Ieșirea, cap. 19, cf. LXX

1. Iar [în] luna a 3-a a ieșirii fiilor lui Israil din pământul Egiptosului, [în] ziua aceasta, au venit întru pustia Sina [Σινᾶ].

2.  Și s-au ridicat din Rafidin [Ραφιδιν] și au venit întru pustia Sina și a tăbărât acolo Israil, înaintea muntelui.

3. Și Moisis s-a suit întru muntele lui Dumnezeu [καὶ Μωυσῆς ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ]. Și l-a chemat Dumnezeu pe el din munte, zicându-i: „Acestea vei zice casei lui Iacov și vei vesti fiilor lui Israil:

4. «Ei [Voi] ați văzut câte am făcut egiptenilor și v-am luat pe voi ca pe aripile vulturilor[1] și v-am apropiat pe voi către Mine [καὶ προσηγαγόμην ὑμᾶς πρὸς Ἐμαυτόν].

5. Iar de acum, dacă [cu] auzul [vostru] aveți să ascultați glasul Meu și aveți să păziți făgăduința Mea, Îmi veți fi Mie poporul cel ales dintre toate neamurile, căci al Meu este tot pământul [Ἐμὴ γάρ ἐστιν πᾶσα ἡ γῆ].

6. Și voi Îmi veți fi Mie preoție împărătească și neam sfânt [ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ Μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον]». Aceste cuvinte le vei grăi fiilor lui Israil”.

7. Și a venit Moisis și i-a chemat pe bătrânii poporului și a pus înaintea lor toate cuvintele acestea, pe care Dumnezeu i le-a poruncit lui.

8. Și a fost răspunzând tot poporul împreună și au zis: „Toate câte a zis Dumnezeu le vom face și le vom asculta”. Și Moisis a adus cuvintele poporului către Dumnezeu [ἀνήνεγκεν δὲ Μωυσῆς τοὺς λόγους τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν Θεόν].

9. Și Domnul a zis către Moisis: „Iată, Eu vin către tine în stâlp de nor, pentru ca să audă poporul, grăind Eu către tine, și ție or să-ți creadă întru veac!”. Și a vestit Moisis cuvintele poporului către Domnul.

10. Și Domnul a zis către Moisis: „Cel care te-ai coborât [Coborându-te], mărturisește poporului! Și curățește-i pe ei astăzi și mâine și să-și spele veșmintele!

11. Și să fie pregătiți întru a 3-a zi! Căci [în] a 3-a zi Se va coborî Domnul pe muntele Sina înaintea a tot poporul [τῇ γὰρ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καταβήσεται Κύριος ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινα ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ].

12. Și vei despărți poporul împrejur, zicându-i: «Luați aminte [la] voi înșivă [ca] să [nu] vă suiți întru munte și să [nu] se atingă cineva de el! [Căci] tot cel care s-a atins [se va atinge] de munte [cu] moarte va muri [θανάτῳ τελευτήσει].

13. Nu se va atinge de el mână [de om], căci [cu] pietre va fi omorât sau [cu] cu săgeată va fi săgetat. Și dacă [va fi] dobitoc, și dacă [va fi] om, nu va trăi. [Iar] când glasurile și trâmbițele și norul are [or] treacă de la munte, aceia se vor sui pe munte»”.

14. Și s-a coborât Moisis din munte către popor și i-a sfințit pe ei [καὶ ἡγίασεν αὐτούς] și [aceștia] și-au spălat veșmintele.

15. Și i-a zis poporului: „Fiți pregătiți trei zile [și] să nu vă apropiați femeii [de femeie][2]!”.

16. Și a fost [în] a 3-a zi, a fost făcându-se către dimineață, și erau glasuri și fulgere și nori întunecoși pe muntele Sina. Glasul trâmbiței suna mare și a fost înspăimântându-se tot poporul cel din tabără.

17. Și Moisis a scos poporul cel din tabără întru întâmpinarea lui Dumnezeu [καὶ ἐξήγαγεν Μωυσῆς τὸν λαὸν εἰς συνάντησιν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς παρεμβολῆς] și au stat sub munte [καὶ παρέστησαν ὑπὸ τὸ ὄρος].

18. Iar muntele Sina fumega tot [ἐκαπνίζετο ὅλον], pentru că a fi coborându-Se [Se coborâse] pe el Dumnezeu în foc [διὰ τὸ καταβεβηκέναι ἐπ᾽ αὐτὸ τὸν Θεὸν ἐν πυρί]. Și se suia fumul, ca fumul cuptorului, și s-a uimit tot poporul foarte [καὶ ἐξέστη πᾶς ὁ λαὸς σφόδρα].

19. Și erau glasurile trâmbiței mergând înainte [și] mai tari, foarte. [Căci] Moisis grăia [Μωυσῆς ἐλάλει], iar Dumnezeu i-a răspuns lui [cu] glas [ὁ δὲ Θεὸς ἀπεκρίνατο αὐτῷ φωνῇ].

20. Și Domnul S-a coborât pe muntele Sina, pe vârful muntelui. Iar Domnul l-a chemat pe Moisis pe vârful muntelui și Moisis s-a suit.

21. Și Dumnezeu a zis către Moisis, zicându-i: „Cel care te-ai coborât [Coborând], mărturisește poporului ca nu cumva să se apropie către Dumnezeu [ca] să vadă! Și [Așa] or să cadă mulțime din ei.

22. Iar preoții, cei care se apropie Domnului Dumnezeu, să fie sfințiți, ca nu cumva Domnul să plece de la ei [μήποτε ἀπαλλάξῃ ἀπ᾽ αὐτῶν Κύριος]!”.

23. Și Moisis a zis către Dumnezeu: „Nu va putea poporul să se suie către muntele Sina, căci Tu Te-ai mărturisit nouă, zicându-ne: «Separă muntele și sfințește-l pe el!»”.

24. Și Domnul i-a zis lui: „Mergi, coboară și suie tu și Aaron împreună cu tine! Iar preoții și poporul să nu se silească să se suie către Dumnezeu, ca nu cumva Domnul să piardă din ei!”.

25. Și Moisis s-a coborât către popor și le-a zis lor.


[1] V-am purtat ca pe aripile vulturilor.

[2] Să nu aveți relații sexuale cu femeile voastre!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *