Mărturii II. 32

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Mărturii ortodoxe contemporane

(vol. 2)

*

Părintele Constantin Coman la 70 de ani de viață: „Cu timpul, mi-am construit patru repere ermineutice, adică realități în funcție de care verific adevărul unor afirmații sau al unui discurs: Dumnezeieștile Scripturi, viața și literatura liturgică, viața și literatura duhovnicească și spiritualitatea populară. Constat că prezentul este foarte viu în literatura liturgică. Viața duhovnicească este, de asemenea, un prezent, la fel și spiritualitatea populară”[1].

*

Sculptorul Vladimir Ciobanu: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat viață, nu pentru că mi-o ia”[2].

*

Același: „Pelerinul devine expresia propriei lui căutări…El stă pe vârfuri, are imponderabilitatea scăzută a Icoanelor din Bisericile ortodoxe”[3].

*

Sfântul Dumitru Stăniloae: „Boboteaza e una dintre cele 3 mari sărbători legate de credința în Domnul nostru Iisus Hristos. S-a încercat să se spună că e una din «sărbătorile de iarnă». Dar de ce să se spună „de iarnă”? Pentru că sunt sărbătorile legate de tot ceea ce ne-a adus Hristos. Prin nașterea Lui, Hristos ne-a adus ceva nou în lume. El ne-a scos din monotonia noutăților din lume. După 8 zile de la nașterea Sa, Hristos Și-a primit numele Lui. Și-a primit numele Lui de Iisus. A primit botezul după legea în care S-a născut. Iar la Bobotează S-a botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul. Fără să aibă nevoie să Se boteze, pentru că El era cu totul nou, era Dumnezeu făcut om. Dar S-a botezat pentru ca să ne arate că El le primește pe toate cele ale noastre. Că este aproape de noi. Și ca să arate că, primind Botezul în apa Iordanului, El este Unul din Sfânta Treime. Căci asupra Lui S-a pogorât Duhul Sfânt, Care este o altă persoană din Sfânta Treime, și S-a auzit glasul Părintelui Său din cer, zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit!». Ca să ne dea dovada că El nu e om simplu, ci Dumnezeu.

De aceea și Boboteaza, cum îi spune poporul nostru, e o mare sărbătoare, pentru că ni-L arată pe Hristos intrând deplin în activitatea Lui mântuitoare publică. Primind în acest scop mărturia Treimii. Iar Cea care ne mântuie e Treimea! De aceea, El ne va recomanda ca și noi să ne botezăm în numele Sfintei Treimi, atunci când avea să Se înalțe de pe pământ. Căci tot cel care se va boteza în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh vor fi mântuiți. Și, iată, Eu cu voi voi fi până la sfârșitul veacurilor! Pentru că El va fi cu toți oamenii până la sfârșitul veacurilor.

Pentru că Hristos ni-L comunică și nouă pe Duhul Sfânt, pe care El, ca om, L-a primit la Botez, și ne asigură și pe noi de bunăvoința Tatălui Său [față de noi]. Pentru că Tatăl Său L-a trimis în lume ca să Se facă Frate cu noi și ca, prin fața omenească a Fiului Său, să ne iubească și pe noi cu iubirea afectuoasă, caldă cu care Își iubește Fiul Său în veci. Deci, sărbătoarea Bobotezei este o sărbătoare a lui Iisus Hristos, dar este și un anunț al sărbătorii noastre, al sărbătorii Botezului nostru. Un anunț al iubirii lui Dumnezeu față de oameni prin Fiul Său.

Căci Treimea S-a arătat atunci și Treimea este dovada iubirii care există în Existența supremă din veci și până în veci. Pentru că Aceasta nu este o existență inconștientă, ci este un Dumnezeu al iubirii. E un Dumnezeu în trei persoane: un Tată, un Fiu și un Duh Sfânt. Și cine iubește mai mult decât Tatăl? Și cine răspunde iubirii Lui, dacă nu Fiul Său? Și iubirea lui Dumnezeu e din veci. Și în viața desăvârșită a Treimii, Tatăl mai are și un al treilea, pe Duhul Sfânt, cu Care Se bucură de Fiul Său. Iar Fiul Îl are și El pe al treilea, pe Duhul Sfânt, cu Care Se bucură de Tatăl Său. Și astfel, în Treime, este iubirea perfectă, desăvârșită.

Iar noi, din puterea iubirii Treimii, îi botezăm pe oameni. Căci de la El primim și noi puterea de a ne iubi unii pe alții, așa după cum Se iubesc persoanele Sfintei Treimi. Primim puterea de a ne iubi nu doar unii pe alții, ci și de a-i iubi pe toți oamenii. Și aceasta, pentru că fiecare poate deveni un tu al nostru. Și îi putem iubi pentru că toți sunt un tu al nostru. Și acesta e Creștinismul: religia iubirii!

Și religia iubirii s-a manifestat în nașterea Fiului lui Dumnezeu ca om, venind aproape de oameni, făcându-se om pentru veci, Frate al nostru pentru veci, apoi s-a arătat la tăierea împrejur, când El a primit numele de Iisus, Mântuitorul, și s-a arătat la Bobotează, când S-a botezat, ca să ne facă dovada că e venit din Sfânta Treime și că Sfânta Treime, Dumnezeul iubirii, va fi și cu noi și ne va da și nouă puterea să O imităm pe Ea. Pentru că vom putea să ne iubim unii pe alții, așa după cum Se iubesc persoanele Sfintei Treimi. De aceea, și Boboteaza e o sărbătoare mare, o sărbătoare foarte populară. E sărbătoarea în care se sfințesc apele și prin ape se stropesc oamenii, aducând sfințirea iubitoare a lui Dumnezeu [în viețile lor]. Și apa aceasta e apa pe care Fiul Său a sfințit-o ca om, botezându-Se în apele Iordanului.

Și de aceea trebuie să fim conștienți de faptul că Dumnezeu ne va ajuta și pe noi, pe cei care sărbătorim Boboteaza. Ne va ajuta sfințindu-ne cu puterea Lui, prin apele Lui, prin natura Lui [pe care a creat-o], dar respectând și noi această natură, care este de la Dumnezeu și care este spre folosul nostru. Căci ea nu este împotriva noastră, așa cum dorește să o facă să pară tehnica modernă, când ne-o prezintă ca vrăjmașă a noastră, ca un mare pericol spre desființarea noastră.

Natura ne-a fost dată de Dumnezeu spre folos, spre a ne ajuta unii pe alții și nu ca să o facem un pericol pentru noi! Și așa trebuie să o păzim și pe viitor. Căci noi suntem stăpânii naturii și nu natura e stăpâna noastră! Natura e făcută pentru noi și nu noi suntem făcuți pentru natură! În natură vedem darul lui Dumnezeu, Îl vedem pe Dumnezeu, așa după cum oamenii sunt darurile lui Dumnezeu pentru noi. Și în iubirea lor nesfârșită vedem iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu. Și prin toate trebuie să Îl simțim pe Dumnezeu”[4].


[1] Emilian Apostolescu, Omagiu adus la ceas aniversar părintelui profesor Constantin Coman, în ziarul Lumina, 25 ianuarie 2024, cf. https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/omagiu-adus-la-ceas-aniversar-parintelui-profesor-constantin-coman-186991.html.

[2] Cf. https://youtu.be/udTUBkucg2E?si=SqGTop_T5xNPrA14, min. 18.

[3] Ibidem.

[4] Cf. https://www.youtube.com/watch?v=zIeFf5blsy8, min. 45-53.