A citi înseamnă a te lumina

Noul Martirologiu, Atena, 1856, 300 de pagini.

Sfântul Nicodim Aghioritul, Sinaxarul integral, două volume, Atena, ed. 1868.

Triodul, ed. grecească din 1586.

Codex liturgicus ecclesiae universae (1847)

Liturgiarum orientalium collectio (1847): vol. 1 și vol. 2.

Gregory Dix, The Shape of the Liturgy, 1945 (în PDF pe capitole).

Jacobus Goar,  Evhologhion sive Rituale graecorum (1647), 992 p. în PDF.

Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques (vol. 12), Paris, 1953.

Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie: vol. 3. 1; vol. 3. 2; vol. 4. 1; vol. 4, 2; vol. 5. 1; vol. 5. 2.

Adaugă binelui și mai mult bine

Pr. Prof. Boris Bobrinskoy, Împărtășirea Sfântului Duh, trad. de Măriuca și Adrian Alexandrescu, Ed. IBMBOR, București, 1999, PDF, 521 p.

[Sfântul] Teodoret Episcopul Ciprului, Istoria bisericească, trad. de Pr. Prof. Vasile Sibiescu, în col. PSB 44, Ed. IBMBOR, București, 1995, PDF, 138 p.

Vasile Cristescu, O interpretare modernă a voinței umane a Fiului lui Dumnezeu întrupat la Sfântul Maxim Mărturisitorul și Părinții anteriori, în Journal for the Study of Religions and Ideologies, 7, 19, (Spring 2008), p. 226-245, în PDF, 20 p.

Rev. Altarul Reîntregirii, serie nouă, anul XIII, nr. 1, ianuarie-aprilie, 2008, în PDF, 324 p.

Adventismul e un set de „adevăruri noi” (minutul 3). Minutul 4: „Există biserica adventistă dar a dispărut adventismul”.

Ștefan Ionescu Berechet, To Aghion Mandilion: Istoria unei Tradiții, în rev. Studii Teologice, nr. 2, 2010, p. 109-185, PDF, 77 p.

Pr. Dr. Nicolae Nicolescu, Gândirea teologico-filosofică a Preotului Pavel Florenski, teză de doctorat, Cluj, 2001, scrisă sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, în Word, 286 p.

Pr. Dr. Ioan Petraș, Filocalie și calofilie în literatura română: Nichifor Crainic și Ioan Alexandru, teză doctorală, Universitatea de Vest, Timișoara, 2013, în PDF, 244 p.

Trinitatea în lumina Revelației, Ed. Viață și Sănătate, București, 2007, în PDF, 376 p.

Sfântul Antim Ivireanul, Liturghierul 1713, ed. Dr. Ana Bobu

Liturghierul 1713, ed. Dr. Ana Bobu

*

Sfântul Antim Ivireanul

Liturghierul din 1713

cu titlul:

Dumnezeieștile și sfintele Liturghii a celor dintru sfinți Părinților noștri: a lui Ioán Zlatoúst, a lui Vasílie cel Máre şi a Prejdesăşténii, acum întâi tipărite. Întru al 25 de ani, a înălţatei domnii a prealuminatului oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească, Ioánn Constandín B: Basaráb Voievod, cu toată chieltuiala Preasfinţitului Mitropolit al Ungrovláhiei, Chir Antim Ivireánul. În sfânta Mitropolie a Târgóviștii. La anul de la Hristos, 1713.

Reproducere textului în facsimile.

Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Dr. Ana Bobu

 ***

Pagina sursă

item image

 Read Online
(40.0 M)PDF
(134.2 K)EPUB
Kindle
Daisy
(227.1 K)Full Text
(9.9 M)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

Cărți, ca aripi ce zboară

Toate downloadabile:

Arhim I. Scriban, Manual de Ermineutică biblică (95 p.)

Anastasimatarul lui Macarie (1823) (312 p.)

Sfântul Grigorie Dascălul, Sfătuire foarte frumoasă despre Spovedanie (68 p.)

Un iconar de suflet – Părintele Sofian Boghiu (125 p.)

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua (PSB, vol. 80) (372 p.)

Sfântul Grigorie de Nyssa, Viața Sfintei Macrina (75 p.)

Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete (146 pagini)

Paginile despre care vorbim sunt paginile în format PDF ale cărților, adică așa cum le puteți downloada de la nivel online.

Sfântul Dimitrie al Rostovului, Alfabetul duhovnicesc (81 p.)

Arhidiac. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox (vol. 1) (575 p.)

Dionisie Furna, Erminia picturii bizantine (200 p.)

Pr. Adrian Lucian Dinu, Maica Domnului în teologia Sfinților Părinți (324 p.)

Fericitul Ieronim, Comentariul la Prorocul Iona (63 p.)

Fericitul Augustin, Despre natura binelui și Contra maniheilor (71 p.)

Sfântul Iustin Popovici, Omul și Dumnezeul-om (219 p.)

Teologia e vechea noutate continuă

Scrierile Părinților apostolici, în trad. Pr. Prof. Dr. Ioan Mihălcescu. Vol. 2, 1928.

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae, Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, ed. Scripta.

Sfântul Vasile cel Mare, Despre Botez, ed. Anastasia 1999.

Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox (vol. 1), ed. IBMBOR, București, 1990.

Anuar Teologie, Sibiu (2007-2008).

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, fragmentar, Craiova, 1990.

Idem, O teologie a Icoanei. Studii, ed. Editurii Fundației Anastasia, 2005.

1 2 3 5