Sfântul Anastasios Sinaitul, Patriarhul Antiohiei, Exaimeron [36]

Traduceri patristice

vol. 6

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Prof. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfântul Anastasios Sinaitul, Ieromonah la Sfântul Munte Sina și Patriarhul Antiohiei (sec. VII-VIII, pomenit pe 20 aprilie în Biserica Ortodoxă)

III.    Cartea a treia a Exaimeronului

V. 1. Dumnezeu a adus apele împreună într-o singură adunare, în a treia zi[1]. De ce? Pentru că ziua dintâi a fost ziua lui Moisis, iar a doua zi a fost slujirea Profeților; iar în a treia zi, noi, neamurile, am fost aduse împreună într-o singură adunare a credinței de către mrejele [pescărești] ale Sfintei Evanghelii[2].

Despre aceasta, Hristos, care a înviat din morți a treia zi, a zis: Minuni voi face azi și mâine[3]. Ia aminte: două zile. Minunile despre care a grăit El? E ușor [de înțeles]: cele făcute prin Moisis în Egiptos și în pustiul zilei celei dintâi. Cele făcute de Iliu și Eliseos și de Profeții de după ei au aparținut zilei celei de-a doua.

Iar în a treia, ziua luminoasă a venirii Sale s-a împlinit[4]. Cu adevărat, Evanghelia arată desăvârșita înfăptuire a dorinței Lui arzătoare, căci Hristos este împlinirea Legii și a Profeților[5].

Pavlos a zis: „Legea este desăvârșită”[6] (desigur, legea lui Hristos); dar, prin lege (evident, legea mozaică), „sunt rob legii păcatului”[7].

2. De aceea, nunta din Cana a avut loc în a treia zi[8]. Cana se traduce: „creație”. Când a venit [în trup] în această creație, Cuvântul S-a unit cu firea noastră: o nuntă care nu va ajunge niciodată să se acrească.

Și în această nuntă din a treia zi, Hristos a săvârșit cea dintâi minune folosind apa[9]. Aceasta s-a petrecut pentru că, în a treia zi, El  aduce împreună apa neamurilor, într-o singură adunare, după ce o schimbă. El, Vinul cel adevărat, schimbă apa în vin bucuros, [așezând-o] în adunările Sale[10], [adică] în vase de piatră făcute din piatra Bisericilor.

Ele au două măsuri: Vechiul și Noul Testament. Sau trei [măsuri] [11]: taina Treimii Dumnezeu al celor trei zile, care a zis în cea de-a treia zi: „Să se adune apa de sub cer într-o adunare”[12].

Căci multe au fost apele de demult și multe și diferite au fost adunările răspândite pe toată fața pământului.


[1] Cf. Fac. 1, 13.

[2] Cf. Mt. 13, 47.

[3] Cf. Lc. 13, 32.

[4] Cf. Lc. 13, 32.

[5] Cf. Mt. 5, 17.

[6] Cf. Rom. 7: 12, 14, 16; I Tim. 1, 8; Iac. 1, 25.

[7] Rom. 7, 25.

[8] Cf. In. 2, 1. A se vedea: Evanghelia după Ioannis, traducere de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Teologie pentru azi, București, 2016, cf. https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/evanghelia-dupa-ioannis/.

[9] Cf. In. 2, 11.

[10] Cf. In. 2, 7-9.

[11] Cf. In. 2, 6.

[12] Fac. 1, 9.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *