Faptele Apostolilor, cap. 10, 1-27, cf. BYZ

1. Și era un anume bărbat în Chesaria [cu] numele Cornilios [Κορνήλιος], centurion din cohorta numită Italica [Ἰταλικῆς],

2. evlavios și temându-se de Dumnezeu împreună [cu] toată casa sa [σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ], și făcând milostenii multe poporului și rugându-se lui Dumnezeu pururea [καὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ διὰ παντός].

3. [Și acesta] a văzut în vedenie în mod clar [εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς], ca [la] ceasul al 9-lea al zilei, pe Îngerul lui Dumnezeu care a intrat către el și i-a zis lui: „Cornilie [Κορνήλιε]!”.

4. Iar el a privit [la] el[1] și înspăimântat s-a făcut [și] a zis: „Ce este, Doamne?”. Și i-a zis lui: „Rugăciunile tale și milosteniile tale s-au suit spre pomenire înaintea lui Dumnezeu [Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ].

5. Și acum trimite spre Ioppi bărbați și cheamă-l pe Simon, cel numit Petros!

6. Acesta este oaspete la un anume Simon tăbăcarul, căruia îi este casa lângă mare”.

7. Și cum a plecat Îngerul cel care grăiește [îi grăise] lui Cornilios, a chemat doi slujitori ai săi și pe un soldat evlavios [din] cei care îi slujesc [slujeau] lui

8. și le-a povestit lor toate [și] i-a trimis pe ei spre Ioppi.

9. Și [în] a doua zi, călătorind aceia și apropiindu-se cetății [de cetate], s-a suit Petros pe casă să se roage [ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι], cam pe la ceasul al șaselea [περὶ ὥραν ἕκτην].

10. Și era flămând și voia să guste[2]. Și pregătind acelea[3], a căzut peste el extazul [ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις],

11. și vede cerul deschis și coborându-se peste el un vas anume ca o pânză de in mare, [în] patru colțuri legată și coborându-se pe pământ.

12. În care era[u] toate dobitoacele pământului și fiarele și târâtoarele și păsările cerului.

13. Și s-a făcut glas către el: „Cel care te-ai ridicat [Ridicându-te], Petre [Πέτρε], înjunghie și mănâncă!”.

14. Iar Petros a zis: „Nicidecum, Doamne! Că niciodată n-am mâncat tot [ce este] spurcat sau necurat”.

15. Și glasul iarăși, de a doua [pentru a doua oară, a zis] către el: „Pe care Dumnezeu le-a curățit, tu nu le spurca!”.

16. Și aceasta s-a făcut de 3 ori. Și iarăși a fost ridicat vasul întru cer.

17. Și pe când în sine [și-a venit], Petros era foarte nedumerit [despre] ce să fie vedenia pe care a văzut-o. Și, iată, bărbații cei trimiși de Cornilios, au întrebat de casa lui Simon [și] au stat deasupra porții [ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα]!

18. Și au strigat [și] întrebau dacă Simon, cel numit Petros, aici este oaspete.

19. Iar Petros, gândind despre vedenie, i-a zis lui Duhul[4]: „Iată, bărbații te caută pe tine!

20. Ci, cel care te-ai ridicat [ridicându-te], coboară și mergi împreună cu ei, nimic îndoindu-te, pentru că Eu i-am trimis pe ei!”.

21. Și Petros a coborât către bărbați [și] le-a zis: „Iată, eu sunt [cel] pe care îl căutați! Care [este] motivul pentru care veniți [ați venit]?”.

22. Și ei au zis: „Cornilios centurionul, bărbatul cel drept și temându-se de Dumnezeu și mărturisit de tot neamul iudeilor, a fost învățat de Îngerul cel Sfânt să te cheme pe tine întru casa sa și să audă cuvinte de la tine [καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ]”.

23. Așadar, i-a chemat înăuntru pe ei [și] i-a ospătat. Iar Petros, [în] a doua zi, a mers împreună cu ei. Și anumiți frați, [din] cei din Ioppi, au mers împreună [cu] el.

24. Și [în] a doua zi au intrat întru Chesaria. Iar Cornilios, [care] era așteptându-i pe ei, a chemat împreună pe rudele sale și pe prietenii de trebuințe [καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους].

25. Și cum a fost să intre Petros, l-a întâmpinat pe el Cornilios, [care] a căzut la picioarele [sale și] i s-a închinat.

26. Dar Petros l-a ridicat pe el, zicându-i: „Ridică-te! Și eu însumi sunt om”.

27. Și vorbind împreună cu el a intrat și i-a aflat pe cei mulți veniți împreună.


[1] La Îngerul Domnului.

[2] Să guste mâncare, să mănânce.

[3] Pregătindu-și cele de mâncare.

[4] Duhul Sfânt.