Ieșirea, cap. 26, cf. LXX

1. Și cortului îi vei face 10 perdele [αὐλαίας] din in răsucit [ἐκ βύσσου κεκλωσμένης] și [din] iachint și porfiră și roșu răsucit [și cu] heruvim[i][χερουβιμ], [cu] lucru de țesător [ἐργασίᾳ ὑφάντου], le vei face pe ele.

2. Lungimea unei perdele [va fi] de 28 de coți și lățimea de 4 coți va fi o perdea. Aceeași măsură va fi [la] toate perdelele.

3. Și 5 dintre perdele vor fi ținându-se una de alta și 5 perdele vor fi ținute împreună una [cu] alta.

4. Și le vei face lor cheutori de hiacinturi [ἀγκύλας ὑακινθίνας] la marginea perdelei, una de fiecare parte, la încheietură, și așa vei face [și] la marginea perdelei celei mai din afară la încheietura [cu] a doua.

5. [Și] 50 de cheutori vei face unei perdele și 50 de cheutori vei face de-o parte a perdelei, pentru încheietura celei de-a doua, fețe către fețe împotrivindu-se fiecare unele spre altele [ἀντιπρόσωποι ἀντιπίπτουσαι ἀλλήλαις εἰς ἑκάστην].

6. Și vei face 50 de inele de aur [κρίκους πεντήκοντα χρυσοῦς] și vei lega perdelele una [cu] alta [cu] inelele și va fi un cort [καὶ ἔσται ἡ σκηνὴ μία].

7. Și vei face piei de peri umbră [σκέπην] peste cort: 11 piei le vei face pe ele.

8. Lungimea unei piei va fi de 30 de coți și de 4 coți va fi lățimea unei piei, aceeași măsură va fi celor 11 piei.

9. Și vei lega 5 piei în aceeași [parte] și 6 piei în aceeași [parte] și vei îndoi pielea a 6-a în fața cortului [καὶ ἐπιδιπλώσεις τὴν δέρριν τὴν ἕκτην κατὰ πρόσωπον τῆς σκηνῆς].

10. Și vei face cheutori, 50 la marginea unei piei, cea de la mijloc, pentru încheietură, și 50 de cheutori vei face la marginea pielii, cea legând-o de a doua.

11. Și vei face 50 de inele de aramă și vei lega inelele de cheutori [καὶ συνάψεις τοὺς κρίκους ἐκ τῶν ἀγκυλῶν] și vei lega pieile și va fi unul[1].

12. Și vei pune ceea ce prisosește din pieile cortului: [cu] jumătatea pielii care a fost rămasă vei acoperi ceea ce prisosește [din] pieile cortului, vei acoperi dinapoia cortului.

13. Un cot din acesta și un cot din celălalt, din ceea ce covârșește pieile, din lungimea pieilor cortului, va fi acoperind peste laturile cortului, de aici și de dincolo, ca să acopere.

14. Și vei face acoperământ [κατακάλυμμα] cortului [din] piei de berbeci înroșite [δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα] și acoperăminte de piei vinete pe deasupra.

15. Și vei fac stâlpii cortului din lemne neputrede.

16. [De] 10 coți vei face un stâlp și [de] un cot și jumătate lățimea unui stâlp.

17. Doi colțari [ἀγκωνίσκους][la] un stâlp, împotrivindu-se unul altuia: așa vei face [la] toți stâlpii cortului.

18. Și vei face stâlpii cortului: 20 de stâlpi dinspre partea cea către miazănoapte.

19. Și 40 de trepte de argint vei face celor 20 de stâlpi, [câte] două trepte [la] un stâlp întru amândouă părțile sale, și [vor fi] două trepte unui stâlp întru amândouă părțile sale.

20. Iar [în] partea a doua, cea către miazăzi, [vor fi] 20 de stâlpi.

21. Și 40 de trepte ale lor de argint, două trepte [la] un stâlp întru amândouă părțile sale și două trepte [la] un stâp întru amândouă părțile sale.

22. Și de dinapoia cortului, dinspre partea cea către mare, vei face 6 stâlpi.

23. Și doi stâlpi vei face la unghiurile cortului cele din spate.

24. Și va fi [vor fi] deopotrivă de jos, în aceeași vor fi asemenea, de la capete, într-o împreună legătură: așa le vei face amândurora, celor două unghiuri, să fie!

25. Și vor fi 8 stâlpi și treptele lor de argint 16, două trepte [la] un stâlp întru amândouă părțile sale și două trepte [la] un stâlp.

26. Și vei face zăvoare [μοχλοὺς] din lemne neputrede: 5 [la] un stâlp dintr-o parte a cortului

27. și 5 zăvoare [la] un stâlp [din] partea cea de a doua a cortului și 5 zăvoare [la] stâlpul [din] partea cea din spate a cortului, cea către mare.

28. Și zăvorul cel din mijloc [prin] mijlocul stâlpilor să străpungă de la o parte [și până] întru cealaltă parte!

29. Și stâlpii îi vei polei [cu] aur și inelele le vei face [din] aur, întru care vei băga zăvoarele, și vei polei zăvoarele [cu] aur.

30. Și vei ridica cortul după chipul care ți-a fost arătat ție în munte [καὶ ἀναστήσεις τὴν σκηνὴν κατὰ τὸ εἶδος τὸ δεδειγμένον σοι ἐν τῷ ὄρει].

31. Și vei face acoperământ din iachint și porfiră și roșu răsucit și in răsucit. [Din] lucru țesut vei face pe el heruvim[i].

32. Și îl vei pune pe el pe 4 stâlpi neputrezi, poleiți [cu] aur și capetele lor de aur și cele 4 trepte ale lor de argint.

33. Și vei pune catapet[e]asma [τὸ καταπέτασμα] pe stâlpi și vei băga acolo, mai înăuntru de catapet[e]asmă [ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος], chivotul mărturiei [τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου], și va despărți catapet[e]asma voastră între Sfânta și între Sfânta Sfintelor [καὶ διοριεῖ τὸ καταπέτασμα ὑμῖν ἀνὰ μέσον τοῦ Ἁγίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ Ἁγίου τῶν Ἁγίων].

34. Și vei acoperi [cu] catapet[e]asma chivotul mărturiei în Sfânta Sfintelor.

35. Și vei pune masa înafara catapet[e]asmei și sfeșnicul de dinaintea mesei în partea cortului cea către miazăzi și masa o vei pune în partea cortului cea către miazănoapte.

36. Și vei face perdea din iachint și porfiră și roșu răsucit și in răsucit, lucru de broder.

37. Și vei face catapet[e]asmei 5 stâlpi și îi vei polei pe ei [cu] aur și capetele lor [vor fi] de aur și le vei turna lor 5 trepte de bronz.


[1] Cu referire la cort.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *