Faptele Apostolilor, cap. 8, 25-40, cf. BYZ

25. Așadar, ei au mărturisit și au grăit cuvântul Domnului, s-au întors întru Ierusalim și [în] multe sate ale samariteilor au binevestit.

26. Iar Îngerul Domnului a grăit către Filippos, zicându-i: „Ridică-te și mergi către miazăzi, pe calea cea coborând de la Ierusalim înspre Gaza [Γάζα]! Aceasta este pustie”.

27. Și s-a ridicat [și] a fost mergând. Și, iată, bărbat etiops [αἰθίοψ]/ etiopian eunuc [εὐνοῦχος]! Stăpânitorul Candachiei [δυνάστης Κανδάκης], al împărătesei etiopienilor, care era peste toată vistieria ei [și] care venise se va închina [să se închine] întru Ierusalim.

28. Și era întorcându-se și șezând în carul său și îl citea pe Profetul Isaias.

29. Și Duhul[1] i-a spus lui Filippos: „Apropie-te și te lipește carului acestuia!”.

30. Iar Filippos a alergat și l-a auzit pe el citind Profetul Isaias și i-a zis: „Oare le cunoști [pe cele] pe care le citești [Ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις]?”.

31. Iar el i-a zis: „Căci cum să pot, dacă nu are să mă călăuzească pe mine cineva?!”. Și l-a rugat pe Filippos [și acela] a suit [ca] să șadă împreună cu el.

32. Și pasajul Scripturii pe care îl citea era acesta: „Ca o oaie spre înjunghiere a fost adus și ca un miel fără de glas înaintea celui care îl tunde pe el, așa nu Își deschide gura Sa.

33. În[tru] smerenia Sa, judecata Sa a fost ridicată, iar neamul Său cine îl va povesti? Că[ci] se ridică de la pământ viața Sa”.

34. Și eunucul a fost răspunzându-i lui Fillipos [și] i-a zis: „Rogu-te, despre cine zice Profetul acesta? Despre sine sau despre altul oarecare?”.

35. Și Filippos și-a deschis gura sa și a început de la Scriptura aceea [și] i L-a binevestit lui pe Iisus.

36. Și cum mergeau pe cale, au venit la oarecare apă. Și eunucul zice: „Iată, apa! Ce mă oprește pe mine să fiu botezat?”.

37.

38. Și a poruncit să stea carul. Și au coborât amândoi întru apă, și Filippos și eunucul, și l-a botezat pe el[2].

39. Și când au ieșit din apă, Duhul Domnului l-a răpit [ἥρπασεν] pe Filippos. Și nu l-a mai văzut pe el eunucul, căci mergea pe calea sa bucurându-se[3].

40. Și Filippos a fost aflat întru Azotos [Ἄζωτος]. Și, trecând, binevestea [în] toate cetățile, până când [a fost] să ajungă el întru Chesaria [Καισάρεια].


[1] Duhul Sfânt.

[2] Sfântul Filippos l-a botezat pe eunuc.

[3] Se referă la eunuc.