Ieșirea, cap. 27, cf. LXX

1. Și vei face jertfelnic din lemne neputrede [καὶ ποιήσεις θυσιαστήριον ἐκ ξύλων ἀσήπτων]: 5 coți lungimea și 5 coți lățimea. [În] 4 colțuri va fi jertfelnicul și de 3 coți [va fi] înălțimea lui.

2. Și îi vei face coarne în cele 4 colțuri [ale sale]. Din el va fi [vor fi] coarnele și le vei acoperi pe ele [cu] aramă.

3. Și vei face cunună jertfelnicului și acoperământul său. Și castroanele [τὰς φιάλας] sale și cârligele de carne [τὰς κρεάγρας] ale sale și cădelnița [τὸ πυρεῖον] sa și toate vasele sale le vei face [din] aramă [χαλκᾶ].

4. Și îi vei face lui grătar de aramă [ἐσχάραν χαλκῆν][cu] lucrarea plasei [ἔργῳ δικτυωτῷ][1] și îi vei face grătarului 4 inele de aramă în cele 4 părți [ale sale].

5. Și le vei pune pe ele sub grătarul jertfelnicului, dedesubt, și va fi grătarul până la jumătatea jertfelnicului.

6. Și îi vei face jertfelnicului drugi din lemne neputrede și îi vei arămi pe ei [cu] aramă [καὶ περιχαλκώσεις αὐτοὺς χαλκῷ].

7. Și vei băga drugii întru inele și să fie drugii pe laturile jertfelnicului, când [are] a fi ridicat [o să fie ridicat] el!

8. Scobit [și din] scânduri îl vei face pe el. După [cum] ți-a fost arătat ție în munte [κατὰ τὸ παραδειχθέν σοι ἐν τῷ ὄρει], așa îl vei face pe el.

9. Și îi vei face curte [αὐλὴν] cortului. Înspre partea cea către miazănoapte, pânzele [ἱστία] curții [vor fi] din in răsucit, lungimea [fiind] de 100 de coți într-o parte.

10. Și stâlpii lor [vor fi] 20 și treptele lor [vor fi] 20, de aramă, iar inelele lor și bolțile lor [vor fi] de argint.

11. Așa [și în] partea cea către răsărit, pânzele [vor avea] 100 de coți lungime și stâlpii lor [vor fi] 20 și treptele lor [vor fi] 20, de aramă, iar inelele și bolțile stâlpilor și treptele lor vor fi argintate [cu] argint.

12. Și [la] lățimea curții, cea către mare, pânzele [vor fi] de 50 de coți, stâlpii lor [vor fi] 10 și treptele lor [tot] 10.

13. Iar [la] lățimea curții cea către miazăzi, pânzele [vor fi] de 50 de coți, stâlpii lor [vor fi] 10 și treptele lor [tot] 10.

14. Și de 15 coți [va fi] înălțimea pânzelor într-o parte, stâlpii lor [vor fi] 3 și treptele lor [tot] 3.

15. Iar [în] a doua parte, 15 coți [va fi] înălțimea pânzelor, stâlpii lor [vor fi] 3 și treptele lor [tot] 3.

16. Și [în] poarta curții, acoperământul [va avea] înălțimea de 20 de coți: [făcut] din iachint și porfiră și roșu răsucit și in răsucit, [cu] împodobirea cusătorului [τῇ ποικιλίᾳ τοῦ ῥαφιδευτοῦ]. Stâlpii lor [vor fi] 4 și treptele lor [tot] 4.

17. Toți stâlpii curții, împrejur, [vor fi] argintați [cu] argint și capetele lor [vor fi] de argint și treptele lor [tot] de argint.

18. Iar lungimea curții [va fi] de 100 pe 100 [ἑκατὸν ἐφ᾽ ἑκατόν] și lățimea [ei va fi] de 50 pe 50 [πεντήκοντα ἐπὶ πεντήκοντα], iar înălțimea [ei va fi] de 5 coți [și va fi] din in răsucit și treptele lor de aramă.

19. Și toată pregătirea [ἡ κατασκευὴ] și toate uneltele [τὰ ἐργαλεῖα] și țărușii [οἱ πάσσαλοι] curții [vor fi] de aramă.

20. Și tu rânduiește fiilor lui Israil și să-ți ia ție ulei de măsline limpede [ἄτρυγον], curat [καθαρὸν], aprins întru lumină ca să ardă [κεκομμένον εἰς φῶς καῦσαι], pentru ca să ardă luminătorul pururea [ἵνα κάηται λύχνος διὰ παντός]

21. în cortul mărturiei [ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου]! Afară de catapet[e]asma cea peste făgăduință [ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος τοῦ ἐπὶ τῆς διαθήκης], îl va aprinde pe el Aaron și fiii săi, de seara până dimineața [ἀφ᾽ ἑσπέρας ἕως πρωὶ], înaintea Domnului [ἐναντίον Κυρίου]. [Și va fi] legiuire veșnică întru generațiile voastre de la fiii lui Israil [νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ].


[1] Grătarul de aramă are rolul de plasă a jertfelnicului.