Sfântul Anastasios Sinaitul, Patriarhul Antiohiei, Exaimeron [103]

Traduceri patristice

vol. 7

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Prof. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfântul Anastasios Sinaitul, Ieromonah la Sfântul Munte Sina și Patriarhul Antiohiei

(sec. VII-VIII, pomenit pe 20 aprilie în Biserica Ortodoxă)

VII. Cartea a șaptea a Exaimeronului

Aceasta este cartea a șaptea a aceluiași autor. Este despre cele de după ziua a șasea

V.1. „Și a împlinit Dumnezeu în ziua a șasea lucrurile Sale pe care le-a făcut”[1]. (Unele copii [manuscrise ale Sfintei Scripturi] adaugă: „pe care Dumnezeu le-a făcut pe pământ”.) Aceasta este prima odihnă. Acum ascultă pe a doua.

Îndată zice: „și S-a odihnit [în] ziua a șaptea de toate lucrurile Sale pe care le-a făcut. Și a binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea și a sfințit-o pe ea, că[ci] în aceasta S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care a început Dumnezeu să le facă”[2].

Deci dacă Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrurile Sale pe care le-a făcut, cum de se spune după aceea: „Și a sădit Domnul Dumnezeu Paradisul […] Și încă a răsărit Dumnezeu din pământ tot pomul frumos la vedere și bun la mâncare. […] Și încă a zidit Dumnezeu din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului”[3]?

De aceea, acestea trebuie considerate cu privire la Hristos. Căci El S-a odihnit în a șasea zi de toate lucrurile Sale pe care le-a făcut pe pământ[4]: a murit în trup pentru noi. Aceasta a fost prima odihnă.

Apoi El a mers la sufletele din hotarele Iadului pentru a spune acolo toate lucrurile șederii Sale [pe pământ], pe care începuse să le facă. Aceasta a fost a doua odihnă. Și El a binecuvântat această a șaptea zi ca pe un izvor de mântuire al creației Sale „și a sfințit-o pe ea, că[ci] în aceasta S-a odihnit de toate lucrurile Sale”[5].

2. În această zi, mântuirea a venit la cei de sub pământ, așa cum făcuse și pentru cei de pe pământ. În această zi, Iadul a fost tulburat. În această zi, Adam a fost eliberat de chinurile sale. În această zi, Hristos a devenit Domn peste moarte, așa cum era peste cei vii.

Apoi, coborând acolo de pe Cruce, a umblat pe căile abisului. Apoi, porțile morții, înfricoșate, s-au deschis pentru El. Apoi, El a omorât moartea, l-a legat pe tiran și a desăvârșit lucrurile pentru care venise.

În această a șaptea zi, El S-a odihnit de toate lucrurile Sale[6]. Și a binecuvântat-o înviind în prima zi a săptămânii[7].

Însă unii zic și că în a șasea zi El a desăvârșit lucrurile creației Sale. Și apoi, în a șaptea zi a timpului, El S-a odihnit de toate lucrurile binevestirii Sale. El a început să o facă pe aceasta din urmă în a șasea zi a timpului[8], care a fost deopotrivă sfârșitul și începutul celor două creații.


[1] Fac. 2, 2.

[2] Fac. 2, 2-3.

[3] Fac. 2: 8-9, 19.

[4] Cf. Fac. 2, 2.

[5] Fac. 2, 3.

[6] Cf. Fac. 2, 2.

[7] Cf. Lc. 24, 1; In. 20: 1, 19.

[8] Cf. Fac. 2, 2-3.