Pachetul de memorare (107-108)

Pagina 107-108: Gerunziul = aspect durativ (2) + STM = nd, decl. a II-a.

N. —

G. laud-a-ø-nd-i = a lăudării; de a lăuda

D. laud-a-ø-nd-o = spre lăudare; spre a lăuda

Ac. laud-a-ø-nd-um = lăudare; pentru a lăuda

Abl. laud-a-ø-nd-o = lăudare, lăudând; prin a lăuda

V. —

*

Gerundivul = aspect durativ (2) + STM = nd + us, –a, –um.

Gerundivul = participiul viitor pasiv.

Se traduce prin:

1. demn de…

2. care trebuie…și e urmat de participiul pasiv al verbului de conjugat.

Se comportă ca un adjectiv cu trei terminații.

Ex:

sg:

N. laud-a-ø-nd-us, -a, -um = cel demn de lăudat

G. laud-a-ø-nd-i, -ae, -i = al celui demn de lăudat

D. laud-a-ø-nd-o, -ae, o = celui demn de lăudat

Ac. laud-a-ø-nd-um, -am, -um = pe cel demn de lăudat

Abl. laud-a-ø-nd-o, -a, o= prin/ de la cel demn de lăudat

V. laud-a-ø-nd-us, -a, -um = demnule de lăudat!

pl:

N. laudand-i, -ae, -a = cei demni de lăudat

G. laudand-orum, -arum, -orum = al celor demni de lăudat

D. laudand-is, -is, -is = pentru cei demni de lăudat

Ac. laudand-os, -as, -a = pe cei demni de lăudat

Abl. laudand-is, -is, -is = prin/ de la cei demni de lăudat

V. laudand-i, -ae, -a = demnilor de lăudat!

Pachetul de memorare (104-106)

Pagina 104: Infinitivul prezent [în limba latină] = temă de durativ, STM = re/ ri, nu are formă personalizată.

Infinitiv prezent activ: laud-a-re-ø [laudare] = a lăuda.

Infinitiv prezent pasiv: laud-a-ri-ø [laudari] = a fi lăudat.

*

Perifrază activă cu aux. la infinitiv prezent:

sg: laud-a-ø-tur-um, -am, -um (Ac.) + esse = a avea de gând să/ a fi gata să laud;

pl: laud-a-ø-tur-os, -as, -a (Ac.) + esse = a avea de gând/ a fi gata să laude.

*

Pagina 105: Perifrază pasivă cu aux. la infinitiv prezent:

sg: laud-a-ø-nd-um, -am, -um esse = a trebui să fiu lăudat/-ă;

pl: laud-a-ø-nd-os, -as, -a esse = a trebui să fim lăudați/ -te.

*

Infinitivul perfect: temă 3; STM = isse.

Infinitivul perfect activ: laud-a-v-isse = a fi lăudat.

Infinitivul perfect pasiv [temă 4 + D + STM]: laud-a-t-um, am esse = a fi fost lăudat/ -ă.

*

Perifrază activă cu aux. la inf. perfect:

sg: laud-a-tur-um, -am, -um fuisse = a fi avut de gând/ a fi gata să laud;

pl: laud-a-tur-os, -as, -a fuisse = a fi avut de gând/ a fi gata să laude.

Pagina 106: Perifrază pasivă cu aux. la infinitiv perfect:

sg: laudandum, -am, -um fuisse = a fi trebuit să fiu lăudat/ -ă;

pl: laudandos, -as, -a fuisse = a fi trebuit să fim (fiți, fie) lăudați/ -te.

*

Infinitivul este un substantiv verbal, utilizat ca predicat în propozițiile completive infinitivale și în care subiectul e în mod obligatoriu la Ac.

El se traduce prin:

1. infinitiv la timpul respectiv,

2. substantiv verbal terminat în re (infinitivul lung);

3. că/ să + timpul infinitivului.

*

Timpurile infinitivului:

1. infinitivul simultan: laudare = [traducere:] a lăuda/ că laud/ să laud;

2. infinitivul anterior: laudavisse = a fi lăudat [pe cineva]/ că a lăudat;

3. infinitiv posterior = că va lăuda/ că va fi lăudat.

Pachetul de memorare (102-104)

Pagina 102: Imperativul  (în limba latină)

Imperativ prezent activ: II sg. = temă 2 / II pl. = temă 2 + te.

Ex: pers. a II-a sg. : laud-a-ø-ø-ø! (R + VT + SA + STM + D), adică lauda! = laudă! (tu); pers. a II-a pl. laud-a-ø-ø-te (R + VT + SA + STM+ D), adică laudate! = lăudați! (voi).

*

Pagina 103: Imperativ prezent pasiv: II sg. = temă 2 + or/ II pl. temă 2 + to+ ter/ III sg. temă 2 + tor/ III pl. temă 2 = ntor.

Ex: pers. a II-a sg: laud-a-ø-ø-or = laudor = să fii lăudat! (tu); pers. a II pl: laud-a-ø-to-ter = laudatoter = să fiți lăudați! (voi); pers. a III-a sg: laud-a-tor = laudator = să fie lăudat! (el), pers. a III-a pl: laud-a-ntor = laudantor = să fie lăudați! (ei).

*

Imperativul în limba latină nu are perifrază activă sau pasivă.

*

Imperativ viitor activ = pers. a II-a sg: temă 2 + to; pers. a II-a pl: temă 2 + tote; pers. a III-a sg: temă 2 + to; pers. a III-a pl. temă 2 + nto.

Ex: pers. a II-a sg: laud-a-to = laudato = să lauzi! (tu); pers. a II-a pl: laud-a-to-te = laudatote = să lăudați! (voi); pers. a III-a sg: laud-a-to = laudato = să laud! (el); pers. a III-a pl: laud-a-nto = laudanto = să laude! (ei).

*

Pagina 104: Imperativ viitor pasiv = pers. a II-a sg: temă 2 + tor; pers. a II-a pl: temă 2 + toter; pers. a III-a sg: temă 2 + tor; pers. a III-a pl: temă 2 + ntor.

Ex: pers. a II-a sg. laud-a-tor = laudator = să fii lăudat! (tu); pers. a II-a pl: laud-a-to-ter = laudatoter = să fiți lăudați! (voi); pers. a III-a sg: laud-a-tor = laudator = să fie lăudat! (el); pers. a III-a pl: laud-a-ntor = laudantor = să fie lăudați! (ei)

*

Nici imperativul viitor nu practică construcțiile perifrastice.

Pachetul de memorare (100-102)

Pagina 100: Conjunctiv perfect activ = temă 3 + STM = eri + des. de activ.

Ex: laud-a-v-eri-m (R + VT + SA + STM + des. de activ) = eu să fiu lăudat/ eu aș fi putut lăuda/ eu aș fi lăudat); laud-a-v-eri-s; laud-a-v-eri-t; laud-a-v-eri-mus, laud-a-v-eri-tis; laud-a-v-eri-nt.

*

Conjunctiv perfect pasiv = temă 4 (participiul perfect) = des caz. = conj. prezent al lui esse.

Ex: laud-a-t-us, -a, -um sim = eu să fi fost lăudat/ -ă; laud-a-t-us, -a, -um sis; laud-a-t-us, -a, -um sit; laud-a-t-i, -ae, -a simus; laud-a-t-i, -ae, -a sitis, laud-a-t-i, -ae, -a sint.

*

Perifrază activă cu aux. la conj. perfect = temă 4 + tur + des caz. + conj. perf.

Ex: laud-a-tur-us, -a, -um fuerim = eu să fi avut de gând/ să fi fost gata să laud; laud-a-tur-us, -a, -um fueris; laud-a-tur-us, -a, -um fuerit; laud-a-tur-i, -ae, -a fuerimus; laud-a-tur-i, -ae, -a fueritis; laud-a-tur-i, -ae, -a fuerint.

*

Pagina 101: Perifrază pasivă cu aux. la conj. perf.

Ex: laudandus, -a, -um fuerim = eu să fi trebuit să fiu lăudat, -ă; laudandus, -a, -um fueris; laudandus, -a, -um fuerit; laudandi, -ae, a fuerimus; laudandi, -ae, a fueritis; laudandi, -ae, a fuerint.

*

Conjunctiv mai mult ca perfect

Conjunctiv m.m.c.p. activ = temă 3 + STM = isse + des. de activ.

Ex: laud-a-v-isse-m = eu aș fi lăudat/ eu lăudasem (anterior); laud-a-v-isse-s; laud-a-v-isse-t; laud-a-v-isse-mus; laud-a-v-isse-tis; laud-a-v-isse-nt.

Conjunctiv m.m.c.p. pasiv = temă 4 (participiul perfect) + des caz + conj. imperfect.

Ex: laudatus, -a, -um essem = eu aș fi fost lăudat, -ă; laudatus, -a, -um esses; laudatus, -a, -um esset; laudati, -ae, -a essemus; laudati, -ae, -a essetis; laudati, -ae, -a essent.

*

Pagina 102: Perifrază activă cu aux. la conj. m.m.c.p.

Ex: laudaturus, -a, -um fuissem = eu aș fi avut de gând/ aș fi fost gata să laud; laudaturus, -a, -um fuisses; laudaturus, -a, -um fuisset; laudaturi, -ae, -a fuissemus; laudaturi, -ae, -a fuissetis; laudaturi, -ae, -a fuissent.

*

Perifrază pasivă cu aux. la conj. m.m.c.p.

Ex: laudandus, -a, -um fuissem = eu ar fi trebuit să fiu lăudat/ -ă; laudandus, -a, -um fuisses; laudandus, -a, -um fuisset; laudandus, -a, -um fuissemus; laudandus, -a, -um fuissetis; laudandus, -a, -um fuissent.

Pachetul de memorare (97-99)

Pagina 97:

 Conjunctivul

Conjunctivul prezent activ = temă 2 + STM = a/ e + des. de activ.

Ex: laud-a-ø-e-m  (laudem) = eu să laud; laud-a-ø-e-s; laud-a-ø-e-t; laud-a-ø-e-mus; laud-a-ø-e-tis; laud-a-ø-e-nt.

*

 Conjunctiv prezent pasiv = temă 2 + STM = a/ e + des. de pasiv.

Ex: laud-a-ø-e-r = (lauder) eu să fiu lăudat, -ă; laud-a-ø-e-ris; laud-a-ø-e-tur; laud-a-ø-e-mur; laud-a-ø-e-mini; laud-a-ø-e-ntur.

*

Pagina 98:

Perifrază activă (cu aux. la conj. prez.) = temă 2 + tur + des. caz. + aux la conj. prez.

Ex: laud-a-tur-us, -a, -um sim = eu să am de gând/ să fiu gata să laud; laud-a-tur-us, -a, -um sis; laud-a-tur-us, -a, -um sit; laud-a-tur-i, -ae, -a  simus; laud-a-tur-i, -ae, -a sitis; laud-a-tur-i, -ae, -a sint.

*

Perifrază pasivă (cu aux. la conj. prezent) = temă 2 + nd + des. caz. + aux. conj. prez.

Ex: laud-a-nd-us, -a, um sim = eu să trebuiască să fiu lăudat, -ă; laud-a-nd-us, -a, um sis; laud-a-nd-us, -a, um sit; laud-a-nd-i, -ae, -a simus; laud-a-nd-i, -ae, -a sitis; laud-a-nd-i, -ae, -a sint.

*

Conjunctiv imperfect activ = temă 2 + STM = re + des. de activ

Ex: laud-a-ø-re-m (laudarem) = eu aș lăuda; laud-a-ø-re-s; laud-a-ø-re-t; laud-a-ø-re-mus; laud-a-ø-re-tis; laud-a-ø-re-nt.

*

Pagina 99:

Conjunctivul imperfect pasiv = R + VT + SA + STM + des. de pasiv.

Ex: laud-a-ø-re-r = eu aș fi lăudat,-ă (de cineva); laud-a-ø-re-ris; laud-a-ø-re-tur; laud-a-ø-re-mur; laud-a-ø-re-mini; laud-a-ø-re-ntur.

 *

Perifrază activă (cu aux. la conj. imperfect) = temă 2 + tur + des. caz. + conj. imperfect.

Ex: laud-a-tur-us, -a, -um essem = eu aș avea de gând/ aș fi gata să laud; laud-a-tur-us, -a, -um esses; laud-a-tur-us, -a, -um esset; laud-a-tur-i, -ae, -a essemus; laud-a-tur-i, -ae, -a essetis; laud-a-tur-i, -ae, -a essent.

*

Perifrază pasivă (cu aux. la conj. imperfect) = temă 2 + nd + des. caz. + conj. imperf.

Ex: laud-a-nd-us, -a, -um essem = eu ar trebui să fiu lăudat, -ă; laud-a-nd-us, -a, -um esses; laud-a-nd-us, -a, -um esset; laud-a-nd-i, -ae, -a essemus; laud-a-nd-i, -ae, -a essetis; laud-a-nd-i, -ae, -a essent.

Ankara Rent A Car
Ankara nakliye fiyatları
Ankara kombi servisi
Ankara klima servisi

Pachetul de memorare (94-97)

Pagina 94:

Indicativ perfect pasiv = participiul perfect + D. cazuale + aux. prezent.

R + VT + S + A + D. cazuale + aux. prezent.

Ex: laud-a-t-us, -a, -um sum = eu am fost lăudat, -ă; laud-a-t-us, -a, -um es; laud-a-t-us, -a, -um est; laud-a-t-i, -ae, -a sumus; laud-a-t-i, -ae, -a estis; laud-a-t-i, -ae, -a sunt.

*

Perifrază activă (cu auxiliarul la perfect) = R + VT + SA + STM + D. cazuale + aux. perfect.

Ex: laud-a-ø-tur-us, -a, -um fui = eu am avut de gând/ am fost gata să laud; laud-a-ø-tur-us, -a, -um fuisti;  laud-a-ø-tur-us, -a, -um fuit; laud-a-ø-tur-i, -ae, -a fuimus, laud-a-ø-tur-i, -ae, -a fuistis; laud-a-ø-tur-i, -ae, -a fuerunt/ ere.

*

Perifrază pasivă (cu auxiliarul la perfect) = temă 2 + nd + D. cauzale + aux. la perfect.

Ex: laud-a-ø-nd-us, -a, -um fui = eu a trebuit să fiu lăudat, -ă; laud-a-ø-nd-us, -a, -um fuisti; laud-a-ø-nd-us, -a, -um fuit; laud-a-ø-nd-i, -ae, -a fuimus, laud-a-ø-nd-i, -ae, -a fuistis; laud-a-ø-nd-i, -ae, -a fuerunt/ ere.

*

Pagina 95:

Indicativul m.m.c.p. activ = temă 3 + STM = era + des. de activ.

Ex: laud-a-v-era-m = eu lăudasem; laud-a-v-era-s; laud-a-v-era-t; laud-a-v-era-mus; laud-a-v-era-tis; laud-a-v-era-nt.

*

Indicativul m.m.c.p. pasiv = temă 4 + D. cazuale + aux. de ind. imperfect

Ex: laud-a-t-us, -a, -um eram = eu fusesem lăudat, -ă; laud-a-t-us, -a, -um eras; laud-a-t-us, -a, -um erat; laud-a-t-i, -ae, -a eramus; laud-a-t-i, -ae, -a eratis; laud-a-t-i, -ae, -a erant.

*

Perifrază activă (cu auxiliarul la m.m.c.p.) = temă 2 + tur + D. cazuale + aux. m.m.c.p.

Ex: laud-a-ø-tur, -us, -a um fueram = eu avusesem de gând/ fusesem gata să laud; laud-a-ø-tur, -us, -a um fueras; laud-a-ø-tur, -us, -a um fuerat; laud-a-ø-tur, -i, -ae, -a fueramus; aud-a-ø-tur, -i, -ae, -a fueratis; aud-a-ø-tur, -i, -ae, -a fuerant.

*

Pagina 96:

Perifrază pasivă (cu auxiliarul la m.m.c.p.) = temă 2 + nd + des. cazuale + aux. m.m.c.p.

Ex: laud-a-ø-nd-us, -a, -um fueram = eu trebuise să fiu lăudat, -ă; laud-a-ø-nd-us, -a, -um fueras; laud-a-ø-nd-us, -a, -um fuerat; laud-a-ø-nd-i, -ae, -a fueramus; laud-a-ø-nd-i, -ae, -a fueratis; laud-a-ø-nd-i, -ae, -a fuerant.

*

Indicativ viitor II activ = temă 3 + STM = eri + des. de activ.

Ex: laud-a-v-eri-o [laudavero] = eu voi fi lăudat; laud-a-v-eri-s; laud-a-v-eri-t; laud-a-v-eri-mus; laud-a-v-eri-tis; laud-a-v-eri-nt.

*

Indicativ viitor II pasiv = temă 4 + d. cazuale + aux. viitor I.

Ex: laud-a-t-us, -a, -um ero = eu voi fi fost lăudat, -ă; laud-a-t-us, -a, -um eris; laud-a-t-us, -a, -um erit; laud-a-t-i, -ae, -a erimus; laud-a-t-i, -ae, -a eritis; laud-a-t-i, -ae, -a erunt.

*

Pagina 97:

Perifrază activă (cu aux. de viitor II) = temă 2 + tur+ des. cazuale + aux. de viitor II.

Ex: laud-a-ø-tur-us, -a, -um fuero = eu voi fi avut de gând/ voi fi fost gata să laud; laud-a-ø-tur-us, -a, -um fueris; laud-a-ø-tur-us, -a, -um fuerit; laud-a-ø-tur-i, ae, -a fuerimus; laud-a-ø-tur-i, ae, -a fueritis; laud-a-ø-tur-i, ae, -a fuerint.

Pachetul de memorare (91-93)

Pagina 91:

Indicativ imperfect activ = tema 2 (durativ) + STM = ba + desinențe active.

Ex: laud-a-ø-ba-m (eu lăudam); laud-a-ø-ba-s; laud-a-ø-ba-t/ laud-a-ø-ba-mus; laud-a-ø-ba-tis; laud-a-ø-ba-nt.

*

Indicativ imperfect pasiv: tema de durativ + STM= ba + desinențe medio-pasive.

Ex: laud-a-ø-ba-r (eu eram lăudat, -ă); laud-a-ø-ba-ris; laud-a-ø-ba-tur/ laud-a-ø-ba-mur; laud-a-ø-ba-mini; laud-a-ø-ba-ntur.

*

Perifrază activă (cu aux. la imperfect) = R + VT + SA + STM + D. cazuale + aux. imperf.

Ex: laud-a-ø-tur-us, -a, -um eram (eu aveam de gând/ eram gata să laud); laud-a-ø-tur-us, -a, -um eras; laud-a-ø-tur-us, -a, -um erat/ laud-a-ø-tur-i, -ae, -a eramus; laud-a-ø-tur-i, -ae, -a eratis; laud-a-ø-tur-i, -ae, -a erant.

*

Pagina 92:

Perifrază pasivă (cu aux. la imperfect) = R + ST + SA+ STM + D. cazuale + aux la imperf.

Ex: laud-a-ø-nd-us, -a, -um eram (eu trebuia să fiu lăudat, -ă); laud-a-ø-nd-us, -a, -um eras; laud-a-ø-nd-us, -a, -um erat/ laud-a-ø-nd-i, -ae, -a eramus; laud-a-ø-nd-i, -ae, -a eratis; laud-a-ø-nd-i, -ae, -a erant.

*

Indicativ viitor I activ =  R+ VT +SA+ STM + D. active/personale.

Ex: laud-a-ø-bi-o [laudabo = eu voi lăuda); laud-a-ø-bi-s; laud-a-ø-bi-t /laud-a-ø-bi-mus; laud-a-ø-bi-tis; laud-a-ø-bi-u-nt (laudabunt).

*

Indicativ viitor I pasiv: R + VT + SA + STM + Desin. medio-pasive.

Ex: laud-a-ø-bi-o-r (laudabor= eu voi fi lăudat, -ă); laud-a-ø-bi-ris; laud-a-ø-bi-tur/laud-a-ø-bi-mur; laud-a-ø-bi-mini; laud-a-ø-bi-u-ntur (laudabuntur).

*

Pagina 93:

Perifrază activă (cu auxiliarul la viitor I)= R + VT + SA + STM + D. cazuale + aux la viitor I.

Ex: laud-a-ø-tur-us, -a, -um ero (eu voi avea de gând/ voi fi gata să laud); laud-a-ø-tur-us, -a, -um eris, laud-a-ø-tur-us, -a, -um erit/laud-a-ø-tur-i, -ae, -a erimus; laud-a-ø-tur-i, -ae, -a eritis; laud-a-ø-tur-i, -ae, -a erunt/ ere.

*

Perifrază pasivă (cu auxiliar la viitor I)

Ex: laud-a-ø-nd-us, -a, -um ero (eu va trebui să fiu lăudat, -ă); laud-a-ø-nd-us, -a, -um eris; laud-a-ø-nd-us, -a, -um erit/ laud-a-ø-nd-i, -ae, -a erimus; laud-a-ø-nd-i, -ae, -a eritis; laud-a-ø-nd-i, -ae, -a erunt/ ere.

*

Indicativ imperfect activ: temă 3/ de finit + desinențe specifice.

Ex: laud-a-v-ø-i (eu am lăudat); laud-a-v-ø-isti; laud-a-v-ø-it/ laud-a-v-ø-imus; laud-a-v-ø-istis; laud-a-v-ø-erunt/ ere.

1 2 3 6