Sfântul Anastasios Sinaitul, Patriarhul Antiohiei, Exaimeron [58]

Traduceri patristice

vol. 6

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Prof. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfântul Anastasios Sinaitul, Ieromonah la Sfântul Munte Sina și Patriarhul Antiohiei (sec. VII-VIII, pomenit pe 20 aprilie în Biserica Ortodoxă)

Cartea a patra a Exaimeronului

4. Astfel, ciclul lunii durează 30 de zile, care înseamnă de 3 ori 10, trei fiind număr desăvârșit. Acesta este un tip al persoanelor desăvârșite și absolute ale Treimii celei deoființă, în care credem noi, cei botezați. De aceea, Iisus, Creatorul a toate, Unul din Treime, a fost botezat la 30 de ani ai Săi[1], de vreme ce urma să descopere lumii taina Treimii.

Iar David, care a fost tip și strămoș al lui Hristos după trup[2], a fost botezat împărat la 30 de ani. A fost uns cu ungere, ca prototip al Botezului[3]. Și la fel Iosif, alt tip al lui Hristos, a devenit Domn al Egiptului la 30 de ani[4]. Și Hristos a fost trădat pentru 30 de arginți[5], cu care a cumpărat țarina lumii Olarului și a Sculptorului Dumnezeu[6]. Apoi Hristos a eliberat-o[7], datorită credinței în Treime a Miresei Sale, Biserica Lună.

Această Biserică a fost prevestită în mod clar și neumbrit, cu mult timp în urmă, prin arca lui Noe, care a fost construită având 300 de coți lungime și 30 de coți înălțime[8], ca tip al Treimii, întru înălțime.

Hristos ne-a descoperit nouă Treimea, când El, Unul din Treime, Soarele dreptății[9], a arătat trei înălțări în viața Sa.

5. Întâi, a fost înălțat pe Cruce[10]. Iar soarele, fiind un adevărat tip al lui Hristos, a pătimit împreună cu El. Deci, când sufletul preacurat al lui Hristos a pătimit eclipsa sa și a plecat din trupul Lui, și soarele a plecat din corpul său celest, tăria/ firmamentul[11]. Și când Hristos S-a pogorât la cele dedesubt, soarele a apus cu El[12] și noaptea a venit.

Apoi, când Hristos s-a ridicat din morți și a luminat „foarte de dimineață, [în] prima [zi] a sabatelor”, soarele s-a înălțat cu El din pământ și s-a făcut ziuă[13]. Aceasta a fost a doua înălțare a lui Hristos.

A treia înălțare a fost de pe pământ la cer. Soarele a prevestit aceasta foarte clar: el s-a ridicat de pe pământ la cer în a patra zi a creației. Cunoaște aceasta: Hristos în ziua [care se calculează] de 4 ori 10 – adică în a 40-a zi – a plecat de pe pământ în Ceruri[14], înălțându-Se în Ierusalimul ceresc[15]. Și un simbol neîndoielnic al acestei călătorii a fost în a 40-a zi după Nașterea Sa: [venind] de la Bitleem, intrarea și arătarea Sa în Ierusalimul pământesc[16].


[1] Cf. Mt. 3, 15-17; Mc. 1, 9-11; Lc. 3, 21-23; In. 1, 32-34.

[2] Cf. Mt. 1, 1; Rom. 1, 3.

[3] Cf. II Împ. 5, 3-4.

[4] Cf. Fac. 41, 46.

[5] Cf. Zah. 11, 12-13; Mt. 26, 15.

[6] Cf. Ier. 32, 6-10; Mt. 27, 6-10; Gal. 4, 4-5.

[7] Cf. Rom. 8, 21; Gal. 4, 30-31.

[8] Cf. Fac. 6, 15.

A se vedea traducerea din LXX a Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, cf. https://www.teologiepentruazi.ro/2022/03/02/facerea-cap-6-cf-lxx/.

Și: https://www.teologiepentruazi.ro/2023/03/06/facerea-editia-lxx/.

[9] Cf. Mal. 3, 20 (4, 2).

[10] Cf. In. 3, 14; 8, 28, 12, 32-33.

[11] Cf. Mt. 27, 45; Mc. 15, 33; Lc. 23, 44-45.

[12] Cf. Mt. 27, 57-60; Mc. 15, 42-46.

[13] Cf. Mc. 16, 2.

[14] Cf. Mc. 16, 19; Lc. 24, 51; Fapt. Ap. 1, 2-3; 9, 11; I Tim. 3, 16.

[15] Cf. Gal. 4, 26.

[16] Cf. Lev, 12, 2-4; Lc. 2, 22.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *