Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

Category: Predici (Page 1 of 152)

Predică la Bunavestire [2018]

Bunavestire 2018

Iubiții mei[1],

dacă am ști cu toții teologia acestui mare praznic al Bisericii și ea ar fi la fundamentul persoanei noastre, atunci nu ar mai exista niciun misogin și niciun curvar în Biserică. Adică niciun om care să urască și să disprețuiască femeile sau să profite de nevoia lor de iubire și de ocrotire, pentru a-și satisface pofta desfrânată.

Pentru că astăzi noi prăznuim Bunavestire a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu [Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου][2] și vestea cea prea bună adusă ei de la Dumnezeul nostru treimic, ei, celei mai Sfinte decât întreaga creație, a fost aceea că Fiul lui Dumnezeu Se va face Fiul Fecioarei. Că, din pântecele ei cel prea sfânt, Fiul lui Dumnezeu Își va construi trup și Se va face om, Dumnezeu și om, și va trăi împreună cu oamenii.

Și vestea aceasta preasfântă, singura veste, singura noutate a lumii, vestea mântuirii noastre, care a bucurat-o nespus pe Preacurata Fecioară, pe cea plină de nespusă smerenie înaintea lui Dumnezeu, i s-a adus ei, pentru că era mai Sfântă decât toți Sfinții. Pe ea a iubit-o și întru ea S-a odihnit Dumnezeu, pentru că Maria cea preabinecuvântată L-a ales pe El în locul întregii creații.

Iar dacă Născătoarea de Dumnezeu, Fecioara Maică este cea mai sfântă decât întreaga creație a lui Dumnezeu, atunci nu putem să spunem că femeia e „slabă”, că ea e „neputincioasă”, că ea „nu e vrednică de iubire și de admirație”, că ea nu e „potrivită” bărbatului. Ci, dimpotrivă, văzând-o pe Maica lui Dumnezeu iconizată peste tot în Biserică, ascultând laudele pe care Biserica i le aduce, citind Viețile Sfintelor lui Dumnezeu, care bine s-au nevoit pentru mântuirea lor, noi, bărbații, nu putem urî femeile, nu le putem disprețui, nu le putem minimaliza în mintea și în inima și în cuvintele noastre, pentru că exemplele de feminitate pe care le avem înainte ne umplu de smerenie și de admirație și de iubire nespusă pentru Sfintele lui Dumnezeu.

Chipul Maicii Domnului și al tuturor Sfintelor Lui din fiecare secol sunt lecțiile de cea mai profundă și clară înțelegere a femeii. Pentru că Dumnezeu le-a umplut pe ele, pe Sfintele Lui, ca și pe Sfinții Lui, de slava Sa și a făcut să se reverse din ele frumusețea, curăția, smerenia, bunăcuviința, înțelepciunea lor specifică. Căci Sfintele Lui au crescut în sfințenie și în cunoașterea teologică după râvna lor pentru Dumnezeu și fiecare dintre ele este o minune preafrumoasă prin nevoința și prin curăția lor tulburătoare.

Dar mai presus de toate Sfintele și de toți Sfinții Lui și de toate Puterile cele cerești, Împărăteasa și Doamna întregii creații, Născătoarea de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria este iubirea noastră, a celor credincioși. Ea este Maica noastră și Stăpâna noastră, Ocrotitoarea noastră și Rugătoarea cea preafierbinte pentru noi în fața lui Dumnezeu, la care noi cădem zilnic și îi cerem ajutorul și ocrotirea ei cea prea bună. Căci de la ea am învățat ascultarea de Dumnezeu, curăția înaintea Lui, sfiala și bunacuviință, smerenia și umilința, prietenia și iubirea duhovnicească, încrederea în Dumnezeu, lăsarea noastră cu totul înaintea Lui, să ne pocăim pentru fiecare păcat al nostru și să nu deznădăjduim niciodată de mila și de iertarea lui Dumnezeu.

Pentru că viața Maicii lui Dumnezeu e întruparea teologiei Bisericii, e frumusețe preadumnezeiască coborâtă în trup omenesc și cel mai mare exemplu de urmat pentru fiecare credincios în parte. Și, din acest motiv, cine o iubește pe Maica lui Dumnezeu, acela nu poate urî femeia și nici nu poate să își bată joc de nevoile cele mai intime ale femeii.

Căci misoginul urăște femeia pentru că se uită toată ziua la contraexemple și, în primul rând, pentru că s-a înrăutățit cândva sufletește din cauza unei femei. Poate din cauza mamei lui, a bunicii lui, a surorii lui, a unei prietene sau a unei iubite a lui. Care s-a comportat cu răutate cu el și acum, la maturitate, misoginul nu face altceva decât să continue să își adâncească rănile provocate de ea în copilărie. În loc să se vindece de ele, de rănile lui adânci, de ura sădită în el, misoginul e plin de ură și împrăștie ură în jurul lui, devenind și el un agresor pentru alții.

La fel, curvarul este un împătimit de desfrânare din cauza unei femei din viața lui. Care, încă din copilărie, l-a învățat în mod direct sau tacit să fie pervers, să își dorească să se culce cu tot mai multe femei și să își facă din asta „un titlu de glorie”. Însă, în esența lui, curvarul nu iubește femeia, ci iubește plăcerea provocată de femeie în sufletul și în trupul său. Pe când misoginul se răzbună pe orice femeie pe care o întâlnește, din cauza acelei prime femei din viața lui, care l-a învățat că femeia poate fi și rea.

Însă, iubiții mei, de ură, de neiubire, de lipsa de atenție și de ocrotire față de noi ne poate tămădui Maica lui Dumnezeu! Și o spun cu toată inima și din propria mea experiență dureroasă. Pentru că o viață întreagă m-am luptat și încă mă lupt interior cu primele lecții rele, nefericite, pe care le-am învățat de la femei, iar Născătoarea de Dumnezeu a fost și este vindecătoarea rănilor mele interioare.

Mi-a lipsit iubirea părinților în primii ani de viață și în adolescența și tinerețea mea. Și nu pentru că ei ar fi murit, ci pentru că nu au dorit să mi-o dăruie. E complicat de explicat de ce nu au dorit să mi-o dăruie, pentru că nu exista niciun motiv temeinic. În locul iubirii lor am avut iubirea enormă a bunicilor mei, apoi iubirea enormă a iubitei și a soției mele și a prietenilor mei duhovnicești, care au compensat neiubirea părinților, dar nu au înlocuit-o.

Acum, la 40 de ani, când eu, în mod paradoxal, sunt Duhovnicul părinților mei și când atât ei, cât și eu încercăm să avem o relație normală de familie și să scoatem din noi și să dăruim unii altora iubirea pe care…n-am știut să o formulăm până acum, simt o mare eliberare interioară, o mare împlinire sufletească, cât de frumoasă e normalitatea vieții de familie când relațiile dintre părinți și copii sunt cele firești, dar și regretul că am pierdut atâta timp prostește și nu ne-am cunoscut unii pe alții. Pentru că poți să te vindeci de traumele trecutului, acum, în prezent, cu harul lui Dumnezeu, și cu rugăciunile Sfinților Lui, și, mai ales, cu rugăciunile Maicii lui Dumnezeu, dar trecutul nu ți-l mai dă nimeni înapoi. Trecutul în care nu ne-am iubit rămâne ca o foaie goală de hârtie, pe care nu e scris nimic. Și această foaie goală a trecutului doare mult pe fiecare zi ce îmbătrânești…

La fel, din rea intenție, din neatenție, dar și din perversitatea unor femei din viața mea, am învățat desfrânarea și am lăsat-o să intre în mine pe când aveam vârsta de 3-5 ani. Și până nu am cunoscut paradigmele Bisericii, până nu le-am cunoscut pe Sfintele lui Dumnezeu și, în mod marcant, pe Născătoarea de Dumnezeu, nădejdea, pacea și bucuria mea, și eu am trăit aversiune față de femei, amestecată cu fascinație păcătoasă. Aversiune, pentru că așteptările mele erau mari, și fascinație păcătoasă, pentru că am lăsat să intre pofta desfrânării în mine din pruncie.

Amestec de aversiune și de fascinație pentru femei pe care îl văd în ființa multor tineri și a multor bărbați și a multor bătrâni, de care trebuie să ne vindecăm prin rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor Sfintelor Lui și prin iubirea sinceră a unei femei, care să ne fie prietenă, iubită și soție.

Căci ceea ce a distrus o femeie în noi, tot o femeie trebuie să vindece. După cum, consecințele păcatului Sfintei Eva, ale păcatului celui dintâi, au fost vindecate în noi prin acceptarea Preacuratei Stăpâne de a-L naște pe Stăpânul și Domnul nostru. Motiv pentru care, în acest praznic, cântăm: „astăzi [este] capul/ începutul mântuirii noastre [σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον] și arătarea tainei celei din veac [καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις]”[3].

Căci taina Treimii pentru noi sau a iconomiei Ei celei mântuitoare era aceea că Fiul lui Dumnezeu Se va întrupa pentru noi și pentru mântuirea noastră. Și prin acceptarea Fecioarei de a-L naște, care a coincis cu întruparea Lui din Fecioară, Domnul a început calea mântuirii noastre, lucrarea Lui cea mântuitoare pentru noi.

Pentru că astăzi, noi nu prăznuim doar primirea veștii că El Se va naște, ci și zămislirea Sa în uterul Fecioarei. După cum ne spune icosul praznicului: „Îngerul cel mai întâi stătător [Ἄγγελος πρωτοστάτης], din cer a fost trimis [οὐρανόθεν ἐπέμφθη], să zică Născătoarei de Dumnezeu «Bucură-te!» [εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε], și împreună [cu] glasul cel netrupesc [καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ], văzându-Te pe Tine, Doamne, întrupat [σωματούμενόν Σε θεωρῶν Κύριε], s-a uimit [ἐξίστατο]”[4]. Căci Sfânta Tradiție a Bisericii adaugă Sfintei Scripturi ceea ce lipsește în aceasta. Pentru că Scriptura și Tradiția sunt nedespărțite în Biserică. Iar creștinii ortodocși trebuie să înțeleagă întotdeauna praznicele Bisericii potrivit Scripturii, Tradiției, imnografiei și iconografiei praznicului, pentru că toate la un loc dau mărturia clară și profundă a praznicului.

Pentru că Sfântul Lucas ne spune în Evanghelia sa cine este Îngerul cel mai întâi stătător în cer, pe care Dumnezeul treimic l-a trimis la Fecioara Maria: Îngerul Gavriil [Ἄγγελος Γαβριὴλ] [Lc. 1, 26, BYZ], despre care Tradiția Bisericii spune că e Arhanghel. Și Gavriil a venit în Nazaret [Ναζαρέτ] [Ibidem], „către o Fecioară logodită [cu] un bărbat, al cărui nume [era] Iosif [Ἰωσήφ], din casa lui David; iar numele Fecioarei [era] Mariam [Μαριάμ]” [Lc. 1, 27, BYZ].

Și care a fost vestea preabucuroasă adusă de Arhanghelul Domnului? Aceasta a fost: „Iată, vei lua în pântece și vei naște Fiu și vei chema numele Lui Iisus [Ἰησοῦς]! Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt Se va chema; și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, al tatălui Său, și va împărăți peste casa lui Iacov întru veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit [καὶ τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος]” [Lc. 1, 31-33, BYZ].

După care, la cererea Fecioarei, i se spune cum Se va naște Acela din ea, care e Fecioară: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri pe tine; de aceea, și Sfântul care Se naște [din tine] va fi chemat Fiul lui Dumnezeu” [Lc. 1, 35, BYZ]. Adică zămislirea și nașterea Lui vor fi dumnezeiești, vor fi mai presus de fire, pentru că nu Se va naște pe cale seminală, ci dumnezeiește. Asta însemnând, în tâlcuirea Sfinților Tradiției Bisericii, că El Se va naște nestricând fecioria Maicii Sale, care Îl va naște fără lehuzie și care este Pururea Fecioară.

Însă, când Fecioara acceptă voia lui Dumnezeu cu ea, când ea spune: „Iată, roaba Domnului [Ἰδού, ἡ δούλη Κυρίου]! Fie mie după cuvântul tău [γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου]” [Lc. 1, 38, BYZ], Sfântul Lucas tăinuiește, în mod evlavios, consecința fundamentală a acceptării sale. Tăinuiește faptul că în acea clipă, chiar atunci, Fiul Tatălui S-a zămislit în uterul Fecioarei. Pentru că Lucas ne spune doar că „Îngerul a plecat de la ea” [Ibidem], de la Maica lui Dumnezeu. Dar Îngerul a plecat plin de uimire și de cutremurare sfântă de la Născătoarea de Dumnezeu, pentru că el L-a văzut pe Stăpânul tuturor ca Prunc în pântecele Fecioarei.

Iar Sfântul Lucas a tăinuit în mod evlavios momentul zămislirii Sale în uterul Fecioarei, cât și viața Născătoarei de Dumnezeu, după cum au făcut-o și ceilalți Sfinți Evangheliști și autori ai Noului Testament, pentru că viața ei cea dumnezeiască era pilda lor de viețuire sfântă de zi cu zi și primii credincioși ai Bisericii au cunoscut preasfânta viață a Născătoarei de Dumnezeu din vorbirea cu ea și din vederea ei directă. Dar, mai apoi, Sfinții Bisericii au scris despre persoana și viața și minunile Maicii lui Dumnezeu și scrierile lor trebuie cunoscute și cinstite de către noi, pentru că ei ne dau mărturia completă despre cine a fost și este ea în viața întregii lumi.

Dar dacă nu cunoaștem mărturia Tradiției Bisericii despre Născătoarea de Dumnezeu, atunci nu știm nimic despre frumusețea negrăită a persoanei sale. Și dacă nu știm cine este ea și ce minuni face în viața întregii lumi, tocmai de aceea nu putem să o cinstim mai presus de toți Sfinții și Îngerii lui Dumnezeu, așa cum se cuvine cinstită Maica lui Dumnezeu.

Căci adevărații credincioși ai Bisericii, trăind continuu în relație vie cu Născătoarea de Dumnezeu, simt în mod preabucuros că cea mai frumoasă și mai delicată și mai sfântă Fecioară și Maică a lumii este ea însăși. Pentru că trăiesc la modul profund curăția și sfințenia și delicatețea și maternitatea ei și grija ei față de noi, pe care le revarsă în noi prin rugăciunile sale pentru noi. În rugăciunea către ea, noi simțim iradierea preacurată a persoanei sale în viața noastră. De aceea, în mod direct și prin Sfintele sale Icoane, noi simțim dulceața preadumnezeiască a persoanei Născătoarei de Dumnezeu în viața noastră, curăția ei cea mai presus de fire și luminarea, plină de teologie sfântă, pe care ea o revarsă în sufletul și în trupul nostru.

Fapt pentru care niciun bărbat al Bisericii nu poate urî femeia și nu poate să o vadă ca pe un obiect sexual, pentru că raportarea lor la femeie în general e în primul rând raportarea la Maica lui Dumnezeu.  Ci ei, dimpotrivă, învață de la ea să respecte și să iubească femeile, să le considere egale și de o cinste cu ei și aflate împreună cu ei pe calea sfințeniei.

De aceea, iubiții mei, orice act al nostru prin care atentăm la viața aproapelui nostru, fie el bărbat sau femeie, copil, tânăr, matur sau bătrân, este un păcat și el trebuie spovedit și pentru el trebuie să ne pocăim! Așa cum vedem în viața Sfintei Maria Egipteanca, căreia i s-a dedicat această a 5-a duminică din Postul Mare și peste care, astăzi, s-a suprapus în mod preabucuros praznicul Buneivestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Pentru că ea, ca și noi, a fost robită de patima desfrânării și a fost un exemplu rău pentru alții, în prima parte a vieții sale. Dar, mai apoi, când Născătoarea de Dumnezeu a învățat-o să se pocăiască[5], Sfânta Maria Egipteanca a ajuns la o sfințenie uluitoare, spre care cu greu putem să privim.

Și din exemplul vieții sale înțelegem că sfințenia, ca și păcatul, este o alegere. Și că, dacă alegem să ne sfințim viața împreună cu Dumnezeu, alegem să ne împlinim cu adevărat aspirațiile noastre cele mai profunde. Pentru că numai cu Dumnezeu noi ne sfințim, numai cu El noi trăim veșnic bucuros, numai cu El putem înțelege și simți lucruri mai presus de orice experiență mundană. Căci numai întru slava Lui putem să ne bucurăm de cele dumnezeiești, de cele tainice ale Sale, dăruite numai Sfinților Lui.

De aceea, vă chem pe toți să ne vindecăm duhovnicește sufletele și trupurile noastre, punându-ne în relație directă cu Dumnezeu, cu Sfinții și cu Îngerii Lui! Vă chem pe toți la bucuria și la veselia cea dumnezeiască a Dumnezeului nostru treimic. Căci ziua Învierii Sale, spre care tindem în mod bucuros, e ziua veșnicei bucurii cu El. A bucuriei celei nesfârșite, a bucuriei celei veșnice.

Pentru că bucuria noastră va fi în slava Lui, în slava Împărăției Sale pentru veșnicie, împreună cu toți Sfinții și Îngerii Lui. Amin!


[1] Am început predica la ora 7. 10, în zi de marți, pe 20 martie 2018, cu zăpadă afară și temperatură de -2 grade.

Sfânta Frescă am preluat-o de aici: http://www.icon-art.gr/sites/default/files/017_3.jpg?1269462740.

[2] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2441/sxsaintinfo.aspx. [3] Ibidem.

[4] Mineiul pe luna martie, ziua a 25-a, cf. ed. grecești: http://glt.goarch.org/texts/Mar/Mar25.html/ Mineiul pe luna martie, ed. BOR 1930, p. 195. Downloadat de aici: http://www.stavropoleos.ro/wp-content/uploads/BibliotecaVirtuala/CarteNoua/carti_de_slujba/minei_03_mart_buc_1930.pdf.

[5] Cf. http://paginiortodoxe.tripod.com/vsapr/04-01-cv_maria_egipteanca.html.

Predică la Duminica a 4-a din Postul Mare [2018]

Iubiții mei[1],

Dacă Cuviosul [Ὁ Ὅσιος] este Sfântul Monah, cu voturile monahale depuse într-o Mănăstire, sau Sfântul Ascet care a trăit monahal în afara unei Mănăstiri, fără să fi depus voturile monahale, adică fără să fi fost Monah propriu-zis, în situația în care ne dorim să înțelegem ce este cuvioșia [ὁσιότης], adică starea interioară a celui Cuvios, dicționarele nu ne ajută deloc în acest demers. Pentru că ele ne oferă tot felul de sinonime, ca bunăcuviință, omenie, cucernicie, evlavie[2], dedicare profundă, consacrare, râvnă bisericească, ardoare[3], fidelitate, pietate[4], dar nu ne vorbesc de starea în sine. Căci cuvioșia e o stare în sine, e conținutul interior al vieții celui Cuvios și ea trebuie înțeleasă ca atare, fără legături de sinonimie.

În Gingrich Greek Lexicon, spre exemplu, ὁσιότης [cuvioșia] este explicată prin sintagma holiness of life [sfințenie a vieții][5]. Și, e adevărat faptul, cuvioșia este o formă a sfințeniei, o formă particulară, o formă de sine stătătoare, dar ea nu exprimă toată sfințenia Bisericii. Pentru că Biserica are și Sfinți Cuvioși, dar și Sfinți Mucenici, dar și Sfinți Ierarhi, dar și Sfinți nebuni pentru Hristos, dar și Sfinți Mireni. Și când vorbim de cuvioșie ca formă a sfințeniei, vorbim de o formă particulară, de sine stătătoare, a sfințeniei creștine.

Conform aceluiași dicționar grec-englez, cuvântul ὁσιότης [cuvioșie] e regăsibil în Lc. 1, 75 și Efes. 4, 24[6]. În Lc. 1, 74-75, BYZ, avem expresia: „a sluji Lui [λατρεύειν Αὐτῷ] în cuvioșie și [în] dreptate [ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ] înaintea Lui [ἐνώπιον Αὐτοῦ]”. Unde, în mod evident, cuvioșia și dreptatea sunt două stări interioare duhovnicești și, în același timp, două virtuți sfinte ale vieții creștine. Dar două stări interioare proprii slujirii lui Dumnezeu și trăirii înaintea Lui. Pentru că în cuvioșie și în dreptate trebuie să trăim înaintea lui Dumnezeu și astfel trebuie să-I slujim Lui.

Sfântul Pavlos, la Efes. 4, 24, BYZ, ne vorbește despre îmbrăcarea în omul cel nou [τὸν καινὸν ἄνθρωπον], despre îmbrăcarea noastră în virtuțile creștine. Dar această îmbrăcare duhovnicească nu este exterioară ființei noastre, ci interioară nouă. O îmbrăcare pe dinăuntru a noastră cu virtuțile sfințeniei. Căci el ne spune aici, că omul cel nou este „cel după Dumnezeu zidit [τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα] în dreptate și [în] cuvioșia adevărului [ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας]” [Ibidem].

Pentru că Dumnezeu ne zidește duhovnicește și ne face oameni noi prin împlinirea dreptății Sale, adică a tuturor poruncilor Sale, dar împlinirea voii Sale se face în cuvioșia adevărului. Pentru că starea de cuvioșie se leagă interior de tot adevărul lui Dumnezeu revelat Bisericii Sale. Cuvioșia e a adevărului, a adevărului lui Dumnezeu, pentru că adevărul Lui ne face să fim cuvioși înaintea Sa. Adevărul și dreptatea Lui sunt cele care ne fac Cuvioși, pentru că ne pun în starea de slujire a lui Dumnezeu și de continuă conștientizare a faptului că noi trăim înaintea Lui, înaintea ochilor Săi în mod continuu.

Și, iată, ceea ce nu au putut să ne spună dicționarele, ne-a spus Scriptura! Pentru că această stare interioară, cuvioșia, e viața de continuă slujire a lui Dumnezeu, de slujire a Lui în dreptate și în adevăr, și de continuă rămânere înaintea Lui. Dar slujire și rămânere înaintea Lui care se fac prin renunțarea la lume și prin trăirea în mod monahal.

De aceea, cuvioșia este însingurarea pentru Dumnezeu, alegerea Lui în locul întregii lumi, și trăirea înaintea Lui în dreptate și în adevăr, în sfințenia Lui. Fapt pentru care, cuvioșia este o stare interioară duhovnicească și un mod de a fi în același timp, pentru că e slujirea monahală a lui Dumnezeu în tot timpul, cu conștiința că El ne vede orice manifestare interioară a vieții noastre.

Și am început azi discuția despre viața cuvioasă, despre cuvioșie, pentru că în duminica de azi și în cea viitoare îi pomenim pe doi Sfinți ai lui Dumnezeu care au întrupat cuvioșia în mod plenar.

Căci duminica de azi e dedicată Sfântului Cuvios Ioannis Climacos [Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος], pomenit pe 30 martie[7], pe când duminica viitoare e dedicată Sfintei Cuvioase Maria Egiptia [Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία], pomenită pe 1 aprilie[8]. Iar dacă Sfântul Ioannis Scărarul a fost Monah propriu-zis, pentru că a depus voturile monahale și a trăit monahal, Sfânta Maria Egipteanca e Cuvioasă a lui Dumnezeu nu pentru că a fost o Monahie, ci pentru că a trăit monahal, în mod ascetic sau sihăstresc, și a ajuns să întrupeze viața monahală la modul copleșitor, călăuzită fiind de Dumnezeu. Căci Sfântul Ioannis a învățat monahismul, adică viața cuvioasă, de la Dumnezeu prin oameni, în Mănăstire, pe când Sfânta Maria a fost învățată de Dumnezeu Însuși trăirea vieții monahale. Așa cum i-a spus ea Sfântului Zosimas [Ζωσιμᾶς], cel pomenit pe 4 aprilie[9]: „n-am văzut alt om, de când am trecut Iordanisul, fără numai fața ta astăzi, nici fiară, nici altă ființă n-am văzut, iar carte niciodată nu am învățat, nici pe altul citind sau cântând nu am auzit, dar cuvântul lui Dumnezeu cel viu și lucrător învață pe om cunoștința”[10]. Pentru că atunci când omul dorește să fie cu Dumnezeu cu adevărat și nu are pe cineva care să îl îndrume în dorul lui pentru Dumnezeu, atunci Dumnezeu Însuși Se îngrijește de cei care Îl doresc pe El. Căci El, în mod direct sau prin Sfinții, Îngerii și oamenii Lui de pe pământ, din Biserica Sa sau prin orice om sau animal sau pasăre sau lucru sau carte sau eveniment, poate să ne vorbească în mod intim. El poate să ne vorbească și ne vorbește cu putere, și, câți auzim glasul Lui în mod tainic, ne schimbăm viețile noastre.

Pentru că la baza vieții cuvioase sau monahale sau la baza vieții cucernice sau mirenești stă întoarcerea noastră cu toată ființa la Dumnezeu. Pe fundamentul viu și de neclintit al convertirii interioare se zidește viața monahală sau mirenească a creștinilor. Care sunt două moduri de viețuire complementare și nu antagonice în Biserică.

Căci atât Mireanul, cât și Monahul, au un singur scop în viață: sfințirea lor și ajutarea tuturor să se mântuie. Calea pe care o aleg creștinii, adică fie viața de Mănăstire, fie viața de familie, fie celibatul, exclude cu totul viața pătimașă, viața la întâmplare, pentru că toate cele 3 moduri de viețuire creștină sunt eclesiale. Pentru că atât Mirenii căsătoriți, cât și cei necăsătoriți și Monahii sunt chemați la sfințenia lui Dumnezeu, la viața împreună cu El, iar toți trebuie să conlucreze în viața Bisericii.

Și mă întorc la Sfântul Ioannis Scărarul, căruia Biserica i-a dedicat această a 4-a duminică din Postul Mare! El s-a născut pe la anul 525 și a adormit în anul 600 d. Hr., potrivit Marelui Sinaxar grecesc[11], adică a trăit 75 de ani. Enciclopedia catolică vorbește despre anul 525 ca an aproximativ al nașterii sale, dar ne spune că a adormit pe 30 martie 605 sau 606[12].  În pagina în limba engleză din Wikipedia, dedicată persoanei sale, anii vieții sale sunt circa 579-martie 649[13]. În ultima ediție românească a Vieților Sfinților nu găsim vreo periodizare a Vieții Sfântului Ioannis Scărarul, ci doar faptul semnificativ că a ajuns Igumen al Muntelui Sina [Σινᾶ] după 40 de ani de viață monahală[14]. Și atunci l-a văzut în mod extatic pe Sfântul Profet Moisis cum slujea la trapeza Mănăstirii[15]. Pentru că era un om duhovnicesc plin de virtuți dumnezeiești și de sfințenie.

Și Sfântul Ioannis s-a născut într-o familie bogată și a fost un copil evlavios. Primește o educație scolastică, dar la 16 ani renunță la lume și trăiește sub ascultarea Părintelui Martirios în Muntele Sina. El a cunoscut și monahismul egiptean, dar a ales să trăiască în Muntele Sina[16] sau Sinai[17], așa cum îl cunoaștem noi în limba română. Aghiologul[18] său a fost Monahul Daniil Raitinos [Δανιὴλ ὁ Ραϊθηνός][19] sau din Mănăstirea Rait[20].

Iar acesta ne spune că Sfântul Ioannis a fost tuns în monahism la vârsta de 20 de ani de Părintele Martirios, adică după 4 ani de noviciat. Iar în ziua când a devenit Monah, Părintele Stratighios a profețit faptul că Ioannis are să fie o mare stea pentru întreaga lume[21]. După care Sfântul Atanasios Sinaitul a profețit și el faptul că Sfântul Ioannis va deveni Igumenul Muntelui Sina. Și Sfântul Ioannis Savaitul vede în Sfântul Ioannis Scărarul pe viitorul Igumen al Muntelui Sina.

După 19 ani de ucenicie față de Sfântul Cuvios Martirios, adormind acesta, Sfântul Ioannis se nevoiește în mod anahoretic circa 40 de ani de zile[22]. Mânca foarte puțin, vedea foarte rar alți oameni, avea darul lacrimilor, dormea puțin și priveghea și se ruga mult. Primul său ucenic s-a numit Moisis și Sfântul Ioannis Scărarul a făcut minuni din timpul vieții sale[23].

Însă, cu toată sfințenia vieții sale, s-au găsit unii care l-au considerat „un impostor” pe Sfântul Ioannis Scărarul. Fapt pentru care, timp de un an de zile, el nu a mai dat niciun cuvânt de învățătură cuiva. Până ce aceia, care îl vorbiseră de rău, l-au rugat să le vorbească iarăși oamenilor, lucru pe care el l-a făcut ca și mai înainte. A devenit Igumen fără voia lui și i-a lăsat mai apoi igumenatul fratelui său după trup, Părintelui Ghiorghios[24].

Însă noi Îl cunoaștem ca Scărarul după celebra sa carte teologică Scara Paradisului, publicată în PG 88[25], col. 631-1164. Deși, în același volum, între col. 1165-1210, avem a doua sa operă rămasă până la noi, Carte către Păstor.

Scara Paradisului are 30 de trepte și a fost scrisă pe la anul 600, la cererea Sfântului Ioannis, Starețul Mănăstirii Rait[26]. Carte către Păstor are 15 capete sau capitole și are sholii sau comentarii ca și prima.

Iar în predica mea de anul trecut am vorbit, în mare, despre conținutul Scării Paradisului[27].

Astăzi mă opresc la problema deosebirii gândurilor, a patimilor și a virtuților, pe care Sfântul Ioannis o dezbate în cuvântul sau în treapta a 26-a[28]. Unde el ne spune că puterea deosebirii gândurilor, pentru începătorii în viața duhovnicească, e capitală, pentru că înseamnă adevărata lor cunoaștere de sine, pentru cei avansați e simțire înțelegătoare, care deosebește binele de rău, iar, pentru cei desăvârșiți, ea este cunoașterea sălășluită în ei înșiși prin luminarea dumnezeiască[29]. Și această putere sau harismă dumnezeiască o au cei care sunt „curați cu inima și cu trupul și cu gura”[30], adică cei care sunt curați sufletește și trupește. Pentru că, ne spune în concluzie Sfântul Ioannis, dreapta socoteală sau înțelegere sau gândire a creștinului înseamnă „conștiință nepătată și simțire curată”[31]. Și nu putem trăi așa ceva, dacă nu ne spovedim și nu ne împărtășim în mod frecvent cu Dumnezeiasca Euharistie și dacă nu trăim o mare asceză, o mare înfrânare și o atenție atotcuprinzătoare la starea noastră interioară.

Pentru că, cel mai adesea, noi trebuie să judecăm asupra gândurilor noastre, asupra simțirilor noastre interioare, asupra faptelor noastre, asupra ideilor pe care le citim în cărțile teologice și în alte cărți. Și trebuie să decidem ce e bun și ce e rău pentru noi în materie de gânduri, de simțiri, de fapte, de învățături teologice. Dacă decidem bine, atunci trăim potrivit deciziilor bune pe care le-am luat. Dar dacă decidem rău, dacă numim o erezie sau un gând satanic sau o faptă rea drept „un lucru bun” pentru noi, acestea ne intoxică cu răutatea lor.

Vorbind despre războiul drăcesc care ne luptă pe noi, Sfântul Ioannis ne spune că el are 3 cauze: din lipsa noastră de grijă, din mândrie și din invidia demonilor[32]. Când nu ne îngrijim de viața noastră interioară, când ne îndulcim în mod rău cu păcatul sau când ne mândrim pentru lucrurile bune pe care le facem, demonii ne smeresc imediat, aruncându-ne în păcat. Iar când trăim evlavios și demonii nu ne mai suportă, atunci inventează vreun motiv ca să fim enervați sau batjocoriți de cineva. Și acestea sunt din invidia demonilor pe viața noastră duhovnicească.

Detaliile pe care le dă Sfântul Ioannis din lupta cu demonii le-a trăit el însuși. Și el știa că nu neputința[33] ne face să nu împlinim voia lui Dumnezeu, ci obișnuința noastră cu păcatul. De aceea, alfabetul[34] vieții duhovnicești e format de virtuțile creștine și acestea sunt: „ascultarea, postul, sacul pocăinței, cenușa, lacrimile, mărturisirea, tăcerea, smerenia, privegherea, bărbăția, frigul, osteneala, viețuirea în greutăți, defăimarea, zdrobirea, nepomenirea răului, iubirea de frați, blândețea, credința simplă neiscoditoare, negrija lumii, ura fără ură a părinților [trupești], nepătimirea, simplitatea împreunată cu nerăutatea, neprețuirea din partea altora”[35]. Și acestea sunt doar o parte dintre virtuțile creștinești despre care vorbește Sfântul Ioannis Scărarul. Iar pentru toate virtuțile el ne cere asceză. Pentru că, ne spune el, trebuie „să ne sârguim să învățăm cele dumnezeiești mai degrabă prin sudoare și prin osteneală”[36] personală. Căci astfel ne curățim de plăcere și de viclenie, care sunt „născătoarele tuturor patimilor”[37] din noi înșine.

Așadar, iubiții mei, cuvioșia conține în ea întreaga teologie a Bisericii trăită în ritm monahal! Cel care se nevoiește monahal, care se nevoiește în viața singuratică, trăiește într-un ritm propriu sfințenia lui Dumnezeu, având conștiința că fiecare se mântuie într-un mod aparte, într-un mod personal. De aceea, niciunul dintre noi nu putem forța lucrurile, nu putem să trăim stări duhovnicești mai înainte de vreme, adică mai înainte ca noi să creștem duhovnicește, cu harul lui Dumnezeu, și să ne întărim în simțirea și în vederea lui Dumnezeu.

Fiecare lucru duhovnicesc din viața noastră vine la timpul său. Problema noastră de zi cu zi nu constă însă „în așteptarea” darurilor duhovnicești de la Dumnezeu, ci în împlinirea voii lui Dumnezeu. Voia Lui e viața noastră zilnică. Și dacă Îl preferăm pe El, atunci toate vin la timpul lor. Căci El Se dăruie celor care Îl iubesc pe El și numai pe El Îl vor.

Să ne întărim duhovnicește pe mai departe! Praznicul Învierii Domnului e tot mai aproape de noi, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos ne ajută pe noi să pășim spre marele Său praznic cu bucurie tainică, cu veselie dumnezeiască.

Să fim veseli în toată ființa noastră! Să fim veseli din marea Lui iubire cu care ne iubește pe noi! Căci noi suntem oamenii învierii, nu ai morții. Noi suntem oamenii Împărăției lui Dumnezeu, cei pe care El i-a scos din robia demonilor.

Pentru acest lucru noi suntem veseli. Noi trebuie să fim veseli oricând. Pentru că avem în noi arvuna mântuirii, cea prin care suntem fiii Lui cei duhovnicești, adică slava Sa, și ea este îmbrăcămintea noastră cea împărătească, îmbrăcămintea de fii ai Împăratului Celui veșnic. Amin!


[1] Predică începută la 16. 40, pe 14 martie 2018, în zi de miercuri. Afară e soare și sunt 18 grade.

[2] A se vedea: http://www.dex.ro/cuvioșie.

[3] Idem: http://www.dictionary.com/browse/devotion?s=t.

[4] Idem: http://archives.nd.edu/cgi-bin/wordz.pl?keyword=devotio.

[5] Gingrich Greek Lexicon, p. 141, cf. BW 10, 4673.

[6] Ibidem.

[7] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2494/sxsaintinfo.aspx.

[8] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2509/sxsaintinfo.aspx.

[9] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2545/sxsaintinfo.aspx.

[10] A se vedea: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsapr/04-01-cv_maria_egipteanca.html.

[11] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2494/sxsaintinfo.aspx.

[12] Cf. http://www.newadvent.org/cathen/08457a.htm.

[13] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Climacus.

[14] Cf. http://paginiortodoxe.tripod.com/vsmar/03-30-cv_ioan_scararul.html.

[15] Ibidem.

[16] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2494/sxsaintinfo.aspx.

[17] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Muntele_Sinai.

[18] Cel care i-a scris Viața.

[19] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2494/sxsaintinfo.aspx și http://paginiortodoxe.tripod.com/vsmar/03-30-cv_ioan_scararul.html.

[20] A se vedea: https://el.wikipedia.org/wiki/Τορ.

[21] Cf. http://paginiortodoxe.tripod.com/vsmar/03-30-cv_ioan_scararul.html.

[22] Ibidem. [23] Ibidem. [24] Ibidem.

[25] A se vedea: https://books.google.ro/books?id=jh1BAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

[26] Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ladder_of_Divine_Ascent.

[27] Idem: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/24/predica-la-duminica-a-4-a-din-postul-mare-2017/.

[28] Filocalia 9, ed. Părintelui Dumitru Stăniloae, 1980, p. 317.

[29] Ibidem. [30] Ibidem. [31] Ibidem. [32] Idem, p. 318. [33] Idem, p. 320. [34] Idem, p. 321. [35] Idem, p. 321-322. [36] Idem, p. 327. [37] Idem, p. 329.

Predică la Duminica a 3-a din Postul Mare [2018]

Iubiții mei[1],

despre Sfânta și Dumnezeiasca Cruce Dumnezeu ne-a vorbit în mod tainic în prima Sa poruncă dată omului: în porunca postului sau a ascultării de Dumnezeu. Căci atunci când Dumnezeu ne-a spus: „Iar din pomul cunoașterii binelui și a răului nu veți mânca din el [ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν οὐ φάγεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ]. Iar [întru] care zi aveți să mâncați din el, [cu] moarte veți muri [ᾗ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε]” [Fac. 1, 17, LXX], El ne-a arătat că ascultarea de Dumnezeu este răstignirea zilnică a voii noastre, este omorârea voii noastre, și că adevărata crucificare interioară este alegerea continuă a voii lui Dumnezeu.

Pentru că a alege să facem ceea ce Dumnezeu nu dorește să facem înseamnă a muri, pe când a alege continuu voia lui Dumnezeu și a o împlini pe ea în viața noastră înseamnă a trăi cu adevărat. Căci păcatul e viața fără Dumnezeu, pe când viața cu El e o continuă crucificare interioară a voii noastre, care nu ne omoară, ci ne transfigurează. Pentru că împlinirea voii lui Dumnezeu e propriul nostru bine interior, pe când renunțarea la cruce sau renunțarea la voia lui Dumnezeu înseamnă moartea noastră duhovnicească.

Din acest motiv, Sfântul Maximos Mărturisitorul, când vorbește de căderea în păcat a Sfântului nostru Protopărinte Adam, el numește căderea o aplecare cu totul spre simțire și o predare a noastră simțirii[2]. Căci, păcătuind, Protopărintele nostru nu a dobândit cele ale lui Dumnezeu fără ajutorul lui Dumnezeu[3], adică nu „s-a îndumnezeit” fără El sau împotriva Lui, ci el „a căzut din viața dumnezeiască [pe care o trăia] și a dobândit o alta, născătoare de moarte, prin care îmbrăcându-se în forma irațională (dobitocească) și întunecându-și frumusețea negrăită a [vieții] celei dumnezeiești [pe care o avea], a predat toată firea morții spre mâncare”[4]. Pentru că aplecarea sa spre păcat și trăirea păcatului nu i-au adus „o eliberare interioară”, nu i-au adus „un plus ontologic”, nu l-au făcut „mai om” sau „mai presus de om”, ci păcatul l-a jefuit de viața dumnezeiască pe care o avea și i-a dat să trăiască moartea în el însuși.

De aceea, în imnologia liturgică a Bisericii, pomul prin care Sfântul Adam a căzut în păcat e văzut la antipodul Crucii Domnului, prin care omul a fost restaurat în viața lui cea dumnezeiască. Căci „în trupul cărnii Sale, prin moarte[a Lui pe Cruce] [ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς Αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου]” [Col. 1, 22, BYZ], El ne-a pus pe noi „Sfinți [ἁγίους] și fără de pată [καὶ ἀμώμους] și nevinovați înaintea Sa [καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον Αὐτοῦ]” [Ibidem].

Dar pentru a fi Sfinți ai Lui cu adevărat, adică în toată ființa noastră, trebuie să credem în El și să ne botezăm întru El în Biserica Lui și să trăim duhovnicește. Pentru că El, prin întărirea desăvârșită a umanității Sale pe Cruce și prin umplerea ei de slava Lui, ne dă tuturor puterea Sa cea dumnezeiască de a birui păcatul și moartea și pe diavoli în noi înșine. Dar pentru ca puterea Lui să lucreze întru noi și să ne îndumnezeiască, trebuie ca ea să se unească deplin cu voia noastră de a birui desăvârșit păcatul în noi înșine. Căci Dumnezeu nu dorește să învingă patimile noastre de unul singur și împotriva voinței noastre, ci, dimpotrivă, El ne ajută să le biruim pe măsură ce ne deschidem Lui și dorim să primim de la El puterea de a le birui desăvârșit în noi înșine și ne nevoim zilnic pentru curățirea noastră interioară.

Așadar, calea sfințeniei este calea sinergiei, a conlucrării noastre cu Dumnezeu. Pentru că El ne ajută continuu să ne curățim de patimi, dacă continuu noi luptăm cu patimile din noi înșine. Adică, conform proverbului: „Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă și în traistă”. Pe care l-am putea reformula astfel: „El ne ajută în tot binele, dar nu ne face binele cu forța”. Căci El dorește ca noi să fim întotdeauna deschiși Lui, întotdeauna conlucrând cu El la sfințirea noastră și nu să ne imaginăm că „suntem Sfinți”, fără să fim.

De aceea, teologia aghiologică a Bisericii are ca fundament al ei teologia îndumnezeirii. Căci Sfinții Bisericii nu sunt Sfinți pentru că „i-am canonizat” noi, cei care am rămas în urma lor sau pentru că „noi, cu obstinație, vrem ca ei să fie cinstiți ca Sfinți”, ci pentru că ei, din punct de vedere ontologic, sunt Sfinți. Adică sunt plini de slava lui Dumnezeu și de virtuți dumnezeiești și de fapte extraordinare. Căci sufletele lor cele sfinte ni se arată în vedenii sfinte și ne vorbesc și fac minuni în viața noastră, după cum și trupurile lor cele îndumnezeite fac minuni prin atingerea noastră de ele și prin rugăciunea către ei făcută în fața trupurile lor celor sfinte. Și prin vedeniile în care Sfinții ni se arată și prin minunile lor, ei ne arată că sunt pururea vii în Împărăția lui Dumnezeu și că sunt plini de slavă și de putere dumnezeiască, pentru că s-au făcut asemenea cu Dumnezeu încă de aici. Și cum Dumnezeu locuiește, prin slava Lui, în Îngerii Săi, la fel locuiește și în Sfinții Lui.

De aceea, aghiologia Bisericii e consecința directă a triadologiei ei. Pentru că Sfinții se nasc, cresc și se desăvârșesc în relație directă, continuă, cu Dumnezeul treimic. Iar Sfinții lui Dumnezeu sunt cu toții eclesiali, pentru că ei sunt ai Lui și ai Bisericii Sale. De aceea e un nonsens să vorbim despre Sfinți care „se luptă” cu Biserica, cu ierarhia ei și cu sacramentalitatea ei. Pentru că Sfinții trăiesc în Biserică, ei ascultă de Biserică și se umplu continuu de slava lui Dumnezeu prin Tainele și Slujbele Bisericii. Iar istoria Bisericii ne dă mărturie credibilă despre Sfinții ei, care sunt paradigme vii ale credinței și ale vieții Bisericii. Pentru că ei, în mod continuu, au învățat să renunțe la voia lor, pentru a asculta de preasfânta și îndumnezeitoarea voie a lui Dumnezeu. Adică au învățat să se răstignească continuu interior, pentru ca să se mântuie întru viața Lui [Rom. 5, 10, BYZ].

– Însă ce înseamnă viața Lui? Ce înseamnă să ne mântuim întru viața Lui?

– Înseamnă să ne mântuim trăind duhovnicește, trăind întru slava Lui. Pentru că viața Lui, viața conform voii Sale, o putem trăi numai în slava Lui. Și pentru a ști cum se nasc oamenii pentru viața cu Dumnezeu sau cum devin ei duhovnicești trebuie să te inițiezi în teologia mistică a Bisericii. În teologia experienței directe a vieții cu Dumnezeu. Și ai nevoie pentru aceasta de un Părinte duhovnicesc, de cineva care, la rândul său, a fost introdus în viața sfântă cu Dumnezeu de alt Părinte duhovnicesc, adică de alt Părinte plin de slava lui Dumnezeu și de sfințenie.

– Și de ce avem nevoie de un om, care să se interpună în relația noastră cu Dumnezeu?

– Pentru că, așa cum avem nevoie de părinți trupești ca să ne naștem și să creștem armonios, tot la fel avem nevoie de un Părinte duhovnicesc, care să ne nască duhovnicește și să ne călăuzească în viața cu El. Iar Părintele duhovnicesc nu este un zid între noi și Dumnezeu, ci el este o icoană duhovnicească prin care noi Îl vedem pe Dumnezeu. Pentru că el ni-L indică mereu pe Dumnezeu și ne învață să fim tot mai proprii relației cu El. Părintele duhovnicesc nu ne oprește la sine, ci ne încurajează continuu să urcăm pe scara înțelegerilor și a nevoințelor sfinte, pentru ca să fim ruguri aprinse, pe care slava lui Dumnezeu nu ne omoară, ci ne transfigurează.

Căci el, Părintele duhovnicesc, nu formează idolatrizatori personali, nu formează admiratori fanatici, ci alți Părinți duhovnicești. El îi naște, împreună cu Dumnezeu, pe fiii săi duhovnicești, dar pentru ca să fie fiii duhovnicești ai lui Dumnezeu și nu ai săi. Așa după cum, părinții responsabili nu își nasc copiii pentru ca să îi facă niște „sclavi personali”, ci pentru ca să îi ajute să devină niște personalități remarcabile.

…Am folosit adineauri imaginea rugului aprins din Ieș. 3, 2, LXX, pentru a vorbi despre Sfinți. Despre umplerea lor de slava lui Dumnezeu, care nu îi mistuie, ci îi îndumnezeiește. În mod tradițional, acest loc este tâlcuit ca o indicare a persoanei Preacuratei Stăpâne și a relației ei incomprehensibile cu Fiul ei, cu Domnul nostru, ca una care Îi este Maică a Lui. Însă nu greșim deloc extinzând tema rugului aprins la întreaga aghiologie. Pentru că toți Sfinții trăiesc taina rugului aprins, adică taina umanității care se transfigurează prin slava lui Dumnezeu. Taina rugului aprins e taina sfințeniei. E taina Crucii, care nu ne omoară, ci ne învie continuu.

După cum, în binecuvântarea în forma crucii a Sfântului Israil, din Fac. 48, 13-14, LXX[5], ni se predă în mod tainic faptul că binecuvântarea este ascultare, e cruce, e o continuă raportare la Dumnezeu. Și această sfântă încrucișare a mâinilor o regăsim liturgic la înălțarea în forma crucii a Cinstitelor Daruri de la Ale Tale dintru ale Tale. Numai că în Liturghia Bisericii mâna dreaptă a Episcopului sau a Preotului care slujește ca protos ține Sfântul Disc, pe când în mâna stângă se ține Sfântul Potir[6]. Și încrucișarea se face invers: dreapta peste stânga[7] și nu stânga peste dreapta ca în locul scriptural vechitestamentar.

Și aceasta, pentru că dreapta Domnului ne-a înălțat pe noi, dreapta Lui a făcut putere [Ps. 117, 16, LXX]. Și dreapta Lui e Fiul Tatălui, e Domnul nostru Iisus Hristos și puterea pe care El a făcut-o a fost întruparea Lui pentru noi și întreaga Sa lucrare mântuitoare pentru noi. Căci puterea adevărată e aceea care îl restaurează pe om în starea lui cea dintâi, adică în slava lui Dumnezeu, și nu cea care îl omoară pe om.

De aceea, păcatul nu e „putere”, ci e slăbiciune. E slăbire continuă a ființei noastre. Și el slăbește și descompune și omoară omul. Iar cine se pocăiește, se pocăiește tocmai în mijlocul neputințelor sale celor multe, în mijlocul durerilor și al nevoilor sale multiple.

Din acest motiv, Sfântul Pavlos ne-a mărturisit faptul că atunci când se simțea slab, atunci era, de fapt, puternic [δυνατός] [II Cor. 12, 10, BYZ]. Căci numai când omul își conștientizează foarte acut slăbiciunea, neputința, singurătatea, durerile sale, el cere ajutorul lui Dumnezeu. Și când cere ajutorul Lui, el îl primește și atunci e puternic în fața ispitelor, a necazurilor, a durerilor de tot felul. Dar când credem că „ne e bine” și fără El, când ne credem „puternici” fără să ne raportăm la Dumnezeu, atunci suntem foarte slabi, pentru că suntem singuri. Suntem neîntăriți de El, de slava Lui, și suntem expuși tuturor relelor.

…Sfântul Moisis și-a întins mâna peste mare [ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν θάλασσαν], atunci când Domnul a împărțit apa [ἐσχίσθη τὸ ὕδωρ] mării [Ieș. 14, 21, LXX]. Însă, în cultul Bisericii, la 14 septembrie, se cântă: „Cruce însemnând Moisi[s], în drept[ul său] cu toiagul Marea Roșie o a despărțit…”[8]. Pentru că în Tradiția Bisericii s-a păstrat amănuntul, după cum se vede de aici, că Sfântul Moisis a însemnat sub semnul crucii apele mării, și astfel a vorbit în mod tainic despre Crucea Domnului, prin care noi ne mântuim din apele acestei vieți.

Tot pe 14 septembrie, dar dintr-o altă cântare liturgică, aflăm că Sfântul Moisis ne-a predat teologia Crucii și în alt moment al vieții sale: „Moisi[s] mai înainte te-a închipuit pe tine [Cruce a Domnului], mâinile întinzându-și spre înălțime, și biruind pe tiranul Amalic”[9]. Cu referire la Ieș. 17, 11, LXX, unde ni se spune: „Și era când ridica Moisis mâinile [că] biruia Israil [καὶ ἐγίνετο ὅταν ἐπῆρεν Μωυσῆς τὰς χεῖρας κατίσχυεν Ισραηλ], iar când lăsa jos mâinile [că] biruia Amalic [ὅταν δὲ καθῆκεν τὰς χεῖρας κατίσχυεν Αμαληκ]”.

Iar faptul de a sta cu mâinile în cruce, ridicate spre Dumnezeu, înseamnă a te nevoi continuu, pe când a lăsa mâinile în jos înseamnă a fi nelucrător, a fi indolent față de împlinirea voii lui Dumnezeu.

Însă a fi creștini înseamnă a ne asuma faptul de a fi minimalizați și excluși de către alții din societate. Așa cum se simțeau Sfinții Apostoli în călătoriile lor misionare: „ca gunoaiele lumii ne-am făcut [ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν] [și suntem] murdăria tuturor până acum [πάντων περίψημα ἕως ἄρτι]” [I Cor. 4, 13, BYZ]. Pentru că cei care nu trăiesc ca noi, pentru că nu cred ca noi, pot să ne catalogheze după cum vor. Numai noi să nu uităm cine suntem! Numai noi să fim ceea ce trebuie să fim!

Pentru că Duminica Crucii de azi, de la jumătatea Postului Mare, pune Crucea Domnului în mijlocul nostru nu ca pe „o lecție de istorie” de acum 2.000 de ani, care nu are „de-a face” cu viața de acum, ci ca pe o realitate a vieții noastre cotidiene. Căci Crucea Lui nu a fost despărțită niciodată de viața creștinilor. Ci, dimpotrivă, viața noastră e o viață continuu răstignită, o viață asumată ca răstignire interioară, dar, în același timp, prigonirea noastră, a creștinilor, sub diverse forme, e o asumare până la sânge a Crucii Lui.

Pentru că astăzi, când noi credem că trăim într-o lume „civilizată”, „creștinii reprezintă comunitatea religioasă cea mai persecutată de pe glob. Peste o sută de milioane dintre ei fiind astăzi sub o presiune continuă. Astfel, un raport internațional afirmă că «un creștin moare pentru credință la fiecare cinci minute»”[10]. Și dacă așa arată realitatea globală a lumii noastre, a trăi în ritmul Crucii, adică a trăi ascetic, înseamnă a trăi normal.

De aceea, iubiții mei, noi nu trebuie să ne dăm jos de pe cruce [aluzie la Mc. 15, 32, BYZ], ci trebuie să trăim tot timpul ca unii răstigniți pentru lume și bineplăcând lui Dumnezeu! Pentru că El dorește ca noi să nu fim „Sfinți” în aparență, ci în întregime Sfinți, adică să fim cu totul dăruiți Lui în viața noastră. Așa cum ni se spune, de fapt, la Sfânta Liturghie: „Cele Sfinte ale celor Sfinți [τα Ἅγια τοῖς Ἁγίοις]”[11]. Și cum nu Sfinții din cer se împărtășesc la Liturghie, ci noi, cei de față, înseamnă că noi trebuie să fim Sfinții lui Dumnezeu, care să ne împărtășim cu Cele Sfinte ale Lui, adică cu Trupul și Sângele Său.

Așadar, să fim Sfinții Lui! Să ne sfințim mereu pe noi înșine și să fim Sfinții Lui, pentru că El e Cel care ne sfințește pe noi continuu. Umplerea noastră de slava Lui e sfințenia noastră și fără El noi nu putem face nimic [In. 15, 5]. Amin!


[1] Începută la ora 5. 45, în dimineața zilei de 9 martie 2018, zi de vineri. Sunt 3 grade afară.

[2] Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua. Tâlcuiri ale unor locuri cu multe și adânci înțelesuri din Sfinții Dionisie Areopagitul și Grigorie Teologul, trad. din gr., introd. și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în col. PSB, vol. 80, Ed. IBMBOR, București, 1983, p. 155. [3] Ibidem. [4] Idem, p. 155-156.

[5] Căci textul e acesta în LXX: „[v. 13] și luându-i Iosif pe cei doi fii ai săi, și pe Efrem în dreapta și [în] cele de-a stânga ale lui Israil, iar pe Manassis în stânga și [în] cele de-a dreapta ale lui Israil, i-a apropiat pe ei lui. [v. 14] Și întinzând Israil mâna cea dreaptă, a pus-o pe capul lui Efrem (care era în stânga lui n.m.), și acesta era mai tânăr, și cea stângă pe capul lui Manassis (care era în dreapta lui n. m.), încrucișându-și mâinile [ἐναλλὰξ τὰς χεῖρας]”. Adică și-a pus stânga peste dreapta.

[6] Ieraticon, ed. BOG 2009, p. 133/ Liturghier, ed. BOR 2002, p. 175.

[7] Liturghier, ed. BOR 2002, p. 175.

[8] Mineiul pe luna septembrie, ed. BOR 1929, p. 190.

[9] Idem, p. 184.

[10] Cf. http://ziarullumina.ro/crestinismul-cea-mai-persecutata-religie-101366.html.

[11] Ieraticon, ed. BOG 2009, p. 139.

Predică la Duminica a 2-a din Postul Mare [2018]

Iubiții mei[1],

Dumnezeu ne-a trimis zăpada Lui nu când am vrut noi, în decembrie sau în ianuarie, ci în februarie, începând din Duminica Ortodoxiei. Pentru ca să ne spună prin ea, că noi toți trebuie să fim mai curați decât zăpada în inima noastră. Că noi toți trebuie să fim icoane vii ale lui Dumnezeu, oameni duhovnicești, în care El să locuiască prin slava Lui.

Căci așa ne-a făgăduit Domnul: „dacă or să fie păcatele voastre precum cărămiziul (roșu închis) ca zăpada le voi albi [ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν ὡς χιόνα λευκανῶ], iar dacă or să fie ca stacojiul (roșu deschis) ca lâna le voi albi [ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον ὡς ἔριον λευκανῶ]” [Is. 1, 18, LXX]. Însă zăpada și lâna albă sunt termeni umani de comparație pentru curăția duhovnicească, pe când slava lui Dumnezeu ne curățește, ne albește, ne înfrumusețează interior mai presus de orice așteptare a noastră. Pentru că slava Lui ne curățește dumnezeiește, ne curățește interior, ne schimbă cu adevărat, pe când zăpada și lâna albă sunt doar palizi termeni de comparație pentru curăția pe care o lucrează Dumnezeu în noi înșine.

Căci Dumnezeu lucrează neîncetat la sfințirea noastră! După cum El lucrează fiecare fulg de nea și fiecare fir de iarbă și fiecare om cu multă meticulozitate, cu multă atenție și rațiune, tot la fel lucrează și în noi, dimpreună cu noi, mult migăloasa sfințire a sufletelor și a trupurilor noastre. Pentru că sufletul și trupul nostru, fiind afectate de păcatele noastre în fiecare zi, au nevoie zilnic de curățire, de primenire, de înnoire sfântă. Iar prin toate eforturile noastre ascetice, Dumnezeu conlucrează cu noi, în noi înșine, la sfințirea noastră, binele făcut dimpreună cu El fiind binele care ne vindecă și ne înnoiește.

De aceea, postul de acum și Slujbele tot mai lungi ale Bisericii au rolul de a ne coborî în noi înșine dimpreună cu slava lui Dumnezeu, pentru ca să lucrăm în tăcerea inimii virtuțile vieții creștine. Căci rugăciunea se face înăuntru, postul adevărat se face înăuntru, lupta duhovnicească cu demonii se poartă tot înăuntru, înăuntru nostru, și acolo ascultăm voia Lui, acolo contemplăm cele ale Sale, acolo ne bucurăm și ne veselim dumnezeiește de fiecare mișcare a milei Sale față de noi.

Și Dumnezeu ni Se arată în toată frumusețea Sa în noi înșine, pe măsura dorului nostru pentru El. Căci El ne umple de bucurie sfântă până ce ne doare inima și ne podidesc lacrimile dulci ale simțirii slavei Sale, ne subțiază trupul prin post, prin rugăciune și prin muncă, de îl simțim a fi plutitor, duhovnicesc, ne curățește de păcate prin Taina Mărturisirii ca și când nu le-am fi simțit niciodată greutatea și amărăciunea lor copleșitoare și ne umple de îndestulare duhovnicească, de preaplinul sfințeniei Sale prin împărtășirea cu El euharistic.

Căci asta face Dumnezeu tot timpul: Se ocupă de noi ca de niște copii ai Săi iubiți, pentru ca nu cumva să ne lipsească ceva. Și, cu adevărat, în Biserica și în lumea Lui noi le avem pe toate și nu ne lipsește nimic! Căci El ne dă și lucruri mai presus de lumea aceasta, din veșnicia Lui, pe care ni le arată dumnezeiește în slava Sa. Pentru că darurile Lui cele dumnezeiești le dă fiilor Săi, în Biserica Sa.

Și prin această coborâre în adâncul vieții noastre duhovnicești, noi am ajuns la pomenirea teologiei Sfântului Grigorios Palamas, care se face în această sfântă duminică. Și care vorbește, din interior, despre viețuirea ortodoxă. Pentru că ceea ce văd oamenii că trăim noi e una și ceea ce trăim noi, cu adevărat, în noi înșine, e cu totul altceva, dacă trăim întru slava lui Dumnezeu. Pentru că toată frumusețea și bucuria și înțelepciunea vieții noastre e în adâncul nostru interior, iar noi acolo ne bucurăm de tot ceea ce vedem, de tot ceea ce auzim și de tot ceea ce facem.

Căci în noi suntem bogați, prea bogați dumnezeiește, plini de teologie și de harisme dumnezeiești, iar pe afară suntem simpli și părut „neinteresanți”. În noi locuiește Dumnezeu și suntem purtători de Dumnezeu, dar trecem drept niște oameni „ca toți ceilalți”.

De ce? Pentru că vorbim foarte puțin despre adâncul nostru! Despre adâncul nostru de taină. Vorbim foarte puțin despre roadele rugăciunii, ale postului, ale citirilor sfinte, ale curăției minții și a inimii, ale înfrânării, de care noi ne bucurăm în mod tainic. Pentru că le trăim pe toate cu Dumnezeu și în fața Lui și, de aceea, nu ne prea vine să le spunem tuturor.

Dar e nevoie, adesea, și de mărturisirea acestor trăiri sfinte! Așa cum a făcut-o Sfântul Grigorios Palamas, care putea să tacă despre simțirile duhovnicești, despre contemplațiile sale dumnezeiești și despre vederile sale extatice. Putea să tacă, dar nu a tăcut! Și nu a tăcut, pentru că viața sfântă, viața interioară a creștinilor era batjocorită, era minimalizată, era răstălmăcită.

Și el a arătat, celor care cerebralizau viața creștină, care socoteau că viața ortodoxă se reduce la înțelegerea mintală a credinței ortodoxe, că teologia înțeleasă prin citire se desăvârșește prin vederea lui Dumnezeu. Că teologia [θεολογία] se împlinește în noi prin vederea dumnezeiască [θεοπτία][2]. Dar când ajungem să trăim vederea lui Dumnezeu întru slava Sa, atunci ne dăm seama că nu știm nimic din teologie, pentru că vederea Lui e începutul adevăratei teologii, a teologiei experimentate în mod personal.

De aceea, Sfântul Grigorios Palamas[3] a reafirmat drumul interior spre vederea lui Dumnezeu și spre sfințenie, pentru că el e format din asceza curățirii de patimi și din împlinirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu e darul Său față de noi, pe care Îl primim de la El atunci când El consideră că e folositor nouă, dar el se primește în continua luptă pentru curățirea noastră interioară. Căci drumul interior al vieții creștine nu este spre intelectualizarea credinței, ci spre vederea lui Dumnezeu și spre comuniunea cât mai intimă cu El.

Așa stând lucrurile, înțelegem de ce avem nevoie de cultul Bisericii și de toată asceza ei. De ce cultul Bisericii noastre e zilnic și e profund și de ce noi trebuie să îmbinăm în viața noastră cunoașterea teologică cu cunoașterea ascetică a lui Dumnezeu. Pentru că atunci când îi citim pe Sfinții noștri, noi învățăm modul sfânt în care ei au trăit și au gândit teologia și viața Bisericii și a lumii, dar când noi încercăm zilnic să împlinim voia lui Dumnezeu și să ne curățim de patimile noastre, atunci noi Îl înțelegem în mod personal pe Dumnezeu și El ni Se revelează nouă în toate clipele vieții noastre.

Așadar, învățăm în mod pasiv teologie, atunci când o învățăm de la Sfinții Lui, dar învățăm teologie în mod activ, când, întărindu-ne să împlinim voia Sa, Dumnezeu ne descoperă interior cele despre Sine și despre noi și despre oameni. Căci teologia pe care El ne-o revelează interior e cea prin care ne schimbă și ne curățește și ne mântuie pe noi, și această teologie e conținutul vieții noastre creștine. Și acest conținut al vieții noastre interioare, noi îl îmbogățim interior în mod continuu prin citiri sfinte și prin împlinirea voii Sale și prin toate trăirile interioare ale relației noastre cu Dumnezeu, cu Sfinții și cu Îngerii Lui.

De aceea, mântuirea noastră o trăim cu întreaga noastră ființă și nu doar cu mintea sau cu inima. Nici intelectualizarea, nici sentimentalizarea credinței și nici transformarea noastră în activiști religioși nu definesc pe de-a-ntregul viața ortodoxă. Pentru că în asceza noastră zilnică noi trebuie să fim integrați cu totul, cu toată ființa noastră, fără să cădem în cele trei extreme de mai sus.

Căci cel care merge pe ideea că viața creștină se reduce la cunoașterea mintală a credinței ajunge o arhivă de teologie citită, fără ca ea să îl schimbe duhovnicește. Cel care apasă pedala raportării sentimentale la viața Bisericii, iubește frumosul din Biserică, iubește eleganța și fastul liturgic, iubește pelerinajele și evenimentele culturale ale Bisericii, dar nu iubește și curățirea sa interioară, adică ceea ce e mai important din viața creștină. Și aceeași greșeală o face și cel care vrea să îi convertească pe alții, să îi ajute, să îi întărească prin activismul său religios, dar care nu atinge esența convertirii reale: începutul unei relații reale, transfiguratoare cu Dumnezeu.

Pentru că, la o adică, noi putem să aducem oamenii la Biserică prin diverse tertipuri. Îi putem pune pe unii lângă alții, le putem crea anumite așteptări și nevoi religioase. Însă problema de fond nu e prezența lor la Biserică, ci dacă ei au o relație interioară reală, vie, cu Dumnezeu și dacă ei urmăresc sfințirea lor interioară și nimic altceva. Și pentru a avea o relație cu Dumnezeu, ei înșiși trebuie să se lase convinși de El.

Pentru că Dumnezeu intră în viața noastră cu adevărat, atunci când noi ne lăsăm convinși de către El. Și oamenii care au trăit o reală convertire la relația cu Dumnezeu sunt adevărații ortodocși, pentru că ei au o relație de adâncă intimitate cu Dumnezeu, o relație teologică și plină de revelații sfinte.

Da, Sfântul Grigorios Palamas a putut vorbi despre viața sa interioară, despre relația sa cu Dumnezeu, despre viața sa ca ortodox, pentru că el avea o reală viață de ortodox! El cunoștea adevărata convertire la dreapta credință a Bisericii, el cunoștea chinurile curățirii de patimi, el cunoștea cât de important e ajutorul Maicii Domnului și al Sfinților și al Îngerilor lui Dumnezeu în viața noastră ascetică, el cunoștea cum Se revelează Dumnezeu în viețile oamenilor bineplăcuți Lui. De aceea, atunci când a vorbit deschis despre toate acestea, el de fapt s-a confesat nouă, pentru că a vorbit despre ceea ce trăia și el însuși, alături de toți Sfinții Bisericii. Pentru că nu vorbea doar din citite sau din auzite, ci și din cele trăite de el. Dar teologia trăită de el, era, în esența ei, aceeași cu a tuturor Sfinților.

Pentru că toți suntem chemați la a trăi aceeași teologie și viață creștină, dimpreună cu toți Sfinții lui Dumnezeu. Să o trăim aici, în singura Lui Biserică, în Biserica aceasta plină de icoane și de fresce sfinte, care ne vorbesc cu toatele despre adevărata revelare a lui Dumnezeu în viața oamenilor.

Căci mai înainte de a picta icoane, tu trebuie să te sfințești pe tine însuți.

Mai înainte de a primi Preoția lui Dumnezeu, tu trebuie să te sfințești pe tine însuți.

Mai înainte de a primi harul Căsătoriei Lui, tu trebuie să te sfințești pe tine însuți.

Mai înainte de a fi Monah, tu trebuie să te sfințești pe tine însuți.

Căci Preotul care Îi slujește lui Dumnezeu trebuie să fie Sfânt al Lui, și la fel trebuie să fie și creștinii căsătoriți sau cei care s-au însingurat pentru El în Mănăstire. Toți trebuie să fim Sfinți ai lui Dumnezeu și toți trebuie să ne transfigurăm interior, să devenim iconici, pentru că toți suntem chemați la a fi pictați pe zidurile Bisericii, atâta timp cât suntem mădularele mistice ale lui Hristos.

Dar numai dacă ești cu adevărat mădular al lui Hristos, dacă trăiești mistic, tainic împreună cu El, dacă te umpli de prea marea Lui slavă și te schimbi după chipul Său, ești al lui Dumnezeu.

Și cei ai Lui sunt iconici. În ei se vede Dumnezeu. Dumnezeu e văzut în ei și prin ei se vede slava Lui cea prea bogată. Dar slava Lui a coborât în Sfinții Săi pentru că aceștia împlinesc voia lui Dumnezeu și nu concep o altă viață în afară de El.

De aceea, duminica trecută, în Duminica Ortodoxiei, am pus Sfintele Icoane înaintea noastră, pentru ca să vedem prin ele Împărăția lui Dumnezeu. Pe cei care sunt în Împărăția Lui. Pe când azi, Sfântul Grigorios Palamas ne spune că nu putem ajunge iconici și nu putem înțelege icoanele Bisericii, dacă nu ne umplem de slava lui Dumnezeu, care ne face pe noi icoane ale lui Dumnezeu.

Pentru că taina Sfintelor Icoane e în adâncul Sfinților și în adâncul nostru. Taina lor e slava lui Dumnezeu, care coboară în om, pentru ca să îl ridice pe om la comuniunea veșnică cu Dumnezeu. Și dacă prezența Lui în noi e taina iconizării noastre, atunci simțirea și vederea lui Dumnezeu sunt esența vieții creștine. Pentru că prin toate faptele noastre iubitoare de Dumnezeu și de oameni noi un singur lucru căutăm: comuniunea cu El, în care vrem să simțim și să vedem slava Lui cea veșnică și necreată.

Și dacă așa stau lucrurile, atunci taina vieții noastre e Dumnezeu. Noi nu dorim altceva decât pe El. Căci dacă El e cu noi, atunci avem tot ceea ce ne trebuie. Și din această perspectivă, împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, care este efortul curățirii noastre de patimi, înseamnă viața cu El.

Viața noastră este viața cu Dumnezeu. Taina vieții noastre e Dumnezeu locuind în noi prin slava Sa. Perspectiva noastră de viață e una sacramental-mistică, pentru că Îl aflăm pe El în Tainele Bisericii și trăim interior cu Dumnezeu, mistic sau tainic, fără să ne înțeleagă prea mulți tumultul interior.

De aceea, iubiții mei, postul Domnului e postul în care ne bucurăm de bucuria Lui cea tainică pe care o revarsă în noi! În orice clipă a postirii noastre, El ne plătește cu bucurie dumnezeiască efortul nostru. După cum ne plătește orice milostenie și orice bine pe care îl facem cuiva.

El e atent la noi în fiecare clipă. El are grijă de noi în fiecare secundă. Pentru ca viața noastră să fie tot mai încăpătoare prin rugăciune și prin fapte bune. Pentru ca viața noastră să își asume întreaga umanitate în rugăciunea ei.

Și parabola zăpezii, a zăpezii care acoperă toate locurile și toate casele și toate mașinile e taina rugăciunii creștine. Pentru că rugăciunea Bisericii acoperă întreaga lume și o ține în existență. Și dacă vrei să simți și să gândești și să acționezi ca Biserica, atunci trebuie să cuprinzi întreaga umanitate în inima ta și pentru ea să te rogi ca pentru tine însuți. Pentru că dorința Domnului e aceasta: „Vei iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți [Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν]” [Mt. 22, 39, BYZ].

Dar aproapele nostru e tot omul! Tot cel viu și tot cel adormit. Și tot omul are nevoie de rugăciunea noastră. Pentru că Biserica e cuprindere a tuturor și nu indiferență față de cineva anume.

Dacă am ține minte acest lucru, atunci nu am mai trăi cu o conștiință egoistă a mântuirii, nu am mai vedea mântuirea doar ca pe o nevoie a noastră, ci am vedea mântuirea ca pe o nevoie a tuturor oamenilor. Căci mântuirea e nevoia tuturor oamenilor și toți suntem chemați în Biserica Dumnezeului Celui viu la o relație reală și sfințitoare cu El.

Îndrăzniți întru Domnul și vă bucurați împreună cu El, postind de cele rele! Și lăsați-L pe El să ne facă mai curați decât zăpada și decât tot ceea ce noi considerăm a fi curățenie! Amin.


[1] Începută la ora 8.00, pe 27 februarie 2018, o zi de marți. În a 3-a zi de ninsoare, la -8 grade.

[2] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3022/sxsaintinfo.aspx.

[3] A se vedea: https://el.wikipedia.org/wiki/Γρηγόριος_Παλαμάς.

Predică la Duminica Ortodoxiei [2018]

Iubiții mei[1],

pentru noi, cei de acum, duminica de azi, prima din Postul Mare, este Duminica Ortodoxiei, este duminica în care noi ne prăznuim identitatea religioasă. Pentru că azi, când noi spunem Ortodoxie, noi spunem Biserica lui Dumnezeu pe pământ, spunem dreapta credință mântuitoare, spunem adevăratul și sfântul mod de a trăi creștinește pe pământ. Iar când spunem creștini ortodocși, noi spunem că aceștia sunt oamenii botezați și crescuți în Biserica lui Dumnezeu, că aceștia sunt fiii duhovnicești ai lui Dumnezeu, înfiați de El prin Botez și crescuți prin Sfintele Taine și dogme ale Bisericii, pentru ca să ajungă Sfinții cei desăvârșiți ai lui Dumnezeu. Pentru că Ortodoxia e Biserica și credința ortodoxă e credința Bisericii lui Dumnezeu. Iar noi mărturisim că Biserica Ortodoxă e Biserica Cincizecimii, e Biserica tuturor Sfinților, e Biserica lui Dumnezeu care a ajuns până la noi și în care noi vrem să trăim și să ne mântuim, iar în afară de aceasta nu există o altă biserică sau religie.

De aceea, duminica de azi e duminică identitară pentru noi, pentru că ea mărturisește cine suntem noi din punct de vedere religios și despre cum ne raportăm noi față de celelalte confesiuni religioase sau religii ale lumii.

Pentru că noi mărturisim că suntem în Biserica lui Dumnezeu, iar celelalte confesiuni și religii ale lumii sunt invenții umane și nu o instituire divino-umană, așa cum e Biserica.

Însă prăznuirea acestei duminici ca Duminica Ortodoxiei, peste veacuri, a început în secolul al 9-lea d. Hr. De ce de atunci? Pentru că atunci a avut loc victoria Bisericii asupra iconoclasmului, adică asupra acelor eretici care distrugeau Sfintele Icoane. Victoria Bisericii asupra ereziei care schimonosise fețele Bisericilor, atâta timp cât desființase, cu ajutorul conducerii imperiale, cinstirea Sfinților în Biserică și a Sfintelor Icoane.

Iar prin Sinodul din 843, tot cu ajutorul conducerii imperiale, în timpul Împăratului Mihail al III-lea al Constantinopolului și al Sfintei Împărătese Teodora[2] și al Sfântului  Patriarh Metodios Mărturisitorul s-au restaurat în Biserică Sfinții lui Dumnezeu și Sfintele Icoane[3]. Pentru că au început să se repicteze pereții Bisericilor lui Dumnezeu, cei care, în timpul iconoclasmului, fuseseră transformați în pereți plini de elemente geometrice și florale[4]. Și au început să se repicteze Sfinte Icoane și să se cinstească cu evlavie în Biserică, pentru că în timpul iconoclasmului ele fuseseră distruse și scoase din Biserici.

Și din acest motiv, astăzi, purtând Sfintele Icoane în procesiune și cinstindu-le în Bisericile și în casele noastre, la răspântii de drumuri și în locuri importante, noi mărturisim că cei iconizați pe ele sunt Sfinții Împărăției lui Dumnezeu, sunt adevărații creștini ortodocși ai tuturor timpurilor, și că Sfintele Icoane sunt mărturiile vii și duhovnicești ale teologiei Bisericii. Pentru că Biserica a pictat dintru început chipurile Sfinților ei, primul iconar al Bisericii fiind Sfântul Apostol și Evanghelist Lucas[5], căci temeiul icoanei e întruparea lui Dumnezeu Cuvântul. Pentru că atunci când Fiul Tatălui, „Care este chipul Dumnezeului Celui nevăzut [Ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου]” [Col. 1, 15, BYZ], S-a făcut om văzut ca și noi, noi „am văzut slava Lui [ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν Αὐτοῦ]” [In. 1, 14, BYZ], a dumnezeirii Sale, prin intermediul umanității Sale. Pentru că toată umanitatea Sa s-a făcut în mod continuu, pentru toți oamenii, un prilej al revelării slavei dumnezeirii Sale, atâta timp cât dumnezeirea și umanitatea Sa s-au unit în mod intim în persoana Sa cea veșnică.

Și oamenii, potrivit deschiderii lor față de El, se puteau apropia de Domnul și Îl puteau înțelege și puteau experia slava Lui în multe feluri: unii simțind-o pe când i-a vindecat, alții luminându-se prin intermediul ei, alții convertindu-se prin ea la credința în El. Căci slava lui Dumnezeu, slava dumnezeiască comună Dumnezeului treimic, se revărsa din umanitatea lui Hristos pe măsura credinței, pe măsura deschiderii lor față de El.

De aceea, unii nu simțeau mare lucru la vederea Lui, pentru că nu credeau în El și nici nu-L iubeau, pe când alții erau cutremurați și umpluți de mare evlavie înaintea Lui, pentru că știau că s-au întâlnit cu Însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru ei. Iar Sfintele Icoane ale Domnului și ale Maicii Sale și ale Sfinților și Îngerilor Lui tocmai acest lucru imens ne transmit: întâlnirea cutremurătoare, convertitoare, plină de evlavie sfântă dintre Dumnezeu și Sfinții Lui. Căci Domnul și Sfinții și Îngerii Lui stau înaintea noastră în Sfintele lor Icoane și ne învață starea de adâncă evlavie în fața Lui și a Sfinților și a Îngerilor Lui, adică evlavia ortodoxă.

Pentru că Sfintele Icoane sunt pictură pe lemn, sunt o iconizare teologică a Domnului, a Maicii Sale, a Sfinților și Îngerilor Lui, ele sunt pe măsura ochilor noștri sufletești și trupești, pe măsura noastră de acum, din condiția noastră de azi, de oameni muritori, dar toți cei reprezentați pe ele sunt vii și veșnici! Tocmai de aceea Sfintele Icoane nu sunt „idoli”, cum în mod fals credeau și cred iconoclaștii de ieri și de azi, ci reprezentări ale unor ființe vii, care sunt în veșnicie. Și când noi privim Icoana Domnului cu evlavie și cu multă iubire, și ne rugăm Lui în fața ei, El ne privește prin ea cu adevărat și noi simțim asta, o simțim din plin, și simțim cum revarsă în noi slava Sa, pentru ca să Îl simțim pe El în nevăzutul Lui, în timp ce atingem și sărutăm văzutul Lui, adică chipul Său iconizat. Căci și oamenii veneau și se atingeau de El, de trupul Lui și de veșmintele Lui, de ceea ce vedeau că este și are El, dar se umpleau, pe măsura credinței lor, de puterea Lui, de slava Sa cea veșnică, pe care nu o vedeau în măreția ei cea de necuprins. Pentru că El ne îngăduie, spre folosul nostru duhovnicesc, să simțim și să vedem slava Lui, care e viața creștinilor. Dar noi nu o vedem în necuprinsul ei cel preadumnezeiesc, ci pe măsura noastră, redusă, de oameni păcătoși.

Pentru că noi, oamenii, avem nevoie de cuvinte, dar și de imagini pentru a înțelege o persoană. Însă noi știm că nici cuvintele și nici imaginile cu o persoană anume nu epuizează persoana, pentru că ea depășește toate mijloacele prin care ea se exprimă. Căci numai când stăm de vorbă cu acea persoană și ea ni se destăinuie și noi trăim comuniunea cu ea, atunci simțim că o cunoaștem cu adevărat și că ea este, în același timp, o necunoscută pentru noi. Și este o necunoscută pentru noi, pentru că persoana mereu se destăinuie, mereu se descoperă pe sine în fața noastră, și de aceea ea este mereu o noutate și mereu o necunoscută pentru noi.

Cu atât mai mult Dumnezeu este Cunoscutul pe care mereu Îl cunoaștem sau Necunoscutul care mereu Se apropie de noi și ne revelează cele despre Sine. Pentru că Sfintele Icoane nu ne dezvăluie cine este Dumnezeu, ci ele sunt poarta spre experiența întâlnirii cu Dumnezeu. Pentru că ele ne deschid ușa, în mod teologic și evlavios, spre Dumnezeul Care Se revelează pe Sine oamenilor, dar El e Cel care ne vorbește nouă. Și El ne vorbește pe măsura deschiderii noastre către El, așa cum le vorbea celor pe care îi întâlnea în Israil, în vremea locuirii Lui trupești cu oamenii. El ne vorbește nouă tainic, în măsura în care ni Se arată nouă în mod extatic, și ne învață în slava Lui ce înseamnă a fi credincios, ce înseamnă a fi ortodox, ce înseamnă a fi evlavios, ce înseamnă a fi eclesial. Căci dacă ești mădular al lui Hristos, de la El trebuie să înveți ce mădular ești tu în Biserica Lui și care e rolul tău în această lume sfântă a Bisericii. Pentru că, dacă ți-o spune Domnul, atunci nu mai vrei ceva mai mult, ci te rezumi la rolul tău viu și activ în Biserică.

Pentru că Domnul, iubiții mei, ne cheamă pe fiecare la slujirea Lui! Dar nu ne cheamă pe toți să fim Episcopi sau Preoți sau Monahi, ci doar pe unii, după marea Sa înțelepciune și milă, pe când, pe ceilalți, ne cheamă să fim activi în slujirea Bisericii, ca bărbați și ca femei creștini și ca tineri creștini. Pentru că nu sunt toți în stare, din Biserică, de lucruri extraordinare. Nu sunt toți genii ale teologiei și ale culturii, ale creației artistice și arhitectonice. Pentru că, pe unii, Dumnezeu i-a chemat doar la a-și întemeia o familie și la avea grijă de ea, veghind la sănătatea sufletului lor și a soției lor și a copiilor lor, pe alții i-a chemat la a fi Monahi și la a se nevoi pe măsura lor, în rugăciunea pentru toată lumea și în muncă atentă și în ascultare, pe când, pe cei mai râvnitori și profunzi credincioși, El îi cheamă la slujirea sacramentală a Bisericii și la scrisul teologic și la creația duhovnicească și culturală.

Însă darurile lui Dumnezeu sunt pe măsura râvnei și a profunzimii personale, dar și pe măsura muncii pe care o depui zilnic. Darurile lui Dumnezeu cer multă muncă și se împlinesc prin multă slujire a lui Dumnezeu și a oamenilor. Căci, „[la] tot căruia i s-a dat mult [παντὶ…ᾧ ἐδόθη πολύ], mult se va cere de la el [πολὺ ζητηθήσεται παρ᾽ αὐτοῦ]” [Lc. 12, 48, BYZ]. Celui care a primit multe daruri de la El, Dumnezeu îi cere multă muncă, multă slujire, multă creație. Pentru că omul duhovnicesc, care a primit daruri de la Dumnezeu, e conștient de ele, dar e și responsabil față de ele, pentru că darurile Lui sunt pentru slujirea Bisericii.

Și când Dumnezeu ne dă să fim teologi, iconari, traducători, melozi, arhitecți bisericești, El cere de la noi cărți de teologie, icoane și Biserici pictate, cărți traduse, creație psaltică și muzică psaltică, să proiectăm și să zidim Bisericile lui Dumnezeu cu evlavie și cu bucurie sfântă. Pentru că El ne dă nouă daruri sfinte, pentru ca noi, la rândul nostru, să dăruim darurile noastre Bisericii. Să le închinăm Bisericii, dimpreună cu toată viața noastră. Căci și așa sunt mulți care se dăruie modei, muzicii, sportului, tehnologiei, televiziunii, afacerilor, dar sunt puțini cei care slujesc Bisericii cu toată viața și puterea lor. Iar Dumnezeu, nouă, ne cere în primul rând să Îi slujim Lui și aproapelui nostru.

Și dacă vrem să Îi slujim Lui sau, mai bine zis, dacă simțim că El ne cheamă să Îi slujim Lui, atunci să Îi slujim Lui cu toată ființa noastră! Pentru că Dumnezeu binevoiește în cei care I se dăruie Lui cu totul. Și istoria Bisericii e plină de mărturii prea-frumoase despre cei care I s-au dăruit cu totul lui Dumnezeu și El a făcut lucruri minunate prin ei.

Căci dacă vrem să vorbim azi, cu adevărat, de identitatea noastră religioasă, trebuie să vorbim despre ea ca despre vocația noastră primară. Pentru că toți suntem chemați să fim parte a Bisericii lui Dumnezeu. Toți oamenii trebuie să facă parte din Biserica Lui. De aceea, chemarea noastră, vocația noastră primă e aceea de a fi oameni credincioși. Și El ne cheamă să fim credincioși Lui din primele zile ale vieții noastre, pentru că El ne cheamă la unirea mistică cu Sine prin Botez, pentru ca El să ne ungă cu slava Lui și să ne hrănească cu viața Sa cea dumnezeiască.

Așa că, pentru noi, a fi ortodocși înseamnă a fi oameni cu adevărat. A fi oamenii lui Dumnezeu. Și pe această primă temelie a vieții noastre, pe temelia religioasă, noi zidim apoi temelia națională, temelia culturală, temelia profesională a vieții noastre. Căci noi înțelegem că suntem români pe măsură ce ne dezvoltăm conștiința noastră bisericească. Pentru că am fost botezați din pruncie, de mici, și creștem în Biserica lui Dumnezeu și ne dăm seama că suntem români, că vorbim limba română, că avem acces la cultura noastră și a lumii întregi și la toată arhiva de istorie și de cunoaștere a lumii.

De aceea, credința noastră nu intră în conflict cu naționalitatea, cu limba, cu istoria noastră, cu nevoia noastră de unitate națională, pentru că românii s-au format ca popor din primul secol al Bisericii și, din primul secol creștin, prin Sfântul Apostol Andreas[6], Biserica s-a zidit și aici, la noi, și ea e de origine apostolică. Pentru că neamul nostru și Biserica noastră au aceeași vechime. Și limba română a fost dintru început o limbă bisericească și s-a dezvoltat și se dezvoltă continuu ca o limbă bisericească, pentru că strămoșii noștri I s-au închinat lui Dumnezeu în limba română, după cum I ne închinăm și noi. Căci dacă nu ar fi fost așa, ea nu ar fi ajuns până la noi, cei de azi, și ar fi fost dată uitării, și astăzi am fi putut vorbi limba rusă sau limba turcă sau o altă limbă ce nu ne-ar fi caracterizat în mod fundamental.

Dar noi suntem creștini și români în același timp și de două mii de ani am trăit aici, în pământul nostru, și de 100 de ani trăim într-o Românie unitară, pe care o iubim și o apărăm, pentru că România e o parte fundamentală a Bisericii, e o unicitate eclesială, și, în același timp, o unicitate între celelalte unicități statale ale lumii.  Ea e o unicitate din punct de vedere eclesial și statal, remarcându-se în primul rând prin continuitatea neîntreruptă a poporului român pe acest teritoriu și în Biserica lui Dumnezeu. Pentru că românii, în mod fundamental, nu și-au „căutat” o altă biserică timp de două milenii, iar cei care s-au convertit la alte credințe și au apostaziat astfel din Biserică, s-au înstrăinat și se înstrăinează continuu față de neamul românesc și de istoria lui și de credința lui bimilenară.

De aceea, pare „controversată” pentru ei Catedrala Națională aflată în construcție și orice proiect științific care dă mărturia organică a neamului românesc ca popor eminamente ortodox. Însă istoria poporului român și a României e conjugată în mod fundamental cu viața Bisericii, pe când contribuțiile la ființa națională ale celorlalte confesiuni și religii conlocuitoare sunt periferice. Pentru că românii sunt azi creștini ortodocși, pentru că sunt urmașii românilor ortodocși de două milenii. Și ei reflectă în viața lor și în creația lor bisericească, populară și cultă, în scrisul și în modul lor de a vedea lumea, teologia și viața Bisericii. Pentru că Biserica a dat conținutul vieții românești și vitalitatea extraordinară a românilor e vitalitatea Bisericii lui Dumnezeu.

De aceea, românii trăiesc în mod organic raportul dintre cuvânt și imagine. În comparație cu țările afectate masiv de iconoclasmul musulman și de cel protestant, poporul român are o perspectivă luminoasă asupra imaginilor și vede chipurile oamenilor într-un mod frumos. Pentru noi, fața exprimă persoana în mod fundamental, iar iconografia ortodoxă românească e atentă la fețele pline de har ale Sfinților iconizați și la trupurile lor transfigurate.

Sfinții Îngeri și Cuvioșii care urcă pe scara sfințeniei au fețe evlavioase, luminoase, în pictura de la Sucevița, în comparație cu dracii cei întunecați[7]. Iar în comparație cu Sfinții de pe scară, cei căzuți au veșmintele mai scurte, li se văd picioarele sau își dezgolesc picioarele, în timp ce Sfinților de pe scară li se văd doar tălpile. Pentru că evlavia și cuviința sunt împreună, sunt virtuțile vieții ortodoxe, dimpreună cu toate celelalte virtuți creștine. Și creștinul ortodox român știe că trebuie să se îmbrace în toate virtuțile dumnezeiești, pentru ca să fie plăcut lui Dumnezeu. Și că viața cu Dumnezeu nu poate fi trăită decât în Biserica Lui și nu în „biserici” inventate de oameni mândri și răzbunători, de oameni păcătoși.

Și picturile noastre bisericești sunt mereu luminoase, pline de bucurie, de viață sfântă, pentru că noi nu am trăit niciodată iconoclasmul la modul masiv, ci doar deconstrucția comunistă a Bisericii din societate, petrecută în secolul al 20-lea. Deconstrucție care a înlocuit în spațiul public, în mod ideologic, icoana cu portretul dictatorului comunist și cu lozinci de partid. Însă acasă și în Biserici, Sfintele Icoane erau la locul lor, numai în diverse instituții și în mod public megalomania dictatorului fiind respectată.

Și faptul că locul Sfintelor Icoane nu a fost niciodată luat, în mod real, de portretul celui defunct, s-a văzut imediat în zilele Revoluției Române din decembrie 1989[8], când oamenii s-au rugat pe străzi și când au ars portretele lui și au pus în locul lor Sfânta Cruce și Sfânta Icoană. Pentru că în decembrie 1989, în România, au fost restaurate în mod public Sfintele Cruci și Sfintele Icoane, ele reprimindu-și rolul lor teologic tradițional.

Pentru că Sfintele Cruci și Sfintele Icoane, în România ortodoxă, nu au rol ideologic, nu sunt agresiuni imagologice, ci ele sunt mărturii identitare ale românilor. Pentru că românii sunt majoritar ortodocși, asta e țara lor, ei aici trăiesc și muncesc, și, pentru ei, acestea sunt semnele sfinte ale credinței lor. De aceea, ele trebuie respectate de cei care nu sunt ortodocși, ei trebuie să ne respecte credința noastră, așa după cum, atunci când călătorim într-o țară eminamente musulmană sau hindusă, înțelegem că acelea sunt elementele lor definitorii și le respectăm ca atare, chiar dacă în inima noastră nu suntem de acord cu ele și nici cu ei.

Căci respectul față de religia și de cultura altora nu înseamnă acceptarea modului lor de-a fi și de a-și manifesta libertatea, ci recunoașterea faptului că ei sunt diferiți de noi și că față de ei trebuie să avem o comportare politicoasă și amiabilă. De ce? Pentru că și noi și ei avem dreptul să ne trăim viața așa cum credem de cuviință.

Și noi trăim aici, în țara noastră, ca ortodocși români, cu o istorie și o cultură și o tradiție religioasă de două milenii și încercăm să ne cunoaștem trecutul pentru a fi proprii prezentului și pentru ca să facem față viitorului nostru ca Biserică și ca nație. Noi îl cinstim pe om, îl ospătăm, îl primim pe cel de alt neam, care vrea să trăiască alături de noi în pace, îl înțelegem pe cel care optează pentru o altă credință, deși nu suntem de acord cu el, pentru că credem că toți au dreptul la viață și la bucurie. Iar tehnologia a prins la noi foarte bine, pentru că nouă ne plac imaginile și ne place și viteza, pentru că ne place să fim eficienți.

Și eu cred în eficiența românească, pentru că mă captivează marile realizări ale românilor din diverse domenii. Dar acele realizări au fost posibile tocmai pentru că a existat dăruire și multă muncă și multă atenție și multă specializare.

Însă nu îmi place bășcălia la adresa nației noastre. Nu îmi place invidia la adresa celor care muncesc sau găsirea de noduri în papură. Pentru că una e să muncești din toată inima și să faci o greșeală anume și alta e să te faci că muncești și să ți se pară că ai făcut mare lucru.

În 2018, la 100 de ani de România, cu toată corupția și ținerea în loc a noastră de către comunism, progresele românești sunt reale și evidente. Și pe timpul regalității și pe timpul comunismului și acum, în democrație, tot românii ortodocși au făcut și fac munca grea pentru România. Pentru că Biserica nu a fost niciodată „separată” de viața românilor, ci ea a fost în centrul vieții lor. Și dacă așa stau lucrurile și nu altfel, atunci marea sărbătoare a românilor din 2018 e și o mare sărbătoare și împlinire a Bisericii, pentru că ea a fost și este rațiunea directoare și liantul românilor. Biserica ne ține în unitate, Biserica ne adună pe toți, Biserica ne hrănește și ne ocrotește pe toți.

Așadar, iubiții mei, Duminica Ortodoxiei e ziua în care ne bucurăm că suntem creștini și români, că suntem în Biserica lui Dumnezeu și pe pământul sfânt al strămoșilor noștri! Căci nu doar cei câțiva Sfinți pe care îi cinstim noi sunt Sfinții românilor, ci ei sunt cu mult mai mulți și peste tot în pământul românesc. Și de aceea, pământul nostru e sfințit de Sfinții lui Dumnezeu și de Biserica Lui din România, și el trebuie respectat ca atare de noi toți.

Pentru că evlavia noastră față de Sfinții lui Dumnezeu reprezintă în același timp dorul nostru după Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că noi vrem să fim împreună cu Sfinții Lui, cu toți Sfinții Lui. Și dacă vrem să fim Sfinți și cu Sfinții, atunci trebuie să le urmăm lor întru totul. Iar ei au cinstit toată învățătura Bisericii și s-au conformat modului ei de a fi. Au învățat de la Sfinții anteriori lor și i-au chemat pe ei în ajutorul lor.

De aceea și noi le cinstim sfintele lor vieți, Sfintele lor Moaște, Sfintele lor Icoane, sfintele lor cărți și învățăm continuu de la ei. Pentru că vrem să fim împreună cu Sfinții românilor și cu toți Sfinții Bisericii de pretutindeni și de oricând.

Dumnezeu să ne întărească pe mai departe în postirea noastră și să ne bucure cu slava Lui cea negrăită! Amin.


[1] Începută la ora 10.00, pe 20 februarie 2018, zi de marți, cer înnorat, minus un grad.

[2] Cf. https://www.goarch.org/-/the-first-sunday-of-lent-the-sunday-of-orthodoxy.

[3] Cf. http://glt.goarch.org/texts/Tri/t42.html.

[4] Cf. https://www.nga.gov/features/byzantine/iconoclasm-.html.

[5] A se vedea: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/31/actualitatea-importanta-si-necesitatea-sfintelor-icoane-pentru-viata-si-misiunea-bisericii-astazi/.

[6] Idem: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/29/predica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andreas-apostolul-romanilor-30-noiembrie-2017/.

[7] Idem: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Sucevita_2013-detaliu-c.jpg.

[8] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Revoluția_Română_din_1989.

Predică la Duminica Izgonirii lui Adam din Paradis [2018]

Iubiții mei[1],

astăzi, când lăsăm sec pentru Postul cel Mare, noi pomenim izgonirea [ἐξορίαν] Protopărinților noștri Adam [Ἀδάμ] și Eva [Εὕα] din Paradisul desfătării [ἀπὸ τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς][2]. Căci ei au fost izgoniți de Domnul Dumnezeu din Paradis [Fac. 3, 23, LXX], din Paradisul [Παράδεισον] sădit de Dumnezeu în Edem [Εδεμ] [Fac. 2, 8, LXX], atunci când au încălcat porunca lui Dumnezeu, Care instituise pentru om postul, adică nemâncarea dintr-un anumit pom [Fac. 2, 17]. Și când oamenii, la îndemnul Satanei, au mâncat din acel pom, încălcând porunca lui Dumnezeu, porunca postului, atunci oamenii au cunoscut consecințele amare ale păcatului, pentru că au cunoscut moartea sufletească și apoi și pe cea trupească.

Pentru că atunci când Domnul Dumnezeu le-a spus Protopărinților noștri: „și [în] care zi aveți să mâncați din el [cu] moarte veți muri [ᾗ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε]” [Fac. 2, 17, LXX], le-a arătat că neascultarea de Dumnezeu sau păcatul înseamnă moarte și că moartea este o realitate ce nu are de-a face cu Dumnezeu, ci cu neascultarea noastră. Căci atunci când păcătuim, noi murim sufletește, pentru ca, la un moment dat, să murim și trupește și să fim îngropați. Dar până murim noi și trupește, dacă trăim în păcatele noastre, dacă trăim fără să ne spovedim păcatele și fără să primim iertarea lui Dumnezeu prin Duhovnicul nostru, noi trăim ca niște morți ambulanți, ca niște morți care ne plimbăm pe pământ, pentru că sufletul nostru nu simte slava lui Dumnezeu. Și dacă nu simți slava lui Dumnezeu, dacă nu simți iertarea și iubirea Lui, nu ești în relație cu Dumnezeu, și de aceea ești mort cu sufletul. Pentru că sufletul care e viu duhovnicește, Îl simte pe Dumnezeu pretutindeni și în orice clipă, căci este cu El și trăiește din plin bucuriile Sale, pe când cel care e mort sufletește, acela nu Îl vede pe Dumnezeu nicăieri și nu Îl simte nici în el însuși, pentru că nu simte slava Lui cu sufletul său.

Și aceasta e marea dramă pe care a adus-o păcatul în întreaga umanitate: că el a produs o falsă viață, o falsă simțire, un mod de a gândi anormal, nefiresc, dar pe care omul păcătos îl simte ca fiind „firesc”, ca fiind „normal”! Și din punctul de vedere al celui păcătos e „normală” viața „la întâmplare”, e „normal” păcatul, e „normală” moartea, când păcatul și moartea, ca urmări ale neascultării de Dumnezeu, sunt anormale și produc anormalitate în om. Dar pentru ca să îți dai seama că păcatul înseamnă moarte, că orice păcat pe care îl faci e cea mai mare poluare a ta și a lumii în general, trebuie să fii înviat din păcat, ridicat și iertat de Dumnezeu, umplut iarăși de slava Lui, ca să poți face diferența în tine însuți între viața păcătoasă, care e moarte sufletească, și viața cu Dumnezeu, care e transfigurare duhovnicească zilnică a ta.

Adică, pentru a trăi și a simți și a gândi normal în această viață trebuie să trăiești duhovnicește. Trebuie să trăiești ca un Sfânt al lui Dumnezeu.

Pentru că Protopărinții noștri Adam și Eva au fost creați de Dumnezeu ca ființe duhovnicești, ca ființe văzătoare de Dumnezeu și în comuniune intimă cu Dumnezeu, și nu ca ființe pătimașe. Omul a devenit pătimaș, căzut, corupt tocmai prin păcat, tocmai prin neascultarea de Dumnezeu a celor doi, tocmai prin ieșirea lor din postire. De aceea, „din pricina desfătării și a neascultării celui dintâi Adam, Domnul a postit patruzeci de zile”[3]. Iar Sfinții Apostoli au stabilit Postul cel Mare al Bisericii, cel de 40 de zile, „pentru ca noi, prin paza poruncii [lui Dumnezeu], să dobândim cu ajutorul postului nestricăciunea pierdută de Adam, care a pătimit pentru că n-a păzit porunca”[4] lui Dumnezeu.

– Însă ce înseamnă să dobândim nestricăciunea pierdută de Protopărintele nostru?

– Înseamnă să dobândim starea de nepăcătuire, aceea în care suntem oameni duhovnicești, plini de virtuți și de slava lui Dumnezeu. Căci, dacă începând de acum, noi ne umplem de slava lui Dumnezeu și de virtuți dumnezeiești, atunci și trupul nostru se va umple de slava lui Dumnezeu și de nestricăciunea Lui cea dumnezeiască. Pentru că, după moartea noastră, trupul nostru nu va deveni un hoit, un cadavru în descompunere, ci Sfinte Moaște.

Căci Sfintele Moaște sunt rezultatul firesc al vieții cu Dumnezeu, al vieții în slava lui Dumnezeu. Dacă ai fost al Lui cu adevărat, dacă El a locuit în tine, prin slava Lui,  în toată viața ta, atunci și trupul tău, după moarte, va mărturisi tuturor viața ta cu Dumnezeu. Dimpotrivă, nefirescul care nouă ni se pare „firesc” îl formează tocmai cadavrele în descompunere. Pentru că, cadavrul înseamnă stricăciune, și stricăciunea e consecința vieții păcătoase. Dar noi suntem chemați la nestricăciune, adică la viața sfântă. Și viața sfântă înseamnă că sufletul nostru, după moarte, va merge în Împărăția lui Dumnezeu, pe când trupul nostru, în pământ, va rămâne nestricat și duhovnicesc și făcător de minuni, pentru că am trăit cu Dumnezeu viața noastră și nu la întâmplare.

…În Sfânta Scriptură avem zidirea Protopărinților noștri Adam și Eva [Fac. 1, 26-30; 2, 7-8, 21-24, LXX], viața lor în Paradis [Fac. 2, 15-20, 25; 3, 1-5, LXX], păcătuirea lor [Fac. 3, 6-22, LXX] și izgonirea/ exilarea lor din el [Fac. 3, 23-24, LXX], date despre 3 dintre copiii lor: Abel, Cain și Sit [Fac. 4, 1-17, 25-26, LXX], pentru ca în Fac. 5, 5, LXX să ni se spună că Adam a murit la vârsta de 930 de ani. Și dacă citești doar Sfânta Scriptura, fără să cunoști datele Sfintei Tradiții, rămâi cu ideea falsă că Adam și Eva sunt „între cei păcătoși” și nu între cei Sfinți.

Însă Biserica îi cinstește ca Sfinți pe Protopărinții noștri Adam și Eva! Pentru că, după izgonirea lor din Paradis, ei s-au pocăit și au trăit în multă asceză, în multă sfințenie. De aceea, când vom ajunge noi la Paști, vom auzi cântându-se în noaptea cea preaslăvită a Învierii Domnului, luminânda praznicului. Care ne spune: „[Cu] trupul adormind ca un un muritor, Împăratul și Domnul [Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός, ὁ Βασιλεὺς καὶ Κύριος], a treia zi a înviat [τριήμερος ἐξανέστης], pe Adam din stricăciune ridicând [Ἀδὰμ ἐγείρας ἐκ φθορᾶς], și moartea stricând-o, Paștiul nestricăciunii, a lumii mântuire [καὶ καταργήσας θάνατον, Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας, τοῦ κόσμου σωτήριον]”[5]. Iar stricăciunea de aici este Iadul, care e consecința ultimă a păcătuirii.

Căci Domnul i-a scos pe Sfinții Adam și Eva din Iad în ziua învierii Sale din morți, lucru pe care ni-l mărturisește în mod tradițional Sfânta Icoană a Învierii Domnului, care este Icoana coborârii Lui la Iad, pentru ca să îi scoată din Iad pe Sfinții Vechiului Testament.

De aceea, când vorbim despre Sfinții noștri Protopărinți Adam și Eva, nu trebuie să insistăm, în mod protestant, doar asupra căderii lor în păcat, ci și asupra pocăinței lor și a sfințeniei lor și a faptului că ei sunt între Sfinții lui Dumnezeu. Pentru că în Slujba de azi se insistă, în mod pedagogic, asupra căderii lor, pentru ca să ni se arate cât de rea e neascultarea de Dumnezeu. Însă nu suntem învățați prin aceasta că ei nu sunt Sfinți ai lui Dumnezeu. Căci și ei, ca și alți Sfinți ai lui Dumnezeu, au căzut în diverse păcate, dar s-au ridicat din ele și s-au pocăit și s-au mântuit. Iar noi trebuie să cunoaștem toată viața lor, ce mărturisește Biserica despre viața lor, ca să ne pronunțăm vizavi de ei pe cale de consecință.

De aceea, avem nevoie de o cunoaștere aprofundată a Vieților Sfinților, adică a ceea ce spune Biserica despre viețile Sfinților ei. Pentru că faptele și învățăturile relatate în viețile lor sunt experiență vie pentru noi, experiență de viață, o teologie trăită și afirmată în mod existențial, care trebuie asumată și de către noi.

Căci Evanghelia zilei [Mt. 6, 14-21], spre exemplu, ne vorbește despre iertare, post și milostenie. Dar ca să știm cum să iertăm, cum să postim și cum să fim milostivi și cum ne schimbă toate aceste fapte ale evlaviei creștine, noi trebuie să citim viețile Sfinților, ca să aflăm cum au lucrat aceștia aceste virtuți dumnezeiești și evanghelice. Pentru că fiecare virtute în parte trebuie înțeleasă potrivit Sfinților lui Dumnezeu și lucrată la fel ca ei, pentru ca să aibă consecințe mântuitoare în viața noastră. Altfel riscăm să credem că „ne nevoim ortodox”, dar noi, în fapt, ne nevoim altfel decât Biserica.

– Ce înseamnă să ierți ceva grav cuiva?

– Înseamnă să treci peste greșeala care te-a îndurerat, care ți-a făcut mult rău, atunci când vezi că omului îi pare rău pentru ce ți-a făcut, și să te împaci cu el! Să nu te opui schimbării bune din celălalt, pentru că ea e vindecătoare pentru amândoi. Și chiar dacă omul nu își cere iertare și stă în aversiune față de tine, a-l ierta în inima ta înseamnă a nu-l ține de neprieten, de om rău, a nu-l vorbi de rău și a nu te arăta că îi vrei răul, ci a te ruga pentru iertarea lui. Căci Dumnezeu se uită la mișcările minții și ale inimii noastre, la ce dorim noi altora, și acolo El vrea să vadă că ne raportăm bine, iubitor, iertător față de oameni.

–  Ce înseamnă să postești?

– Să trăiești cu inimă bună și smerită în ritmul privațiunilor zilnice pe care ți le cer zilele de post. Căci trebuie să ne abținem de la anumite mâncăruri și băuturi, de la confortul exagerat, de la plăcerile sexuale ale căsătoriei și de la distracții, acestea fiind privațiunile zilnice pe care ni le cere postul, dar, în toate aceste zile trebuie să căutăm pacea interioară, facerea de bine, rugăciunea, citirile teologice, scrisul și cercetarea teologică, slujirea la Biserică. Căci toate aceste abțineri/ înfrânări ale postului, alături de toate virtuțile pe care le putem lucra, trebuie să nască în noi pocăința și umilința, vederea de sine, atenția la mișcările inimii noastre, plângerea păcatelor noastre, pacea duhovnicească, bucuria sfântă, veselia dumnezeiască, simțiri și vederi dumnezeiești. Pentru că postul cel adevărat are urmări sfinte în noi, ne schimbă în mod direct, în mod real, și aceste schimbări sfinte ne arată cât de folositor e postul în viața noastră. Căci postul e o stare duhovnicească cuprinzătoare, după cum sunt și rugăciunea și milostenia.

Pentru că rugăciunea nu înseamnă doar să-I ceri ceva lui Dumnezeu, ci și să Îl lauzi pe Dumnezeu și să Îi mulțumești pentru toate binefacerile din viața ta și din viața întregii lumi. Rugăciunea pleacă de la nevoile noastre, dar îmbrățișează până la urmă nevoile tuturor oamenilor. După cum și postul pleacă de la înfrânarea personală de la mâncare și ajunge la contemplarea lui Dumnezeu în creația Sa și la simțirea păcii și a iubirii și a frumuseții lui Dumnezeu în noi înșine.

Și când postul și rugăciunea și iertarea aproapelui se unesc în noi înșine, ele nasc o stare minunată de înțelegere și de iubire a oamenilor, fapt pentru care milostenia este înțelegere profundă a oamenilor. Pentru că îl ajuți trupește pe om, dar îl îmbrățișezi cu toată inima ta, în același timp, în rugăciunea pentru el.

Și când mai mulți oameni se roagă pentru cineva, el simte iubirea lui Dumnezeu intrând în inima lui ca o stare de bine. Simte că îi este bine, dar binele acesta e iubirea altora revărsată asupra lui și a lui Dumnezeu în același timp. Pentru că Dumnezeu e împreună cu toți cei care I se roagă Lui și El ne odihnește pe toți.

De aceea, postul Bisericii care începe mâine schimbă din interiorul ei lumea. Așa după cum fiecare slujire liturgică a Bisericii, ca cea de acum, sfințește din interiorul ei lumea. Și cum ne schimbă postul și Slujbele Bisericii? Prin aceea că ne lăsăm pătrunși de slava lui Dumnezeu, conduși de ea, atâta timp cât recunoaștem că avem nevoie de postire în lupta noastră cu patimile din noi.

Postim și învățăm tot mai subtil să postim. Ne rugăm și învățăm tot mai atent să ne rugăm. Dăruim și învățăm continuu să dăruim, cu o inimă tot mai bună, tot mai delicată, tot mai atentă față de oameni. Pentru că binele virtuților e o continuă școală a evlaviei, după cum cărțile de teologie ale Bisericii sunt o continuă luminare a noastră în înțelegerile cele dumnezeiești. Și avem nevoie și de teologia citită și văzută în viața altora, cât și de trăirea ei în mod practic, de fiecare dintre noi, pentru ca să ne împlinim duhovnicește. Pentru că scopul vieții și al cunoașterii duhovnicești nu e acela de a copia în mod impropriu ceea ce au făcut alții, ci de a armoniza totul în noi, ca, la rândul nostru, și noi să fim niște persoane duhovnicești.

Pentru că Domnul vrea să avem comoara noastră duhovnicească, acolo unde ne este și inima [Mt. 6, 21, BYZ]. Dar comoara lui Dumnezeu stă în inima noastră, adică în sufletul nostru! Și comoara noastră e binele făcut de noi, e viața noastră în sfințenie, e viața noastră plină de slava lui Dumnezeu. Căci comoara noastră e comoara Lui. E slava Lui și împlinirea prin tot binele dumnezeiesc, pe care El îl cere de la noi.

Însă există comori bune și comori rele în oameni. Căci „omul cel bun din comoara cea bună a inimii sale scoate binele [ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν], iar omul cel rău din comoara cea rea a inimii sale scoate răul [καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ πονηρόν]” [Lc. 6, 45, BYZ]. Și tocmai de aceea, unii  trăiesc firescul ca pe firesc, adică cei care sunt o comoară bună a lui Dumnezeu, pe când cei care sunt o comoară rea, socotesc firescul ca „nefiresc”, pentru că trăiesc păcatul ca fiind „firescul” lor.

Și când trăiești în ritmul păcatului, atunci trăiești paralel cu viața lui Dumnezeu, paralel cu viața reală a omului, paralel cu firescul. Ești un mort zâmbăreț, încrezut, lipsit de valori, de scrupule, care crezi că „le știi” pe toate, care crezi că „ai dreptul” să faci tot ce vrei, care nu asculți decât de propriile tale patimi înguste, și de aceea poluezi totul în tine și în jurul tău. Ești un mort sufletește, care îți împrăștii duhoarea morții pretutindeni, și căruia nu îți place decât stricăciunea. Adică tot ce e păcătos, decadent, fals, impropriu omului.

De aceea, viața seculară, viața care tezaurizează patimile, păcatele, superstițiile, ereziile, hulele și le predă de la o generație la alta este în raport de continuă luptă cu viața duhovnicească a Bisericii. Pentru că viața lumească e în luptă continuă cu viața dumnezeiască a omului. Biserica vrea ca omul să fie curat, să fie duhovnicesc, să fie Sfânt, trăind în poruncile lui Dumnezeu, pe când lumea din afara Bisericii sau care nu mai trăiește în ritmul ei dorește să se bucure pătimaș de viață, pentru că nu mai crede într-o alta după ea. Pentru noi, creștinii, viața de acum e pregătirea noastră pentru veșnicie, e singura noastră existență temporală, cea în urma căreia Dumnezeu decide veșnicia noastră.

De aceea, noi nu putem trăi oricum, noi nu putem să facem abstracție de păcatele noastre, ci pentru noi păcatul e adevăratul nostru dușman, e adevărata noastră boală, e moartea noastră, și de el scăpăm imediat prin spovedirea păcatelor noastre. Iar postul care mâine începe e vreme de primenire interioară, de schimbare duhovnicească, de adânci bucurii duhovnicești, fapt pentru care îl socotim o mare binecuvântare în viața noastră. Căci, deși ne e greu la început cu reținerea de la mâncare, băutură, distracții de tot felul, totuși în ritmul lui învățăm că binele nostru vine tocmai din privarea de lucrurile în exces și din stăpânirea de sine. Dacă ne stăpânim pe noi înșine, atunci postim, iar dacă ne luptăm pentru a ne stăpâni pe noi înșine, atunci suntem pe drumul adevărat al postirii. Căci postul e și luptă cu patimile, dar e și odihnă duhovnicească, după cum rugăciunea e și strigăt către Dumnezeu, dar și luminare și bucurie din partea Sa.

Așadar, iubiții mei, începem să postim pentru ca să ne înduhovnicim și mai mult! Începem să postim pentru ca să ne stăpânim interior. Începem să postim pentru ca să-l vedem și mai bine pe aproapele nostru și, în ochii lui, ca într-0 oglindă, să ne vedem și pe noi înșine. Căci avem nevoie să ne vedem continuu în alții, pentru ca să știm ce să schimbăm în noi înșine. Și oricât de grea și de dureroasă ar fi schimbarea, ea trebuie făcută în noi înșine, dacă am înțeles că ea e necesară.

Fiindcă în viața noastră duhovnicească noi nu ne schimbăm în raport cu un alt om, ci cu Dumnezeu Însuși. El ne cheamă la o continuă depășire de sine și ne și învață interior cum să facem această continuă depășire de sine. Și depășirea de sine se face prin continua împlinire a voii Sale, potrivit luminărilor Lui din viața noastră. Căci El ne învață, pe măsura noastră duhovnicească, care e următorul pas de făcut în relația cu Sine. Și dacă ascultăm luminările Sale interioare, atunci mergem împreună cu El spre o continuă depășire de sine, care e totuna cu mântui- rea și sfințirea noastră.

Postul ne apropie totodată de mâncarea simplă și consistentă, de fructe și de semințe, de ceaiuri și de sucuri. Redescoperim darurile lui Dumnezeu în fiecare fruct și în fiecare sămânță care ne întărește în timpul postirii. Căci substanța lor concentrată ne ajută să ne nevoim, dar și să ne înduhovnicim. Pentru că ne învață cu simplitatea, cu smerenia și cu firescul lui Dumnezeu, acelea în care slavei Lui îi place să locuiască.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă întărească în postirea dumneavoastră! Dumnezeu să ne poarte pe noi toți, cu bucurie și cu pace, spre praznicul cel mare al Învierii Domnului, pentru ca împreună să mărturisim marea Lui milă cu noi toți! Amin.


[1] Începută la ora 9. 58, în zi de luni, pe 12 februarie 2018. Afară sunt două grade și cer înnorat.

[2] Cf. Sinaxarului grecesc: http://glt.goarch.org/texts/Tri/t49.html.

[3] Triodul, ed. BOR 2000, p. 104-105. [4] Idem, p. 105.

[5] Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/Pascha.html.

Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți [2018]

Iubiții mei[1],

în predica de azi vă cer să vă mutați atenția de la faptele bune la raportarea noastră religioasă față de oameni. Pentru că despre acest lucru voi predica azi: despre totala noastră raportare interioară, religioasă, față de semenii noștri. Despre modul cum vrea Dumnezeu să ne comportăm față de semenii noștri.

Căci adesea, la această duminică, se predică despre milostenie în general, despre milostenie ca despre un act care ne vizează pe noi și nu pe aproapele nostru.

Însă Evanghelia Înfricoșătoarei Judecăți nu ne vorbește despre faptele bune fără corelarea lor cu viața aproapelui nostru, nu ne vorbește despre faptele bune în sine, ci despre raportarea noastră interioară, ca oameni ai credinței, față de oameni. Pentru că în toată viața noastră de oameni credincioși trebuie să ne raportăm la ceilalți din perspectiva lui Dumnezeu, așa după cum ne cere Dumnezeu. Și El ne cere ca să Îl vedem pe El în aproapele nostru și Lui să Îi slujim prin toată raportarea noastră la nevoile aproapelui nostru.

Pentru că, în relatarea Sfântului Matteos, Domnul ne spune: „Căci am flămânzit și Mi-ați dat Mie să mănânc [Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ Μοι φαγεῖν]! Am însetat și Mi-ați dat să beau [ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ Με]! Străin eram și M-ați primit [ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ Με]! Gol [eram] și M-ați îmbrăcat [γυμνός, καὶ περιεβάλετέ Με]! Eram bolnav și M-ați cercetat [ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ Με]!  În temniță eram și ați venit la Mine [ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός Με]” [Mt. 25, 35-36, BYZ].

Adică raportarea noastră religioasă trebuie să fie față de tot omul din fața noastră, pentru că pe tot omul trebuie să îl vedem din perspectiva lui Dumnezeu. Trebuie să îl vedem cu ochii iubirii noastre pentru Dumnezeu și ca și când el, pe pământ, ar fi în locul Lui. Ca și când, îmbrățișându-L pe om, Îl îmbrățișăm pe Domnul și Dumnezeul nostru.

Dar ca să fim plini de iubire pentru om, pentru tot omul, trebuie să fim plini de nespusă iubire pentru Dumnezeul nostru, pentru Dumnezeul mântuirii noastre. Pentru că numai iubindu-L pe El, împlinim poruncile Lui. Și împlinind porunca iubirii față de aproapele nostru, noi Îl putem vedea pe Dumnezeu în fiecare semen al nostru, tocmai pentru că suntem nespus de îndrăgostiți față de Dumnezeul iubirii noastre. Îl putem vedea pe El în toți oamenii, căci toți suntem după chipul Lui, și putem vedea amprenta iubirii Lui în toată creația Sa, pentru că iubirea Lui s-a revărsat întru noi, prin înfierea noastră cea duhovnicească primită la Botez.

Dar dacă criteriul judecății lui Dumnezeu e iubirea pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru, atunci, iubiții mei, orice faptă care îl bucură și îl ajută și îl schimbă în bine pe aproapele nostru este o faptă a iubirii. E o faptă a iubirii dacă îl salutăm pe cineva cu bucurie și dacă stăm cu el de vorbă și omul se simte întărit de vorbirea cu noi. Dacă îl ajutăm în orice nevoie a lui, mai mare sau mai mică. Dacă îl vorbim de bine pe unde mergem și el aude de la alții acest lucru. Dacă, prin exemplul vieții noastre, e încurajat și el să fie un om evlavios și nu un delincvent.

Îi iubim pe oameni prin cuvintele, prin predicile, prin cărțile pe care le scriem, prin proiectele în favoarea lor. Îi iubim prin tot ceea ce facem pentru ei. Căci oamenii nu au nevoie doar de bani, de mâncare și de haine, ci, în primul rând, de iubire, de respect, de înțelegere, de încurajarea și susținerea noastră.

Tocmai de aceea, nu trebuie să citim Evanghelia de azi în termenii dărniciei indiferente față de oameni, față de binele lor real, duhovnicesc, ci, dimpotrivă, că Domnul ne cere să avem o relație reală cu oamenii, o relație reală de iubire și de  respect față de ei și în cadrul ei să ne manifestăm ca oameni credincioși, iubitori și atenți. Pentru că Evanghelia de azi nu cere fiecăruia dintre noi să construim câte o instituție caritativă care să dea mâncare, băutură și haine oamenilor sau câte o asociație creștină, în care membrii ei să viziteze pe cei din spitale și din penitenciare și să îi adune pe cei fără de adăpost de pe străzi, ci ne cere să ne manifestăm în mod total, la nivelul nostru, în relația cu aproapele nostru. Să fim întotdeauna deschiși față de nevoile lor și să îi ajutăm în funcție de puterea noastră redusă de ajutorare a lor.

Căci omul simplu nu poate face ceea ce poate face o instituție de caritate, un spital, o asociație creștină sau, în primul rând, Ministerul Sănătății. Dar fiecare creștin în parte poate să vadă în fiecare om pe Hristosul iubirii sale și să se manifeste față de el în funcție de posibilitățile sale materiale, intelectuale și duhovnicești.

De aceea, ne spune Domnul, „în[tru]cât ați făcut unuia [dintre] acești frați ai Mei foarte mici [ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν Μου τῶν ἐλαχίστων], Mie Mi-ați făcut [Ἐμοὶ ἐποιήσατε]” [Mt. 25, 40, BYZ].

– Însă ce putem face noi, din punct de vedere material, intelectual și duhovnicesc pentru aproapele nostru, ca să facem acestea, în mod implicit, și pentru Dumnezeul nostru?

– Putem face enorm de multe lucruri, ținând cont de averea, de locul de muncă, de calitățile noastre personale, de timpul pe care vrem să îl dăruim oamenilor. Putem face locuri de muncă pentru oameni, plătite conform specializării lor și a muncii pe care o depun, putem să îi educăm pe copii și pe tineri pe banii noștri, îi putem duce în excursii și în călătorii de studii, îi putem ajuta să se căsătorească și să își zidească sau să își cumpere o casă, îi putem ajuta să se educe în mod continuu și să învețe noi meserii, îi putem ajuta să înțeleagă teologia Bisericii și să îi sprijinim în mod constant în demersul lor de a fi buni creștini.

Banii și lucrurile și oportunitățile dăruite de noi altora sunt aportul nostru material pentru semenii noștri. Alfabetizarea clasică și electronică și inițierea oamenilor în științe, meserii și arte formează aportul nostru intelectual în viața semenilor noștri. Iar atunci când îi învățăm teologia Bisericii și cum să se curățească de patimi, să se lumineze și să caute viața sfântă cu Dumnezeu, acestea formează aportul nostru duhovnicesc la binele lor temporal și veșnic.

Căci „nu numai întru pâine va trăi omul [Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος], ci [și] în[tru] tot cuvântul ieșind din gura lui Dumnezeu [ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ]” [Mt. 4, 4, BYZ]. Pentru că omul are nevoie de salariu, de casă, de familie, dar, în același timp, el are nevoie și de știință și de cultură, de informare și de continuă educare. Dar, mai presus de toate, omul are nevoi duhovnicești profunde, nevoi care țin de relația cu Dumnezeu și pe care numai El ni le satisface. Adică el are nevoie să meargă la Biserică, să citească teologie, să se roage, să postească, să se spovedească și să se împărtășească cu Domnul, să-și trăiască în smerenie și în comuniune frățească viața sa.

Căci orice cuvânt care a ieșit și iese mereu din gura lui Dumnezeu și a Sfinților Lui e cuvânt mântuitor pentru noi. Și ca să afli cuvântul Lui și al Sfinților Lui trebuie să îl citești. Și ca să îl citești, trebuie ca mai întâi de toate să știi să scrii și să citești în limba ta, în limba română, dar și în alte limbi. Dar pentru ca să cumperi cărți teologice, trebuie să ai bani. Și ca să ai bani, trebuie să muncești. Și ca să fii angajat cu carte de muncă, trebuie să ai școală. Și vedem cum toate se reduc la școală și la muncă.

Căci dacă disprețuim Școala, munca, familia, Biserica, societatea, înseamnă că îl disprețuim pe om. Și ca să îl disprețuiești pe altul, trebuie ca mai întâi de toate să te disprețuiești pe tine însuți. Și de ce te-ai disprețui pe tine însuți? De ce te-ai considera incompetent și impropriu lumii noastre, dacă tu ai făcut toate efortule să fii școlit și acceptat în societate?

Însă, cel mai adesea, nu ne simțim bine cu noi înșine, cu viața noastră și cu ceea ce am făcut până acum, dacă nu ne-am dat toată silința în a ne construi interior și din punctul de vedere al statutului nostru social. Căci construirea interioară și a locului nostru în societate e o lucrare de-o viață și nu de-o zi, iar dacă nu le iei în serios de la început și până la sfârșitul vieții, e normal să fii nemulțumit cu cine ești și cu ce ai făcut cu viața ta.

– Cine este aproapele nostru din perspectiva Evangheliei de azi?

– La o citire superficială sau literalistă a Evangheliei de azi [Mt. 25, 31-46], aproapele nostru e omul fără casă și fără familie, omul rămas singur, omul pe care nu are cine să îl viziteze la spital sau în pușcărie. Deci cineva care nu e din familia și din neamul nostru, cineva aflat departe de noi, cineva aflat la periferia societății.

Însă nu stau așa lucrurile! Pentru că Scriptura nu se citește numai literal, ci și duhovnicește, nu se citește doar simplist, ci și în mod profund catehetic.

Și de aceea, în Evanghelia de azi, aproapele nostru e orice om și, în primul rând, cei din familia noastră și din neamul nostru. Pentru că copiii noștri sunt primii care sunt flămânzi și însetați după adevăr, după iubire, după Dumnezeul lor. Copiii noștri au nevoie de părinții lor, de știința lor de carte și de experiența lor, de credința și de iubirea lor pentru Dumnezeu. Pentru că ei vor să aibă exemple vii în viața lor. Și când noi, părinții, nu suntem exemple, exemplele pe care ei le caută, atunci copiii noștri își caută exemplele în afara familiei noastre. Și de aici certuri, neînțelegeri între părinți și copii, pentru că copiii vin cu un alt mod de a vedea lucrurile, cu care părinții nu sunt de acord.

Însă ce au făcut părinții pentru copiii lor în materie de cunoaștere și de experiență, în materie de a fi un exemplu pentru ei? Căci unii părinți își fac temele împreună cu copiii lor preșcolari, ajung să îi ajute și pe la gimnaziu, dar îi pierd când nu mai pot ține ritmul cu ei. Sau nu mai vor să discute cu ei la modul serios tocmai în momentul dificil, când, adolescenți fiind, au cel mai mult nevoie de părinți care să le vorbească prietenește, dar, în același timp, în cunoștință de cauză, despre cum să își facă prieteni și iubiți și despre cum să își aleagă drumul în viață. Și această nevorbire cu copiii tăi, această neimplicare reală în viața lor înseamnă a-i lăsa fără mâncare și apă, fără haina iubirii tale pentru ei, goi  în fața zilei de mâine, adică cu totul nepregătiți pentru a-și începe viața de unii singuri.

Și cum ne comportăm cu copiii noștri, ne comportăm și cu părinții noștri, cu rudele noastre, cu vecinii noștri, cu prietenii noștri. Pentru ei nu avem cuvinte, nici iubire, nici sinceritate, nici timp, căci nu vrem să ne obosim pentru alții. Că aici e marea frumusețe, dar și marea greutate a iubirii pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru: ea este o asceză doborâtoare! E o extenuantă dăruire de sine, o continuă ridicare din oboseala noastră pentru o oboseală și mai mare pentru binele semenilor noștri.

Iar dacă am avut sau avem astfel de părinți, de bunici, de rude, de exemple vii lângă noi, care s-au dăruit și se dăruie continuu pentru a-I sluji lui Dumnezeu și pentru a sluji tuturor, atunci înțelegem de ce nu anumite fapte omenoase ne cere Dumnezeu la Judecata Lui cea veșnică, ci ne cere să fim oameni care ne-am dăruit continuu pentru a sluji oamenilor. Pentru că nu trebuie să vedem în oameni pe Hristosul mântuirii noastre doar din când în când, atunci când „vrem” sau „avem nevoie noi să facem fapte bune”, ci tot timpul. Pentru că aproapele nostru are tot timpul nevoie de noi și noi de el. El are nevoie de iubirea mea, precum și eu am nevoie de iubirea lui. Dar pentru ca să ne manifestăm iubirea în mod reciproc, pentru ca să ne arătăm amândoi oameni ai credinței și ai respectului reciproc, trebuie să avem o relație de prietenie, de sinceritate și de întrajutorare reală. Pentru că numai în cadrul unei relații reale îl percepem pe celălalt ca neapărat pentru noi, după cum Îl percepem pe Dumnezeul mântuirii noastre. Căci, înainte de toți oamenii, cu Dumnezeu avem cea mai profundă și reală relație a noastră și din ea izvorăște orice relație a noastră cu oamenii. Pentru că în cadrul oricărei relații cu oamenii, noi Îl avem în prim-plan pe Dumnezeu și ne manifestăm față de ei ca în fața lui Dumnezeu.

Tocmai de aceea, la Judecata Lui, noi vom merge cu ei în noi, cu cei pe care i-am iubit și i-am apreciat, pe care i-am ajutat și ne-au ajutat și pentru care ajutor le-am fost și le suntem recunoscători. Noi vom merge cu toate relațiile reale pe care le-am avut cu semenii noștri, toate izvorâte din iubirea noastră pentru Dumnezeu. Și El va vedea în ființa noastră toată deschiderea noastră, toată atenția noastră față de aproapele nostru, toată oboseala noastră sfântă pe care o conțin relațiile reale cu oamenii.

Pentru că nu trebuie să Îi spunem Celui care știe și vede toate cine suntem și ce am făcut noi pe pământ, ci trebuie doar să venim în fața Lui, așa cum suntem, așa cum am devenit în urma tuturor relațiilor noastre cu oamenii, izvorâte din relația noastră cu El Însuși. Și atunci El Se va recunoaște în noi, după cum și noi L-am văzut mereu în toți semenii noștri. El Se va privi în noi ca într-o icoană a Lui, pentru că va fi în noi prin slava Lui și va străluci din noi ca din bisericile Lui personale și îndumnezeite.

Tocmai de aceea, Dumnezeu va spune Sfinților Lui: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu [Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός Μου], [și] moșteniți Împărăția care a fost pregătită vouă de la întemeierea lumii [κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν Βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου]!” [Mt. 25, 34, BYZ]. Pentru că Împărăția lui Dumnezeu presupune relații reale, comuniune cu Dumnezeu și cu aproapele nostru, ea presupune sfințenie.

Și oricare om, care s-a bucurat de un mare bine în viața lui, făcut de cineva anume, îl binecuvintează pe omul care i-a făcut o mare bucurie. Cu atât mai mult îi binecuvântăm noi pe Sfinții lui Dumnezeu, pentru toate binefacerile pe care ei le-au făcut și le fac întregii umanități. Și ei sunt cu adevărat binecuvântați de Dumnezeu, sunt cu adevărat lăudați și răsplătiți de Dumnezeu pentru sfințenia vieții lor, pentru că viața lor a fost o viață pentru alții, o viață în care le-au slujit altora și care nu și-a închis porțile în mod egoist.

Pentru că acolo unde nu sunt relații reale, nu există nici o perspectivă soteriologică a omului. Acolo unde nu există ideea de mântuire, nu există nici ideea de relație. Și oamenii se singularizează, se separă unii de alții, se consideră „pe cont propriu” și se închid în ei înșiși, pentru că simt că „nu îi leagă nimic pe unii de alții”.

Însă e profund neadevărat acest lucru! Toți suntem legați unii de alții prin viața noastră și prin locuirea pe pământ și prin aceeași traiectorie către veșnicie. Toți ne naștem pentru a ne mântui, pentru a fi în relație veșnică cu Dumnezeu. Nu venim pe pământ pentru a ne certa, pentru a pierde timpul, pentru a ne îngreuna unii altora existența, ci pentru ca să ne întrajutorăm pe calea mântuirii.

Dar dacă negăm calea noastră, dacă negăm scopul soteriologic al vieții noastre, acela că noi trăim pe pământ pentru ca să ne mântuim în relația cu Dumnezeu, atunci pentru noi, cei care ne-am împotrivit toată viața lui Dumnezeu și am murit în ceartă cu El, El ne va spune aceste cuvinte: „Depărtați-vă de la Mine, blestemaților, întru focul cel veșnic [Πορεύεσθε ἀπ᾽ Ἐμοῦ, οἱ κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον], care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui [τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ]!” [Mt. 25, 41]. Pentru că vom merge alături de cei care s-au împotrivit Lui în mod constant, ca și noi, fără să se pocăiască de faptele lor.

Și a fi în focul cel veșnic, alături de diavol și de îngerii lui e o stare veșnică, e Iadul, după cum și Împărăția Lui e o stare veșnică, în care vor fi Sfinții și Îngerii Lui.

Însă ambele locuri veșnice sunt în relație cu Dumnezeu! Pentru că El e prezent și în Împărăție sau în Rai, după cum e prezent și în Iad sau în focul cel veșnic. El e atotprezent prin slava Lui. Căci slava Lui cea veșnică este lumina cea neînserată a Împărăției Sale, după cum focul cel veșnic este tot slava Lui, căci așa va fi receptată ea de cei care nu au dorit-o niciodată în viața lor. Aceeași slavă, necreată și veșnică a Dumnezeului nostru treimic, e bucurie veșnică pentru Sfinți și chin veșnic pentru cei păcătoși. Pentru că El nu privează pe nimeni de existența pe care i-a dăruit-o, ci îl lasă pe fiecare să se bucure sau să se chinuie, așa după cum a ales fiecare pe când trăia pe pământ.

Așadar, după cum ne așternem, așa și dormim! După cum alegem pe pământ, așa vom fi și în veșnicie. Pentru că în ambele locuri veșnice mergem potrivit alegerii și vieții noastre. Și cum Sfinții L-au dorit pe Dumnezeu toată viața lor, nu vor ajunge în Iad în veșnicie, ci în Împărăția Lui, după cum, cei care și-au dorit Iadul de mici, nu vor ajunge „din greșeală” în Rai, ci acolo unde și-au dorit să meargă.

Pentru că Dumnezeu respectă alegerea noastră, chiar dacă ea e greșită. El o respectă și nu dorește ca să Îl iubim „cu forța”. Și Iadul e alegerea de a nu-L iubi pe Dumnezeu, pe care El ne-o respectă, chiar dacă nu ne avantajează nicidecum. Și aceasta, tocmai pentru ca sfințenia să fie cu totul o alegere și cu totul o frumusețe personalizată, pentru că omul L-a iubit și a trăit cu Dumnezeu cu toată convingerea lui și nu pentru că „i-a impus-o” El.

De aceea, pe cât de urâți sunt dracii și păcătoșii datorită alegerilor lor rele, pe atât sunt de frumoși și plini de slava Lui cei Sfinți ai Săi. Și pe cât de împliniți și de desăvârșiți sunt Sfinții și Îngerii Lui, pe atât de neîmpliniți și decăzuți sunt demonii și cei păcătoși. Căci omul și îngerul, fiind creați de Dumnezeu, au fost creați pentru relația cu El și nu pentru ca să sufere în mod prostește. De aceea, a alege păcatul, a alege cearta cu Dumnezeu înseamnă a alege propria ta suferință veșnică, atâta timp cât păcatul e neconform constituției tale.

Așadar, iubiții mei, Dumnezeu nu cere doar câteva fapte bune de la noi, ci ne cere pe noi înșine, zi de zi, ca să lucrăm poruncile Lui în viața noastră! El ne cere cu totul pentru El și, în același timp, ne cere să fim cu totul în relația cu semenii noștri. Și când Îi slujim Lui cu adevărat, atunci El ne învață cum să le slujim cu adevărat și oamenilor și, în toată această dublă slujire, El ne dă să ne simțim împliniți și bucuroși. Căci, în ciuda drumurilor și a epuizării noastre pentru a le sluji oamenilor, noi ne simțim plini de viață și de întărire și de împlinire, pentru că binele ne întărește și ne personalizează, ne împlinește cu adevărat. Pe când răul e o continuă mustrare de conștiință, o continuă separare interioară de alții, o continuă însingurare de oameni, o continuă tristețe. Și nu putem alege răul la infinit, pentru că el ne imbecilizează. Ne îndobitocește zilnic. Ci, în locul lui, spovedindu-ne și tămăduindu-ne rănile, alegem binele ca împlinire zilnică și veșnică.

De azi, iubiții mei, lăsăm sec la carne! Adică nu mai mâncăm carne până la Paști. Pentru că ne pregătim pentru Postul cel Mare al Bisericii.

Dumnezeu să ne întărească în drumul nostru spre Învierea Domnului, ca să călătorim cu El în toată viața noastră! Căci El e împlinirea noastră veșnică, El, Dumnezeul nostru treimic, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!


[1] Predică începută la 9. 38, luni, 5 februarie 2018, pe timp de soare, cu 3 grade afară.

Page 1 of 152

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén