Ioșca [4]

Cristian Fulaș, Ioșca (roman), Ed. Polirom, Iași, 2021, 405 p.

*

Cum arată Ilona gravidă, p. 239-240. Ioșca o ajută în toate pe soția lui gravidă, p. 240. Și „în căsnicia lor, redusă la cele mai simple lucruri sau poate ajunsă la ele pe căi necunoscute gândirii, cuvintele și lucrurile aproape că nu aveau importanță; înțelegeau amândoi, instinctiv, că iubirea nu se spune în cuvinte și a fi împreună cu celălalt nu e ceva ce poate fi redus la gesturi mari, la declarații pompoase și la sentințe aruncate din când în când în vârtejul lucrurilor”, p. 240. Iar autorul a reușit să facă din acest roman unul al tăcerii, al tăcerii semnificative, deși în el se vorbește mult, viguros. Pledoaria sa pentru tăcere e una isihastă.  

Apare și camera copilului, p. 241. Și cei doi sunt fericiți, p. 242. Pătuțul copilului îl pun sub geam, la răsărit, p. 243. Și „amândoi stătuseră tăcuți și liniștiți și nespus de fericiți și priviseră, cu ochi de părinți deja, locul unde în curând avea să stea copilul lor”, p. 243. Dacă o să fie băiat îl vor numi Ioșca, iar dacă va fi fată o vor numi Ilona, p. 243. Valiza lui Ioșca, p. 243, e de muzeu, pentru că avea în ea litere tipografice, p. 245. Moartea fără nicio urmare a oamenilor fără nume, p. 245, adică fără operă.

Oamenii care se înmulțesc în ciuda istoriei, fără să o știe, p. 246. Moașa copilului a fost Ileana, p. 247. Băiatul se naște sănătos și rumen în obraji, p. 247. Ioșca își vede copilul cu emoție și cu o lacrimă în ochi, p. 247, „cu emoția omului care nu trăise degeaba pe pământ”, p. 247. Și începe cheful pentru că s-a născut copil pe vale, p. 248. Iar „fiecare chef părea ultimul lucru pe care îl făceau pe acest pământ”, p. 248.

Vorbeau despre suflet numai la beție, p. 249. Însă Preotul susținea că „sufletul era Duh Sfânt pogorât în om”, p. 249, în loc să spună că sufletul omului e creat de Dumnezeu și, Sfântul Adam, Protopărintele nostru, era plin și de slava Lui atunci când a fost creat de către El.

Iar Doctorul credea că „sufletul era tocmai liberul‑arbitru lăsat omului și, prin aceasta, străin de Dumnezeu și de voința divină la fel ca orice lucru de pe pământ”, p. 249. Însă sufletul omului are voință liberă, ca dar de la Dumnezeu, tocmai pentru ca să Îl aleagă în mod liber pe Dumnezeu și să Îi slujească Lui, și prin aceasta să se împlinească în mod real.

Doctorul îi mai spune Preotului o părere a lui: că sufletul omului se mișcă în două direcții: spre vorbire, dar și spre înăuntrul său, spre nebunie, p. 251. El considera că sufletul omului înnebunește, p. 251, și nu că creierul său se deteriorează și așa avem nebunia omului. Doctorul vorbește despre un Dumnezeu deist, care nu Se amestecă în viața lumii, p. 252.

Viața lor devine o „visare cu ochii deschiși” din cauza copilului, p. 253. Dragostea dintre ei a crescut și mai mult și a apărut datoria față de copil, p. 253, grija față de el. Preotul îi vizita des pe cei doi părinți, p. 254, și vrea să le dăruie o Sfântă Icoană aleasă, p. 255. Preotul îi vorbește Doctorului despre Sfintele Icoane rare pe care le are, p. 256-257. Și Doctorul acceptă să-i arate Sfintele Icoane, p. 258. Preotul îl duce pe Doctor cu motocicleta lui, p. 258.

Legendele locului, p. 259. Înainte să îi arate Sfintele Icoane, cei doi beau pălincă, p. 260. Și pe când Doctorul fuma în afara Schitului, în semn de respect, se întreba de ce să nu aibă și nebunii parte de rugăciunea Bisericii, p. 261. Doctorul credea că Domnului I-a fost frică pe Cruce, p. 263, când El a biruit pe Cruce toată frica și toată patima în umanitatea Sa.

Începe să îi arate comoara lui, p. 264. Îi arată Sfânta Icoană pe care i-o va dărui lui Ioșca, p. 265. Și Preotul merge și pune în cui, în camera copilului, Sfânta Icoană pe care le-o dăruie, p. 266. Deasupra Sfintei Icoane, Ilona a pus „o năframă din cel mai fin material”, p. 266. Și „Ilona a rămas acolo cu copilul, a rămas în picioare și – chiar dacă gândurile ei nu erau pe de‑a‑ntregul o rugăciune – a vorbit cu Fecioara și cu Pruncul fără să‑și dea neapărat seama de asta, cuvintele din mintea ei se legau numai de copil, de binele acestuia și de un viitor care doar de puțină vreme începuse, de timp, în locul acela în care trăiau ei și în care timpul nu exista sau, dacă exista, el consta cel mult în succesiunea zilelor și a nopților”, p. 266. Pentru că orice Sfântă Icoană te îndemnă la rugăciune și prezența în fața ei devine o rugăciune.

„Nu uităm lucruri, uităm felul în care sunt numite ele; nu uităm oameni, le uităm numele și prin asta ei devin nemuritori. Ilona știa aceste lucruri, dar le știa fără să le poată spune și prin asta știința ei depășea omenescul, era pură ca și ea, știința ei era una cu lumea și cu personajele icoanei tocmai pentru că nu era numită și nici spusă și prin asta scăpa timpului, spunerii, morții. Pentru că toate icoanele tac o nemurire care pentru oameni e iluzorie, tocmai de aceea ele supraviețuiesc vremii”, p. 267. Pasaj memorabil, alături de multe altele din roman. Pentru că autorul dorește să ne învețe, să ne educe creștinește în multe feluri.

Totul e plin de tăcere. Căci „tăceau împreună. Casa tăcea în jurul lor”, p. 267.

Predică la Duminica a 2-a din Postul Mare [2024]

Iubiții mei[1],

unii doresc viață bună, viață lungă, fără boli și fără durere, dar, în același timp, și fără Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu le strică poftele, le strică fumurile, le strică nesimțirea. Și ei își iubesc mult nesimțirea lor, banii lor, furturile lor de toată viața și nu mai știu cum să își lungească viața, pentru ca să se bucure de ei. De aceea, Spitalele și Farmaciile sunt foarte profitabile, sunt toată ziua pline, pentru că oamenii mor de dragul lor, mor de ei înșiși și, pentru asta, dau tot ceea ce au numai să fie vii, încă vii…Dar pe viața lor duhovnicească, pe viața care se primește și se trăiește în Biserică nu dau nimic, nu dau niciun ban, pentru că îi interesează doar aici, doar acum, doar ce fac ei acum, ca și când Iadul de după moarte n-ar fi cea mai mare durere și înspăimântare…

Și asta arată lipsa de teologie și de viață creștină din inimile oamenilor. Pentru că nu știu că a suferi înseamnă a te înduhovnici, că a răbda înseamnă a te învinge pe tine însuți, iar viața de aici e pregătire pentru Împărăția lui Dumnezeu și nu loc pentru dezmăț. Căci dacă mâncarea și băutura ar însemna viața noastră, n-am fi cu nimic diferiți de animale, pentru că ele asta vor toată viața: să mănânce și să bea și să doarmă. Însă oamenii sunt creați de Dumnezeu pentru ca să se înduhovnicească, pentru ca să trăiască dumnezeiește pe pământ și nu trupește, adică să vadă dincolo de viață, de bani, de confort, de binele aparent, să vadă binele veșnic, adică viața cu Dumnezeu. Pentru că viața cu Dumnezeu e viața omului și viața nu i-a fost dată de Dumnezeu pentru ca să facă din ea un idol, ci să facă din ea o scară spre El. O urcare continuă către El.

De aceea, dacă vrei să afli ce e viața și cum se trăiește ea, trebuie să Îl întrebi pe Dumnezeu și nu pe oameni, nu pe cei care trăiesc aiurea. Căci oamenii care trăiesc aiurea îți vor spune că viața e desfătare, că viața e să ai, să mănânci, să te bucuri, pentru că după moarte nu mai e nimic. Dar dacă Îl întrebi pe Dumnezeu ce e viața, El îți va spune că e darul Lui și că în timpul vieții tale tu trebuie să crești continuu în sfințenie în relația cu El. Viața sfântă e grija reală a omului. Viața omului e sfințenia. Și când te gândești toată ziua la cum să Îi placi lui Dumnezeu, atunci nu mai fugi nebunește după bani și nici nu mai vrei să îți lungești viața prin orice mijloace, ci dorești să fii cu El mereu, clipă de clipă. Pentru că viața ta, mare sau scurtă, e viață reală dacă ești cu El și te împlinești în El.

Dacă ești de capul tău, fără te uiți la Dumnezeul tău, ești singur, ești gol și nebun, pentru că n-ai nicio împlinire. Și n-ai nicio împlinire nici aici și nici veșnic, pentru că El e singura împlinire a omului. Și dacă nu strângi cu El, risipești, și dacă nu trăiești cu El, ești deja mort.

De aceea, în Evanghelia zilei [Mc. 2, 1-12], sănătatea nu a început prin a-i da medicamente celui paralitic, ci prin a-i da iertare de păcate (v. 5). Și, pe pământ, doar Episcopul și Preotul poate să-ți dăruie iertarea păcatelor tale, pentru că doar prin ei Domnul lucrează această mare binefacere în viața oamenilor. Fiindcă harisma iertării de păcate Domnul ne-o dăruie prin hirotonie și hirotesie. Și El ne-a dăruit-o nouă, celor care continuăm pe pământ Preoția Lui cea preadumnezeiască, pentru ca oamenii să își zidească viața lor pe iertarea Lui.

Pentru că păcatele sunt moartea pe care o introducem mereu în noi, pe fiecare zi. Și de păcate nu scapi dacă iei medicamente sau dacă faci baie sau dacă te prefaci că nu le-ai făcut, ci doar dacă vii și te spovedești la Duhovnicul tău și Domnul te iartă prin el de păcatele tale. Căci tu te mărturisești înaintea Domnului și a Duhovnicului tău și El te iartă prin Duhovnic de păcatele tale, plecând de acolo plin de har, de pace, de bucurie dumnezeiască, de seninătate și de întărire spre tot lucrul cel bun. Pentru că ceea ce simți tu, cel iertat și dezlegat de păcatele tale, sunt lucruri dumnezeiești și nu autoinduse.

Nu ți se pare că te simți bine după ce te-ai spovedit, ci așa te simți! Nu ți se pare că ești plin de har și de libertate duhovnicească după ce te-ai spovedit și ai fost iertat de păcate, ci așa ești! Tocmai de aceea, când mă spovedesc, simt iertarea Domnului în toată ființa mea și cum plec de acolo îndreptat, luminat, curățit, iertat, sfințit de către El. Pentru că nu mă prefac că mi-e bine, ci mi-e bine, mi-e foarte bine. Iar când mă împărtășesc cu Domnul nu mă prefac să sunt bucuros, vesel, împlinit, plin de viață și de fericire sfântă, ci chiar sunt în toată ființa mea. Tresalt, sunt bucuros, sunt duhovnicesc, sunt plin de Domnul și de sfințenia Lui cea prea mare, pentru că m-am umplut de slava Lui cea veșnică.

De aceea, ziua mi-o încep cu El, cu împărtășirea cu El, apoi iau și medicamente, dacă am nevoie de ele. Pentru că nu pun medicamentele înaintea Lui, ci pe El Îl pun înaintea tuturor lucrurilor pe care le fac. Și Îl pun pe El înainte, căci El e începutul, cuprinsul și împlinirea vieții mele. Și așa ar trebui să fie realitatea interioară a fiecărui om! Pentru că toți suntem zidiți de către El pentru a ne împlini veșnic întru El.

„Copile [Τέκνον], ți-au fost iertate ție păcatele tale [ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου]!” [Mc. 2, 5, BYZ]. Asta i-a spus Domnul paraliticului…

– Când i-au fost iertate?

– Atunci, în clipa de față! Când Domnul i-a spus aceste cuvinte. După cum iertarea păcatelor noastre o primim atunci când Episcopul sau Preotul zice, în Taina Mărturisirii, „te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”[2]. De toate păcatele pe care le spovedim cu pocăință și cu durere pentru ele. Și iertarea Lui o simțim în mod bucuros în noi, pentru că ea este o despovărare reală de păcate. E o vindecare ontologică, interioară a persoanei noastre. E o înviere a noastră din morți, e o umplere a noastră de slava Lui, e o întărire a noastră spre toată virtutea dumnezeiască.

Căci de aceea Mărturisirea sau Spovedania e o Dumnezeiască Taină a Bisericii: pentru că Dumnezeu lucrează în interiorul ei vindecarea ontologică a persoanei noastre. Ea este o actualizare a Dumnezeiescului Botez, adică o curățire deplină a noastră de păcate și o eliberare a noastră din robia demonilor. Fapt pentru care noi nu putem trăi și nici respira normal fără spovedirea păcatelor noastre și fără împărtășirea continuă cu Domnul nostru. Căci vindecare reală a omului o trăim aici, în aceste două mari Taine și vindecări ale lui Dumnezeu. Pentru că El ne vindecă de tot păcatul, adică de începutul morții în noi, și ne umple de viața Lui cea veșnică.

Fapt pentru care, omul credincios nu fuge imediat la Spital când e bolnav, când se simte rău, când se simte greu, când se simte apăsat, ci la Biserică! Omul credincios nu vrea să își lățească viața pentru ca să trăiască mult și bine, ci El aleargă la Dumnezeu, pentru ca să Îl aducă pe Dumnezeu în sine și să trăiască cu El adevărata viață, viața cea sfântă și bună, viața cea veșnică.

Căci, după cum vedeți, paraliticul a putut trăi și bolnav. A fost adus de alții (v. 3), de prietenii lui, la Domnul, pentru ca să îl vindece. Însă Domnul nu l-a vindecat mai întâi de boala trupească, de aia pe care dorea el prima oară, ci de boala cea dintâi: de păcatele sale. Pentru că boala păcatului te pune la pat! Păcatele noastre sunt adevărații noștri dușmani, dușmanii din interior, iar de ei ne poate scăpa doar Domnul prin Episcopii și Preoții Săi. De aceea și oamenii păcătoși îi minimalizează, îi ironizează, îi batjocoresc pe Slujitorii lui Dumnezeu, pentru că prin ei vine vindecarea noastră. Mai nimeni nu minimalizează medicamentul bun, medicamentul care vindecă, dar adevăratul medicament al omului, iertarea lui Dumnezeu, e minimalizată frenetic de către slujitorii demonilor, pentru că ea face binele real în viața noastră.

Și, pentru ca să nu te mai duci la Biserică, opinia publică „desființează” Preoția prin vorbe și prin glume, arătându-ți păcatele unor Episcopi, ale unor Preoți, ale unor Diaconi. Ți le subliniază cu putere, pentru ca să îți inducă ideea că medicamentul iertării „s-a pierdut” din cauza păcatelor Slujitorilor lui Dumnezeu.

Însă ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu la Spovedanie? Înseamnă ceea ce simți tu, în inima ta, când ești iertat de Episcop sau Preot: simți prezența slavei Lui în tine! Iar prezența slavei Lui în tine nu ține de viața Episcopului sau a Preotului, pentru că ea e viața lui Dumnezeu. Și Domnul te iartă și te dezleagă interior de păcatele tale, gura și mâna Episcopului sau a Preotului adeverindu-ți ceea ce tu simți în tine: slava Lui.

De aceea, oricâte păcate ar face Episcopii și Preoții care ne spovedesc, iertarea lui Dumnezeu o primim de la El prin ei și nu de la ei. Prin slujirea lor, Domnul ne iartă pe noi de păcatele noastre. Tocmai de aceea, batjocorirea Bisericii și minimalizarea lui Dumnezeu, pe motivul că unii păcătuiesc, e o acțiune puerilă, pentru că Dumnezeu nu e atins niciodată de păcatele noastre, iar Biserica Lui nu e niciodată lipsită de sfințenie din cauza păcatelor noastre. Ci, dimpotrivă, în Biserica Lui, fiecare dintre noi ne vindecăm de păcatele noastre, de toate păcatele noastre, pentru că Domnul deja a asumat pe Cruce toate păcatele noastre, ale tuturor, până la transfigurarea lumii. Și El ne dăruie tuturor iertarea Lui, dacă ne pocăim pentru păcatele noastre, pentru că pe iertarea Lui noi putem să ne construim viața noastră cea duhovnicească. Spovedirea continuă a păcatelor noastre și împărtășirea continuă cu Domnul, rugăciunea continuă și nevoința continuă sunt fundamentul vieții noastre duhovnicești.

Și când Sfântul Grigorios Palamas, astăzi pomenit, vorbea despre vederea lui Dumnezeu întru slava Lui, vorbea despre ce se petrece cu noi dacă rămânem neîncetat în fundamentul vieții noastre duhovnicești. Pentru că a rămâne întru slava Lui neîncetat înseamnă a-L simți neîncetat pe Dumnezeu, în tot ceea ce facem noi, și, când El voiește, ne umple de luminări și de vederi dumnezeiești. Iar luminările și vederile Lui sunt consecințele reale ale vieții duhovnicești, pentru că nevoințele noastre sunt umplute de revelările lui Dumnezeu în viața noastră.

Din acest motiv, oamenii duhovnicești nu se uită cu frică la dureri, la necazuri, la ispite, la griji și la pericole, la boli și la moarte, ci cu nădejde sfântă. Pentru că ei vor să le trăiască pe toate acestea dimpreună cu Dumnezeul nostru treimic, cu Cel care e viața, pacea și întărirea noastră. Și suportă sărăcie, dureri, boli, ispite, necazuri cu inimă mare, cu inimă mulțumitoare, cu pace, pentru că Dumnezeu e cu ei și în ei prin slava Lui cea veșnică.

Și când ești cu Dumnezeu în tot ceea ce faci, El e cel mai important în viața ta și nu tu, nu viața ta mică, nu sănătatea ta, nu boala ta, nu familia ta, ci El! Și dacă El este cu tine, atunci toate ale tale vor fi bine, toate ale tale se vor umple de pace, pentru că El binecuvântă, îndreaptă și călăuzește pe tot omul.

Iar când vrei să postești, nu te uiți la ce mănânci sau dacă ai bani ca să îți cumperi mâncare de post, ci postești. Și când vrei să te rogi, atunci te umpli de pacea și de bucuria lui Dumnezeu și te rogi. Când vrei să citești, citești, când vrei să traduci, traduci, când vrei să mergi în pelerinaj, mergi, pentru că pe toate le poți face dacă te încrezi în Dumnezeu. Și le poți face pe toate cu pace, dacă vrei și dacă te nevoiești mereu să vrei voia lui Dumnezeu.

Așadar, iubiții mei, în lunea Buneivestiri am prăznuit împreună cu Episcopul nostru și el v-a vorbit atunci despre Preacurata Stăpână și despre rolul ei fundamental în iconomia mântuirii oamenilor. Și v-a spus totodată că „pe fiecare dintre noi, Dumnezeu, la un moment dat, ne poate chema la o slujire în Biserica Sa pământească. Și dacă ne cheamă Dumnezeu, se cuvine, întâi de toate, să fim vrednici de această chemare, cu viață curată și sfântă, și, mai apoi, în adâncă smerenie, să fim și noi gata să răspundem chemării lui Dumnezeu”.

Și când a spus „slujire”, s-a referit la toată nevoia pe care o are Biserica noastră. Și Biserica are nevoie și de omul care trage clopotul și de cel care vinde lumânări și de cel care tunde iarba și de cea care face prescuri și de cel care cântă la strană și de cel care ne ajută la nevoile noastre de tot felul. Și de aceea am primit ajutoare pentru praznic, pentru că Dumnezeu v-a chemat la slujirea Lui. Și cea care a făcut pâinile și cea care a făcut colivele și cea care a făcut ciorbă și cel care a donat bani sau alte lucruri, au făcut ceea ce au simțit să facă de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a îndemnat spre asta și ei au ascultat glasul Lui. De aceea, au făcut pentru Dumnezeu și pentru mântuirea lor ceea ce au făcut pentru praznicul Bisericii.

Și așa trebuie să considerați întotdeauna când faceți ceva pentru Biserica lui Dumnezeu și pentru tot omul: că le faceți spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea dumneavoastră. Ce dăruiți, aceea e comoara dumneavoastră. Și pe ea o aveți în inimă și vă bucură, pentru că vă împlinește.

Vă mulțumim tuturor pentru participarea la hram și pentru bucuria comuniunii! Dumnezeu să ne întărească în tot ceea ce facem, să ne bucure în postirea și în rugăciunea noastră, și să ne dea seninătate în fiecare zi ca să mergem spre praznicul Învierii Lui cu pace și cu bucurie sfântă! Amin!


[1] Începută la 7. 12, în zi de miercuri, pe 27 martie 2024. Cer înnorat, 5 grade, vânt de 11 km/ h.

[2] Molitfelnic, Ed. BOR 2019, p. 75.

Sfântul Anastasios Sinaitul, Patriarhul Antiohiei, Exaimeron [94]

Traduceri patristice

vol. 6

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Prof. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfântul Anastasios Sinaitul, Ieromonah la Sfântul Munte Sina și Patriarhul Antiohiei

(sec. VII-VIII, pomenit pe 20 aprilie în Biserica Ortodoxă)

VI. Cartea a șasea a Exaimeronului

Aceasta este cartea a șasea a aceluiași autor. Este despre ziua a șasea din creația cea-de-șase-zile

2. Filosoful/ înțeleptul care a fost amintit anterior de mai multe ori, Diaconul care a luminat Biserica Alexandriei prin cuvintele sale, nu este de acord cu afirmația că omul s-a ivit [pe pământ] întru totul nemuritor și nestricăcios. Și el aduce mai multe dovezi ale coruptibilității/ stricăciunii acestuia: binecuvântarea, bărbatul și femeia, legătura apropiată cu fiarele sălbatice și mâncarea sa[1].

Iertarea celor botezați în Hristos, zice el, spală, cu adevărat și desăvârșit, vechea împotrivire și păcatul lui Adam, care ne lega pe noi toți[2]. Și sunt unii copii, care, mai înainte de călca vreo poruncă, sunt luminați [prin Botez]. Sunt curățiți de păcat, primesc pe Duhul Sfânt și sunt îmbrăcați în Hristos[3]. În felul acesta devin nevinovați, fără pată și sfinți – așa cum Pavlos aduce mărturie.

Și totuși, tocmai acești copii mor adesea chiar în clipa aceea sau curând după Botez[4]. De aceea, trebuie să admitem una din următoarele. Fie că ei nu au fost eliberați prin Botez și prin Duhul[5] de păcatul înnăscut/ moștenit și de împotrivirea lui Adam[6]. Dar nimeni nu va fi de acord cu aceasta. Ori că, după ce au fost eliberați, au căzut în mod nedrept în mâna morții[7]. Sau, iarăși, că au fost eliberați, dar, prin asemănarea cu strămoșii lor Adam și Eva, erau înfășurați într-un trup muritor[8].

Prin moarte, ei merg către o viață mai bună. Suferind acum moartea trupească, la Înviere[a universală] ei își vor primi trupurile înapoi, [dar] de data aceasta nestricăcioase și nemuritoare, astfel încât răul să nu fie nemuritor și veșnic, așa cum zice Dumnezeiescul Grigorios. Adică, astfel încât noi să nu trăim veșnic în stricăciune, ci întru Hristos să ne îmbrăcăm în nestricăciune[9]. A Lui fie puterea și slava în veci! Amin!


[1] Cf. Fac. 1, 27-30.

Se referă la faptul că avea nevoie de binecuvântare, de cineva pe potriva sa și, respectiv, de hrană. De aici reiese că primul om nu era întru totul desăvârșit.

[2] Cf. Fac. 3: 3, 17-19; Rom. 5, 12.

[3] Cf. Gal. 3, 27.

[4] Iată o situație care apare și în zilele noastre și pentru care părinții copiilor și mass-media s-au obișnuit să acuze Preoții Bisericii! Sfântul Anastasios spune aici că Dumnezeu îi ia, adesea, în preștiința Sa, pe acești copii, care mor imediat după Botez sau la scurtă vreme după acesta, adică în momentul în care sunt spălați de orice păcat, nevinovați și sfinți! Pentru că Dumnezeu vrea să mântuie cât mai mulți oameni. Oamenii nu știu ce să mai facă, ce medicamente și elixire să mai inventeze, ca să trăiască pe pământ cât mai mult. Dar Dumnezeu caută ca ei să trăiască în veșnicie în Paradisul Lui.

[5] Cf. In. 3, 5; I In. 5, 6.

[6] Cf. Fac. 3: 6, 17-19.

[7] Aceasta, din nou, pot să spună mulți în zilele noastre, că moartea pruncilor e ceva nedrept. Dar Dumnezeu nu e nedrept.

[8] Această din urmă explicație fiind cea adevărată.

[9] Cf. I Cor. 15, 53-37.

Mângâiere [8]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Mângâiere

(roman)

*

Film nou pe Netflix, deși platforma a rărit-o cu noutățile valoroase. Mai multe mesaje în Gmail, trebuie să plătească factura la lumină, ultima, dar nu a venit, însă a venit întreținerea. Mânca plăcinta gândindu-se la interfonul de la administrație, pe care mereu îl uită. Parcă e 91. A găsit-o acolo pe administratoare, i-a dat chitanță, dar i-a atras atenția să nu mai arunce mâncare la porumbei. Pentru că porumbeii se găinățează peste tot, mai ales peste automobilele proprietarilor, care sunt parcate cel mai adesea în câș, că drept nu le stă bine. Și ca să nu mai piardă timpul degeaba, fu politicoasă cu ea. Pentru că ce nu înțeleg oamenii ăștia e următoarea realitate: că păsările astea, pe vreme rea, nu au ce mânca. Și Miruna le dă mâncare la porumbei nu oricând, nu când au de toate, ci când n-au. Și, pe vreme rea, vin și se aciuează la tine pe pervaz, și ți-e milă de ei. Că tu ești om și ei sunt triști și suferinzi. De aceea le dă din când în când de mâncare, pe ploaie și frig, iar iarna în mod curent, pentru că sunt fără sprijin.

Găsi liftul jos, urcă până la 4, găsi totul bine în cameră. Aer rece, pătrunzător, pentru că lăsase geamurile deschise. Iar peștii din acvariu, cu diversitatea lor, o liniștesc întotdeauna. O fac să se roage. Pentru că peștii au viață pașnică. Și noi, creștinii, ne dorim această viață pașnică, plină de slava lui Dumnezeu. Le dădu granulele și fulgii lor, apa era aerată bine, le aprinse ledul de noapte. Se duse la baie, termină de mâncat și a doua plăcintă, și se puse la rugăciune. Pentru că atunci când venea de la Cimitir se bucura să se roage în pace și să coboare și mai mult în liniștea întâlnirii cu soțul ei. Iar în casa ei mică și călduroasă putea să se roage îndelung, în pace, pentru că Dumnezeu a umplut de multă pace apartamentul ei.

Numai Tu, Dumnezeul meu, știi toate…Tu știi viața, Tu știi păcatele mele, știi nevoile mele…Ai milă de noi toți, Dumnezeul meu, ai milă de noi toți și ne iartă! Căci nu știam mila Ta cea mare, până ce nu mi l-ai trimis pe robul Tău care m-a scos la lumină, la lumina Ta. Și cât de mult aveam nevoie de pacea Ta, de ieșirea din gândurile mele, din patimile mele. Căci desfrânarea m-a secătuit de viață, alături de neștiința Ta. Cum oi fi rezistat atâția ani nedusă la Biserică, când acum nu mai pot să stau acasă în timpul Slujbelor?!…Păcatul e uitare, e prostie, e decrepitudine, e moarte. Și Tu ești alinarea și prospețimea mea, bucuria mea, candoarea mea, liniștea mea…

Aprinse candela, luă cartea de rugăciuni și începu să își facă rugăciunile serii. O linișteau și o bucurau rugăciunile pe fiecare zi. După care citi Psalmul 60 din Psalmii liturgici, din ediția mea scripturală liturgică, pe care o are pe telefon. Și despre care mi-a vorbit ca despre claritatea minții sale. „Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea! Ia aminte rugăciunii mele! De la marginile pământului către Tine am strigat. Când s-a istovit inima mea, în piatră m-ai înălțat” [Ps. 60, 2-3, LXX]. Pe piatră m-ai pus, pe piatra credinței Tale. Și am avut o nevoie abisală, pe care o conștientizez din ce în ce mai mult, ca să încep să traduc Dumnezeiasca Scriptură, pentru că am avut nevoie să văd la tot pasul textul așa cum este. Vream să fiu ferm convins asupra autenticității sale, a profunzimii sale abisale. Că una e să vezi textul și alta e să presupui că îl știi. Și de când traduc și mă cobor mereu în oceanul Dumnezeieștii Scripturi, împlinirea mea e fără margini. Pentru că văd măreția și simplitatea cea fără seamăn a Scripturii lui Dumnezeu.

„Povățuitu-m-ai, că ai fost nădejdea mea, turn de tărie de la fața vrăjmașului” [Ps. 60, 4, LXX] meu. De la fața diavolului. Și tăria credinței e turnul nostru cel tare. Turnul de scăpare. Dar dacă nu ai credință, ești o frunză în vânt. O frunză pe care toamna o spulberă, iar iarna o amestecă cu pământul.

A nins la Iași, a văzut zăpada de pe la Biserici, dar și imagini cu ninsoarea din Cimitirul Sfântului Cleopa Ilie. A nins și la Brașov, zăpadă pe case, pe jos, pe pârtie. Reclame de tot felul pe Facebook. Fiecare vinde câte ceva, întreabă, se bagă în seamă. Unul dintre tinerii ei îi scrie pe Messenger, spunându-i că vrea să citească o nuvelă la viitoarea întâlnire. I-o cere și îi promite că o va citi. Lucru pe care Miruna l-a făcut imediat după ce a primit-o în PDF. Ce scrisese Gabriel, un adolescent de 19 ani, în nuvela sa? Despre primele sale experiențe cu fetele. Despre cum s-a îndrăgostit prima oară la un târg, în timp ce fusese cu bunica lui să cumpere porumb, și a văzut-o într-o căruță pe o copilă stingheră, lăsată de ai ei să păzească caii. Și sinceritatea, felul ei de a fi, zâmbetul ei, l-au cucerit deodată și l-au făcut să vadă fetele prin ea, prin căldura ce o emana această copilă. Însă, și el fiind de vârsta ei, n-a îndrăznit să-i spună niciun cuvânt, ci numai s-o privească îndelung. Iar ea privea pierdută în zare, privea doar pentru ea…pe când el se decuplase de la realitate și intrase în lumea dragostei, în acea lume în care toate se văd prin iubirea pentru ea. Se uită la micile lui greșeli de scriere, la modul cum a făcut paragrafele, nu i-a plăcut lăsarea textului în partea dreaptă nealiniat. Își notă observațiile în PDFul scrierii. Lucru la care se aștepta și Gabriel, pentru că Miruna îi impunea respect. Și el venise în clasa ei specială, în clasa ei de personalizare, tocmai pentru acest lucru: pentru a scrie tot mai bine.

Dar, la 16 ani, a văzut o fată melancolică, tristă, cu o tristețe romantică în ea, de care s-a îndrăgostit vulcanic. Mergea, în amurg, pe lângă un pârâu. Avea să afle foarte târziu că aceea suferea din dragoste și că avusese un prieten cu care își începuse viața sexuală. Dar lui i-a spus o poveste casnică, cum că era tristă pentru că tatăl ei e bolnav și că nu știe cât va mai trăi. Iar Gabriel a iubit-o și mai mult, compătimind-o pentru durerea ei, deși durerea ei nu era cea reală. Pentru că ea suferea pentru că fusese respinsă, uitată, părăsită, atâta timp cât golanul cu care se culcase era fustangiu de profesie. Și el a investit multă încredere în ea, s-a comportat cu multă finețe, n-a îndrăznit decât să o sărute și să o îmbrățișeze, în timp ce ea nu știa cum să se întoarcă la cel care își bătuse joc de ea. Pentru că sângele îi era aprins…Și Gabriel atunci a început să scrie, și prima scriere a fost o poezie pentru ea. Una cu rimă, în catrene. Dar ea, prinsă în poftele împreunării, era duplicitară și îl privea de sus pe băiat, pentru că știa că el e virgin. Și că el nu înțelege ce înseamnă a dori împreunarea cu o femeie. A avea nevoie neapărată de ea. Însă iubirea lui era sinceră și, tocmai pentru că era sinceră, va fi foarte dureroasă, Miruna înțelegând că durerea era încă vie în el, căci iubise o fată care nu îl iubise niciodată…

Și cât de mult înțelegem iubirea, când și noi înșine am suferit din cauza ei! Putem înțelege oamenii, suferința lor, inima lor sângerândă, dacă și inima noastră plânge. Pentru că ne înțelegem în scrisul altora, în experiența lor de viață. Scrisul lor e fața lor în care vedem toate.

Mângâiere [7]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Mângâiere

(roman)

*

Îi aprinse candela galbenă de la Patriarhie și îi puse cactusul lângă ea. Știa că pot fi furate oricând sau strivite. Dar când vii la mormânt, ceea ce lași, lași pentru morții tăi și nu pentru alții. Deși le lași la cheremul oricui. Așa cum îți lași mașina sub balcon și poți să nu o mai găsești a doua zi sau cum îți lași blogul online și a doua zi îl poți găsi inactiv. Pentru că unii își văd de viața lor, pe când alții fărâmă liniștea altora din răutate plictisită.

Îi place să strângă Crucea lui în brațe. E un fel de a-l îmbrățișa pe el. Și o face când nu are ochi primprejur. Pentru că orice gest intim e în doi și nu în ochii tuturor. Și rugăciunea la mormânt are nevoie de intimitate, pentru că gesturile de iubire sunt pentru el și nu pentru un public. De aceea și ea se duce la ore nepotrivite la mormânt, pentru ca să nu aibă vecini băgători în seamă.

Mă simt bine, Mihailul meu, pentru că încep să mă simt tot mai plină de pacea lui Dumnezeu! Nu mai cer explicații, nu mai dau vina pe nimeni, pentru că nici șoferul nu și-a dorit un astfel de sfârșit. Neatenție nenorocită, neatenție…Intri în pușcărie pentru un telefon dat, pentru un viraj, pentru o scurtă ațipire…la volan. Pentru că n-ai amândouă mâinile pe volanul ăla. Fumează, vorbesc, gesticulează, nu se asigură, și fac prăpăd în jur. Pentru că se încred prea mult în mașină. Însă nu în mașină trebuie să te încrezi, ci în atenția ta! În atenția cu care conduci clipă de clipă. Pentru că cea care te duce acasă e atenția ta, grija ta față de cei din carosabil.

Mă simt tot mai bine pentru că am găsit oameni care mă înțeleg. Cărora le pasă de mine. Părintele Dorin și cei din jurul lui mă ocrotesc. Mă ajută să fiu eu, cea care mă plec voii lui Dumnezeu. Care vreau să învăț zilnic voia Lui. Pentru că înțeleg tot mai mult discuțiile dintre noi doi, lungile discuții teologice de la masă și din pat și din călătoriile noastre. Atunci, la început, ele erau bucuria mea de a fi cu tine. Le înțelegeam pe măsura mea, pe cât înțelegeam eu. Pe când acum discuțiile teologice sunt masa mea, sunt aerul meu, sunt modul în care trăiesc. Pentru că am nevoie să aflu tot mai sigur voia lui Dumnezeu cu mine, cu noi toți, atâta timp cât El voiește să ne mântuie pe toți. Și grupul acesta de prieteni din jurul Duhovnicului meu sunt acasa mea acum, pentru că ei mă pregătesc pentru venirea la tine.

O, Doamne, numai Tu știi!…Numai Tu știi când, unde, de ce…Ceea ce contează e să fiu cu Tine și să mă rog pentru el și pentru mine și pentru toți, așa cum ne înveți Tu. Pentru că Împărăția lui Dumnezeu e pentru toți și nu doar pentru unii.

Plecă cu pași simpli, pașnici. Orice plecare de la mormântul lui e o luare a lui cu ea. Inima ei este patul lui. El e acolo, în inima ei! Tocmai de aceea e cel mai mare nonsens ideea de a se remărita, atâta timp cât Nunta e doar una. Cu cine aș putea să fac acest pas, când împlinirea mea este el? Și cine m-ar putea iubi, dacă eu aș fi împărțită în inima mea? Căci, un posibil soț, cum e normal, te vrea cu totul a lui. Dar tu, care trăiești între două lumi, nu poți fi doar în pat cu el. Și aceasta e o dramă și pentru el și pentru tine.

Vânzătoarele cu fuste largi erau tot acolo. Guralive și puse pe vândut. Trafic plin, luminile serii încep să se aprindă, simți nevoia să mănânce o plăcintă cu mere. Nu prea dulce și fără zahăr pe ea. Însă, când vrei ceva în economia de piață, trebuie să apelezi la cumpărăturile anterioare. Căci tocmai atunci, când vrei ceva, nu găsești și, dacă găsești, îți strică unul cheful de mâncat, făcându-ți un gest prostesc. Dar, dacă ai acasă plăcinta, e bine. Pentru că o poți mânca în liniște. Dar nu o avea! Trebuia cumpărată din colț, caldă și mâncată în singurătatea zgomotoasă dintre două treceri de pietoni.

Ioșca [3]

Cristian Fulaș, Ioșca (roman), Ed. Polirom, Iași, 2021, 405 p.

*

Ileana bucătăreasa era amanta maistrului, p. 172. Preotul îi certa pe Ioșca și Ilona pentru că trăiau necununați, p. 173. Ilona rămâne grea, adică gravidă, p. 174, vestea cauzând „o tăcere mare și blândă”, p. 175. Însă, când ei dau vestea că vor avea un copil, se află și aceea că amândoi sunt romano-catolici, p. 175. Dar Preotul dorește ca ei să devină ortodocși, p. 175.

Pe când doctorul era „cufundat într-o carte”, maistrul Vasile „pricepea puțin spre deloc rostul cărților în lume”, p. 178. Ilona postește și se pregătește, p. 188, și e botezată în râu cu numele de Magdalena, p. 189. Și când s-a botezat ortodox, „preotul a miruns‑o și a îmbrățișat‑o, după ritul nou al unei Biserici dintotdeauna vechi, [ea] a simțit o emoție vecină cu sfânta nebunie și a vrut să danseze în apa râului, să joace și să chiuie cuprinsă de o bucurie cum nu mai trăise, că atunci, în acea dimineață, ea era numai a lui Ioșca și copilul lor era copilul văii, al paradisului în care ajunseseră pe drumul sorții și pe care nu aveau să‑l mai părăsească niciodată”, p. 190.

Prima dragoste de după Botez, p. 190. Ileana simțise că „slujba parcă o purificase, parcă o făcuse altă femeie. Era în jurul ei aceeași lume și parcă nu era, privea și parcă vedea numai în interiorul lucrurilor, parcă dintr‑odată, poate din timpul mirungerii, din acea secundă care nu trecuse niciodată, căpătase un alt văz – unul mai deplin – și cu acei ochi noi îl privea pe maistru și tot cu ei i‑a făcut un semn ușor, o mișcare a aerului dinaintea ochilor care e privirea și pe care numai el a văzut‑o, înțelegând că trebuia să o urmeze și să mai amâne o vreme întoarcerea la treburile lui”, p. 191. Și are și ea relații intime cu Vasile, p. 191-193.

Ziua Nunții, p. 197. Are loc duminica, p. 198. Preotul s-a rugat pentru cei doi miri și pentru copilul lor și a postit, p. 199. Se merge cu camionul la Nunta civilă, p. 200. Nunta civilă are loc la Primărie, p. 201. Nunta religioasă are loc la Biserica de lemn a Schitului, p. 201.

„A făcut nuntă simplă părintele, s‑a rugat din inimă pentru însurăței și, pentru că preotul catolic din oraș urcase și el împreună cu alaiul, l‑a poftit și pe acela alături de el și i‑a îngăduit să spună o rugăciune în biserica lui. S‑au purtat amândoi fără de nicio trufie și nicio dușmănie, înțelegând să amâne disputele teologice pentru mai târziu și deocamdată doar să se roage pentru binele nu atât de tinerilor miri”, p. 203.

Și când Preotul, după Nuntă, îi arată Doctorului cărțile sale, „doctorul îl privea mirat, cu respect și cu ceva ce semăna a frică de necunoscut, era limpede că aproape niciodată nu‑și închipuise că popa cel ponosit și dedat petrecerilor era un adevărat cărturar care ținea la loc de cinste texte în latinească, grecească și ebraică, citind cu la fel de multă plăcere romanele vremii și pe clasici”, p. 205.

Doctorul își dă seama că se înșelase amarnic în ceea ce îl privește pe Preot, p. 205.

Atmosfera de după: „Fericire. Asta simțeau toți,  plutea în aer un iz de chef și voie bună care, când au ieșit din curtea micului schit și au pornit spre barăci, a izbucnit parcă din plin odată cu muzica de petrecere a lăutarilor care însoțeau convoiul”, p. 206.

Hora muncitorilor, p. 208. Ioșca își vizitează fiul, p. 211. Și fiul moștenise de la tatăl său „zâmbetul sfios, tăcerile prelungite, prietenia față de toți oamenii”, p. 216-217. Vasile moare în decembrie, p. 217.

„pentru săraci lumea nu se schimbă niciodată”, p. 218; nora lui Ioșca era însărcinată, p. 218. Despre cel care cumpără valea: „Peter rămânea pentru cei de pe vale cel mai bun dintre pământeni, iar micile lui păcate – darul băuturii, preacurvia, gura lui cea slobodă – cântăreau prea puțin în fața binelui pe care cu asupra de măsură‑l făcea tuturor și a vorbelor de sprijin pe care întotdeauna le punea pe lumea cealaltă în folosul celor săraci și singuri de pe vale”, p. 231.

Politicianul Peter „îndoise dreptatea așa cum vinul se îndoaie cu apă”, p. 232, și era mason, p. 233. Neîncrederea politicianului în vorbe, 233. Despre operația din care scapă, ajutat de Președinte, p. 234. Și când Peter moare, „știa că avea să descopere că diferența dintre viață și moarte era tocmai aceea: murea singur”, p. 235. Arpad, omul de încredere, p. 236. Descrierea morții lui Peter, p. 237-238. Și Arpad îl găsește „ghemuit lângă fotoliu, rece, cu ochii holbați și cu gura întredeschisă, căutând o ultimă gură de aer care niciodată nu îi mai intrase în plămâni”, p. 238. Dar Arpad le va povesti tuturor despre moartea liniștită și fericiră a lui Peter, p. 238.

Copiii lui Peter se arată nerecunoscători față de tatăl lor la Înmormântare, plecând, p. 238, din cortegiu rămânând doar 4 oameni până la groapă: „preotul catolic, Arpad, popa şi doctorul”, p. 239.

A doua predică la Bunavestire [2024]

Iubiții mei[1],

în Sfintele sale Icoane o vedem pe Maica lui Dumnezeu cu Domnul în brațe. Îl ține în brațele ei cu toată tandrețea și cu toată atenția, cu toată seriozitatea, pentru că El este dorirea noastră a tuturor. Și Domnul, ca Pruncul cel veșnic, privește spre noi și ne binecuvântă sau o sărută pe Maica Sa și o privește cu toată dragostea. Căci atunci când privește la noi, El ne arată că este al tuturor și că Se îngrijește de noi toți, dar când privește către Maica Sa, ne arată iubirea Lui cea mare pentru ea. Pentru că întru ea Și-a găsit toată odihna, în cea care este mai desfătată decât cerurile.

Când Stăpâna noastră este iconizată fără Domnul în brațe, ea e lângă Crucea Lui și pătimește împreună cu El. Sau are sfântul ei acoperământ în mâini și e în rugăciune către Dumnezeu pentru noi. Sau, în Sfânta Icoană a Buneivestiri, Maica lui Dumnezeu stă așezată pe tronul ei, față în față cu Sfântul Arhanghel Gavriil și primește de la el marea veste a întrupării Domnului. Dar, când ea primește vestea cea mare și preafrumoasă și o acceptă, atunci imediat Domnul Se întrupează în pântecele ei. Însă Sfintele Icoane ale Buneivestiri nu accentuează întruparea Domnului, ci doar vestea, primirea veștii de la Arhanghel.

Dar vestea e începutul praznicului! Pentru că reala veste nu e vestea în sine, ci concretizarea ei, adică întruparea Domnului. Și concretizarea veștii dumnezeiești are loc după ce Pururea Fecioară Maria acceptă vestea dumnezeiască și mărturisește: „Iată, roaba Domnului [Ἰδού, ἡ δούλη Κυρίου]! Fie mie după cuvântul tău [γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου]” [Lc. 1, 38, BYZ]. Căci atunci când Preacurata Stăpână acceptă întruparea Lui, El Se întrupează imediat în pântecele ei și Arhanghelul se cutremură. „Și Îngerul a plecat de la ea” [Ibidem] cutremurat, pentru că a văzut în pântecele ei pe Stăpânul întrupat.

Așadar, astăzi noi prăznuim întruparea Domnului, zămislirea Lui în pântecele Stăpânei noastre! Pentru că vestea cea dumnezeiască s-a concretizat, s-a transformat în fapt. Vestea cea mare n-a rămas doar o veste, ci a devenit cea mai mare veste și minune a lumii: aceea că Stăpânul tuturor S-a făcut om, S-a întrupat pentru noi și pentru mântuirea noastră.

Preacurata Fecioară, cu Domnul în pântecele ei, merge la Sfânta Elisavet, la verișoara sa [Lc. 1, 40, BYZ]. „Și a fost, când a auzit Elisavet salutarea [τὸν ἀσπασμὸν] Mariei, [că] a săltat pruncul în pântecele ei. Și s-a umplut Elisavet de Duhul Sfânt” [Lc. 1, 41, BYZ]. Și în pântecele ei era Sfântul Ioannis Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului. Acest loc scriptural, de la Lc. 1, 41, a fost iconizat, a fost transformat într-o Sfântă Icoană, în care Sfântul Ioannis Botezătorul, din pântecele maicii sale, se închină Domnului, Care era în pântecele Maicii Sale. Însă Domnul a fost în pântecele Maicii Sale de când Maica Sa a acceptat întruparea Sa, adică de la Bunavestire. Și această Sfântă Icoană a întâlnirii dintre Maica lui Dumnezeu și Sfânta Elisavet este explicitul Buneivestiri, e descoperirea a ceea ce s-a petrecut atunci: pentru că acceptarea Stăpânei noastre a fost urmată imediat de întruparea Domnului în pântecele ei.

Putem noi să ne mai omorâm copiii în pântece, dacă știm că acolo sunt copiii noștri, sunt darurile lui Dumnezeu pentru noi? Căci ceea ce noi numim embrion sau făt sau copil neformat e persoană din clipa zămislirii sale. Pentru că din prima clipă a zămislirii în pântece, Dumnezeu creează sufletul omului și sufletul lui e cel care își personalizează trupul în mod neîncetat. Și când îți omori copilul, tu renunți la propria ta maternitate, la statutul de mamă, adică de cea responsabilă cu nașterea, creșterea, educarea, sfințirea copilului tău.

Sfântul Ioannis Botezătorul, în pântecele mamei sale fiind, s-a bucurat văzându-L pe Domnul, a săltat de bucurie în pântecele maicii sale și s-a umplut și el, cât și mama lui, de slava Duhului Sfânt.

– Ce înseamnă asta?

– Că pruncul simte, e conștient, e viu, e activ în pântecele maicii sale. Și nu numai atât, ci el poate simți slava lui Dumnezeu încă din pântecele maicii sale. Pentru că viața duhovnicească a omului începe din pântece. O mamă care se spovedește și se împărtășește pe când e gravidă e o mamă responsabilă și față de ea, cât și față de pruncul ei. Pentru că îl învață pe prunc, din primele zile ale vieții sale, viața cu Dumnezeu. Și, când îl naște, ea îl pregătește pentru Botez, pentru înfierea lui dumnezeiască, și copilul își începe viața lui personală cu Dumnezeu. Căci cel mai mare dar pe care noi putem să îl facem copiilor noștri e tocmai acesta: viața cu Dumnezeu.

Botezându-ne pruncii și învățându-i să trăiască creștinește, noi I-i dăruim lui Dumnezeu, Celui care ni i-a dat. Îi întoarcem Lui, cu dragoste, darul Său. Pentru că El ni i-a dat pentru Sine, pentru ca noi să I-i dăruim Lui. Și prin aceasta ne arătăm cu totul recunoscători și mulțumitori pentru darurile Sale față de noi.

Un copil păstrat doar pentru noi, un copil născut și crescut egoist, pentru ca să fie o imagine a noastră, e un copil falsificat, e un copil scos din proiectul lui de împlinire personală. Pentru că fiecare copil trebuie să se împlinească în viața lui cu Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să descopere fiecăruia ce trebuie să facă în viață. Și noi, părinții și bunicii și prietenii lui, trebuie să îl ajutăm pe copil să meargă pe calea lui, pe calea pe care i-o dezvăluie Dumnezeu. Căci numai astfel se împlinește cu adevărat.

Preacurata Stăpână Îl ține în brațe pe Domnul și ne învață și pe noi să fim maternali, să fim buni și atenți cu toți oamenii. Există Sfinte Icoane în care Maica lui Dumnezeu Îl hrănește la sânul ei pe Domnul sau, în Sfânta Icoană a Nașterii Domnului, ea Îl privește cu atenție, Îl păzește neîncetat. Și Îl păzește, pentru că știa cine este El: Domnul și Dumnezeul său și al nostru.

Dar când privești mereu spre Domnul ești în continuă rugăciune față de El. Când privești la El ca la ochii din cap, mărturisești că El e cel mai scump odor al vieții tale. Și în rugăciunea neîncetată, isihastă, cea liniștitoare, noi Îl chemăm neîncetat pe Domnul în noi, ca să fie cu noi pururea, pentru că dorul de El e viu în noi.

Și toate Sfintele Icoane ale Maicii lui Dumnezeu sunt pline de dor pentru El, sunt o nesfârșită iubire față de El, deși ea Îl poartă în brațele ei. Și Îl poartă, pentru că Îl dorește neîncetat, și este cu El neîncetat, pentru că e plină de iubire față de El. Și această iubire a ei pentru Domnul ne învață să ne iubim copiii în mod responsabil sau să facem din toți oamenii iubirea noastră. Pentru că toți au nevoie de iubire, de înțelegere, de pacea convorbirii.

Se vede omul care nu a fost învățat cu îmbrățișarea, cu vorba bună, cu sinceritatea…N-a primit în familie dragoste și atenție, de aceea nici nu știe să se comporte firesc cu alții. Dar cel care a fost toată ziua îmbrățișat și iubit, acela e învățat cu binele și cu iubirea, pentru el asta e normalitatea și se comportă astfel cu toți. Și el, cel iubitor, va fi un liant între oameni, pe când cel neiubit va fi un om stingher, un asocial, un om care nu își găsește locul. Pentru că nu simte că aparține cuiva. Pentru că simte că e neiubit…

Preacurata Stăpână acceptă voia Domnului și Domnul Se întrupează din ea, după care, la Cruce, o vedem acceptând, în mijlocul sfâșierii sale interioare, iconomia Lui cea pentru noi. Pentru că ea vedea, dincolo de Cruce, Învierea Lui cea de a treia zi. Și, dincolo de Înălțarea Sa la cer, ea vedea veșnica sălășluire a ei lângă Fiul ei. Care s-a petrecut la adormirea ei și la înălțarea trupului ei, de către Domnul, la cer.

În Sfânta Icoană a Rugăciunii sau Deisis [Δέησις][2], Preacurata Stăpână e la dreapta Dreptului Judecător, pe când Sfântul Ioannis Botezătorul e la stânga Lui. Ca la Proscomidie. Dar sunt acolo pentru că sunt plini de rugăciune pentru întreaga lume. Și, împreună cu ei, toți Sfinții și Îngerii lui Dumnezeu sunt în rugăciune pentru întreaga lume, pentru că ei doresc ceea ce dorește și Dumnezeul nostru: mântuirea tuturor.

În Sfânta Icoană a Nașterii Domnului, Domnul apare înfășurat în giulgiu alb. Și El nu este în brațele Maicii Sale, așa cum sunt purtați toți pruncii la maternitate, ci El e în centrul Icoanei, într-o iesle ca un mormânt, dar lângă Maica Lui, care stă întinsă, însă plină de priveghere și nu de somnolență. Și Stăpâna noastră e plină de o veselie matură, serioasă, atentă, grijulie și e în putere, pentru că nașterea ei a fost mai presus de fire. Nașterea ei nu a fost cu durere și nici cu lehuzie, ci fără durere și plină de veselie dumnezeiască.

Și nașterea ei a fost ca și întruparea Lui în pântecele ei: mai presus de fire. De aceea, Sfânta Icoană a Buneivestiri tace în ceea ce privește zămislirea Lui cea mai presus de fire, după cum Sfânta Icoană a Nașterii Domnului tace în ceea ce privește nașterea Lui cea mai presus de fire. Dar ambele conțin aceste taine pe care le învăluie. Pentru că în teologia și imnografia Bisericii găsim subliniate ambele taine dumnezeiești, zămislirea și nașterea Lui, și ele sunt prezentate ca realități petrecute mai presus de fire.

Căci, la zămislirea Lui, El Însuși, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Și-a zidit umanitatea Sa în pântecele Maicii Sale, iar la nașterea Lui, El Însuși S-a născut fără să strice fecioria Maicii Sale. Acestea sunt tainele Lui învăluite de Sfintele Icoane ale Buneivestiri și ale Nașterii Sale. Și noi le credem și le mărturisim cu bucurie dumnezeiască, pentru că tainele Lui acestea sunt cele prin care ne-a mântuit pe noi.

Așadar, iubiții mei, Sfântul Arhanghel Gavriil a venit astăzi, la Bunavestire, la Pururea Fecioară Maria în Nazaret și a găsit-o în rugăciune[3]. Și vestea cea mare pe care i-a adus-o, i-a adus-o plin fiind de veselie, mai presus de modul în care îl vedea ea în Sfânta Sfintelor, pe când trăia în Templul din Ierusalim[4]. Și Arhanghelul Domnului i-a profețit atunci că va fi binecuvântată între femei [εὐλογημένη ἐν γυναιξίν] [Lc. 1, 28, BYZ], între toate femeile istoriei, pentru că Îl va nașe pe Fiul Celui Preaînalt [Lc. 1, 32, BYZ]. Și numele Lui va fi Iisus [Ἰησοῦς] [Lc. 1, 31, BYZ], adică Mântuitorul nostru. Pentru că El, prin întreaga Sa viață cea pentru noi, ne va mântui pe noi.

De aceea, „astăzi e începutul mântuirii noastre [σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον] și arătarea tainei celei din veac [καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις]”[5]. Acum începe iconomia mântuirii noastre și s-a revelat taina cea din veac a Dumnezeului treimic, aceea că Domnul Se va întrupa pentru noi și pentru mântuirea noastră. Acum, de când El S-a zămislit în pântecele Preacuratei Sale Maici.

Și noi, bucurându-ne împreună cu Domnul și cu Preacurata Sa Maică, prăznuim astăzi dumnezeiește, pentru că ne bucurăm de mila Domnului față de noi. Căci El a venit la noi și a rămas cu noi și este cu noi, ca să ne bucurăm cu El pentru veșnicie. Amin!


[1] Începută la 7. 45, în zi de miercuri, pe 20 martie 2024. Soare, un grad, vânt de 5 km/ h.

[2] A se vedea: https://ro.orthodoxwiki.org/Deisis.

[3] Protos. Nicodim Măndiță, Viața Maicii Domnului. Partea I. Aurora Creștinismului, Ed. Agapis, București, 2000, p. 49.

[4] Idem, p. 50.

[5] Cf. https://www.synaxarion.gr/gr/sid/2441/sxsaintinfo.aspx.

1 2 3 5