Ieșirea, cap. 5, cf. LXX

1. Și după acestea a[u] intrat Moisis și Aaron către Farao și i-au zis lui: „Acestea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Trimite-l pe poporul Meu, pentru ca să-Mi prăznuiască Mie în pustiu!»”.

2. Și Farao [Φαραώ] a zis: „Cine este Căruia voi asculta glasul Său, astfel încât să-i trimit pe fiii lui Israil? Nu L-am cunoscut pe Domnul [οὐκ οἶδα τὸν Κύριον] și pe Israil nu îl trimit”.

3. Și i-au zis lui: „Dumnezeul evreilor ne-a chemat pe noi [ὁ Θεὸς τῶν εβραίων προσκέκληται ἡμᾶς]! Așadar, vom merge cale de trei zile întru pustiu, pentru ca să jertfim Dumnezeului nostru, ca nu cumva să ne întâmpine pe noi moartea sau uciderea”.

4. Și le-a zis lor împăratul Egiptosului: „Pentru ce, Moisi și Aaron [Μωυσῆ καὶ Ααρων][1], stricați poporul meu de la lucrurile [lor]? Mergeți, fiecare [dintre] voi, către lucrurile sa- le!”.

5. Și a zis Farao: „Iată, acum se înmulțește poporul! Așadar, să nu-i oprim pe ei din lucrurile [lor]!”.

6. Și Farao le-a rânduit supraveghetorilor poporului și cărturarilor, zicându-le:

7. „Nu va mai fi adăugându-se, [pentru] a da paie poporului, spre facerea cărămizii, precum ieri și alaltăieri, [ci] ei să meargă și să-și adune lor paiele!

8. Și învoiala facerii cărămizii, pe care ei o fac, în fiecare zi o vei pune asupra lor. [Și] nu vei lua nimic [din greutatea ei, pentru ca să nu] fie fără muncă. Căci pentru aceasta au strigat, zicând: «Să mergem și să jertfim Dumnezeului nostru».

9. Să se îngreune lucrurile oamenilor acestora și să se îngrijoreze de acestea și să nu se îngrijoreze în[tru] cuvintele cele deșarte!”.

10. Și îi apăsau pe ei supraveghetorii și cărturarii și ziceau către popor, zicându-le: „Acestea zice Farao: «Nu vă mai dau vouă paie!

11. Voi înșivă, mergând, adunați-vă vouă înșivă paie, de unde aveți să aflați, căci nu se ridică din învoiala voastră nimic!»”.

12. Și a fost împrăștiindu-se poporul în tot Egiptosul [ca] să strângă trestie spre [a face] paie.

13. Dar supraveghetorii îi apăsau pe ei, zicându-le: „Sfârșiți lucrurile cele cuvenite pe [fiecare] zi, ca și când paie vi s-ar fi dat vouă!”.

14. Și au fost bătuți cărturarii neamului fiilor lui Israil, cei care au fost puși pe[ste] ei, de către căpeteniile lui Farao, zicându-le: „Pentru ce nu ați sfârșit învoielile voastre, ale facerii cărămizii, și astăzi, precum ieri și alaltăieri?”.

15. Și au intrat cărturarii fiilor lui Israil [și] au strigat către Farao, zicându-i: „Pentru ce faci așa slujitorilor casei tale?

16. Paie nu este dat [nu sunt date] slujitorilor casei tale și cărămidă ne zici nouă a face? Și, iată, slujitorii tăi au fost bătuți! Așadar, vei face nedreptate poporului tău?”.

17. Și le-a zis lor: „Fără muncă sunteți, leneși sunteți, pentru aceasta ziceți: «Să mergem să jertfim Dumnezeului nostru».

18. Așadar, acum ați fost mergând [mergând], lucrați! Căci paiele nu va fi dat [nu vor fi date] vouă și învoiala facerii cărămizii o veți da”.

19. Și cărturarii fiilor lui Israil se vedeau pe ei înșiși în cele rele, zicându-și: „Nu vor rămâne [va rămâne în fiecare] zi facerea cea cuvenită a cărămizii”.

20. Și s-au întâmpinat [cu] Moisis și [cu] Aaron, venind întru întâmpinarea lor, ieșind ei de la Farao

21. și le-au zis lor: „Să vă vadă Dumnezeu pe voi și să vă judece, că[ci] ați urât mirosul nostru înaintea lui Farao [ὅτι ἐβδελύξατε τὴν ὀσμὴν ἡμῶν ἐναντίον Φαραω] și înaintea slujitorilor săi, [ca] să dați sabie întru mâinile sale [și] să ne omoare pe noi!”.

22. Și s-a întors Moisis către Domnul și I-a zis: „Doamne, pentru ce ai chinuit poporul acesta? Și pentru ce m-ai trimis pe mine?

23. Și de când am mers către Farao, [pentru ca] să grăiesc în[tru] numele Tău, [el] a chinuit poporul acesta și [Tu] nu l-ai izbăvit pe poporul Tău”.


[1] Formele de vocativ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *