe cei care locuiesc pe pământ, pentru semnele care i-au fost date ei [διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ], [ca] să le facă înaintea fiarei [celei dintâi], zicând celor care locuiesc pe pământ să facă chipul fiarei [εἰκόνα τῷ θηρίῳ] [celei dintâi], care avea rana de sabie și, [cu toate acestea], a trăit.

15. Și [fiarei celei de-a doua] i-a fost dat ei duh [καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα], [ca] să-l dea chipului fiarei [δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου][celei dintâi], ca să și grăiască chipul fiarei [ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου][celei dintâi], și pe oricâți să-i facă să fie omorâți, dacă nu au să se închine chipului fiarei [celei dintâi].

16. Și [fiara cea de-a doua] îi face pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei liberi și pe cei robiți, ca să le dea lor peceți [ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χαράγματα] pe mâna lor cea dreaptă sau pe fruntea lor [ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν],

17. și ca nimeni să nu poată să cumpere sau să vândă [καὶ ἵνα μή τις δύναται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι], afară de cel care are pecetea [εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα], numele fiarei [τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου] sau numărul numelui ei [ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ].

18. [Și] aici este înțelepciunea. Cel care are minte [Ὁ ἔχων νοῦν][3], să socotească numărul fiarei [ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου][celei dintâi]! Căci numărul este de om [ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν], iar numărul ei este 666 [καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἐστὶν ἑξακόσια ἑξήκοντα ἕξ].


[1] Se referă la Hristos Domnul.

[2] Înaintea primei fiare. Pentru că a doua fiară face tot ce a făcut prima fiară.

[3] Minte duhovnicească, adică înțelegere mistică, profundă.