Mărturii II. 23

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Mărturii ortodoxe contemporane

(vol. 2)

*

Protosinghelul Serafim Bădilă: „Spovedania renaște duhovnicește pe foarte mulți, când e făcută sincer, cu părere de rău și cu hotărâre de a nu mai păcătui. Spovedania ridică tone de greutate de pe sufletul și conștiința creștinului. Aceasta am simțit-o și eu”[1].

*

Părintele Daniel Benga: „Lucrarea diavolului în această lume este chinul și chinuirea celuilalt”[2].

*

Părintele Patriarh Daniel Ciobotea al României: „Muzica bisericească este Evanghelia cântată”[3].

*

Părintele Matei Vulcănescu, unul din extremiștii de azi ai Bisericii, consideră că sinodalii care au participat la Sinodul de la Creta și au semnat actele sinodale sunt „căzuți din har” și „eretici”, că Biserica României e „o Biserică moartă”, pe când nepomenitorii celor care au fost în Creta sunt „Mucenicii de azi ai Bisericii”. De aceea, subliniază el, cei care se luptă cu cei nepomenitori, „se luptă cu Însuși Dumnezeu”[4]. Dar asta e perspectiva sa fantezistă despre realitate! Pentru că nu s-a produs niciun cataclism după Sinodul de la Creta în Biserica lui Dumnezeu, ci simt în mine însumi aceeași slavă a lui Dumnezeu și aceeași bucurie sfântă de a-I sluji Lui ca întotdeauna.

*

Părintele Zaharia Matei: „Se recomandă discernământul în actul cântării, articularea corectă a cuvintelor românești, prin respectarea foneticii limbii noastre. Apoi, evitarea nazalizării[5], a efectelor acustice neplăcute auzului credincioșilor participanți la Sfintele Slujbe, precum sunt sonoritățile stridente și destul de puternice, strigătele și lamentațiile. […] Orice cântăreț [bisericesc] trebuie să fie conștient că împlinește un act liturgic, fapt care nu-i permite să-și etaleze în mod abuziv și sfidător potențialul artistic. Strana este un al doilea amvon, în care cântărețul bisericesc este teolog, fiindcă el transmite învățătura Bisericii și asigură cadrul rugăciunii obștești. Cântarea executată cu vocea trebuie să izvorască dintr-o inimă curată și smerită. […] Cântarea nu trebuie executată molatec, nici sacadat, asemenea marșurilor militare, nici în maniera folclorului și nici lamentat, bine știind că învățătura fundamentală a Bisericii noastre este învierea. Așadar, cântarea trebuie să degaje și să transmită evlavie, optimism, pace și lumină în sufletele credincioșilor”[6].


[1] Arhim. Andrei Coroian, Protosinghelul Serafim Bădilă, un om ca sarea în bucate, art. din 21 iunie 2020, cf. https://ziarullumina.ro/societate/reportaj/protosinghelul-serafim-badila-un-om-ca-sarea-in-bucate-154953.html.

[2] Cf. https://www.youtube.com/watch?v=_NQhzozB6DE, min. 8. Predica sa din 17 iulie 2022.

[3] Cf. Alexandru Boboc, Cuvântul Patriarhului Daniel la deschiderea Conferinței pastoral-misionare a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, 6 noiembrie 2011, cf. https://basilica.ro/cuvantul-patriarhului-daniel-la-deschiderea-conferintei-pastoral-misionare-a-clericilor-din-arhiepiscopia-bucurestilor/.

[4] Cf. https://www.youtube.com/watch?v=Htdrw5B59HU. Fila sa video e din 6 noiembrie 2023.

[5] A cântării pe nas.

[6] Alexandru Boboc, Pr. Zaharia Matei, despre cântarea bisericească la conferința preoților din Arhiepiscopia Bucureștilor, 7 noiembrie 2023, cf. https://basilica.ro/pr-zaharia-matei-despre-cantarea-bisericeasca-la-conferinta-preotilor-din-arhiepiscopia-bucurestilor/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *