Epistola către Romei, cap. 13, cf. BYZ

1. Tot sufletul să se supună stăpânirilor care au putere asupra [noastră] [Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω]! Căci nu este stăpânire dacă nu [este] de la Dumnezeu [οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ], iar cele care sunt stăpâniri de la Dumnezeu sunt rânduite [αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν].

2. Astfel încât, cel care se împotrivește stăpânirii, hotărârii lui Dumnezeu i s-a împotrivit [τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν]; iar cei care i s-au împotrivit, judecată își vor lua lor înșiși.

3. Căci stăpânitorii nu sunt frica faptelor celor bune [Οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων], ci a celor rele [ἀλλὰ τῶν κακῶν]. Dar voiești a nu te teme de stăpânire? [Lucrul] cel bun fă [Τὸ ἀγαθὸν ποίει] și vei avea laudă din ea [καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς][el][1]!

4. Căci slujitorul lui Dumnezeu îți este ție spre [lucrul] cel bun. Iar dacă [lucrul] cel rău ai să faci, teme-te! Căci nu în zadar poartă sabie. Căci este slujitorul lui Dumnezeu [Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν], răzbunător întru urgie celui care face [lucrul] cel rău [ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι].

5. De aceea, nevoie [este] a te supune [ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι], nu numai pentru urgie [οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν][2], ci și pentru conștiință [ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν][3].

6. Căci pentru aceasta și biruri [φόρους] plătiți. Căci slujitorii lui Dumnezeu sunt, spre însăși aceasta stăruind.

7. Așadar, dați [la] toți datoriile: celui [cu] birul, birul, celui [cu] vama, vamă, celui [cu] frica, frică, celui [cu] cinstea, cinste!

8. Nimănui [cu] nimic [nu] fiți datori, afară de a ne iubi unul pe altul! Căci cel care îl iubește pe altul [ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον], legea a împlinit [νόμον πεπλήρωκεν].

9. Căci Cel care [zice]: „Nu vei preacurvi, nu vei omorî, nu vei fura, nu vei pofti!” și oricare altă poruncă, în acest cuvânt este adunat, în [cuvântul]: „Vei iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți [Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν]!”.

10. Iubirea aproapelui rău nu face [Ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται]. Așadar, plinirea legii [este] iubirea [πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη].

11. Și aceasta, [pentru că] am cunoscut vremea, că ceasul nostru [ὥρα ἡμᾶς][este], acum din somn să ne ridicăm! Căci acum mai aproape de noi [este] mântuirea decât [atunci] când am crezut [νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν].

12. Noaptea este pe sfârșite [Ἡ νὺξ προέκοψεν], iar ziua s-a apropiat [ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν]. Așadar, să ne dezbrăcăm de lucrurile întunericului [ἀποθώμεθα τὰ ἔργα τοῦ σκότους] și să ne îmbrăcăm [cu] armele luminii [καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός].

13. Ca în zi [Ὡς ἐν ἡμέρᾳ], cu cuviință să umblăm [εὐσχημόνως περιπατήσωμεν], nu [în] petreceri și [în] beții [μὴ κώμοις καὶ μέθαις], nu [în] amestecări[4] și [în] destrăbălări[5] [μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις], nu [în] ceartă și [în] invidie [μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ],

14. ci îmbrăcați-vă [în] Domnul Iisus Hristos și grija trupului să nu o faceți spre pofte [καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας]!


[1] Vei avea laudă din faptele tale cele bune.

[2] Nu numai de frica pentru pedeapsă.

[3] Pentru ca să fii împăcat în conștiința ta. Căci ceea ce contează e tocmai pacea ta interioară, liniștea vieții tale.

[4] În relații sexuale pasagere.

[5] Orgii sexuale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *