Sfântul Anastasios Sinaitul, Patriarhul Antiohiei, Exaimeron [38]

Traduceri patristice

vol. 6

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Prof. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfântul Anastasios Sinaitul, Ieromonah la Sfântul Munte Sina și Patriarhul Antiohiei (sec. VII-VIII, pomenit pe 20 aprilie în Biserica Ortodoxă)

III.    Cartea a treia a Exaimeronului

2. Nu este nicio diferență între aceste două ziceri: „Să se adune apa de sub cer într-o adunare”[1] și „mulțimea” întreagă a popoarelor a fost adusă împreună, cu adevărat „a fost revărsată laolaltă, în casa Apostolilor”[2]. „A fost revărsată laolaltă” se poate înțelege în mod armonios și despre ape și [această zicere] poate fi frumos însușită [și de către acestea]. Și prin această unică vestire, [se înțelege că] viața, în [sensul ei] general, a fost dată apelor, iar calea Vieții a fost dată de obște apelor raționale[3] și, de asemenea, pescarilor lui Hristos[4].

„Să se adune apa de sub cer într-o adunare”[5]. Așadar, această zicere este întru totul potrivită pentru Împăratul Hristos. „Să se adune apa”, căci El a pregătit pescarii[6]. „Să se adune apa”, căci Petros deja a scufundat Crucea, ca pe o vâslă, în marea lumii[7]. „Să se adune apa”, căci mreaja Cuvântului este gata[8]. Să fie strânsă apa, căci plasa de pescuit nu se poate rupe[9]. Să curgă repede apa, căci bărcile pescărești sunt aici[10]. Să vină împreună apa, căci botezătorii așteaptă. Să se sfințească apa, căci Înaintemergătorul deja a venit, iar apele popoarelor au alergat și l-au înconjurat, ca să fie aduse împreună și unite[11].

3. Acea curgere [laolaltă] a vechilor ape a fost o înaintemergere și vestire a acestei revărsări. A fost un chip și model al apelor raționale curgând către Hristos, însoțindu-se și crezând în El. Când vechile ape au curs, „izvoarele apelor” s-au unit „și s-au descoperit temeliile lumii”[12] locuibile. Și când apele neamurilor au curs, s-au zidit și s-au întărit temeliile Bisericii locuibile.

Celelalte ape, [cele dintâi,] curgând cu vărsare năvalnică, au făcut să se descopere toți munții, care mai înainte fuseseră acoperiți. Aceasta era o preînchipuire a curgerii neamurilor, care a descoperit și a făcut să se arate munții Bisericilor creștine, care, mai înainte de această primă tălăzuire a apelor, fuseseră acoperite și înăbușite de întuneric.

Stâncă nu era [încă] pe fața pământului [până la strângerea apelor]. Asemenea, mai înainte de vărsarea [la un loc a] apelor neamurilor, noi n-am știut despre Piatra Hristos[13].

Când celelalte ape[14] s-au adunat, pământul a văzut lumina. Când popoarele au curs împreună, atunci Soarele Dreptății a răsărit[15]. Înainte de cealaltă curgere [laolaltă a] a apelor, nicio pasăre nu și-a făcut cuibul pe pământ[16]. Înainte de curgerea întru adunare a popoarelor[17], porumbița Duhului Sfânt[18] nu S-a sălășluit întru noi[19].

Înainte de cealaltă adunare a apelor, pământul nu a dat nicio recoltă[20]. Înainte de adunarea Bisericii lui Hristos, firea noastră pământească nu a produs niciodată secerișul – al virtuților, adică. Datorită strângerii apei dintâi, omul a putut mânca pâine. Și când noi, popoarele, ne-am adunat, S-a arătat Pâinea cea cerească, ca să ne hrănească [duhovnicește][21]. Căci din cer au venit toate lucrurile bune pentru pământul omului.


[1] Fac. 1, 9.

[2] F. Ap. 2, 6

[3] Primele comunități creștine. Cf. F. Ap.  2, 44; 4, 32.

[4] Cf. Mt. 4, 18-19; Mc. 1, 16-17; Lc. 5, 2.

[5] Fac. 1, 9.

[6] Cf. Mt. 4, 19; Mc. 1, 17.

[7] Cf. Lc. 5, 3.

[8] Cf. Mt. 13, 47.

[9] Cf. Lc. 5, 4-7.

[10] Cf. Lc. 5, 2.

[11] Cf. F. Ap. 2, 1-11.

[12] Ps. 17, 16.

[13] Cf. I Cor. 10, 4.

[14] Cele dintâi, prototipice.

[15] Cf. Mal. 3, 20.

[16] Cf. Ps. 103, 12.

[17] Cf. F. Ap. 2, 5-11.

[18] Cf. Mt. 3, 16; Mc. 1, 10; Lc. 3, 22; In. 1, 32.

[19] Cf. F. Ap. 2, 2-4; Rom. 8, 11; II Tim. 1, 14.

[20] Cf. Fac. 1, 9-12.

[21] Cf. In. 6: 31-35, 41, 48-51, 58; F. Ap. 2, 42.