Faptele Apostolilor, cap. 7, 22-35, cf. BYZ

22. Și a fost învățat Mosis [cu] toată înțelepciunea egiptiilor/ egiptenilor și era puternic în cuvinte și [în] lucrări [ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις].

23. Și când era împlinindu-și lui vremea cea de 40 de ani[1], s-a ridicat în inima sa să-i cerceteze [ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι] pe frații săi, pe fiii lui Israil.

24. Și a văzut pe cineva fiind chinuit [și] l-a ajutat și i-a făcut răzbunare celui fiind chinuit [și] l-a lovit [πατάξας] pe egiptean.

25. Și gândea a fi înțeles frații săi că Dumnezeu prin mâna sa le dă lor mântuire [ὅτι ὁ Θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν αὐτοῖς σωτηρίαν]. Dar ei nu au înțeles [οἱ δὲ οὐ συνῆκαν].

26. Și [în] ziua următoare a fost văzându-i pe ei luptându-se și i-a condus pe ei spre pace [καὶ συνήλασεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην] [și] le-a zis: «Bărbaților, frați sunteți voi! Pentru ce vă faceți rău unul altuia?».

27. Iar cel care face [făcea] rău aproapelui [său] l-a respins pe el [și] i-a zis: «Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător pe[ste] noi [Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς]?

28. Nu voiești tu să mă omori pe mine [Μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις], [în] ce fel l-ai omorât ieri pe egiptean [ὃν τρόπον ἀνεῖλες χθὲς τὸν αἰγύπτιον]?».

29. Și a fugit Mosis cu cuvântul acesta[2] și a fost pribeag în pământul Madiam [Μαδιάμ], unde a născut doi fii.

30. Și au fost împlinindu-se cei 40 de ani [și] i s-a arătat lui, în pustia muntelui Sina, Îngerul Domnului în văpaia focului rugului.

31. Iar Mosis a văzut [și] se minuna de vedenie. Și apropiindu-se el [ca] să ia aminte, a fost glasul Domnului către el:

32. «Eu [sunt] Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov». Și înspăimântat a fost Mosis [și] nu îndrăznea să ia aminte [οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι].

33. Și i-a zis lui Domnul: «Dezleagă sandaua picioarelor tale! Căci locul în care ai stat pământ sfânt este.

34. Am văzut, am văzut chinuirea poporului Meu cel din Egiptos și suspinul lor l-am auzit. Și am coborât să-i izbăvesc pe ei. Și acum vino, [căci] te voi trimite pe tine întru Egiptos!».

35. Pe acest Mosis, pe care l-au tăgăduit [și] au zis: «Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător?», pe acesta Dumnezeu stăpânitor și răscumpărător l-a trimis în mâna Îngerului celui care a fost arătându-i-se lui în rug [ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ Ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ].


[1] Și pe când împlinea vârsta de 40 de ani.

[2] A fugit din Egipt din cauza acestui cuvânt.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *