Traduceri patristice (vol. 6)

Pagina sursă a cărții.

Cartea în format PDF.

*

Cuprinsul

 

1. Sfântul Hilarius, Episcopul de Poitiers, Tratat despre taine, p. 5-36.

2. Sfântul Ioannis Gură de Aur, Comentariul la Faptele Apostolilor (Omiliile 21-25), p. 37-135.

3. Sfântul Cuvios Hieronymus Mărturisitorul, Fragmente din Comentarii la Profetul Isaias, p. 136-158.

4. Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente din Comentariul la Cântarea Cântărilor, p. 159-193.

5. Sfântul Augustinus, Episcopul de Hippo, Despre Sfânta Treime [cartea a cincea], p. 194-208.

6. Sfântul Anastasios Sinaitul, Exaimeron, p. 209-412.

7. Sfântul Anastasios Sinaitul, Întrebări și răspunsuri (1-5), p. 413-417.

Faptele Apostolilor, cap. 9, 31-43, cf. BYZ

31. Așadar, Bisericile din toată Iudea și Galilea și Samaria aveau pace zidindu-se și mergând [în] frica Domnului și, [cu] mângâierea Sfântului Duh, se înmulțeau.

32. Și Petros a fost trecând prin toate[1], [ajungând] să coboare și către Sfinții cei care locuiesc [în] Lidda [Λύδδα].

33. Și a aflat acolo pe un anumit om, Eneas [Αἰνέας][cu] numele, de 8 ani zăcând în pat, care era paralizat.

34. Și Petros i-a zis lui: „Enea [Αἰνέα], te vindecă pe tine Iisus Hristos! Ridică-te și întinde-ți ție!”. Și s-a ridicat de îndată.

35. Și i-a văzut el pe toți cei care locuiesc [în] Lidda și [în] Assarona [Ἀσσάρωνα], care s-au întors către Domnul.

36. Iar în Ioppi [Ἰόππη] era o anumită ucenică [μαθήτρια], [cu] numele Tavita [Ταβηθά], care tălmăcit se zice Căprioara [Δορκάς]. Aceasta era plină de faptele cele bune și de milosteniile pe care le făcea [αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει].

37. Și a fost în zilele acelea [și] s-a îmbolnăvit ea să moară. Și au scăldat-o pe ea [și] au pus-o în foișor [ἐν ὑπερῴῳ][2].

38. Și fiind aproape Lidda de Ioppi, ucenicii au auzit că Petros este în aceasta[3], [și] au trimis către el, rugându-l să nu șovăie să treacă până la ei.

39. Și Petros s-a ridicat [și] a mers împreună [cu] ei. Care a ajuns și l-au dus întru foișor. Și au stat înaintea lui toate văduvele plângând și arătând hitoane și veșminte, câte, fiind cu ele, făcea Căprioara.

40. Și Petros i-a scos afară pe toți [și] s-a pus [în] genunchi [și] s-a rugat. Și s-a întors către trup[4][și] a zis: „Tavita, ridică-te!”. Și ea și-a deschis ochii ei[5]. Și l-a văzut pe Petros [și] s-a ridicat.

41. Și i-a dat ei mâna [și] s-a ridicat ea. Și i-a strigat pe Sfinți și pe văduve [și] a pus-o de față pe ea, vie.

42. Și s-a făcut cunoscut [acest lucru][6] prin toată Ioppi și mulți au crezut în Domnul.

43. Și a fost să rămână el destule zile în Ioppi, lângă un anume Simon, tăbăcarul.


[1] Prin toate aceste Biserici.

[2] În camera de la etaj.

[3] În această cetate, în Lidda.

[4] Către trupul celei adormite, al Tavitei. Pentru că acolo nu mai era decât trupul ei.

[5] Cu sensul: a înviat din morți.

[6] S-a făcut cunoscut acest lucru, această minune.