Ieșirea, cap. 28, cf. LXX

1. Și tu adu către tine și pe Aaron, pe fratele tău, și pe fiii săi dintre fiii lui Israil [pentru] a-Mi preoție Mie [ἱερατεύειν Μοι]: pe Aaron [Ἀαρών] și pe Nadab [Ναδαβ] și pe Abiud [Ἀβιούδ] și pe Eleazar [Ἐλεάζαρ] și pe Itamar [Ιθαμαρ], fiii lui Aaron!

2. Și vei face veșmânt sfânt [στολὴν ἁγίαν] lui Aaron, fratelui tău, întru cinste și slavă [εἰς τιμὴν καὶ δόξαν].

3. Și tu grăiește tuturor celor înțelepți [la] minte [τοῖς σοφοῖς τῇ διανοίᾳ], pe care i-am umplut de Duhul înțelegerii [οὓς ἐνέπλησα Πνεύματος αἰσθήσεως], și vor face veșmânt sfânt lui Aaron, pentru [locul] cel sfânt, cu care Îmi va preoți Mie!

4. Și acestea [sunt] veșmintele pe care le vor face: pe cel împrejurul pieptului [τὸ περιστήθιον] și pe cea [pe cel] de pe umăr [τὴν ἐπωμίδα] și veșmântul până la picioare [τὸν ποδήρη] și hitonul cel cu ciucuri [χιτῶνα κοσυμβωτὸν] și chidarul [κίδαριν] și brâul [ζώνην]. Și vor face veșminte sfinte lui Aaron și fiilor săi spre a-Mi preoți Mie.

5. Și ei vor lua aur și iachint și porfiră și roșu și in

6. și o [îl] vor face pe cea [pe cel] de pe umăr din in răsucit, lucru țesut, de broderie.

7. Îi vor fi lui două peste umeri, ținându-se una de alta, pe cele două părți spânzurate.

8. Și țesătura celor de pe umeri, care este asupra lui, după facerea din ea va fi din aur și iachint și porfiră și roșu răsucit și in răsucit.

9. Și vei lua două pietre, pietre de smarald [λίθους σμαράγδου], și vei săpa în ele numele fiilor lui Israil [καὶ γλύψεις ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ]:

10. șase nume pe o piatră și șase nume, celelalte, pe a doua piatră, după nașterile lor.

11. Lucru de săpătură în piatră, de meșteșug de săpare de pecete vei săpa pe cele două pietre în[tru] numele fiilor lui Israil.

12. Și vei pune cele două pietre pe umerii celei [celui] de peste umăr: pietrele pomenirii [λίθοι μνημοσύνου] sunt fiilor lui Israil. Și va ridica Aaron numele fiilor lui Israil înaintea Domnului [καὶ ἀναλήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναντι Κυρίου], pe cei doi umeri ai săi, [ca] pomenire pentru ei.

13. Și vei face mici ornamente [ἀσπιδίσκας] din aur curat.

14. Și vei face doi ciucuri [κροσσωτὰ] din aur curat, amestecați cu flori, lucru de împletitură, și vei pune ciucurii împletiți peste micile ornamente, după curelele de umăr ale lor, [în] cele de dinainte.

15. Și vei face loghionul judecăților [λογεῖον τῶν κρίσεων], lucru de broderie, după măsura cea de pe umăr. Îl vei face pe el din aur și iachint și porfiră și roșu răsucit și in răsucit îl vei face pe el.

16. [În] patru colțuri va fi, îndoit, de o palmă de lung și de o palmă de lat [σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος].

17. Și vei întrețese în el țesătură cu pietre în 4 rânduri. Un rând de pietre va fi sardiul, topazul și smaraldul. Un rând.

18. Și rândul al doilea: antraxul și safirul și iaspisul.

19. Și rândul al 3-lea: lighirionul [λιγύριον][1], agatul și ametistul.

20. Și rândul al 4-lea: hrisolitul și berilul și onixul. Acoperite [cu] aur, legate împreună cu aur să fie, după rândul lor!

21. Și pietrele să fie din numele fiilor lui Israil: 12, după numele lor! Săpături de peceți, fiecare după nume, să fie întru cele 12 seminții!

22. Și vei face pe[ste] loghion ciucuri împletiți, lucru de lănțișor din aur curat.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. Și va lua Aaron numele fiilor lui Israil pe loghionul judecății [ἐπὶ τοῦ λογείου τῆς κρίσεως], pe piept [ἐπὶ τοῦ στήθους], intrând întru [locul] cel sfânt, [ca] pomenire înaintea lui Dumnezeu [μνημόσυνον ἔναντι τοῦ Θεοῦ]. Și vei pune pe loghionul judecății ciucurii de lănțișoare, pe amândouă părțile loghionului le vei pune. Și cele două mici ornamente le vei pune pe ambii umeri, pe cea [pe cel] de pe umăr, din față.

30. Și vei pune pe loghionul judecății arătarea și adevărul [τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν]. Și va fi pe pieptul lui Aaron când are să intre întru [locul] cel sfânt înaintea Domnului. Și va purta Aaron judecățile fiilor lui Israil pe piept [καὶ οἴσει Ααρων τὰς κρίσεις τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ στήθους], înaintea Domnului [ἐναντίον Κυρίου], pururea [διὰ παντός].

31. Și vei face veșmânt până la picioare tot de iachint.

32. Și va fi marginea din el la mijloc, margine având în jurul marginii, lucru țesut, îmbinare împreună țesută din el, pentru ca să nu se rupă.

33. Și vei face pe marginea veșmântului de jos ca înflorind rodia [ὡσεὶ ἐξανθούσης ῥόας], rodii din iachint și porfiră și roșu răsucit și in răsucit pe marginea veșmântului împrejur. Și, [în] același chip, rodii de aur [ῥοίσκους χρυσοῦς] și clopoței [κώδωνας] în mijlocul lor împrejur.

34. Lângă o rodie de aur un clopoțel și ca floarea [ἄνθινον] pe marginea veșmântului împrejur.

35. Și va fi ascultat Aaron, glasul său, când [va avea] a sluji, intrând întru [locașul] cel sfânt, înaintea Domnului, și ieșind, pentru ca să nu moară.

36. Și vei face frunza [πέταλον] de aur curat și vei închipui în ea chip de pecete, sfințirea Domnului [ἁγίασμα Κυρίου].

37. Și o vei pune pe ea pe iachint împletit și va fi pe mitră [ἐπὶ τῆς μίτρας], pe fața mitrei va fi.

38. Și va fi pe fruntea lui Aaron și va ridica Aaron păcatele celor sfinte [καὶ ἐξαρεῖ Ααρων τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἁγίων][2], câte or să sfințească fiii lui Israil, tot darul sfintelor lor[3]. Și va fi pe fruntea lui Aaron, pururea primită lor înaintea Domnului.

39. Și ciucurii hitoanelor din in și vei face chidar de in și brâu vei face, lucru de broderie.

40. Și fiilor lui Aaron le vei face hitoane și brâie și chidare[4], le vei face lor întru cinste și slavă.

41. Și îl vei îmbrăca [cu] acestea pe Aaron, pe fratele tău, și pe fiii săi împreună cu el, și îi vei unge pe ei și vei umple mâinile lor [καὶ χρίσεις αὐτοὺς καὶ ἐμπλήσεις αὐτῶν τὰς χεῖρας] și îi vei sfinți pe ei [καὶ ἁγιάσεις αὐτούς], pentru ca să-Mi preoțească Mie [ἵνα ἱερατεύωσίν Μοι].

42. Și le vei face lor izmene [περισκελῆ] de in, [ca] să acopere rușinea pielii lor [καλύψαι ἀσχημοσύνην χρωτὸς αὐτῶν]. De la brâu până la coapse va fi [vor fi].

43. Și va [vor] avea acestea Aaron și fiii săi când or să intre întru cortul mărturiei sau când or să se apropie să slujească către jertfelnicul cel sfânt. Și nu vor aduce către ei păcat, pentru ca să nu moară. Legiuire veșnică [îi va fi] lui și seminței sale după el.


[1] Piatra de Liguria, cf. LXX Suppl.

[2] Domnul Se referă aici la jertfele cele sfinte pentru păcatele lor.

[3] Despre aceleași jertfe liturgice este vorba.

[4] Veșmântul pentru cap.

Ieșirea, cap. 27, cf. LXX

1. Și vei face jertfelnic din lemne neputrede [καὶ ποιήσεις θυσιαστήριον ἐκ ξύλων ἀσήπτων]: 5 coți lungimea și 5 coți lățimea. [În] 4 colțuri va fi jertfelnicul și de 3 coți [va fi] înălțimea lui.

2. Și îi vei face coarne în cele 4 colțuri [ale sale]. Din el va fi [vor fi] coarnele și le vei acoperi pe ele [cu] aramă.

3. Și vei face cunună jertfelnicului și acoperământul său. Și castroanele [τὰς φιάλας] sale și cârligele de carne [τὰς κρεάγρας] ale sale și cădelnița [τὸ πυρεῖον] sa și toate vasele sale le vei face [din] aramă [χαλκᾶ].

4. Și îi vei face lui grătar de aramă [ἐσχάραν χαλκῆν][cu] lucrarea plasei [ἔργῳ δικτυωτῷ][1] și îi vei face grătarului 4 inele de aramă în cele 4 părți [ale sale].

5. Și le vei pune pe ele sub grătarul jertfelnicului, dedesubt, și va fi grătarul până la jumătatea jertfelnicului.

6. Și îi vei face jertfelnicului drugi din lemne neputrede și îi vei arămi pe ei [cu] aramă [καὶ περιχαλκώσεις αὐτοὺς χαλκῷ].

7. Și vei băga drugii întru inele și să fie drugii pe laturile jertfelnicului, când [are] a fi ridicat [o să fie ridicat] el!

8. Scobit [și din] scânduri îl vei face pe el. După [cum] ți-a fost arătat ție în munte [κατὰ τὸ παραδειχθέν σοι ἐν τῷ ὄρει], așa îl vei face pe el.

9. Și îi vei face curte [αὐλὴν] cortului. Înspre partea cea către miazănoapte, pânzele [ἱστία] curții [vor fi] din in răsucit, lungimea [fiind] de 100 de coți într-o parte.

10. Și stâlpii lor [vor fi] 20 și treptele lor [vor fi] 20, de aramă, iar inelele lor și bolțile lor [vor fi] de argint.

11. Așa [și în] partea cea către răsărit, pânzele [vor avea] 100 de coți lungime și stâlpii lor [vor fi] 20 și treptele lor [vor fi] 20, de aramă, iar inelele și bolțile stâlpilor și treptele lor vor fi argintate [cu] argint.

12. Și [la] lățimea curții, cea către mare, pânzele [vor fi] de 50 de coți, stâlpii lor [vor fi] 10 și treptele lor [tot] 10.

13. Iar [la] lățimea curții cea către miazăzi, pânzele [vor fi] de 50 de coți, stâlpii lor [vor fi] 10 și treptele lor [tot] 10.

14. Și de 15 coți [va fi] înălțimea pânzelor într-o parte, stâlpii lor [vor fi] 3 și treptele lor [tot] 3.

15. Iar [în] a doua parte, 15 coți [va fi] înălțimea pânzelor, stâlpii lor [vor fi] 3 și treptele lor [tot] 3.

16. Și [în] poarta curții, acoperământul [va avea] înălțimea de 20 de coți: [făcut] din iachint și porfiră și roșu răsucit și in răsucit, [cu] împodobirea cusătorului [τῇ ποικιλίᾳ τοῦ ῥαφιδευτοῦ]. Stâlpii lor [vor fi] 4 și treptele lor [tot] 4.

17. Toți stâlpii curții, împrejur, [vor fi] argintați [cu] argint și capetele lor [vor fi] de argint și treptele lor [tot] de argint.

18. Iar lungimea curții [va fi] de 100 pe 100 [ἑκατὸν ἐφ᾽ ἑκατόν] și lățimea [ei va fi] de 50 pe 50 [πεντήκοντα ἐπὶ πεντήκοντα], iar înălțimea [ei va fi] de 5 coți [și va fi] din in răsucit și treptele lor de aramă.

19. Și toată pregătirea [ἡ κατασκευὴ] și toate uneltele [τὰ ἐργαλεῖα] și țărușii [οἱ πάσσαλοι] curții [vor fi] de aramă.

20. Și tu rânduiește fiilor lui Israil și să-ți ia ție ulei de măsline limpede [ἄτρυγον], curat [καθαρὸν], aprins întru lumină ca să ardă [κεκομμένον εἰς φῶς καῦσαι], pentru ca să ardă luminătorul pururea [ἵνα κάηται λύχνος διὰ παντός]

21. în cortul mărturiei [ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου]! Afară de catapet[e]asma cea peste făgăduință [ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος τοῦ ἐπὶ τῆς διαθήκης], îl va aprinde pe el Aaron și fiii săi, de seara până dimineața [ἀφ᾽ ἑσπέρας ἕως πρωὶ], înaintea Domnului [ἐναντίον Κυρίου]. [Și va fi] legiuire veșnică întru generațiile voastre de la fiii lui Israil [νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ].


[1] Grătarul de aramă are rolul de plasă a jertfelnicului.

Ieșirea, cap. 26, cf. LXX

1. Și cortului îi vei face 10 perdele [αὐλαίας] din in răsucit [ἐκ βύσσου κεκλωσμένης] și [din] iachint și porfiră și roșu răsucit [și cu] heruvim[i][χερουβιμ], [cu] lucru de țesător [ἐργασίᾳ ὑφάντου], le vei face pe ele.

2. Lungimea unei perdele [va fi] de 28 de coți și lățimea de 4 coți va fi o perdea. Aceeași măsură va fi [la] toate perdelele.

3. Și 5 dintre perdele vor fi ținându-se una de alta și 5 perdele vor fi ținute împreună una [cu] alta.

4. Și le vei face lor cheutori de hiacinturi [ἀγκύλας ὑακινθίνας] la marginea perdelei, una de fiecare parte, la încheietură, și așa vei face [și] la marginea perdelei celei mai din afară la încheietura [cu] a doua.

5. [Și] 50 de cheutori vei face unei perdele și 50 de cheutori vei face de-o parte a perdelei, pentru încheietura celei de-a doua, fețe către fețe împotrivindu-se fiecare unele spre altele [ἀντιπρόσωποι ἀντιπίπτουσαι ἀλλήλαις εἰς ἑκάστην].

6. Și vei face 50 de inele de aur [κρίκους πεντήκοντα χρυσοῦς] și vei lega perdelele una [cu] alta [cu] inelele și va fi un cort [καὶ ἔσται ἡ σκηνὴ μία].

7. Și vei face piei de peri umbră [σκέπην] peste cort: 11 piei le vei face pe ele.

8. Lungimea unei piei va fi de 30 de coți și de 4 coți va fi lățimea unei piei, aceeași măsură va fi celor 11 piei.

9. Și vei lega 5 piei în aceeași [parte] și 6 piei în aceeași [parte] și vei îndoi pielea a 6-a în fața cortului [καὶ ἐπιδιπλώσεις τὴν δέρριν τὴν ἕκτην κατὰ πρόσωπον τῆς σκηνῆς].

10. Și vei face cheutori, 50 la marginea unei piei, cea de la mijloc, pentru încheietură, și 50 de cheutori vei face la marginea pielii, cea legând-o de a doua.

11. Și vei face 50 de inele de aramă și vei lega inelele de cheutori [καὶ συνάψεις τοὺς κρίκους ἐκ τῶν ἀγκυλῶν] și vei lega pieile și va fi unul[1].

12. Și vei pune ceea ce prisosește din pieile cortului: [cu] jumătatea pielii care a fost rămasă vei acoperi ceea ce prisosește [din] pieile cortului, vei acoperi dinapoia cortului.

13. Un cot din acesta și un cot din celălalt, din ceea ce covârșește pieile, din lungimea pieilor cortului, va fi acoperind peste laturile cortului, de aici și de dincolo, ca să acopere.

14. Și vei face acoperământ [κατακάλυμμα] cortului [din] piei de berbeci înroșite [δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα] și acoperăminte de piei vinete pe deasupra.

15. Și vei fac stâlpii cortului din lemne neputrede.

16. [De] 10 coți vei face un stâlp și [de] un cot și jumătate lățimea unui stâlp.

17. Doi colțari [ἀγκωνίσκους][la] un stâlp, împotrivindu-se unul altuia: așa vei face [la] toți stâlpii cortului.

18. Și vei face stâlpii cortului: 20 de stâlpi dinspre partea cea către miazănoapte.

19. Și 40 de trepte de argint vei face celor 20 de stâlpi, [câte] două trepte [la] un stâlp întru amândouă părțile sale, și [vor fi] două trepte unui stâlp întru amândouă părțile sale.

20. Iar [în] partea a doua, cea către miazăzi, [vor fi] 20 de stâlpi.

21. Și 40 de trepte ale lor de argint, două trepte [la] un stâlp întru amândouă părțile sale și două trepte [la] un stâp întru amândouă părțile sale.

22. Și de dinapoia cortului, dinspre partea cea către mare, vei face 6 stâlpi.

23. Și doi stâlpi vei face la unghiurile cortului cele din spate.

24. Și va fi [vor fi] deopotrivă de jos, în aceeași vor fi asemenea, de la capete, într-o împreună legătură: așa le vei face amândurora, celor două unghiuri, să fie!

25. Și vor fi 8 stâlpi și treptele lor de argint 16, două trepte [la] un stâlp întru amândouă părțile sale și două trepte [la] un stâlp.

26. Și vei face zăvoare [μοχλοὺς] din lemne neputrede: 5 [la] un stâlp dintr-o parte a cortului

27. și 5 zăvoare [la] un stâlp [din] partea cea de a doua a cortului și 5 zăvoare [la] stâlpul [din] partea cea din spate a cortului, cea către mare.

28. Și zăvorul cel din mijloc [prin] mijlocul stâlpilor să străpungă de la o parte [și până] întru cealaltă parte!

29. Și stâlpii îi vei polei [cu] aur și inelele le vei face [din] aur, întru care vei băga zăvoarele, și vei polei zăvoarele [cu] aur.

30. Și vei ridica cortul după chipul care ți-a fost arătat ție în munte [καὶ ἀναστήσεις τὴν σκηνὴν κατὰ τὸ εἶδος τὸ δεδειγμένον σοι ἐν τῷ ὄρει].

31. Și vei face acoperământ din iachint și porfiră și roșu răsucit și in răsucit. [Din] lucru țesut vei face pe el heruvim[i].

32. Și îl vei pune pe el pe 4 stâlpi neputrezi, poleiți [cu] aur și capetele lor de aur și cele 4 trepte ale lor de argint.

33. Și vei pune catapet[e]asma [τὸ καταπέτασμα] pe stâlpi și vei băga acolo, mai înăuntru de catapet[e]asmă [ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος], chivotul mărturiei [τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου], și va despărți catapet[e]asma voastră între Sfânta și între Sfânta Sfintelor [καὶ διοριεῖ τὸ καταπέτασμα ὑμῖν ἀνὰ μέσον τοῦ Ἁγίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ Ἁγίου τῶν Ἁγίων].

34. Și vei acoperi [cu] catapet[e]asma chivotul mărturiei în Sfânta Sfintelor.

35. Și vei pune masa înafara catapet[e]asmei și sfeșnicul de dinaintea mesei în partea cortului cea către miazăzi și masa o vei pune în partea cortului cea către miazănoapte.

36. Și vei face perdea din iachint și porfiră și roșu răsucit și in răsucit, lucru de broder.

37. Și vei face catapet[e]asmei 5 stâlpi și îi vei polei pe ei [cu] aur și capetele lor [vor fi] de aur și le vei turna lor 5 trepte de bronz.


[1] Cu referire la cort.

Ieșirea, cap. 25, cf. LXX

1. Și Domnul a grăit către Moisis, zicându-i:

2. „Zi fiilor lui Israil: «Și luați-Mi Mie pârgile de la toți [cei] cărora are să-i pară [în] inimă [παρὰ πάντων οἷς ἂν δόξῃ τῇ καρδία] și veți lua pârgile Mele!

3. Și aceasta este pârga pe care aveți să o luați de la ei: aur și argint și aramă

4. și iachint și porfiră și roșu îndoit și in răsucit și peri de capre

5. și piei de berbeci înroșite și piei vinete și lemne neputrede

6.

7. și pietre de sardiu și pietre spre cioplire întru cea de pe umăr [καὶ λίθους εἰς τὴν γλυφὴν εἰς τὴν ἐπωμίδα] și veșmântul cel lung.

8. Și Îmi veți face Mie sfințire și voi fi arătându-Mă în[tru] voi [καὶ ποιήσεις Μοι ἁγίασμα καὶ ὀφθήσομαι ἐν ὑμῖν].

9. Și Îmi vei face Mie după toate câte Eu îți arăt ție în munte [καὶ ποιήσεις Μοι κατὰ πάντα ὅσα Ἐγώ σοι δεικνύω ἐν τῷ ὄρει]. Modelul [παράδειγμα] cortului și modelul tuturor vaselor sale așa le vei face.

10. Și vei face chivotul mărturiei din lemne neputrede: de doi coți și jumătate lungimea și de un cot și jumătate lățimea și de un cot și jumătate înălțimea.

11. Și îl vei polei pe el [cu] aur curat, pe dinăuntru și pe din afară îl vei polei pe el, și îi vei face lui valuri răsucite de aur împrejur.

12. Și îi vei rândui lui 4 inele de aur și le vei pune pe cele 4 părți: două inele pe-o parte și două inele pe cea de-a doua parte.

13. Și vei face drugi de lemne neputrede și îi vei polei pe ei [cu] aur.

14. Și vei băga drugii întru inelele cele din părțile chivotului, [pentru] a se ridica chivotul cu ele,

15. [și] în inelele chivotului vor fi drugii cei neclintiți.

16. Și vei pune întru chivot mărturiile pe care am să ți le dau ție [καὶ ἐμβαλεῖς εἰς τὴν κιβωτὸν τὰ μαρτύρια ἃ ἂν δῶ σοι].

17. Și vei face locul ispășirii [ἱλαστήριον][cu] acoperământ de aur curat: de doi coți și jumătate lungimea și de un cot și jumătate lățimea.

18. Și vei face doi Heruvim[i][1] de aur bătuți și îi vei pune pe ei de amândouă părțile locului ispășirii.

19. Și vor fi făcuți [așa]: un Heruv din partea aceasta și un Heruv din partea cea de-a doua a locului ispășirii. Și vei face cei doi Heruvim[i] pe cele două părți.

20. [Și] vor fi Heruvim[i] întinzând aripile deasupra, umbrind [cu] aripile lor peste locul ispășirii și fețele lor [vor fi] una către alta. Înspre locul ispășirii vor fi fețele Heruvim[i]lor.

21. Și vei pune locul ispășirii pe[ste] chivot, deasupra, și întru chivot vei pune mărturiile pe care am să ți le dau ție.

22. Și îți voi fi ție cunoscut de acolo [καὶ γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν] și îți voi grăi ție de deasupra locului ispășirii [καὶ λαλήσω σοι ἄνωθεν τοῦ ἱλαστηρίου], din mijlocul celor doi Heruvim[i], cei care sunt pe chivotul mărturiei, și după toate câte am să-ți poruncesc ție către fiii lui Israil.

23. Și vei face masă de aur curat: de doi coți lungimea și de un cot lățimea și de un cot și jumătate înălțimea.

24. Și îi vei face ei valuri răsucite de aur împrejur.

25. Și îi vei face ei cunună de-o palmă împrejur și vei face val răscucit împrejurul cununii.

26. Și vei face 4 inele de aur și vei pune inelele pe cele 4 părți ale picioarelor ei,

27. sub cunună. Și vor fi inelele întru tecile drugilor [εἰς θήκας τοῖς ἀναφορεῦσιν], astfel încât a ridica cu ele masa.

28. Și vei face drugii din lemne neputrede și îi vei polei pe ei [cu] aur curat și va fi ridicată cu ei masa.

29. Și vei face vasele ei și cățuile și cupele și ceștile cu care vei turna în ele, de aur curat le vei face pe ele.

30. Și vei pune pe masă pâinile cele față către față [καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄρτους ἐνωπίους], înaintea Mea pururea [ἐναντίον μου διὰ παντός].

31. Și vei face sfeșnic din aur curat, bătut. Vei face sfeșnic, [iar] fusul [ὁ καυλὸς] său și brațele [οἱ καλαμίσκοι] și cupele [οἱ κρατῆρες] și sferele [οἱ σφαιρωτῆρες] și crinii [τὰ κρίνα] din el va fi [vor fi].

32. Iar cele 6 brațe ieșind din părți: 3 brațe ale sfeșnicului dintr-o parte a lui și 3 brațe ale sfeșnicului din a doua parte.

33. Și 3 cupe închipuite [ca] migdalele într-un braț, sfera și crinul: așa [vor fi] celor 6 brațe ieșind din sfeșnic.

34. Și în sfeșnic 4 cupe închipuite [ca] migdalele într-un braț, sferele și crinii săi.

35. Sferă sub cele două brațe din el și sferă sub cele 4 brațe din el: așa [vor fi] celor 6 brațe ieșind din sfeșnic.

36. Sferele și brațele din el să fie! Tot [să fie] bătut dintr-un aur curat.

37. Și vei face luminile sale cele 7 și vei pune luminile [în el] și vor străluci [ca] dintr-o față [καὶ φανοῦσιν ἐκ τοῦ ἑνὸς προσώπου].

38. Și cleștele [τὸν ἐπαρυστῆρα] său și tăvile [τὰ ὑποθέματα] lui din aur curat le vei face.

39. Toate vasele acestea [le vei face dintr-un] talant de aur curat.

40. Vezi! Vei face după modelul care ți-a fost arătat ție în munte.


[1] Singularul este Heruv [Χερούβ], pe când pluralul cuvântului este Heruvim [Χερουβείμ], cf.

https://en.wiktionary.org/wiki/χερούβ.

Ieșirea, cap. 24, cf. LXX

1. Și lui Moisis i-a zis: „Suie-te către Domnul, tu și Aaron [Ἀαρών] și Nadab [Ναδάβ] și Abiud [Ἀβιούδ] și 70 [din] bătrânii lui Israil și se vor închina de departe Domnului [καὶ προσκυνήσουσιν μακρόθεν τῷ Κυρίῳ]!

2. Și numai Moisis se va apropia către Dumnezeu [καὶ ἐγγιεῖ Μωυσῆς μόνος πρὸς τὸν Θεόν], iar ei nu se vor apropia. Și poporul nu se va sui împreună cu ei”.

3. Și a mers Moisis și a povestit poporului toate cuvintele lui Dumnezeu [πάντα τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ] și dreptățile, iar tot poporul a fost răspunzând [cu] un glas, zicând: „Toate cuvintele pe care le-a grăit Domnul le vom face și le vom asculta!”.

4. Și Moisis a scris toate cuvintele Domnului. Și s-a sculat Moisis dis-de-dimineață [și] a zidit jertfelnic sub munte și 12 pietre întru cele 12 seminții ale lui Israil.

5. Și i-a trimis pe tinerii fiilor lui Israil și au adus arderi de tot și I-au jertfit viței jertfă de mântuire lui Dumnezeu.

6. Și Moisis a luat jumătate de sânge [și] a turnat-o într-u[n] vas, iar jumătate de sânge a turnat-o către jertfelnic.

7. Și a luat Cartea Făgăduinței [τὸ Βιβλίον τῆς Διαθήκης] [și] a citit întru urechile poporului și [ei] au zis: „Toate câte a grăit Domnul le vom face și le vom asculta!”.

8. Și Moisis a luat sângele [și] l-a turnat peste popor [κατεσκέδασεν τοῦ λαοῦ] și a zis: „Iată, sângele făgăduinței [τὸ αἷμα τῆς διαθήκης], pe care Domnul a pus-o către voi, pentru toate cuvintele acestea!”.

9. Și s-a suit Moisis și Aaron și Nadab și Abiud și cei 70 [din] bătrânimea lui Israil

10. și au văzut locul [în] care stătuse acolo Dumnezeul lui Israil [καὶ εἶδον τὸν τόπον οὗ εἱστήκει ἐκεῖ ὁ Θεὸς τοῦ Ισραηλ] și pe cele de sub picioarele Sale [καὶ τὰ ὑπὸ τοὺς πόδας Αὐτοῦ], ca lucrul de cărămidă de safir și precum chipul întăriturii cerului [cu] curăția [ὡσεὶ ἔργον πλίνθου σαπφείρου καὶ ὥσπερ εἶδος στερεώματος τοῦ οὐρανοῦ τῇ καθαριότητι].

11. Și [din] cei aleși ai lui Israil nu s-a despărțit niciunul și au fost arătându-se în locul lui Dumnezeu [καὶ ὤφθησαν ἐν τῷ τόπῳ τοῦ Θεοῦ][1] și au mâncat și au băut.

12. Și Domnul a zis către Moisis: „Suie-te către Mine întru munte și stai acolo! Și îți voi da ție tablele cele de piatră [τὰ πυξία τὰ λίθινα], legea și poruncile [τὸν νόμον καὶ τὰς ἐντολάς], pe care le-am scris [ca] să le pui lor lege [ἃς ἔγραψα νομοθετῆσαι αὐτοῖς]”.

13. Și s-a ridicat Moisis, [cât] și Iisus [Ἰησοῦς][2], cel care a stat [de partea] lui, [și] s-au suit întru muntele lui Dumnezeu [ἀνέβησαν εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ].

14. Și bătrânilor le-au zis: „Liniștiți-vă aici [ἡσυχάζετε αὐτοῦ] până avem să ne întoarcem către voi! Și, iată, Aaron și Or [Ωρ] [sunt] cu voi! Dacă cuiva are să i se întâmple judecata, să se apropie lor!”.

15. Și s-a[u] suit Moisis și Iisus întru munte și norul[3] a acoperit muntele [καὶ ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὸ ὄρος].

16. Și slava lui Dumnezeu s-a coborât pe muntele Sina [καὶ κατέβη ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινα] și norul[4] l-a acoperit pe el șase zile [καὶ ἐκάλυψεν αὐτὸ ἡ νεφέλη ἓξ ἡμέρας]. Și Domnul l-a chemat pe Moisis [în] ziua a șaptea din mijlocul norului.

17. Iar chipul slavei Domnului [era] ca focul arzând pe vârful muntelui [τὸ δὲ εἶδος τῆς δόξης Κυρίου ὡσεὶ πῦρ φλέγον ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους] înaintea fiilor lui Israil.

18. Și Moisis a intrat întru mijlocul norului [καὶ εἰσῆλθεν Μωυσῆς εἰς τὸ μέσον τῆς νεφέλης] și s-a suit întru munte și era [a fost] acolo, în munte, 40 de zile și 40 de nopți.


[1] În locul unde li S-a arătat lor Dumnezeu întru slava Lui.

[2] Sfântul Iisus al lui Navi.

[3] Norul slavei lui Dumnezeu.

[4] Același nor al slavei lui Dumnezeu.

Ieșirea, cap. 23, cf. LXX

1. Nu vei primi auzul cel deșert [ἀκοὴν ματαίαν][1]! Nu vei consimți cu cel nedrept [ca] să fii martor nedrept [μάρτυς ἄδικος]!

2. Nu vei fi cu cei mai mulți spre rău [οὐκ ἔσῃ μετὰ πλειόνων ἐπὶ κακίᾳ]! Nu vei fi adăugându-te cu mulțimea, [ca] să te abați cu cei mai mulți, astfel încât să abați judecata[2]!

3. Și pe nevoiaș nu îl vei milui la judecată!

4. Iar dacă ai să întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul său rătăcindu-se, l-ai întors [îl vei întoarce și] i-l vei da înapoi lui!

5. Iar dacă ai să vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub încărcătura lui, nu îl vei trece pe el, ci o vei ridica pe ea dimpreună cu el!

6. Nu vei strica judecata celui nevoiaș la judecata sa!

7. De tot cuvântul cel nedrept te vei depărta [ἀπὸ παντὸς ῥήματος ἀδίκου ἀποστήσῃ], pe cel nevinovat și Drept nu îl vei ucide și nu vei îndrepta pe cel neevlavios pentru daruri [καὶ οὐ δικαιώσεις τὸν ἀσεβῆ ἕνεκεν δώρων][3]!

8. Și daruri nu vei lua, căci darurile orbesc ochii cei care văd și strică cuvintele cele drepte [τὰ γὰρ δῶρα ἐκτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς βλεπόντων καὶ λυμαίνεται ῥήματα δίκαια]!

9. Și pe prozelit nu îl veți chinui, căci voi ați cunoscut sufletul prozelitului [ὑμεῖς γὰρ οἴδατε τὴν ψυχὴν τοῦ προσηλύτου], căci voi erați prozeliți în pământul Egiptosului [αὐτοὶ γὰρ προσήλυτοι ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ]!

10. Șase ani vei semăna pământul tău și vei aduna roadele sale.

11. Dar [în] al șaptelea [an] lăsare vei face și îl vei lăsa pe el și-l vor mânca săracii neamului tău, iar rămășițele le va mânca [le vor mânca] fiarele cele sălbatice. Așa vei face [pentru] via ta și [pentru] măslinetul [τὸν ἐλαιῶνά][4] tău!

12. Șase zile vei face lucrurile tale, dar [în] ziua a șaptea [este] odihna [ἀνάπαυσις]! Pentru ca să se odihnească boul tău și măgarul tău și pentru ca să răsufle [ἀναψύξῃ] fiul slujitoarei tale și prozelitul.

13. Toate câte am grăit către voi, păziți-le, și de numele altor dumnezei nu veți fi amintindu-vă și nici nu or să fie auzite din gura voastră!

14. Trei vremuri ale anului prăznuiți-le Mie!

15. Praznicul azimilor [τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων] păziți a-l face! Șapte zile veți mânca azime, precum ți-am poruncit ție, după vremea lunii celor noi, căci în aceasta ați ieșit din Egiptos. Și nu vei fi arătându-te înaintea Mea deșert[5]!

16. Și de praznicul secerișului [ἑορτὴν θερισμοῦ], al pârgilor [πρωτογενημάτων][6], vei face lucrurile tale pe care ai să le semeni în pământul tău, și de praznicul săvârșirii [καὶ ἑορτὴν συντελείας], la ieșirea anului [ἐπ᾽ ἐξόδου τοῦ ἐνιαυτοῦ][7], la adunarea lucrurilor tale cele din pământul tău.

17. [În] trei vremuri ale anului se va arăta tot [cel de parte] bărbătească al tău înaintea Domnului, a Dumnezeului tău!

18. Căci, când am să alung neamurile de la fața ta și am să lărgesc hotarele tale, nu vei jertfi în plămădeală sângele jertfei Mele [οὐ θύσεις ἐπὶ ζύμῃ αἷμα θυσιάσματός Μου], nici nu are să doarmă grăsimea praznicului Meu până dimineața [οὐδὲ μὴ κοιμηθῇ στέαρ τῆς ἑορτῆς Μου ἕως πρωί]!

19. Pârgile pârgilor pământului tău le vei aduce întru casa Domnului, a Dumnezeului tău! Nu vei fierbe mielul în laptele maicii sale [οὐχ ἑψήσεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὐτοῦ]!

20. Și, iată, Eu trimit pe Îngerul Meu înaintea feței tale, pentru ca să te păzească pe tine pe cale, pentru ca să te ducă pe tine întru pământul pe care ți l-am pregătit ție!

21. Ia aminte la tine însuți și ascultă de el[8] și nu fi neascultător lui! Căci nu are să se retragă [de la] tine [οὐ γὰρ μὴ ὑποστείληταί σε], căci numele Meu este în[tru] el [τὸ γὰρ ὄνομά Μού ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῷ].

22. Dacă [cu] auzul aveți să auziți glasul Meu și ai să faci toate câte am să-ți poruncesc ție și aveți să păziți făgăduința Mea, veți fi Mie poporul cel ales din toate neamurile [ἔσεσθέ Μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν]! Căci al Meu este tot pămâmntul [Ἐμὴ γάρ ἐστιν πᾶσα ἡ γῆ] și voi Îmi veți fi Mie preoție împărătească și neam sfânt [ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ Μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον]». Aceste cuvinte vei grăi fiilor lui Israil: «Dacă [cu] auzul aveți să auziți glasul Meu și ai să faci toate câte am să-ți grăiesc ție, voi vrăjmăși vrăjmașilor tăi [ἐχθρεύσω τοῖς ἐχθροῖς σου] și Mă voi împotrivi celor care ți se împotrivesc ție [καὶ ἀντικείσομαι τοῖς ἀντικειμένοις σοι].

23. Căci va merge Îngerul Meu, călăuzitorul tău [ἡγούμενός σου], și te va duce pe tine împotriva amorreilor și a hetteilor și a ferezeilor și a hananeilor și a ghergheseilor și a eveilor și a iebuseilor și îi voi nimici pe ei.

24. Nu te vei închina dumnezeilor lor și nici nu ai să le slujești lor, nu vei face după faptele lor, ci [cu] pieire îi vei dărâma și, zdrobind, vei zdrobi stâlpii lor!

25. Și vei sluji Domnului, Dumnezeului tău! Și voi binecuvânta pâinea ta și vinul tău și apa ta [καὶ εὐλογήσω τὸν ἄρτον σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ὕδωρ σου][9] și voi întoarce slăbiciunea de la voi [καὶ ἀποστρέψω μαλακίαν ἀφ᾽ ὑμῶν].

26. Nu va fi neploditor [ἄγονος][10] și nici stearpă [στεῖρα] pe pământul tău. Numărul zilelor tale îl voi împlini [τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν σου ἀναπληρώσω].

27. Și frica o voi trimite călăuzindu-te pe tine și voi uimi toate neamurile spre care tu intri către ei și îi voi da pe toți potrivnicii tăi [cu] pribegii [φυγάδας].

28. Și voi trimite viespile [τὰς σφηκίας] înaintea ta și îi voi alunga pe amorrei și pe evei și pe hananei și pe hettei de la tine.

29. Nu îi voi alunga pe ei într-un an – pentru ca să nu se facă pământul pustiu și [astfel] multe or să se facă [s-ar face] împotriva ta fiarele pământului –,

30. ci puțin [câte] puțin îi voi alunga pe ei de la tine, până ai să crești și ai să moștenești pământul.

31. Și voi pune hotarele tale de la Marea Roșie până la Marea Filistiimilor și de la pustiu până la râul cel mare al Eufratisului și îi voi da întru mâinile voastre pe cei care locuiesc pe pământ și îi voi alunga pe ei de la tine.

32. Nu vei consimți lor și dumnezeilor lor [cu] făgăduință!

33. Și nu vor locui în pământul tău, pentru ca să nu te facă pe tine să păcătuiești împotriva Mea! Căci, dacă ai să slujești dumnezeilor lor, aceștia îți vor fi ție poticnire»”.


[1] Cuvintele cele deșarte, nefolositoare.

[2] Ca nu cumva să strici judecata cea dreaptă prin coalizarea ta cu cei răi.

[3] Nu vei spune că cel neevlavios e „om Drept”, pentru că ți-a adus ție daruri necuvenite, mită.

[4] Livada de măslini.

[5] Vei veni cu rugăciuni și cu jertfe înaintea Mea.

[6] Al roadelor prime.

[7] La sfârșitul anului.

[8] De Îngerul Meu.

[9] Materiile Dumnezeieștii Euharistii.

[10] Infertil.

Ieșirea, cap. 22, cf. LXX

1. Iar dacă în groapa tăiată are să fie aflat tâlharul și a fost lovindu-l [și, lovindu-l], are să-l omoare, nu îi este lui omor.

2. Iar dacă are să răsară soarele pe[ste] el, vinovat este [și] va fi omorât, iar dacă nu are să aibă lui [el], să fie vândut pentru furt!

3. Iar dacă are să fie prins și are să fie aflat în mâna sa furtul, de la măgar și până la oaie vii, îndoite le va plăti pe acelea.

4. Iar dacă are să pască cineva câmp sau vie și are să-și lase dobitocul său să pască câmpul altuia, va plăti din câmpul său după secerișul său. Iar dacă tot câmpul are să-l pască, pe cele mai bune ale câmpului său și pe cele mai bune ale viei sale le va plăti.

5. Iar dacă a ieșit foc [și] are să afle mărăcini și are să ardă aria sau spicele sau câmpul, va plăti cel care a aprins focul [ἀποτείσει ὁ τὸ πῦρ ἐκκαύσας].

6. Iar dacă cineva are să dea aproapelui [său] argint sau bunuri [ca] să le păzească și are să fie furat[e] din casa omului [aceluia], dacă are să fie aflat cel care a furat, [cel care a furat] va plăti îndoit.

7. Iar dacă nu are să fie aflat cel care a furat, va veni domnul casei înaintea lui Dumnezeu [προσελεύσεται ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ] și va jura cu adevărat, [că] el nu s-a înrăutățit peste toată agoniseala aproapelui.

8. Despre toată nedreptatea clară: și pentru vițel și [pentru] măgar și [pentru] oaie și [pentru] veșmânt și [pentru] toată pierderea cea care este învinuită. Așadar, cel care [pentru] cineva are să fie înaintea lui Dumnezeu, va merge [pentru] judecata amândurora. Și cel care a fost prins prin Dumnezeu[1] va plăti îndoit aproapelui [καὶ ὁ ἁλοὺς διὰ τοῦ Θεοῦ ἀποτείσει διπλοῦν τῷ πλησίον][său].

9. Iar dacă cineva are să dea aproapelui [său] măgar sau vițel sau oaie sau tot dobitocul [ca] să-l păzească și are să fie zdrobit sau are să moară sau robit are să fie și nimeni [nu] are să cunoască,

10. jurământul lui Dumnezeu [ὅρκος τοῦ Θεοῦ] va fi între amândoi, [căci], cu adevărat, el nu s-a înrăutățit peste toată agoniseala aproapelui [său] și așa îl va primi stăpânul său și [el] nu va plăti.

11. Iar dacă are să fie furat de la el, va plăti stăpânului [animalului].

12. Iar dacă are să fie mâncat de fiară, îl va aduce pe el la ușă[2] și nu-l va plăti.

13. Iar dacă are să ceară cineva de la aproapele [său] și are să fie zdrobit sau are să moară sau robit are să fie, iar stăpânul nu are să fie cu el, va plăti.

14. Iar dacă stăpânul are să fie cu el, nu va plăti. Iar dacă năimit are să fie, îi va fi lui pentru plata sa.

15. Iar dacă are să înșele cineva fecioară nelogodită [παρθένον ἀμνήστευτον] și are să se culce cu ea, [cu] zestre o va înzestra pe ea lui de femeie [φερνῇ φερνιεῖ αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα][3].

16. Iar dacă, refuzând, are să refuze și nu are să voiască tatăl ei să i-o dea pe ea lui de femeie [δοῦναι αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα], argint va plătit tatălui [ei], după cum este zestrea fecioarelor [καθ᾽ ὅσον ἐστὶν ἡ φερνὴ τῶν παρθένων].

17. Pe vrăjitori nu îi veți păstra [φαρμακοὺς οὐ περιποιήσετε][4]!

18. Tot cel care se culcă cu dobitoc [cu] moarte îi veți omorî pe ei [πᾶν κοιμώμενον μετὰ κτήνους θανάτῳ ἀποκτενεῖτε αὐτούς][5]!

19. Cel care jertfește dumnezeilor [cu] moarte va fi nimicit, fără numai Domnului [πλὴν Κυρίῳ μόνῳ][6].

20. Și pe prozelit nu îl veți chinui și nici nu aveți să-l întristați pe el, căci erați prozeliți în pământul Egiptosului.

21. [Pe] toată văduva și [pe tot] orfanul nu îi veți chinui!

22. Iar dacă [cu] rău aveți să le faceți lor rău și au strigat [și, strigând], or să strige către Mine, [cu] auzul [Meu] voi auzi glasul lor [ἀκοῇ εἰσακούσομαι τῆς φωνῆς αὐτῶν]

23. și voi fi urgisindu-Mă [cu] mânie [καὶ ὀργισθήσομαι θυμῷ] și vă voi omorî pe voi [cu] sabia. Și vor fi femeile voastre văduve și copiii voștri orfani.

24. Iar dacă argintul ai să-l împrumuți fratelui celui sărac de lângă tine, nu îl vei grăbi pe el și nu vei pune asupra lui camătă!

25. Iar dacă [cu] zălog ai să zălogești veșmântul aproapelui [tău], [atunci] mai înainte de apusurile soarelui i-l vei da lui!

26. Căci acesta este singura sa acoperitoare, acesta [este] veșmântul rușinii sale. În ce va fi dormind? Așadar, dacă are să strige către Mine, îl voi asculta pe el, căci milostiv sunt [ἐλεήμων γάρ εἰμι].

27. Pe dumnezei[7] nu îi vei vorbi de rău [θεοὺς οὐ κακολογήσεις] și pe stăpânitorii poporului tău nu îi vei vorbi de rău!

28. Pârgile ariei și ale teascului tău nu le vei întârzia[8], [iar] pe cei întâi-născuți ai fiilor tăi Mi-i vei da Mie!

29. Așa vei face [cu] vițelul tău și [cu] oaia ta și [cu] măgarul tău: 7 zile va fi sub mamă [ἑπτὰ ἡμέρας ἔσται ὑπὸ τὴν μητέρα][9], iar [în] a 8-a zi Mi-l vei da Mie pe el [τῇ δὲ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἀποδώσεις Μοι αὐτό]!

30. Și oameni Sfinți Îmi veți fi Mie [καὶ ἄνδρες Ἅγιοι ἔσεσθέ Μοι] și carne mâncată de fiare nu veți mânca, [ci] câinelui să o aruncați pe ea!


[1] Prin descoperirea lui Dumnezeu.

[2] La ușa stăpânului său.

[3] Îi va da zestre și o va lua de soție.

[4] Nu îi veți păstra în viață!

[5] Veți omorî și omul, cât și animalul cu care s-a împreunat sexual!

[6] Numai lui Dumnezeu I se aduce jertfă, nu și dumnezeilor!

[7] Aici cu sensul de conducătorii religioși ai poporului.

[8] Nu vei întârzia să Mi le aduci Mie!

[9] Va suge la mama sa.

1 2 3 19