Predică la Duminica a 2-a din Postul Mare [2024]

Iubiții mei[1],

unii doresc viață bună, viață lungă, fără boli și fără durere, dar, în același timp, și fără Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu le strică poftele, le strică fumurile, le strică nesimțirea. Și ei își iubesc mult nesimțirea lor, banii lor, furturile lor de toată viața și nu mai știu cum să își lungească viața, pentru ca să se bucure de ei. De aceea, Spitalele și Farmaciile sunt foarte profitabile, sunt toată ziua pline, pentru că oamenii mor de dragul lor, mor de ei înșiși și, pentru asta, dau tot ceea ce au numai să fie vii, încă vii…Dar pe viața lor duhovnicească, pe viața care se primește și se trăiește în Biserică nu dau nimic, nu dau niciun ban, pentru că îi interesează doar aici, doar acum, doar ce fac ei acum, ca și când Iadul de după moarte n-ar fi cea mai mare durere și înspăimântare…

Și asta arată lipsa de teologie și de viață creștină din inimile oamenilor. Pentru că nu știu că a suferi înseamnă a te înduhovnici, că a răbda înseamnă a te învinge pe tine însuți, iar viața de aici e pregătire pentru Împărăția lui Dumnezeu și nu loc pentru dezmăț. Căci dacă mâncarea și băutura ar însemna viața noastră, n-am fi cu nimic diferiți de animale, pentru că ele asta vor toată viața: să mănânce și să bea și să doarmă. Însă oamenii sunt creați de Dumnezeu pentru ca să se înduhovnicească, pentru ca să trăiască dumnezeiește pe pământ și nu trupește, adică să vadă dincolo de viață, de bani, de confort, de binele aparent, să vadă binele veșnic, adică viața cu Dumnezeu. Pentru că viața cu Dumnezeu e viața omului și viața nu i-a fost dată de Dumnezeu pentru ca să facă din ea un idol, ci să facă din ea o scară spre El. O urcare continuă către El.

De aceea, dacă vrei să afli ce e viața și cum se trăiește ea, trebuie să Îl întrebi pe Dumnezeu și nu pe oameni, nu pe cei care trăiesc aiurea. Căci oamenii care trăiesc aiurea îți vor spune că viața e desfătare, că viața e să ai, să mănânci, să te bucuri, pentru că după moarte nu mai e nimic. Dar dacă Îl întrebi pe Dumnezeu ce e viața, El îți va spune că e darul Lui și că în timpul vieții tale tu trebuie să crești continuu în sfințenie în relația cu El. Viața sfântă e grija reală a omului. Viața omului e sfințenia. Și când te gândești toată ziua la cum să Îi placi lui Dumnezeu, atunci nu mai fugi nebunește după bani și nici nu mai vrei să îți lungești viața prin orice mijloace, ci dorești să fii cu El mereu, clipă de clipă. Pentru că viața ta, mare sau scurtă, e viață reală dacă ești cu El și te împlinești în El.

Dacă ești de capul tău, fără te uiți la Dumnezeul tău, ești singur, ești gol și nebun, pentru că n-ai nicio împlinire. Și n-ai nicio împlinire nici aici și nici veșnic, pentru că El e singura împlinire a omului. Și dacă nu strângi cu El, risipești, și dacă nu trăiești cu El, ești deja mort.

De aceea, în Evanghelia zilei [Mc. 2, 1-12], sănătatea nu a început prin a-i da medicamente celui paralitic, ci prin a-i da iertare de păcate (v. 5). Și, pe pământ, doar Episcopul și Preotul poate să-ți dăruie iertarea păcatelor tale, pentru că doar prin ei Domnul lucrează această mare binefacere în viața oamenilor. Fiindcă harisma iertării de păcate Domnul ne-o dăruie prin hirotonie și hirotesie. Și El ne-a dăruit-o nouă, celor care continuăm pe pământ Preoția Lui cea preadumnezeiască, pentru ca oamenii să își zidească viața lor pe iertarea Lui.

Pentru că păcatele sunt moartea pe care o introducem mereu în noi, pe fiecare zi. Și de păcate nu scapi dacă iei medicamente sau dacă faci baie sau dacă te prefaci că nu le-ai făcut, ci doar dacă vii și te spovedești la Duhovnicul tău și Domnul te iartă prin el de păcatele tale. Căci tu te mărturisești înaintea Domnului și a Duhovnicului tău și El te iartă prin Duhovnic de păcatele tale, plecând de acolo plin de har, de pace, de bucurie dumnezeiască, de seninătate și de întărire spre tot lucrul cel bun. Pentru că ceea ce simți tu, cel iertat și dezlegat de păcatele tale, sunt lucruri dumnezeiești și nu autoinduse.

Nu ți se pare că te simți bine după ce te-ai spovedit, ci așa te simți! Nu ți se pare că ești plin de har și de libertate duhovnicească după ce te-ai spovedit și ai fost iertat de păcate, ci așa ești! Tocmai de aceea, când mă spovedesc, simt iertarea Domnului în toată ființa mea și cum plec de acolo îndreptat, luminat, curățit, iertat, sfințit de către El. Pentru că nu mă prefac că mi-e bine, ci mi-e bine, mi-e foarte bine. Iar când mă împărtășesc cu Domnul nu mă prefac să sunt bucuros, vesel, împlinit, plin de viață și de fericire sfântă, ci chiar sunt în toată ființa mea. Tresalt, sunt bucuros, sunt duhovnicesc, sunt plin de Domnul și de sfințenia Lui cea prea mare, pentru că m-am umplut de slava Lui cea veșnică.

De aceea, ziua mi-o încep cu El, cu împărtășirea cu El, apoi iau și medicamente, dacă am nevoie de ele. Pentru că nu pun medicamentele înaintea Lui, ci pe El Îl pun înaintea tuturor lucrurilor pe care le fac. Și Îl pun pe El înainte, căci El e începutul, cuprinsul și împlinirea vieții mele. Și așa ar trebui să fie realitatea interioară a fiecărui om! Pentru că toți suntem zidiți de către El pentru a ne împlini veșnic întru El.

„Copile [Τέκνον], ți-au fost iertate ție păcatele tale [ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου]!” [Mc. 2, 5, BYZ]. Asta i-a spus Domnul paraliticului…

– Când i-au fost iertate?

– Atunci, în clipa de față! Când Domnul i-a spus aceste cuvinte. După cum iertarea păcatelor noastre o primim atunci când Episcopul sau Preotul zice, în Taina Mărturisirii, „te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”[2]. De toate păcatele pe care le spovedim cu pocăință și cu durere pentru ele. Și iertarea Lui o simțim în mod bucuros în noi, pentru că ea este o despovărare reală de păcate. E o vindecare ontologică, interioară a persoanei noastre. E o înviere a noastră din morți, e o umplere a noastră de slava Lui, e o întărire a noastră spre toată virtutea dumnezeiască.

Căci de aceea Mărturisirea sau Spovedania e o Dumnezeiască Taină a Bisericii: pentru că Dumnezeu lucrează în interiorul ei vindecarea ontologică a persoanei noastre. Ea este o actualizare a Dumnezeiescului Botez, adică o curățire deplină a noastră de păcate și o eliberare a noastră din robia demonilor. Fapt pentru care noi nu putem trăi și nici respira normal fără spovedirea păcatelor noastre și fără împărtășirea continuă cu Domnul nostru. Căci vindecare reală a omului o trăim aici, în aceste două mari Taine și vindecări ale lui Dumnezeu. Pentru că El ne vindecă de tot păcatul, adică de începutul morții în noi, și ne umple de viața Lui cea veșnică.

Fapt pentru care, omul credincios nu fuge imediat la Spital când e bolnav, când se simte rău, când se simte greu, când se simte apăsat, ci la Biserică! Omul credincios nu vrea să își lățească viața pentru ca să trăiască mult și bine, ci El aleargă la Dumnezeu, pentru ca să Îl aducă pe Dumnezeu în sine și să trăiască cu El adevărata viață, viața cea sfântă și bună, viața cea veșnică.

Căci, după cum vedeți, paraliticul a putut trăi și bolnav. A fost adus de alții (v. 3), de prietenii lui, la Domnul, pentru ca să îl vindece. Însă Domnul nu l-a vindecat mai întâi de boala trupească, de aia pe care dorea el prima oară, ci de boala cea dintâi: de păcatele sale. Pentru că boala păcatului te pune la pat! Păcatele noastre sunt adevărații noștri dușmani, dușmanii din interior, iar de ei ne poate scăpa doar Domnul prin Episcopii și Preoții Săi. De aceea și oamenii păcătoși îi minimalizează, îi ironizează, îi batjocoresc pe Slujitorii lui Dumnezeu, pentru că prin ei vine vindecarea noastră. Mai nimeni nu minimalizează medicamentul bun, medicamentul care vindecă, dar adevăratul medicament al omului, iertarea lui Dumnezeu, e minimalizată frenetic de către slujitorii demonilor, pentru că ea face binele real în viața noastră.

Și, pentru ca să nu te mai duci la Biserică, opinia publică „desființează” Preoția prin vorbe și prin glume, arătându-ți păcatele unor Episcopi, ale unor Preoți, ale unor Diaconi. Ți le subliniază cu putere, pentru ca să îți inducă ideea că medicamentul iertării „s-a pierdut” din cauza păcatelor Slujitorilor lui Dumnezeu.

Însă ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu la Spovedanie? Înseamnă ceea ce simți tu, în inima ta, când ești iertat de Episcop sau Preot: simți prezența slavei Lui în tine! Iar prezența slavei Lui în tine nu ține de viața Episcopului sau a Preotului, pentru că ea e viața lui Dumnezeu. Și Domnul te iartă și te dezleagă interior de păcatele tale, gura și mâna Episcopului sau a Preotului adeverindu-ți ceea ce tu simți în tine: slava Lui.

De aceea, oricâte păcate ar face Episcopii și Preoții care ne spovedesc, iertarea lui Dumnezeu o primim de la El prin ei și nu de la ei. Prin slujirea lor, Domnul ne iartă pe noi de păcatele noastre. Tocmai de aceea, batjocorirea Bisericii și minimalizarea lui Dumnezeu, pe motivul că unii păcătuiesc, e o acțiune puerilă, pentru că Dumnezeu nu e atins niciodată de păcatele noastre, iar Biserica Lui nu e niciodată lipsită de sfințenie din cauza păcatelor noastre. Ci, dimpotrivă, în Biserica Lui, fiecare dintre noi ne vindecăm de păcatele noastre, de toate păcatele noastre, pentru că Domnul deja a asumat pe Cruce toate păcatele noastre, ale tuturor, până la transfigurarea lumii. Și El ne dăruie tuturor iertarea Lui, dacă ne pocăim pentru păcatele noastre, pentru că pe iertarea Lui noi putem să ne construim viața noastră cea duhovnicească. Spovedirea continuă a păcatelor noastre și împărtășirea continuă cu Domnul, rugăciunea continuă și nevoința continuă sunt fundamentul vieții noastre duhovnicești.

Și când Sfântul Grigorios Palamas, astăzi pomenit, vorbea despre vederea lui Dumnezeu întru slava Lui, vorbea despre ce se petrece cu noi dacă rămânem neîncetat în fundamentul vieții noastre duhovnicești. Pentru că a rămâne întru slava Lui neîncetat înseamnă a-L simți neîncetat pe Dumnezeu, în tot ceea ce facem noi, și, când El voiește, ne umple de luminări și de vederi dumnezeiești. Iar luminările și vederile Lui sunt consecințele reale ale vieții duhovnicești, pentru că nevoințele noastre sunt umplute de revelările lui Dumnezeu în viața noastră.

Din acest motiv, oamenii duhovnicești nu se uită cu frică la dureri, la necazuri, la ispite, la griji și la pericole, la boli și la moarte, ci cu nădejde sfântă. Pentru că ei vor să le trăiască pe toate acestea dimpreună cu Dumnezeul nostru treimic, cu Cel care e viața, pacea și întărirea noastră. Și suportă sărăcie, dureri, boli, ispite, necazuri cu inimă mare, cu inimă mulțumitoare, cu pace, pentru că Dumnezeu e cu ei și în ei prin slava Lui cea veșnică.

Și când ești cu Dumnezeu în tot ceea ce faci, El e cel mai important în viața ta și nu tu, nu viața ta mică, nu sănătatea ta, nu boala ta, nu familia ta, ci El! Și dacă El este cu tine, atunci toate ale tale vor fi bine, toate ale tale se vor umple de pace, pentru că El binecuvântă, îndreaptă și călăuzește pe tot omul.

Iar când vrei să postești, nu te uiți la ce mănânci sau dacă ai bani ca să îți cumperi mâncare de post, ci postești. Și când vrei să te rogi, atunci te umpli de pacea și de bucuria lui Dumnezeu și te rogi. Când vrei să citești, citești, când vrei să traduci, traduci, când vrei să mergi în pelerinaj, mergi, pentru că pe toate le poți face dacă te încrezi în Dumnezeu. Și le poți face pe toate cu pace, dacă vrei și dacă te nevoiești mereu să vrei voia lui Dumnezeu.

Așadar, iubiții mei, în lunea Buneivestiri am prăznuit împreună cu Episcopul nostru și el v-a vorbit atunci despre Preacurata Stăpână și despre rolul ei fundamental în iconomia mântuirii oamenilor. Și v-a spus totodată că „pe fiecare dintre noi, Dumnezeu, la un moment dat, ne poate chema la o slujire în Biserica Sa pământească. Și dacă ne cheamă Dumnezeu, se cuvine, întâi de toate, să fim vrednici de această chemare, cu viață curată și sfântă, și, mai apoi, în adâncă smerenie, să fim și noi gata să răspundem chemării lui Dumnezeu”.

Și când a spus „slujire”, s-a referit la toată nevoia pe care o are Biserica noastră. Și Biserica are nevoie și de omul care trage clopotul și de cel care vinde lumânări și de cel care tunde iarba și de cea care face prescuri și de cel care cântă la strană și de cel care ne ajută la nevoile noastre de tot felul. Și de aceea am primit ajutoare pentru praznic, pentru că Dumnezeu v-a chemat la slujirea Lui. Și cea care a făcut pâinile și cea care a făcut colivele și cea care a făcut ciorbă și cel care a donat bani sau alte lucruri, au făcut ceea ce au simțit să facă de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a îndemnat spre asta și ei au ascultat glasul Lui. De aceea, au făcut pentru Dumnezeu și pentru mântuirea lor ceea ce au făcut pentru praznicul Bisericii.

Și așa trebuie să considerați întotdeauna când faceți ceva pentru Biserica lui Dumnezeu și pentru tot omul: că le faceți spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea dumneavoastră. Ce dăruiți, aceea e comoara dumneavoastră. Și pe ea o aveți în inimă și vă bucură, pentru că vă împlinește.

Vă mulțumim tuturor pentru participarea la hram și pentru bucuria comuniunii! Dumnezeu să ne întărească în tot ceea ce facem, să ne bucure în postirea și în rugăciunea noastră, și să ne dea seninătate în fiecare zi ca să mergem spre praznicul Învierii Lui cu pace și cu bucurie sfântă! Amin!


[1] Începută la 7. 12, în zi de miercuri, pe 27 martie 2024. Cer înnorat, 5 grade, vânt de 11 km/ h.

[2] Molitfelnic, Ed. BOR 2019, p. 75.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *