Atenția ortodoxului înseamnă evlavie

Cărțile trebuie citite în mod dinamic, implicându-ne în munca de corectare, îndreptare și de subliniere a datelor principale existente în texte. O carte citită e o carte personalizată. La ea te întorci ca la o arhivă de date, pe care o cunoști și cu care te-ai împrietenit.

Subliniați pe cărțile proprii!

Exprimați-vă opinia vizavi de ele!

Faceți din ele niște cărți codificate, pline de fișe proprii de lectură!

Pentru că astfel fac oamenii care caută adevăruri, care au nevoie de ele, care revin la ele, le folosesc în scrieri ulterioare sau le indică și altora.