Episcopul în viața Bisericii [9]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Episcopul în viața Bisericii

*

Carte dedicată
Preasfințitului Părinte
Galaction Stângă,
Episcopul meu hirotonitor,
la împlinirea a 70 de ani
de viață
(17 mai 1953-17 mai 2023)

*

Episcopul în canoanele Sfinților Apostoli

Canoanele Sfinților Apostoli încep cu hirotonia Episcopului. Care trebuie să fie hirotonit de doi sau trei Episcopi[1]. Pentru că Episcopii trebuie să coslujească mereu și să hotărască lucruri în mod sinodal pentru viața Bisericii. Și Episcopul poate aduce în Sfântul Altar doar ulei pentru candelă și tămâie pentru cădelniță[2], căci de acestea avem nevoie în mod liturgic. Iar când slujește Dumnezeiasca Euharistie, Episcopul trebuie să se împărtășească cu Domnul, pentru ca să nu nască suspiciuni în inima coslujitorilor săi[3]. Pentru că toți trebuie să se împărtășească în mod fraternal când slujesc împreună. Episcopul e legat interior de Eparhia sa și nu o poate părăsi[4], iar el este un exemplu de moralitate[5]. Tocmai de aceea, cei care sunt păstoriți de el privesc spre Episcop ca spre etalonul vieții creștine.

În canonul 29 apostolic, Dumnezeiasca Preoție a Episcopului e numită ἀξίαν [vrednicie][6], o treaptă ierarhică de care trebuie să fii vrednic duhovnicește și teologic, de aceea nu o poți cumpăra cu bani. Lucru pe care l-a stabilit pentru Biserică Sfântul Apostol Petros[7]. Preoții și Diaconii slujesc împreună cu Episcopul lor[8], iar Episcopii unui neam trebuie să îl cunoască pe cel care este cel dintâi [πρῶτον] între ei și să îl considere pe el drept cap [κεφαλὴν] al lor[9]. Pentru că Episcopii trebuie să conlucreze mereu cu Arhiepiscopii, Mitropoliții și Patriarhul Bisericii, dar, la rândul lor, nici aceștia nu pot să facă ceva fără opinia tuturor [ἀνευ τῆς πάντων γνώμης] Episcopilor[10]. Pentru că voia lui Dumnezeu este să fie înțelegere [ὁμόνοια] între Episcopii Bisericii și, prin toate faptele lor, să fie slăvit El Însuși[11]. Dar ca să fie înțelegere între Episcopi, asta presupune ca fiecare dintre ei să fie oameni ai păcii și ai comuniunii, care să se nevoiască duhovnicește și teologic pentru pacea Bisericii în fiecare clipă.

Rolul Episcopului e acela de a se îngriji de poporul cel credincios[12]. De a se îngriji de mântuirea lui. Și Episcopul face parte din sinodul Episcopilor [σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων], care trebuie să se întrunească de două ori pe an. Iar rolul Sinodului Bisericii e acela de a cerceta împreună dogmele evlaviei și de a dizolva orice dezacord eclesiastic[13].

Dar Episcopul trebuie să se îngrijească nu numai de cei credincioși, ci și de toate lucrurile eclesiastice din Eparhia sa, pe care trebuie să le administreze ca supraveghind lui Dumnezeu [ὡς τοῦ Θεοῦ ἐφορῶντος][14]. Pentru că toată lucrarea sa se face sub ochii lui Dumnezeu și pentru El. Tocmai de aceea, Presbiterii și Diaconii nu trebuie să săvârșească nimic fără opinia Episcopului, căci lui i-a fost încredințat poporul Domnului și de la el se va cere cuvânt pentru sufletele lor[15]. De unde se înțelege că Preoții și Diaconii sunt trimișii Episcopului în Eparhia sa și că slujirea lor împlinește slujirea Episcopului lor.

Episcopului i s-au încredințat sufletele cele de preț ale oamenilor, dar și lucrurile Bisericii. De aceea, el se hrănește din ceea ce are Biserica[16], slujind mereu la mântuirea oamenilor și administrând cu atenție bunurile bisericești. Și Episcopul nu are nimic de-a face cu ereticii, pentru că ei sunt necredincioși și sunt în afara Bisericii[17]. Episcopul îi botează pe oameni după rânduiala Domnului [κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου διάταξιν] întru Tatăl și întru Fiul și întru Duhul Sfânt[18]. Îi botează prin trei afundări [τρία βαπτίσματα] în apă, pentru că astfel împlinesc porunca Domnului de a-i boteza pe oameni întru numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh[19], al Dumnezeului nostru treimic. Căci Episcopul trebuie să-l primească pe tot cel care se întoarce de la păcat[20]. Și cum el propovăduiește spre mântuirea tuturor, întoarcerea păcătoșilor la pocăință e marea sa bucurie și împlinire. Pentru că, prin fiecare om care se pocăiește, Biserica lui Dumnezeu se împlinește duhovnicește.

Episcopul, de sărbători, trebuie să mănânce cărnuri și să bea vin[21], pentru că trebuie să se bucure duhovnicește împreună cu întreaga Biserică. Și Episcopul trebuie să fie cinstit de către toți[22], pentru că e Părintele tuturor. Căci el îi învață mereu evlavia Bisericii pe toți[23]. Hirotonia Episcopului este irepetabilă[24], așa după cum este irepetabil și Botezul nostru. Dar botezurile și hirotoniile ereticilor nu au nimic de-a face cu Biserica, fapt pentru care cei botezați și hirotoniți de eretici nu sunt nici credincioși și nici nu pot fi clerici[25].

Episcopul postește[26], pentru că este un om ascetic. Și el slujește și trăiește în Biserica lui Dumnezeu, neavând de-a face cu păgânii[27] și cu ereticii. Canonul al 80-lea apostolic ne spune că Episcopul trebuie să fie Διδάσκαλον [Învățător] al Bisericii[28]. Că el trebuie să demonstreze faptul că poate să învețe, pentru ca să fie hirotonit Episcop. Dar, se subliniază în același timp, că prin harul lui Dumnezeu poate fi ales Episcop și cel nou botezat, convertit recent dintre păgâni[29]. Căci atunci când Dumnezeu îl voiește pe cineva, se trece peste rânduiala obișnuită.


[1] Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii, ed. a 3-a îmbunătățită, ed. îngrijită de Dr. Sorin Joantă, f. Ed., Sibiu, 2005, p. 7.

[2] Idem, p. 9.

[3] Idem, p. 13.

[4] Idem, p. 16.

[5] Idem, p. 21.

[6] Agapios Monanul și Nicodimos Monahul, Pidalion, Tipografia editorului Constantinos Gcarpola, Atena, 1841, p. 17.

[7] Ibidem.

[8] Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii, ed. cit., p. 26.

[9] Agapios Monanul și Nicodimos Monahul, Pidalion, op. cit., p. 21.

[10] Ibidem.

[11] Ibidem.

[12] Idem, p. 23.

[13] Ibidem.

[14] Idem, p. 24.

[15] Idem, p. 25.

[16] Idem, p. 26.

[17] Idem, p. 29.

[18] Idem, p. 35.

[19] Ibidem.

[20] Idem, p. 39.

[21] Idem, p. 39-40.

[22] Idem, p. 40.

[23] Idem, p. 41.

[24] Idem, p. 50.

[25] Ibidem.

[26] Idem, p. 51.

[27] Idem, p. 54.

[28] Idem, p. 59.

[29] Ibidem.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *