Sfântul Anastasios Sinaitul, Patriarhul Antiohiei, Exaimeron [102]

Traduceri patristice

vol. 7

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Prof. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfântul Anastasios Sinaitul, Ieromonah la Sfântul Munte Sina și Patriarhul Antiohiei

(sec. VII-VIII, pomenit pe 20 aprilie în Biserica Ortodoxă)

VII. Cartea a șaptea a Exaimeronului

Aceasta este cartea a șaptea a aceluiași autor. Este despre cele de după ziua a șasea

5. Și ca să nu părem nesăbuiți multora, repetând aceleași lucruri despre care, după cum s-a zis, am vorbit în contemplarea [noastră] mistică asupra Patimilor lui Hristos, [de aceea] cei ce ascultă cu râvnă pe Cel care a poruncit: „Cercetați Scripturile”[1], să ia sfintele cărți în mâinile lor. Vorbesc despre cartea în care se spune „Aceasta [este] cartea nașterii cerului și a pământului”[2] și despre cartea în care scrie: „Cartea nașterii lui Iisus Hristos”[3], Creatorul cerului și al pământului.

Și acolo să cerceteze cu atenție cele ce s-au întâmplat primului Adam în ziua a șasea în Grădină și, de asemenea, cele ce s-au întâmplat în ziua a șasea celui de-al doilea Adam, în timpul Patimilor Sale[4]. Vor găsi toate aceste lucruri înăuntrul ambelor [cărți]: întru amănunt minuțios, nelipsind nimic, și [întâmplându-se] în mod asemănător.

Primul Adam și al doilea Adam. Grădina Paradisului[5] și grădina în care Hristos a privegheat[6]. Neascultarea acolo[7] și tăierea urechii aici[8]. Neascultarea a fost legată de întâiul-plăsmuit [πρωτοπλάστου], Adam[9]; iar tăierea a fost legată de întâiul Episcop [πρωτοθρόνου], Petros. Pomii din Paradis[10] și pomii din Golgota[11]. Mâncarea din Paradis[12] și mâncarea la Cina cea mistică [δείπνῳ μυστικῷ][13]. Somnul extatic al lui Adam[14] [Αδὰμ ὕπνον έκστατι] și somnul lui Hristos pe Cruce[15]. O coastă a fost scoasă ca să fie alcătuită femeia[16], și o coastă a fost arătată în rană[17].

Goliciunea lui Adam după măr[18] și goliciunea lui Hristos după Cină, când a dezbrăcat veșmintele de pe El[19]. Trădarea prin șarpe[20] și trădarea prin ucenic, fiul viperei[21]. După-amiaza când întâii-plăsmuiți s-au ascuns de Dumnezeu[22] și după-amiaza pe Calvar, când Dumnezeu L-a văzut pe [al doilea] Adam plecându-Și capul[23].

Spinii și ciulinii din pământ[24] și spinii de pe capul lui Hristos[25]. Durerea întru nașterea de prunci[26] și durerea care a tulburat sufletul lui Hristos până în clipa morții[27]. Sudoarea muncii grele amestecată cu pâinea[28] și sudoarea ca picături de sânge[29]. Ascuțișul [sabia] care a închis intrarea în Edem[30] și ascuțișul [sulița] care a deschis partea [coasta] lui Hristos[31].

Și nu numai cele de mai sus, ci și asemănările acestor două perechi: acolo, diavolul și șarpele[32], aici, Pilatos și Caiafas[33]. Acolo, Adam de-o parte, Eva de altă parte și pomul la mijloc[34]; pe când aici, tâlharul care a hulit de-o parte, cel care a grăit despre Dumnezeu de cealaltă parte, și pomul – însă cel al Crucii – în mijloc[35]. Acolo, o frunză de smochin a fost pusă peste[36], iar aici, un giulgiu[37].

Acolo, odihnirea de lucrare[38], iar aici, ținerea sabatului desăvârșit[39]. Într-adevăr, din cartea lui Moisis pe care o cercetăm, aflăm despre aceste două odihniri.


[1] In. 5, 39.

[2] Fac. 2, 4.

[3] Mt. 1, 1.

[4] Cf. I Cor. 15, 45-49.

[5] Cf. Fac. 1: 8, 15.

[6] Cf. In. 18, 1.

[7] Cf. Fac. 3, 6.

[8] Cf. In. 18, 10.

[9] Cf. Fac. 2, 7.

[10] Cf. Fac. 2, 9.

[11] Cf. Mt. 27: 33, 35, 38; Mc. 15: 22, 24, 27; Lc. 23, 33; In. 19, 17-18.

[12] Cf. Fac. 2, 16.

[13] Cf. In. 4, 32-34; 6: 27, 55.

[14] Cf. Fac. 2, 21.

[15] Cf. Mt. 27, 50; Mc. 15, 37; Lc. 23, 46; In. 19, 30.

[16] Cf. Fac. 2, 21-22.

[17] Cf. In. 19, 34.

[18] Cf. Fac. 3, 7; 10, 11.

[19] Cf. In. 13, 4.

[20] Cf. Fac. 3: 1-6, 13.

[21] Cf. Mt. 26, 45-50; Mc. 14, 41-46; Lc. 22: 47-48, 54; In. 13: 2, 21-30; 18: 2-3; 12.

[22] Cf. Fac. 3, 8.

[23] Cf. In. 19, 30.

[24] Cf. Fac. 3, 18.

[25] Cf. Mt. 27, 29; Mc. 15, 17; In. 19: 2, 5.

[26] Cf. Fac. 3, 16.

[27] Cf. Mt. 26, 38; Mc. 14, 34; In. 12, 27.

[28] Cf. Fac. 3, 19.

[29] Cf. Lc. 22, 44.

[30] Cf. Fac. 3, 24.

[31] Cf. In. 19, 34.

[32] Cf. Fac. 3, 1-5; 13, 15.

[33] Cf. Mt. 26: 3-4, 57; 27, 2.

[34] Cf. Fac. 3, 8.

[35] Cf. Lc. 23, 33; 39, 43.

[36] Cf. Fac. 3, 7.

[37] Cf. In. 19, 40.

[38] Cf. Fac. 2, 2-3.

[39] Cf. Lc. 23, 56.