Omilii la Evanghelia după Ioan [PSB 18]

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, vol. al II-lea, trad. din lb. gr. de Maria-Iuliana Rizeanu și Mihai Grigoraș, note de Mihai Grigoraș, în col. PSB, serie nouă, vol. 18, Ed. Basilica, București, 2019, 480 p.

*

„singurătatea este necesară pentru filosofie”, p. 12, pentru viața ascetică.

„simplitatea mesei”, p. 15, a mâncării pe care o mâncăm.

„să cerem de la Dumnezeu [pe] cele care se cuvin a fi cerute de la El”, p. 32.

„Nimic nu este mai rău decât lăcomia pântecelui, nimic mai rușinos. Aceasta face mintea greoaie, aceasta face sufletul trupesc, aceasta orbește și nu ne lasă să vedem” cele bune, p. 34.

Domnul Și-a vărsat sângele Său și prin aceasta ne-a deschis nouă cerul, p. 51.

„Acum noi hrănim câini. Mulți hrănesc catâri, urși și felurite fiare, dar pe un om care se topește de foame îl trecem cu vederea”, p. 64.

Trebuie să învățăm de la Domnul „bunăvoința și blândețea”, p. 70. Pentru că „mânia este o fiară, o fiară aprigă și înverșunată”, p. 71.

Focul cel veșnic al Iadului, p. 80.

„În Dumnezeieștile Scripturi nimic nu este pus fără rost. Căci sunt grăite în Duhul Sfânt”, p. 81.

„Când noi Îl trecem cu vederea pe Hristos înfometat, ne va trece și El cu vederea când Îi cerem milă”, p. 88.

Trebuie să ne apropiem cu sete de cuvintele cele dumnezeiești, p. 89.

Domnul numește inima „pântec” în In. 7. 38, p. 90. Iar preaslăvirea Lui de la In. 7, 39 este răstignirea Sa, p. 92.

„Nimeni nu vindecă răul cu rău, ci răul cu bine”, p. 95.

„să lepădăm toată iuțimea, mânia și furia”, p. 95.

„Nimic nu este mai sigur decât adevărul”, p. 96.

„când Îl vezi pe El așezat în iesle, nu vei căuta să-i pui copilului tău podoabe de aur, nici soției tale nu-i vei face pat de argint”, p. 111.

„răbdarea se dobândește atunci când dogmele sunt adânc înrădăcinate”, p. 112, în viața noastră. Când adevărurile lui Dumnezeu sunt adevărurile vieții noastre. Când ele sunt adevărurile în care noi credem și după care trăim.

Păcatele noastre sunt cele care ne fac sufletul nostru să fie josnic, p. 119.

„lucru nerușinat și obraznic este răutatea”, p. 121.

Să miluim necazurile oamenilor, p. 176, să-i miluim pe oamenii care sunt în necazuri.

„nimic nu-i mai puternic decât o femeie evlavioasă și înțeleaptă în a-l pune în rânduială pe bărbat și a-i modela sufletul în cele câte ar voi”, p. 186.

Domnul îi fericește pe cei care își plâng păcatele lor, p. 199. De aceea, cea mai mare filosofie și plângerea cea bună e plângerea păcatelor noastre, p. 201.

Despre Iad: „nu este aici plăcerea la fel de mare pe cât va fi dincolo chinul”, p. 211.

Publicul răutăcios al Domnului: „ascultătorii Îl priveau cu ochi vicleni și cu o dispoziție rea împotriva Lui”, p. 214.

„El a îndurat să fie spuse despre Sine multe lucruri umile, pentru mântuirea ascultătorilor” Săi, p. 216.

Hristos Domnul a vorbit îndelung despre relația Lui cu Tatăl pentru ca să îi convingă pe oameni că El și Tatăl au aceeași voință, p. 218.

Iubirea de argint a corupt dreptatea în societate, p. 222.

„Să nu-l plângem pe cel deja adormit, ci să-l plângem pe cel răpitor, pe cel lacom, pe cel iubitor de arginți, pe cel nesătul”, p. 223. Să îi plângem pe cei împătimiți și care nu dau semne de pocăință.

Dumnezeu poate profeți și prin oameni nevrednici, p. 225. Căci „harul doar s-a folosit de gura lui, dar de inima lui murdară nu s-a atins”, p. 225.

Iubirea de bani îi face pe oameni să fie mai cruzi decât o fiară sălbatică, p. 230.

Binele trebuie făcut cu toată sârguința, p. 267.

Când Iudas a ieșit de la Cină „nu mai era seară, ci noapte”, p. 286.

Când mergem la Biserică, ne spălăm mâinile, dar mai puțin inimile, p. 298.

„tirania tristeții”, p. 337.

Duhul Sfânt a venit atunci când Domnul ne-a ridicat blestemul și ne-a dezlegat păcatul, p. 342.

Dumnezeul nostru treimic este invocat la Botez, p. 343.

„Duhul [Sfânt] lucrează minunile și aduce cunoașterea [cea] desăvârșită”, p. 344.

„dovedirea prin fapte aparține celui nobil și măreț” la suflet, p. 359.

„dogmele drepte spuse despre Dumnezeu sfințesc sufletul” nostru, p. 376.

„moartea este o plecare în alt loc”, în veșnicie, p. 385.

Îndelunga-răbdare ne „așază sufletul ca într-un țărm liniștit”, p. 400.

„nimic nu-L face pe Dumnezeu atât de milostiv ca iubirea [noastră față] de vrăjmași și [ca] binefacerea [noastră] față de ocărâtorii noștri”, p. 406.

„bătăile de joc [la adresa oamenilor] nu sunt [proprii] creștinilor”, p. 406.

„dăruirea și puterea Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt sunt una. Căci cele care par a fi proprii Tatălui, acestea se arată a fi și ale Fiului, [cât] și ale Sfântului Duh”, p. 430. Pentru că „împărțirea darurilor [celor dumnezeiești] erau ale Tatălui și ale Fiului și ale Sfântului Duh”, p. 430.

„Cel care iubește banii nu va putea vreodată să se folosească de ei, ci le va fi un rob și un paznic [al lor], [dar] nu un stăpân”, p. 440.

„greu și împovărător este păcatul și mai apăsător decât orice plumb”, p. 448.

Marin Sorescu, Poezii (ediție definitivă) [4]

Marin Sorescu, Poezii (ediție definitivă), Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1990, 475 p.

*

„Într-un fel numai moartea/ te face om”, p. 340; „de la o vârstă/ gușile devin/ vizibile”, p. 343; „gardul trupului”, p. 436; „agățat la uscat pe o rază de soare”, p. 347; „numai un ochi rămân”, p. 349; „inspirația venea în urmă, desculță”, p. 355. Cu sensul că poetul uită cum și-a scris poemele.

„Sufletul meu nici n-are pod”, p. 358, iar „dorul meu e plin de glod”, p. 358, e plin de pământ.

Filosofii „sunt cei mai triști oameni”, p. 361. Cartea este „așa[,] ca o frunză. Așa[,] ca o viață de om”, p. 367. „Toamna vezi plecând avioane întregi/ cu privighetori,/ și mai ales cu frunze”, p. 384. „Cu mine se petrece/ ceva./ O viață de om”, p. 397.

„Nici-un sentiment n-a rămas întreg”, p. 402; „le scapără câte-o idee/ pe frunte”, p. 403; „scrie-mi măcar titluri”, p. 414; „ferigile, țațe care se trag din urzici”, p. 416; acum, „cât mai avem depărtare”, p. 418; o femeie „cu sânii degeaba”, p. 423; „fecunda pleoapa ta”, p. 423.

„respirația noastră neliniștită/ face valuri”, p. 432; „un imens orizont înțepenit”, p. 435; „să mă chemi nerușinat”, p. 437; „hambarele de cocori de pe cer”, p. 440; „se tocesc munții văzând cu ochii”, p. 442; versurile lui Ovidius „au lungimea țărmului românesc”, p. 445.

Istoria e plină de „trenuri întregi cu greșeli”, p. 448; New Yorkul, acest „oraș mălai mare”, p. 453; „toate astea se vor publica într-o zi”, p. 454; „fereastra ochilor tăi”, p. 460.

Marin Sorescu a terminat facultatea în 1960, scriind o teză despre poezia lui Tudor Arghezi, p. 463. Volumul 1 din La lilieci apare în 1973 și avea 163 de pagini, p. 465. Vol. al 2-lea din La lilieci apare în 1977, p. 465. Iar al 3-lea volum apare în 1980 și avea 204 pagini, p. 466. Ușor cu pianul pe scări apare în 1986, o carte de cronici literare, și are 408 p., p. 468.

Rev. Biserica Ortodoxă, nr. 1, 2019

Rev. Biserica Ortodoxă (rev. Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului), anul XXI, nr. 1, ianuarie-iunie, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2019, 241 p.

*

Maria Vertan, Documente privind satul Lița și moșiile mănăstirești Drăgănești și Didești din județul Teleorman, p. 18-34.

Locuitorii de la Lița au fost clăcași ai familiei Șuțu, p. 18. Lăcoviște, p. 10, teren nămolos. De aceea își îngropau morții la suprafață, încât îi scoteau câinii din morminte, p. 20.

Mănăstirea de la Coșoteni e numită și Drăgănești și a fost ctitorită în 1647 de Matei Basarab, p. 25. Sfântul Constantin Brâncoveanu transformă Biserica în metoc al Mănăstirii Văcărești în 1708, p. 25.

În 1833, orașul Roșiori de Vede se numea Rușii de Vede, p. 26. Și tot atunci la Drăgănești era un schit cu hramul Sfântul Dimitrie, p. 26.

Schitul Didești a fost ctitorit în jurul anului 1700 de Șerban și Stanca Știrbei, p. 27. În 1705 devine Mănăstire, iar în 1706 a fost închinată Mitropoliei de la București, p. 27.

Moșia Bălțați era a lui Constantin Concilă din Rușii de Vede, p. 27.

Valea Bratcovului și lacul lui Dragne, p. 30.

Cei 5 clăcași: Marin Rât, Ilinca văduva, Petre Căcălețeanu, Marin Mâglașu, Ion Cărămidă, p. 30.

Dimache Manolescu, p. 31.

*

Pr. Marius Dincă, Focul, p. 203-226.

A scormoni cu ochii, p. 204. Radu lu’ Pastramă, p. 210. Folosește pe lăscăbăi, p. 211, care la mine e răscăbăi. Iar răscăbăile sunt prostiile, vorbele necugetate.

Grigore Gaiță, p. 219.

„nu m-a lăsat Dumnezeu să oftez prea mult”, p. 222.

alde Covrigel, p. 224.

Nea Florea își sărută soția moartă. „Mâna [lui] dreaptă cercetează încet fruntea îmbrobodită cu broboadă groasă și cu ciumber[1], ochii închiși pentru totdeauna, nasul büyük memeli porno ușor cârn și, la final, gura. Se apleacă și-o sărută îndelung, apăsat, cu toate puterile. Când se ridică înmărmuresc de-a binelea! Din orbitele lui goale, din colțurile celor două goluri concave, de lângă pleoapele lui lipite, se scurg pe obraz șiruri de lacrimi”, p. 225-226.


[1] Basma.

O carte recentă a lui Larchet

Jean-Claude Larchet, Îndumnezeirea omului la Sfântul Maxim Mărturisitorul, trad. din lb. fr. de Marinela Bojin, Ed. Basilica, București, 2019, 839 p.

*

Larchet consideră că P. Sherwood este „unul dintre cei mai buni cunoscători ai Sfântului Maxim”, p. 55. Introducerea Sfântului Dionisios Areopagitul la rubrica „pseudo” e  mai mult decât dezamăgitoare pentru mine. Îl descalifică cu totul pe autor.

Larchet consideră Viața Maicii Domnului „una dintre primele scrieri ale Sfântului Maxim”, p. 77.

Pentru Sfântul Maximos „îndumnezeirea presupune mântuirea” omului, p. 84, „îndumnezeirea fiind scopul mântuirii”, p. 102, noastre.

„pentru Sfântul Maxim nu există fractură între asemănare și chip, asemănarea fiind finalitatea chipului”, p. 168.

Nu subscriu ideii de pesimism nici la Sfântul Maximos și nici la Sfântul Augustinus. Cu referire la afirmația din p. 223.

„îndumnezeirea omului se săvârșește tocmai prin vederea lui Dumnezeu”, p. 231.

„Ideea unei îndumnezeiri progresive [a umanității lui Hristos n.n.] este în mod clar străină de Sfântul Maxim, ca și de predecesorii săi ortodocși”, p. 303. „Sfântul Maxim subliniază în același sens că îndumnezeirea firii omenești în Hristos nu o lipsește pe aceasta de voință și de lucrare, îndumnezeirea neimplicând mutilarea firii și neîmpiedicând-o să subziste potrivit cu ceea ce este ea în mod ființial”, p. 356.

„îndumnezeirea este o confirmare a firii” umane, pentru că ea „îi garantează propria realitate”, p. 357, umană.

Nu sunt de acord cu autorul când afirmă că Sfinții Vechiului Testament au fost îndumnezeiți „în mod excepțional”, p. 399. Ei nu au fost îndumnezeiți de Dumnezeu „în mod excepțional”, ci datorită sfințeniei vieții lor, așa după cum ne sfințim cu toții.

„Îndumnezeirea implică extazul drept condiție, ca una ce implică depășirea marginilor firii și mutarea la Dumnezeu” a celui credincios, p. 604.

„îndumnezeirea este o realitate mai presus de fire”, p. 633. Însă „omul îndumnezeit rămâne în mod deplin om, așadar își păstrează în el intacte toate puterile sau facultățile [sale] omenești”, p. 645.

Mai întâi trebuie să îmbrățișezi

Fiecare zi e una teologică. Trebuie numai să învățăm profunzimea ei.

Nu schimba direcția, ci viteza spre Împărăția lui Dumnezeu!

*

Rev. Ortodoxia, seria a II-a, anul X, nr. IV, octombrie-decembrie, 2018, București, 270 p.

Dr. Monah Miron (Laurențiu Mihai) Pătrău, Epistole canonice ale Patriarhului Fotie. Considerații și evaluări, p. 150-170.

„Gândirea canonică autentică ortodoxă e aceea care evită atât rigorismul absolut, ce încearcă să impună cu orice preț norme canonice, atunci când împrejurările pentru care au fost date nu mai există, cât și ispita de a relativiza canoanele, reformându-le la nesfârșit”, p. 151.

Sfântul Fotios cel Mare și-a trăit ultimii săi ani de viață în exil, adică perioada dintre 886-893/894, pe o insulă, complet izolat, în Mănăstirea Vordonos, p. 154. Unde a adormit pe data de 6 sau 9 februarie 893/894, p. 155.

Sfântul Fotios cel Mare, referindu-se la Botezul pruncilor, spune: „Biserica nu îl împiedică să primească dumnezeiescul har al Botezului pe cel aflat la vârsta la care mintea sa este necoaptă, chiar dacă când crește, prin libera sa voință, unul va urma o viață însemnată, altul una păcătoasă. Fiindcă, viitorul fiindu-ne necunoscut, este absurd să nu primească temelii bune și puternice cel care va avea puterea să construiască pe ele casa vieții sale” duhovnicești, p. 165, n. 78. Citat din Epistole, vol. 13, Tessalonic, 2007, p. 223.

Într-un alt răspuns teologic al său, Sfântul Fotios a arătat cu exemple nominale, că deși Episcopii eretici au fost condamnați, cei pe care ei i-au hirotonit nu au fost caterisiți, p. 167-168. Și exemplele sunt Pavlos din Samosata, Nestorios al Constantinopolului, Petros Mongos etc.

*

Rev. Studii Teologice, seria a III-a, anul XI, nr. 2, aprilie-iunie, 2015, București, 301 p + 2 (cu prezentarea autorilor în limba engleză).

Mihail Qaramah, „Rugăciunea punerii-înainte” din rânduiala Proscomidiei bizantine, p. 229-270[1].

Se găsește în Codex Barberini Gr. 336, p. 230, și redă textul ei în limba greacă, p. 230-231.

În vechime, Proscomidia a fost săvârșită și de către Diaconi, p. 250.

Și încheie prin a spune că Preoții nu trebuie să binecuvinteze cu mâna punerea-înainte a Darurilor, ci numai să arate către ea, p. 267.

*

Asceza e gradul nostru de oboseală. E oboseala pe care o unim cu slava lui Dumnezeu spre mântuirea noastră.

Oamenii sunt atenți la tine și când nu vor. Și tot ceea ce le spui tu nu le rămâne indiferent.


[1] Se poate downloada de aici: https://www.academia.edu/39140723/_Rugăciunea_punerii-înainte_din_rânduiala_Proscomidiei_bizantine.

Rev. Ortodoxia, nr. 1, 2019

Rev. Ortodoxia, seria a II-a, anul XI, nr. 1, ianuarie-martie 2019, București, 280 p.

*

Drd. Mihai Răducă, în studiul Slujirea Dumnezeieștii Liturghii cu mai multe potire: samavolnicie liturgică sau necesitate practică fundamentată istoric? Răspuns la o teologumenă, p. 66-82, aduce multe mărturii patristice care atestă faptul că în vechime „săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii cu mai multe potire și mai multe discuri nu constituia cazuri izolate, ci o practică bizantină absolut obișnuită, care, mai ales la Liturghia arhierească, era chiar normativă. De ce atunci ea a dispărut în epoca post-bizantină? Se pare că dispariția ei a fost condiționată de instalarea practicii împărtășirii rare și a tendinței generale de a micșora dimensiunea bisericilor”, p. 77.

ÎPS Ilarion Alfeev [Иларион Алфеев][1] susține că „slujirea încă de la început[ul Dumnezeieștii Liturghii] cu mai multe potire este justificată acolo unde nevoia practică o cere”, p. 81. Adică acolo unde sunt mulți credincioși care se împărtășesc.

*

Ierom. Prof. [Dr.] Maximos Constas, în „Maria a salutat pe Elisabeta” (Luca 1, 40). Mărturisirea lui Hristos în lumea contemporană, p. 242-251, afirmă faptul că Preacurata Stăpână a călătorit spre Sfânta Elisavet „în jur de 80-100 mile [128-160 km, cf. n. traducătorului, a lui Ștefan Voronca, p. 246, n. 10], care cerea o călătorie de aproximativ 4-5 zile”, p. 246.

„Elisabeta aude prima glasul, dar Ioan [din pântecele ei] simte harul; ea a auzit glasuri omenești, el a înțeles o taină. Femeia a văzut femeia, pruncul a văzut Pruncul. Femeia a schimbat graiuri, copiii au comunicat în tăcere”, p. 247.

„viața Duhului din voi va trezi și va aprinde viața Duhului din ceilalți”, p. 249.


[1] Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilarion_Alfeiev.

O carte de predici și un album despre satul românesc

Sfânta Cuvioasă Parascheva. Cele mai frumoase predici, vol. îngrijit de Marius Vasileanu, Ed. Lumea credinței, București, 2019, 128 p., format mic.

*

Arhim. Grigore Băbuș (adormit pe 7 februrie 2007)[1]: incendiul din 1888 nu a mistuit Sfintele sale Moaște, p. 16.

Pr. Nicolae Bordașiu: Vasile Lupu a dat 260 de pungi de galbeni pe Sfintele Moaște ale Sfintei Paraschevi, p. 34, și încă 300 pentru ca să le ducă la Iași, p. 34-35.

Pr. Ion Buga: „Fiecare sfânt este un geniu în sfințenie”, p. 47.

Pr. Vasile Gordon: Sfânta Paraschevi „este… frumusețea care nu se ofilește niciodată”, p. 59.

Pr. Constantin Necula: „Să păstrați în inima frățiilor voastre o strană goală, ca să poată intra Cuvioasa Parascheva să stea la Sfânta Liturghie împreună cu noi!”, p. 91.


[1] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigorie_Băbuș.

 *

Satul românesc. Factor de coeziune și unitate națională. Incursiune literară, ed. a II-a revizuită, Ed. Basilica, București, 2019, 218 p. Cu fotografii ample și poeme din lirica națională.

*

Singurul text teologic al albumului de fotografii e al Patriarhului Daniel Ciobotea, intitulat: Satul românesc astăzi: între suferință și speranță, p. 5-9. Un text prezentat public în 12 noiembrie 2018, cf. n. *, p. 5.

„Deși adevărații țărani muncesc din zori și până în noapte, în multe sate din România se practică o agricultură de subzistență, adică de supraviețuire, iar unele sate sunt depopulate și chiar abandonate, încât dispar încet de pe harta României”, p. 6.

Peste 8, 5 milioane de români trăiesc la sat, iar 30% din populația țării noastre se ocupă cu agricultura, p. 7.

„Natura trebuie mereu cultivată cu responsabilitate, ca fiind dar al lui Dumnezeu, pentru noi și pentru generațiile viitoare”, p. 9.