CV, Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

(16 noiembrie 1903 – 5 octombrie 1993)

*

S-a născut pe 16 noiembrie 1903, în loc. Vlădeni, județul Brașov, ca al 5-lea copil al părinților săi, Irimie și Reveca. Pe 10 februarie 1917 își începe studiile liceale la Liceul confesional umanist „Andrei Șaguna” din Brașov. În 1918 primește o bursă Gojdu iar în 1922, datorită unei alte burse, studiază la Facultatea de Teologie din Cernăuți.

În anii 1923-1924 studiază la București, la Facultatea de Litere. În 1924, ÎPS Nicolae Bălan, pe care îl întâlnise în Postul Mare al aceluiași an, îi oferă o bursă pentru a-și termina studiile teologice începute la Cernăuți. Termină Facultatea de Teologie de la Cernăuți în 1927, dându-și licența cu Prof. Vasile Loichiță, care era decanul facultății, având ca temă: Botezul copiilor.

Printr-o altă bursă, în 1927, pleacă în Grecia și studiază la Facultatea de Teologie din Athena. În toamna lui 1928 își susține la Facultatea de Teologie din Cernăuți teza doctorală cu titlul: Viața și opera patriarhului Dosofteiu al Ierusalimului și legăturile lui cu Țările Românești. Tot în 1928 și tot din partea ÎPS Nicolae Bălan primește o bursă de studii prin care pleacă în Germania pentru a studia Bizantinologia și Dogmatica.

Între 22 noiembrie 1928 și 16 martie 1929 studiază la Universitatea din München. În vara lui 1929 studiază la Universitatea din Berlin. Și tot în 1929 merge la Paris pentru a cerceta opera Sfântului Grigorie Palama.

Pe 2 septembrie 1929 face o cerere pentru a ocupa postul de profesor suplinitor la Academia Teologică din Sibiu, cererea sa fiind acceptată. În 1929 își publică teza doctorală și în revistă și în carte, pentru ca în 1930 să meargă la Istanbul pentru a copia opera Sfântului Grigorie Palama.

Se căsătorește cu domnișoara Maria Mihu pe data de 5 octombrie 1930, născută în localitatea Șura Mare, din Sibiu. Pe 10 mai 1931 i se nasc copiii gemeni Dumitru și Maria, Dumitru murind în septembrie 1931.

Pe 8 octombrie 1931 e hirotonit diacon, în 1932 devine „profesor titular provizoriu” la Academia Teologică din Sibiu, iar pe 25 septembrie 1932 e hirotonit preot.

Pe 8 octombrie 1933 se naște al 3-lea copil al său, Lidia Stăniloae.

Între 1934-1945 este directorul ziarului Telegraful Român. Din 1935 devine profesor titular la Academia Teologică din Sibiu iar între 1936-1946 a fost rectorul instituției.

În 1938 publică cartea despre Sfântul Grigorie Palama prin care își începea traducerile patristice.

Pe 19 octombrie 1938 își cere demisia de la conducerea Academiei Teologice, pentru că se simțea surmenat și avea insomnii. În 1939 publică Ortodoxie și românism, în 1940 și 1942 scrie împotriva lui Lucian Blaga, în 1943 publică prima sa carte dogmatică: Iisus Hristos sau Restaurarea omului, prin care începe recenzarea critică a filosofiei și a teologiei eterodoxe.

În aprilie 1945 moare al doilea său copil: Maria.

În 1946 e forțat să se transfere la Facultatea de Teologie din București, unde e profesor titular din 14 ianuarie 1947.

A participat la scrierea cărții Teologia dogmatică și simbolică. Manual pentru Institutele Teologice, în două volume, împreună cu Nicolae Chițescu, Isidor Todoran și Ioan Petreuță, care a fost publicată în 1958, dar numele său nu a apărut pe copertă. Pentru că, la 4 dimineața, pe 5 septembrie 1958, a fost ridicat de acasă și închis la închisoarea Uranus, din București, timp de o lună.

În octombrie 1958 e dus în închisoarea de pe strada Plevnei, tot în București. Pe 4 noiembrie 1958 începe procesul său nedrept, intentat de Securitate, și în 1959 e închis la Aiud, an în care se naște nepotul său, Dumitru Horia Ionescu, fiul Lidiei.

Pe 15 ianuarie 1963 este eliberat din închisoare și devine un funcționar al Cancelariei Sfântului Sinod. A trebuit să scrie sub pseudonim. În octombrie 1963 revine la catedra de la Facultatea de Teologie din București. În 1968 conferențiază la Freiburg și Heidelberg și în 1969 la Oxford.

Pe 3 iulie 1973 își cere pensionarea, pe când avea 69 de ani. De la 1 octombrie 1973 îi conduce numai pe doctoranzi.

Pe 13 mai 1976 primește titlul de Doctor honoris causa al Universității din Tesalonic, unde susține conferința cu titlul Lumina lui Hristos luminează tuturor.

În 1978 își publică Teologia Dogmatică Ortodoxă în 3 volume. Dogmatica sa a fost cursul său universitar pentru studenți.

În 1980 primește premiul Dr. Leopold Lucas al Facultății de Teologie din Tübingen. În 1981 primește titlul de Doctor honoris causa al Institutului ortodox Saint Serge din Paris și, la Londra, distincția Crucea Sfântului Augustin din Canterbury.

În 1982 primește titlul de Doctor honoris causa al Universității din Belgrad. În noiembrie 1982 conferențiază la New York, Boston, Detroit, Chicago și Washington.

A fost sărbătorit festiv la București, pe 19 noiembrie 1983, la împlinirea vârstei de 80 de ani.

În 1990 devine membru corespondent al Academiei Române, pentru ca pe 12 septembrie 1991 să devină membru titular al Academiei Române.

În 1991 primește titlul de Doctor honoris causa al Universității din Athena, în 1992 al Universității din București…și adoarme în ziua de 5 octombrie 1993, la ora 1.00, fiind înmormântat în cimitirul Mănăstirii Cernica de lângă București pe 7 octombrie 1993.

*

Cărțile sale

1. Botezul copiilor (teza sa de licență), în rev. Studii Teologice, nr. 1/ 2013, p. 19-48. Textul a fost publicat de Ion-Dragoș Vlădescu. A fost susținută la Cernăuți în 1927, a fost făcută cu Prof. Vasile Loichiță, are 98 de pagini în manuscris și se păstrează în manuscrisul 497 din Biblioteca Mitropoliei Ardealului.

2. Viața şi activitatea patriarhului Dosofteiu al Ierusalimului şi legăturile lui cu Ţările Româneşti, teza doctorală, cu o prefață de V. Loichiță, în rev. Candela, nr. 40, 1929, p. 208—276. Cartea va fi editată separat în același an: Dumitru Stăniloae, Viața şi activitatea patriarhului Dosofteiu al Ierusalimului şi legăturile lui cu Ţările Româneşti, teza doctorală, cu o prefață de V. Loichiță,  Editura autorului, Cernăuți, 1929, VII + 69 p.

3. Catolicismul de după război. Editura Arhidiecezană, Sibiu, 1933, 202 p. Cartea a fost publicată episodic în Anuarul Academiei Teologice Adreiană, anii 1930-1931, 1931-1932 și în Revista Teologică, 1931-1932.

4. Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, cu patru tratate traduse, Sibiu, 1938, 402 p. Reeditare: Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae, Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama – cu patru tratate traduse –, ed. a doua, cu o prefață revăzută de autor, Ed. Scripta, București, 1993, 301 p.

5. Ortodoxie și Românism, Sibiu, 1939, 395 p.

6. Poziția D-lui Lucian Blaga față de Creştinism şi Ortodoxie, Sibiu, 1942, 152 p. Prima oară a apărut în Telegraful Român, 1940 și 1942, sub forma a două recenzii la două cărți ale lui Blaga: Diferențialele divine și Religie și Spirit. Reeditare: Dumitru Stăniloae, Poziția dlui Lucian Blaga față de creștinism și ortodoxie, Ed. Paideia, București, 1993, 125 p.

7. Iisus Hristos sau Restaurarea omului, Sibiu, 1942, 105* p. Reeditare: Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, Ed. Omniscop, Craiova, 1993, 427 p.

8. Contribuţii despre mărturisirea ortodoxă a credinţei, Bucureşti, 1952, p. 68-116, 116-132, 163-189 (în colaborare).

9. Teologia dogmatică și simbolică pentru Institutele teologice, 2 volume, Bucureşti, 1958 (în colaborare).

10. Uniatismul în Transilvania, încercare de dezmembrare a poporului român, Ed. IBMBOR, 1973,  208 p.

11. Μυσταγωγία τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογίτου, Athena, 1973, 184 p.

12. La Liturgie de la communauté el la Liturgie intèrieure dans la vision philocalique (Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques. Confèrences Saint Serge XXV-c semaine d’étude, juillet 1977), Roma, 1978, 273 p.

13. Teologia dogmatică ortodoxă, pentru Institutele teologice, în 3 volume, Bucureşti 1978. Primul volum are 504 p., al doilea: 380 p., al 3-lea: 466 p.

14. Dieu est Amour, traduction et postface de D. Nesser, Génève, 1980, 122 p.

15. Învăţătura despre Sfânta Treime în scrierea Sfântului Vasile cel Mare „Contra lui Eunomie”, în vol. Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1600 do ani de la săvârşirea sa, Ed. IBMBOR, București, 1980, p. 51-69 + prefața.

16. Theology and the Church. Translated by Robert Barringer, Foreword by John Meyendorff, New York, St. Vladimir’s Seminary Press, 1980, p. 210.

17. Prière de Jèsus et experience de Saint Esprit, préface d’ Olivier Clement, Desclée de Brouwer, Paris, 1981, 136 p.

18. Spiritualitatea ortodoxă,  ca vol. 3 din Teologia Morală Ortodoxă, București, 1981, 320 p.

19. Prayer and Holiness: The Icon of Man Renewed in God, SLG Press, 1982.

20. Ose comprendre que Je t’aime, Les editions du Cerf, Paris, 1983, 221 p. (sub formă de interviu, împreună cu Părintele Marc Antoine Costa de Beauregard).

21. O Teos einai agape, Salonic, 1984, 1004* p.

22. Orthodoxe Dogmatik, vol. I, cuv. introd. de Jürgen Moltmann, trad. din rom. de Hermann Pitters, Benziger Verlag, Gütersloh, 1985, 458 p.

23. Le génie de l’Orthodoxie. Introduction, avant-propos du métropolite Damaskinos, preféce d’Olivier Clement, traduit du roumain par Dan Ilie Ciobotea, Desclée de Brouwer, Paris, 1985, 144 p.

24. Spiritualitate și comuniune în liturghia ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, 440 p.

25. Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, 392 p. Reeditare, în două volume: Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. 1, ed. îngrijită de Camil Marius Dădârlat, Ed. Cristal, București, 1995, 218 p. și Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. 2, ed. îngrijită de Camil Marius Dădârlat, Ed. Cristal, București, 1995, 176 p.

26. Interviul cu Ierom. Ioanichie Bălan, din Convorbiri duhovnicești, vol. II, Ed. Episcopiei Romanului și Hușilor, 1988, p. 13-120.

27. Orthodoxe Dogmatik, vol. II, trad. din rom. de Hermann Pitters, Ed. Benziger Verlag, 1990.

28. O Theos o kosmos kai o anthropos: Eisagoge. Orthodoxi Dogmatike Theologia, Ed. Armos, Athena, 1990.

29. Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990, 798 p. [În PDF-ul indicat sunt numai primele 303 p. din carte. Lipsește traducerea Imnelor iubirii dumnezeiești ale Sfântului Simeon Noul Teolog]

30. Reflecții despre spiritualitatea poporului român, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1992. Reeditare: Dumitru Stăniloae, Reflecții despre spiritualitatea poporului român, Ed. Elion, București, 2002, 205 p.

31. Chipul evanghelic al lui Hristos, Ed. Mitropoliei Ardealului, Sibiu, 1992.

32. Din istoria isihasmului în Ortodoxia română, Ed. Scripta, București, 1992, 169 p.

33. Iisus Hristos: lumina lumii și îndumnezeitorul omului, ed. îngrijită de Monica Dumitrescu, Ed. Anastasia, București, 1993, 285 p.

34. 7 dimineți cu Părintele Stăniloae, convorbiri realizate de Sorin Dumitrescu, ed. îngrijită de Răzvan Bucuroiu, Ed. Anastasia, București, 1993, 264 p.

35. The Experience of God, translated by Ioan Ioniţă and Robert Barringer (traducere în  engleză a primului volum al Teologiei dogmatice ortodoxe), with foreword by Bishop Kallistos of Diokleia, Ed. Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusetts, 1993, XXVII p. + 280 p.

36. Orthodoxe Dogmatik, vol. III, trad. din rom. de Hermann Pitters, Ed. Benziger Verlag, 1993.

37. Sfânta Treime sau La început a fost iubirea, Ed. IBMBOR, București, 1993, 116 p.

*

Traducerile sale teologice și patristice

1. Hristu Andrutsos, Dogmatica Bisericii Ortodoxe răsăritene, Ed. Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1930, XIV + 478 p. Pentru că a folosit-o drept curs de Dogmatică la începutul activității sale didactice.

2. Filocalia românească, vol. I, [titlul complet: Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii sau culegere din scrierile Sfinților Părinți care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși], Ed. Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946, V-XII p. + 408 p.

3. Filocalia românească, vol. II, Sibiu, 1947, 288 p.

4. Filocalia românească, vol. III, Sibiu, 1948, 464 p.

5. Filocalia românească, vol. IV, Sibiu, 1948, 328 p.

6. Filocalia românească, vol. V, București, 1976, 391 p.

7. Filocalia românească, vol. VI, București, 1977, 391 p.

8. Filocalia românească, vol. VII, București, 1977, 528 p.

9. Wilhelm Nyssen, Pământ cântând în imagini. Frescele exterioare ale Mănăstirilor din Moldova, Ed. IBMBOR, București, 1978, 196 p. + ilustrații.

10. Filocalia românească, vol. VIII, București, 1979, 646 p.

11. Filocalia românească, vol. IX, București, 1980, 645 p.

12. Filocalia românească, vol. X, București, 1981, 523 p.

13. Sfântul Grigorie al Nyssei, Scrieri I, în PSB 29, în colaborare cu Pr. Prof. Ioan Buga, Ed. IBMBOR, București, 1982, 496 p.

14. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, PSB 80, Ed. IBMBOR, București, 1983, 372 p.

15. Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri I, PSB 15, Ed. IBMBOR, București, 1987, 416 p.

16. Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri II, PSB 16, Ed. IBMBOR, București, 1988, 256 p.

17. Filocalia românească, vol. XI, Ed. Episcopiei Romanului și Hușilor, Roman, 1990, 700 p.

18. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scrieri II, PSB 81, Ed. IBMBOR, București, 1990, 368 p.

19. Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri I, PSB 38, București, 1991, 616 p.

20. Filocalia românească, vol. XII, Ed. Harisma, București, 1991, 296 p.

21. Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri II, PSB 39, Ed. IBMBOR, București, 1992, 464 p.

22. Cele 5 cuvântări teologice ale Sfântului Grigorie de Nazianz, Ed. Anastasia, 1993.

23. Istoria lausiacă/ Lavsaiconul, Ed. IBMBOR, București, 1993, 128 p.  În link avem ediția 2007.

24. Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri III, PSB 40, Ed. IBMBOR, București, 1994, 307 p.

25. Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete și scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, trad., introd. și note de Pr. Dumitru Stăniloae, ed. îngrij. de Constanța Costea, Ed. Paideia, București, 1996, 286 p.

26. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mistagogia. Cosmosul și sufletul chipuri ale Bisericii, Ed. IBMBOR, București, 2000.

27. Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri IV, PSB 41, Ed. IBMBOR, București, 2000, 818 p.*

*

Studiile și articolele sale

(selecție)

1. Cultură și Duhovnicie, vol. 1, articole publicate în Telegraful Român (1930-1936), Ed. Basilica, București, 2012, 909 p.

2. Cultură și Duhovnicie, vol. 2, articole publicate în Telegraful Român (1937-1941), Ed. Basilica, București, 2012, 883 p.

3. Cultură și Duhovnicie, vol. 3, articole publicate în Telegraful Român (1942-1993), Ed. Basilica, București, 2012, 833 p.

4. O teologie a Icoanei, cu postfață de Adrian Matei Alexandrescu, vol. îngrij. de Ștefan Ionescu-Berechet, Ed. Fundației Anastasia, București, 2005, 262 p.

5. Ortodoxie și Românism, în rev. Studii Teologice, VII, 1938-1939, p. 422-426.

6. Despre dogmă, în rev. Gândirea, XX, nr. 3-4, 1941, p. 174-181.

7. Considerații în legătură cu Sfintele Taine, în rev. Gândirea, XXI, nr. 3, 1942, p. 140-144.

8. Învățătura despre Maica Domnului la ortodocși și catolici, în rev. Ortodoxia, II, 1950, nr. 4, p. 559-609.

9. Definiția dogmatică de la Calcedon, în rev. Ortodoxia, III, 1951, nr. 2-3, p. 295-340.

10. Condițiile mântuirii, în rev. Studii Teologice, III, 1951, nr. 5-6, p. 245-256.

11. Temeiuri dogmatice și duhovnicești pentru viața monahală de obște, în rev. Studii Teologice, IV, 1952, nr. 7-8, p. 371-393.

12. Maica Domnului ca mijlocitoare, în rev. Ortodoxia, IV, 1952, nr. 1, p. 79-129.

13. Dumnezeiasca Euharistie în cele trei confesiuni, în rev. Ortodoxia, V, 1953, nr. 1, p. 46-115.

14. Starea sufletelor după Judecata particulară în învățătura ortodoxă și catolică, în rev. Ortodoxia, V, 1953, nr. 4, p. 545-614.

15. Motivele și urmările dogmatice ale schismei [de la 1054], în rev. Ortodoxia, VI, 1954, nr. 2-3, p. 218-259.

16. Faptele bune în învățătura ortodoxă și catolică, în rev. Ortodoxia, VI, 1954, nr. 4, p. 507-533.

17. Mărturisirea păcatelor și pocăința în trecutul Bisericii, în rev. Biserica Ortodoxă Română, LXXIII, nr. 3-4, 1955, p. 218-250.

18. Sinteză eclesiologică, în rev. Studii Teologice, VII, 1955, nr. 5-6, p. 262-284.

19. Judecata particulară după moarte, în rev. Ortodoxia, VII, 1955, nr. 4, p. 262-284.

20. Legătura interioară dintre Moartea și Învierea Domnului, în rev. Studii Teologice, VIII, 1956, nr. 5-6, p. 275-287.

21. Ființa Tainelor în cele trei confesiuni, în rev. Ortodoxia, VIII, 1956, nr. 1, p. 3-28.

22. Numărul Tainelor, raporturile dintre ele și problema Tainelor în afara Bisericii, în rev. Ortodoxia, VIII, 1956, nr. 2, p. 191-215.

23. Starea primordială a omului în cele trei confesiuni, în rev. Ortodoxia, VIII, 1956, nr. 3, p. 323-357.

24. Doctrina ortodoxă și catolică despre păcatul strămoșesc, în rev. Ortodoxia, IX, 1957, nr. 1, p. 3-40.

25. Doctrina protestantă despre păcatul ereditar, judecată din punct de vedere ortodox, în rev. Ortodoxia, IX, 1957, nr. 2, p. 195-215.

26. Iisus Hristos ca prototip al icoanei Sale, în rev. Mitropolia Moldovei și Sucevei, XXXIV, 1958, nr. 3-4, p. 244-272.

27. „Iconomia” în Biserica Ortodoxă, în rev. Ortodoxia, XV, 1963, nr. 2, p. 152-186.

28. Noțiunea dogmei, în rev. Studii Teologice, XVI, 1961, nr. 9-10, p. 534-571.

29. Doctrina catolică a infailibilității la I-ul și al II-lea Conciliu de la Vatican, în rev. Ortodoxia, XVII, 1965, nr. 4, p. 459-492.

30. Sfântul Duh și sobornicitatea Bisericii, în rev. Ortodoxia, XIX, 1967, nr. 1, p. 32-48.

31. Criteriile prezenței Sfântului Duh, în rev. Studii Teologice, XIX, nr. 1967, nr. 3-4, p. 103-127.

32. Revelația prin acte, cuvinte și imagini, în rev. Ortodoxia, XX, 1968, nr. 3, p. 347-377.

33. Sfânta Euharistie, în rev. Ortodoxia, XXI, 1969, nr. 3, p. 343-364.

34. Sfânta Treime, structura supremei iubiri, în rev. Studii Teologice, XXII, 1970, nr. 5-6.

35. Creația ca dar și Tainele Bisericii, în rev. Ortodoxia, XXII, nr. 1, 1970.

36. Sobornicitatea deschisă, în rev. Ortodoxia, XXIII, 1971, nr. 2, p. 165-180.

37. Unity and Diversity in Orthodox Tradition, in The Greek Orthodox Theological Review, Brookline, vol. XVII, 1972, p. 19-37.

38. Taina Pocăinței ca fapt duhovnicesc, în rev. Ortodoxia, XXIV, 1972, nr. 1, p. 5-13.

39. Chipul lui Dumnezeu și responsabilitatea lui în lume, în rev. Ortodoxia, XXV, 1973, nr. 3, p. 347-362. El a fost publicat și în rev. Contacts, 25 (1973), p. 287-309.

40. Caracterul permanent și mobil al Tradiției, în rev. Studii Teologice, XXV, 1970, nr. 3-4, p. 149-164.

41. Sfântul Duh în revelație și în Biserică, în rev. Ortodoxia, XXVI, 1974, nr. 2, p. 216-249.

42. Hristologia Sinoadelor, în rev. Ortodoxia, XXVI, 1974, nr. 4, p. 573-579.

43. Crucea în teologia și cultul Bisericii Ortodoxe, în rev. Ortodoxia, XXVII, nr. 1975, nr. 3, p. 405-414.

44. Natura sinodicității, în rev. Studii Teologice, XXIX, 1977, nr. 9-10, p. 605-614.

45. Ființa și ipostasurile în Sfânta Treime, în rev. Ortodoxia, XXXI, 1979, nr. 1, p. 53-75.

46. Iisus Hristos, Arhiereu în veac, în rev. Ortodoxia, XXXI, 1979, nr. 2, p. 217-231.

47. Sfințenia în Ortodoxie, în rev. Ortodoxia, XXXII, 1980, nr. 1, p. 33-43.

48. Maica Domnului în Prologul Evangheliei de la Luca, în rev. Ortodoxia, XXXII, 1980, nr. 3. p. 443-453.

49. Sâmbăta, ziua morților. Duminica, ziua învierii și a vieții fără de sfârșit, în rev. Ortodoxia, XXXIII, 1981, nr. 2, p. 129-135.

50. Modurile prezenței lui Hristos în cultul Bisericii, în rev. Mitropolia Banatului, 1982, nr. 7-9, p. 429-457.

51. Sfintele Taine și Ierurgiile bisericești, în rev. Ortodoxia, XXXV, 1985, nr. 3, p. 450-454.

*

Pentru o perspectivă mult mai amplă asupra operei sale a se vedea: Bibliografia Părintelui Academician Profesor Dr. Dumitru Stăniloae, alcătuită de Prof. Gheorghe F. Anghelescu, Ed. IBMBOR, București, 1993, p. 7-42.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *