Imaginea interioară a plânsului

Sursa fotografiei…

O singură frază de geniu…a lui Marin Preda, pentru a spune că emoția interioară era irepresibilă:

Și zicând acestea Ilinca se duse să deschidă fereastra, fiindcă prea tare mirosea în odaie a plâns.

Citat cf. ediției: Marin Preda, Moromeții, vol. 2, Ed. Marin Preda, București, 1995, p. 145. Ediția de față, în două volume, reeditează ed. a IV-a, revăzută și adăugită, a romanului, apărută la Ed. Cartea Românească, București, 1975.

Puteți viziona aici întregul film…

Cuvinte stricate

mormintele lui Tudor si Paraschiva Arghezi

Tudor Arghezi

Detalii despre casa memorială

+++

Toate
Cuvintele mele sunt întortochiate
Și s-au îmbătat.
Le vezi? Au căzut, s-au sculat.
Au vrut să alerge și să joace,
Dar beția le-a prăvălit încoace.
Nu mai știu ce spun și îs
Bolnave de râs.

S-au stricat cuvintele mele!
Umblă prin mocirle cu stele
De cositor
După un mărțișor,
Și-ar voi să culeagă roade
Fâstâcite și neroade
Din sălcii nici verzi.

Cuvintele să nu mi le mai dezmierzi,
Să nu le mai spui agale
Buzele tale,
Să nu le mai cânte cumva
Vocea ta
Și pe cobză deștele.

Hulește-le!

+

Poemul Cuvinte stricate face parte din vol. Mărțișoare (1936) și l-am redat aici, cf. ed. T.(udor) Arghezi, Versuri, vol. 1, ed. și postfață de G. Pienescu, cu o prefață de Ion Caraion, Ed. Cartea Românească, București, 1980, p. 201.

Oboseală

Vasile Voiculescu

Vasile Voiculescu

Alege numai crinii cu lăncile de floare,
Crăiesele lalele cu fusta-n patru foi,
Dar nu uita că totul, gust, miros și culoare
Sunt fapta unei cepe înfiptă în gunoi.

Și lasă-mi, mie numai, cucuta și pelinul,
Pestriță mătrăgună cu peri la subțiori,
Eu știu de mult, că mierea e soră cu veninul,
Culese amândouă de pe aceleași flori.

Cu zâmbete de aur sau lacrime de sânge,
Lumina e aceeași în zori sau de-o-nnopta,
Și-n marea umbră, care pe toate-ncet le strânge,
Amurgul meu e frate cu dimineața ta.

De te-a ajuns urâtul pe cale și ți-e frică,
Oprește-te din goană, statornic, la răscruci –
Vedea-voi patru dâre spre-o zare-n veci unică
Și drumul că-i același, de vii sau de te duci.

Poem cf. ediției bilingve, româno-franceze: Vasile Voiculescu, Poezii, trad. în lb. fr. de Paul Miclău, prefață de Ștefan Aug.(ustin) Doinaș, Ed. Minerva, București, 1981, p. 182.

Cartea are 591 p., pe o pagină fiind poemul în română și, pe cealaltă pagină, același poem, în franceză.

Animozitatea de tip Delacroix

Eugene Delacroix

Pe 10 februarie 1852, în jurnalul său, Eugène Delacroix îşi reaminteşte cum l-a cunoscut pe Balzac:

„Aici [în casa lui Chevalier n.n.], şi la Nodier mai întâi, l-am văzut prima oară pe Balzac, care era atunci un tânăr zvelt, într-o haină albastră, cu o vestă de mătase neagră cred, în sfârşit, cu ceva deplasat în felul de a se îmbrăca şi, încă de pe atunci, ştirb. Îşi pregătea succesul”.

Citatul e cf. Eugène Delacroix, Jurnal, vol. 1, trad., antologie şi prefaţă de Irina Mavrodin, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1977, p. 92.

Fără doar şi poate Delacroix ştia cine e Balzac, pentru că nu a avut  nevoie de nicio prezentare a lui. Însă îl descrie, în mod ostentativ, banal, şters, fără detalii interioare…şi, mai ales, îl pune într-o lumină ironică.

Animozitatea de tip Delacroix sau modul în care acesta ni-l livrează pe Balzac este o expresie a invidiei între oamenii de geniu.

1 2