Faptele Apostolilor, cap. 9, 1-20, cf. BYZ

1. Dar Savlos [Σαῦλος], încă respirând amenințare și ucidere înspre ucenicii Domnului [ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου], a mers [la] arhiereu

2. [și] a cerut de la el scrisori spre Damascos, către sinagogi, ca, dacă are să afle pe vreunii [pe] cale, fiind și bărbați, [cât] și femei, legați să-i aducă întru Ierusalim.

3. Și [pe] când merge[a], a fost el a se apropia Damascosului [de Damascos]. Și deodată l-a strălucit pe el lumina din cer [καὶ ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ].

4. Și a căzut la pământ [și] a auzit glas zicându-i lui: „Saul [Σαούλ], Saul [Σαούλ], de ce Mă prigonești [τί Με διώκεις]?”.

5. Și I-a zis: „Cine ești [Τίς εἶ], Doamne [Κύριε]?”. Iar Domnul i-a zis: „Eu sunt Iisus [Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς], pe Care tu Îl prigonești [Ὃν σὺ διώκεις]!

6. Ci ridică-te și intră întru cetate și ți se va grăi ție ce trebuie tu a face!”.

7. Iar bărbații cei care călătoresc [călătoreau] împreună cu el stătuseră uluiți [εἱστήκεισαν ἐνεοί], auzind glasul [ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς], dar pe nimeni văzând [μηδένα δὲ θεωροῦντες].

8. Și Savlos a fost ridicându-se de la pământ și, deschiși [fiind] ochii săi, pe nimeni [nu] vedea și, ducându-l de mână pe el, au intrat întru Damascos.

9. Și era [a fost] trei zile nevăzând, și nu a mâncat și nici n-a băut.

10. Și era un anume ucenic în Damascos, [cu] numele Ananias [Ἀνανίας], și a zis către el Domnul în vedenie [ἐν ὁράματι]: „Anania [Ἀνανία]!”. Și el a zis: „Iată eu, Doamne!”.

11. Și Domnul [a zis] către el: „Cel care te-ai ridicat [Ridicându-te], mergi pe ulița cea numită Dreaptă și caută în casa lui Iudas pe Savlos [cu] numele, [cel din] Tarsevs [Ταρσεύς]! Căci, iată, se roagă

12. și a văzut în vedenie un bărbat [cu] numele Ananias, care a intrat[1] și și-a pus mâna pe[ste] el, pentru ca să vadă”.

13. Și a răspuns Ananias: „Doamne, am auzit de la mulți despre omul acesta, câte rele a făcut Sfinților Tăi în Ierusalim!

14. Și aici are putere de la arhierei, [ca] să-i lege pe toți cei care cheamă numele Tău”.

15. Și a zis către el Domnul: „Mergi, că[ci] vasul alegerii Îmi este Mie acesta [ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς Μοι ἐστὶν οὗτος], [ca] să poarte numele Meu înaintea neamurilor și a împăraților și a fiilor lui Israil [τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά Μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραήλ]!

16. Căci Eu îi voi arăta lui câte trebuie el să pătimească pentru numele Meu [Ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός Μου παθεῖν]”.

17. Și s-a dus Ananias și a intrat întru casă și și-a pus mâinile pe[ste] el [și] i-a zis: „Frate Saul, Domnul m-a trimis pe mine, Cel care ți S-a arătat ție în calea [în] care mergeai, pentru ca să vezi și să te umpli de Duhul Sfânt [ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς Πνεύματος Ἁγίου]!”.

18. Și de îndată au căzut de la ochii săi ca solzii și a văzut. Și s-a ridicat [și] a fost botezat

19. și a luat mâncare [și] s-a întărit. Și Savlos a fost cu ucenicii cei din Damascos câteva zile.

20. Și de îndată în sinagogi Îl vestea pe Hristos, că[ci] Acesta este Fiul lui Dumnezeu.


[1] Care a intrat la el.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *