B. P. Hașdeu, Doina: originea poeziei populare la români

Am diortosit aici cap. al II-lea (p. 12-22) al cărții: B.[ogdan] Petriceĭcu Hașdeŭ, Din Istoria Limbeĭ Române, Tipografia Academieĭ Române, Bucuresci, 1883.

*

II. Doina: originea poeziei populare la români

Ce este doina?

„Doinele”, spune Alexandri (Poesii populare, ed. a 2-a, p. 223),  sunt „cântece de iubire, de jale și de dor, plângeri duioase ale inimii românului în toate împrejurările vieții sale”.

Și mai expresiv o descrie răposatul Costache Negruzzi (Scrieri, ed. Socec, t. 2, p. 26):

„De când eram încă mic,

Doina știu și doina zic,

Căci românul cât trăiește

Tot cu doina se mândrește.

Eu cu doina mă plătesc

De bir și de boieresc;

Boii mei când aud doină,

Ară țelină și moină,

Și îmi semăn cel ogor

Cântând doinele de dor;

Iar de-aud [eu] vreo fetiță

Cântând doina-n poeniță,

Alerg fuga de-o găsesc

Și de doină îi vorbesc;

Ea m-ascultă bucuroasă,

Căci e mândră și frumoasă,

Și-mi zice că m-ar iubi

Dacă de doină i-oi vorbi.

Vă spun drept, orice mi-ați face:

Doină știu și doină-mi place!”.

Însă doina nu este o elegie melancolică, de la elegos, plângere. Ea nu poartă haină lungă și nu geme pe morminte ca: la plaintive élégie en longs habits de deuil.

Scurtă, ca și simțământul, ea este un simțământ în multe forme, fiind tristă sau bucuroasă, de amor sau de ură, de entuziasm sau de disperare, de pace sau de război.

Dar de unde vine cuvântul doină?

Scriitorii noștri au emis în această privință mai multe păreri divergente.

Conform Lexiconului de la Buda (p. 163), doina se datorează grecilor, provenind din forma dorică din sau dan, Jupiter. Și într-adevăr din sau dan se întrebuințează în Beoția, și pe insula Creta, ca variante provenite din deus și, alături de zeus, există și varianta zan.

Însă în ce mod părintele Olimpului, din Teba lui Cadmu sau de la Cnosul cel cu labirintul lui Dedalus, a trecut în Dacia, pentru a se metamorfoza aici într-un cântec, aceasta e o enigmă, pe care nici măcar boețianul Edip n-ar fi fost în stare să o dezlege.

Și mai ciudată e opinia răposatului boier Iordache Mălinescu din Moldova, care zicea în Foaia pentru minte de la Brașov, din 1842, p. 98, că doină derivă din donativum, o sumă de bani pe care o primeau soldații romani, de la împărați, după o anumită victorie, sau din numele Dunării, sau, în cele din urmă, de la numele zeiței Diana. Însă toate cele 3 terminologii sunt inadmisibile.

Dicționarul lui Laurian-Massim deduce doina din latinescul doleo, de unde, conform unui articol publicat în ziarul Familia, de la Pesta[1], din 1869, ea ar fi provenit dintr-o ipotetică formă dolina, ca și moină, dintr-o formă mollina provenită de la mollis.

Din păcate, nici dolina și nici mollina nu se regăsesc în spațiul latinității și nici în vreun dialect român mai vechi sau mai nou. Însă, mai întâi de toate, e greșit termenul de comparație. Căci moină românesc este un cuvânt slavon, însemnând loc spălăcit. Și aceasta de la rădăcina slavonă my- = a spăla. De unde masculinul moinul și femininul moina, care înseamnă „ceva de spălat”, pe când în lituaniană maiva = baltă.

Așadar nici moină nu provine din mollina și nici doină din dolina, deși ambele rimează în poezia lui Negruzzi.

Dar dintre toate etimologiile conferite lui doină cea mai extravagantă e a domnului Cihac (t. 2, p. 98), care, după ce a afirmat că rolul fundamental al doinei e acela de a fi cântată „sur des flutes”, conchide apoi că doină derivă din sârbescul dvoinița „flute double”, care se trage din slavonescul dvoinul „double”.

Dar pentru a nu mai alerga la slavonescul dvoi-, de ce nu alegem o derivație din românescul doi, sub pretextul că rolul fundamental al doinei ar fi fost acela de a fi cântată de doi?

De un flăcău și de o fată?

Este o glumă…Dar o glumă mai potrivită în orice caz, decât gluma pe care ne-o prilejuiește domnul Cihac fără a avea aerul că glumește.

Și ca să terminăm odată cu acest registru al opiniilor, mai adăugăm la acestea și pe cea a bătrânului Cantemir. El credea, în Descrierea Moldovei, ed. Papiu, p. 141, că Doină era la daci zeul sau zâna războiului, fiindcă cu acest cuvânt, spunea el, încep întotdeauna la români cântecele de luptă: „praeponitur enim cunctis que fortiter in bello referunt canticis”.

Opinia lui Cantemir, oricât ar părea de arbitrară, are un merit al ei. Ea ne face să ne punem o întrebare foarte serioasă: părinții noștri au moștenit puternica lor inspirație poetică de la romani sau de la daci?

Iar în istorie s-a constatat de mai mult timp, că nimic nu a fost mai prozaic decât severa națiune de soldați și de jurisconsulți, crescută de sălbatica lupoaică de pe țărmurile Tibrului.

„Peu de nations – zice Michelet – me semblent  s’être trouvées dans des circonstances moins favorables à la poésie.

Des populationes hétérogèns, enfermées dans les mêmes murs, empruntant aux nations voisines leurs usages, leurs arts et leurs dieux; une société tout artificielle, récente et sans passé; la guerre continuelle, mais une guerre de cupidité plus que d’enthousiasme; un génie avide et avare.

Le Clephte, après le combat, chante sur le mont solitaire. Le Romain, rentré dans sa ville avec son butin, chicane le sénat, prête à usure, plaide et dispute.

Ses habitudes sont celles du jurisconsulte, il interroge grammaticalement la lettre de la loi, ou la torture par la dialectique, pour en tirer son avantage. Rien de moins poétique que tout acela.

La poésie ne commença pas dans Rome par les patriciens, enfants ou disciples de la muette Etrurie, qui dan les fêtes sacrées défendaient le chant et ne permettaient que la pantomime.

Magistrats et pontifes, les pères devaient porter dans leur langage cette concision solemnelle des oracles, que nous admirerons dans leurs inscriptions.

Quant aux plébéiens, ils représentent dans la cité le principe d’opposition, de lutte, de négation. Ce n’est pas encore là que nous trouverons le génie poétique” (Hist. romaine, t. II, cap. 6).

Poezia populară a Romei se poate judeca destul de bine după următorul non-sens reprodus de Flavius Vopiscus și pe care legionarii i-l cântau lui Aurelian:

„Mille, mille, mille, mille, mille, mille decollamivus.

Unus homo mille, mille, mille, mille decollamivus.

Mille, mille, mille, vivat, qui mille, mille occidit.

Tantum vini habet nemo, quantum fudit sanguinis…”.

Fragmente asemănătoare acestuia se pot găsi în colecția lui Edelstand du Méril, cu poezii populare latine anterioare secolului al XII-lea. Iar despre perioada cea mai veche vezi disertația celebrului Corssen (Origines poësis romanae, Berlin, 1846), în care, la p. 7, se spune că romanii „adversaria erat incrementis popularis poesis”.

Au fost la fel de prozaici dacii?

Îi las la o parte pe Orfeu, pe Museu, pe Tamiris, pe miticii fondatori ai poeziei și ai muzicii grecești, pe care înșiși elinii îi mărturisesc ca fiind cu toții din marea gintă tracică, din care erau și dacii.

Mă mărginesc numai la a cita o singură autoritate și care se referă, în mod strict, la tracii de la Dunăre. Teopomp, scriind pe la anul 350 în d. Hr., ne spune că geții mergeau în ambasadă ținând harpe și cântând din ele: Getas chitaras ehontes che chitarizontes tas epichirichias piunte (Teopomp, Fragmentul 244, ed. Didot, p. 319).

Și dacă vom compara natura prozaică a romanilor cu geniul poetic al dacilor, atunci va fi legitim să conchidem că admirabilele noastre doine, ca geniu, nu ca și conținut, sunt moștenite de la daci.

Și astfel Cantemir avea dreptate să îl caute pe doină la daci.

Însă, înainte de toate, să ne întrebăm care e forma primară a acestui cuvânt?

În Transilvania, pe lângă doină, există și cuvântul daină. Fapt pe care îl atestă domnul Barițiu, în Foaia pentru minte, 1842, p. 101.

Lucru foarte important. Căci limbile arian-europene[2] admit trecerea sonului mai înalt, a, la unul mai scăzut, la o, și niciodată nu se justifică cazul contrar, ca să urce o la a.

Există însă și unele excepții explicabile sau numai părut excepții, ca în cuvântul afară.

Afară vine de la ad-foras, prin intermediul emfaticului afoară. Ca, de altfel, și masă, de la mensa, prin intermediul emfaticului measă.

În afară provenit din afoară nu s-a schimbat o în a, ci s-a suprapus o celui primar, rămânând numai a din emfază.

Așadar forma cea veche a doinei e cea păstrată în Transilvania: daină.

Iar în daină accentul cade pe diftongul ai. Și în limbile arian-europene diftongul ai este, cel mai adesea, o emfază sau, după cum se mai numește: gunificație din i.

Însă poate fi și un i strămutat, ca în metateza aibă, în loc de abia din latinescul habeat.

Poate fi și un e epentetic, ca în mâine din mane.

Dacă e gunificație, cuvântul se reduce la dina. Dacă e metateză se reduce la dania. Dacă e epenteză cuvâtul se reduce la dana.

Pe care să o alegem?

Cum vom descoperi adevărul?

Așa că trebuie să plecăm prin lume, înarmați cu toată rigurozitatea metodei comparative, căutând pretutindeni pe surorile dainei, fără de care ea ar rămâne pentru totdeauna o taină.

Și începem prin a înlătura ipoteza metatetică, de vreme ce dania, din care se poate deduce daină, prin strămutarea lui i, nu se găsește nicăieri.

Și chiar dacă s-ar găsi, dan-ia nu ar fi diferită de dan-a prin rădăcină ci doar prin sufix.

Ne mai rămân doar dana și dina.

Ambele oferă multe posibilități dar numai una rezistă, în definitiv, în fața unei analize critice.

Am spus că i în daină poate fi o epenteză din dana. Și, într-adevăr, în dialectul celto-irlandez dán înseamnă cântec sau poem.

Pe când, în limba persană, danah înseamnă o arie cântată de un cor de femei: „vox mulierum concentum edentium” (Vullers, Lex. pers., t. I, p. 914).

Ambele cuvinte presupun o temă dana, cântec, din care ar veni, în mod direct, prin epenteză, dacicul daina.

Celticul d și persanul d corespund, într-un mod regulat, sanscritului dh. Astfel această temă ne conduce la rădăcina dhan, a suna, de unde cântec în sensul de sunet, întocmai ca vechiul cuvânt francez sonet, italianul sonetto, cântec, care vine de la latinescul sonus. Astfel, nimic nu poate fi mai normală decât această etimologie a dainei.

Admițându-se însă ca prototip forma dina, noi găsim în limba zendică forma daênâ (= daina), gunificație din dina, de la rădăcina di, a vedea, însemnând lege, de unde, printr-o tranziție logică posterioară avem persanul din și armeanul den, religie.

Iar de la lege și până la cântec distanța e foarte mare, deși, în anii trecuți, nu mai știu cine de la Iași, într-o bună dimineață, s-a apucat să versifice codul nostru civil…și era să zic Codul lui Napoleon.

Iar ceea ce e ridicol în secolul al 19-lea a fost lucru foarte serios în Antichitate.

Strabon (III. I. 6) ne spune că turdetanii, în Spania, aveau legi în versuri, nomus emmetrus. Asta cu mai multe mii de ani înaintea lui Hristos.

Chiar aici, la noi, în Oltenia auriferă, înainte de stabilirea dacilor, locuia poporul agatirșilor, care aveau de asemenea legi în versuri, după cum ne asigură Aristotel (Problem. 28).

Și astfel e legitim să decidem faptul, că zendicul daênâ (= daina) înseamnă și cântec și lege.

Acest lucru se potrivește și cu derivația sa din rădăcina di, a vedea, căci tot așa există elenicul aidos, și sanscritul kavi, ambele cu înțelesul posterior de cântăreț dar cu sensul primar de văzător.

Însă în textele zendice citate de Justi (Handb., p. 143), daênâ nu figurează nicăieri cu sensul de cântec.

Din fericire, semnificația „cântec consacrat prin tradiție” este constatată de Haug în alte texte zendice, unde, în Vendidâd, codul moral al zoroastrismului,  fetele sunt îndemnate spre a învăța daine.

Și Haug observă (Zeitschr. d. d. morgenländ. Gesellsch., t. 9, ed. 1855, p. 692): „Merkwürdigerweise hat sich dieses daênâ in seiner ältern Bedeutung Lied noch in dem Litthanischen daina, womit gewöhnlich die schönen Volkslieder der Litthauer bezeichnet werden, erhalten”.

Și cum alegem una din două? Daina este o epenteză din dana, de unde celto-irlandezul dán și persanul danah? Ori este o gunificație din dina, de unde zendicul daênâ, persanul din și armeanul den?

Pe care să îl preferăm?

Există câte un argument pentru ambele ipoteze.

În limba maghiară danolni înseamnă a cânta. Dacă ungurii au împrumutat cuvântul de la români, atunci l-au primit sub forma dana și, prin urmare, i-ul în daină ar fi o epenteză posterioară secolului al 9-lea.

Căci filologia comparatistă probează prin maghiarul dal, cântec, că verbul danolni este un denominativ, a cărui formă corectă este dalolni.

De unde danolni, prin disimilare, pentru a înlătura vecinătatea a doi de l în dalolni (cf. Boller, în Sitzungsber. d. wien. Akad. Hist. Kl., 1857, tomul 23, p. 409).

Între al nostru daina și maghiarul danolni e o asemănare întâmplătoare.

Ipoteza gunificației are un argument însă mult mai solid. La lituanieni, după cum am văzut de la Haug, cântecul popular se numește daina. De unde dainoti, a cânta cântece populare, dainotojis, cântăreț, daininkas, poet, etc.

Însă oricât de mult ar pretinde domnul Cihac (t. 2, p. 98), că „ces mots ne paraissent pas identiques”, identitatea de formă și de semnificație între românescul daină și lituanianul daina, ca și cea între lituanianul daina și zendicul daênâ e perfectă.

În limba lituaniană nu există deloc epenteticul i, astfel că prototipul dana pentru daina ar fi o imposibilitate. Numai dacă nu cumva lituanienii n-au împrumutat acest cuvânt de la români.

Și acest împrumut s-ar justifica prin  următoarele două împrejurări:

1. cuvântul daina nu se află în limbile slavice, cu care lituanienii sunt înrudiți;

2. românii și lituanienii au fost vecini dar în relații ostile, atâta timp cât a rămas la noi ca ideea de inamic și cea de păgân să fie exprimată prin „litfă rea”, „litfă păgână”, „litfă spurcată” etc. Lucru pe care îl spune și domnul Cihac în t. 2, p. 173.

Dacă însă i în daina nu e epenteză ci gunificație, atunci motivele de a admite împrumutul devin slabe.

Dacii și lituanienii puteau să păstreze acest cuvânt, în mod independent, atâta timp cât numirile populare de cântece nu se iau de la străini. Căci, spre exemplu, noi de la slavi nu am luat niciun astfel de cuvânt.

Începe astfel să capete teren dina.

Filologii nu au cunoscut forma românească daină. Ei s-au mărginit la a cerceta forma lituaniană a dainei.

Johannes Schmidt (ap. Fick, Vergl. Wörterb, ed. a 2-a, p. 96) spune că el poate deriva din cuvântul lituanian deja, plângere, dejouti, a se plânge.

Însă nu se susține pe nimic.

Pictet (Origines, t. 2, p. 487) o înrudește cu celto-irlandezul dán și cu persanul danah, dar nu îl explică pe i din daina.

Albert Weber, un indianist de primă mână, îl combate pe Pictet, identificându-l pe daina cu zendicul daênâ. El mai adaugă (Kuhn, Beiträge, t. 4, p. 278) un lucru foarte important: că, deși în sanscrita clasică lipsesc corespondentele regulate ale zendicului daênâ, în dialectul mai vechi, al Vedelor, există forma dhainâ.

Fick (loc. cit.) se pronunță și el pentru identitatea lituanianului daina cu zendicul daênâ, admițând ca prototip comun pe dainâ.

Așadar cui îi dăm întâietate: gunificației sau epentezei?

Dosarul trebuie revăzut. Poate că ne-a scăpat ceva.

Este adevărat că i din mâine, care vine din mane, este epentetic. Dar i-ul de aici poate fi comparabil cu cel din daină?

În mâine, câine, pâine etc. i se intercalează înainte de n, acest n fiind urmat de o vocală moale, nu de un a sau de un ă ca în daină.

Apoi i se intercalează acolo după un ă sau â, nu după un a clar.

Oare se află în limba română vreun exemplu de i epentetic precedat de un a clar și succedat de un na sau un ? Nu se află.

Dimpotrivă, e nevoie de numai una dintre aceste două condiții pentru a se împiedica apriția epenteticului i.

Astfel, în mână din manus, vocala ce precede e obscură, dar epenteza totuși nu intervine din cauza finalului ă, pe când, la plural, ea îș face apariția în mâinile, fiindcă după n urmează, de astă dată, o vocală moale.

Chiar înainte nazalei labiale m, în faimă, care vine de la latinescul fama, i nu este epentetic ci metatetic, furișându-se ca și în defaimă, în loc de defamia, din diffamia.

Așadar i în daină nu poate fi epenteză.

Și astfel gunificația a câștigat procesul de față.

Acum să formulăm sentința.

Radicalul dhi, în sanscrită, înseamnă a cugeta. În zendică, di, și în perso-achemenidică, dhi înseamnă a vedea. Există și persanul didan.

Forma principală este dhîna sau dîna, cugetat, văzut.

De aici femininul cu gunificația dhainâ, daênâ, daina, „ce va cugeta sau vedea”, care capătă înțelesul de cântec, în epoca pre-istorică, când încă nu se formase, pe ramuri, familia arian-europeană.

Ginta tracică, adică facțiunea sa dacică – căci cuvântul nu se găsește la albanezi – păstrează această antică semnificație a cuvântului, transmițând-o apoi românilor.

Pe de altă parte o păstrează și lituanienii. Ginta persică, dimpotrivă, modifică sensul primar al cuvântului, schimbând pe cântec în lege, după cum și latinescul carmen, cântec, a căpătat cu timpul un înțeles juridic: „cruciatus carmina” sau „rogationes carmen”, pe când trecerea de la lege spre cântec nu se găsește nicăieri.

Dacii și lituanienii așadar, dintre neamurile congenere, sunt singurele care l-au păstrat pe daina, în formă și în fond, în mod intact, lucru care ne arată a avea strămoși comuni.

Și care au numit poezia cugetare și viziune și care Îl numeau pe Dumnezeu cu numele de Luminosul.

Așadar doină românesc nu are orgine latină.

Însă studiul de față are și un alt scop. Dacă poezia populară de la noi, lirica, nu e de proveniență latină, atunci ea nu poate fi de proveniență latină nici în Occident.

Și în Occident nu avem un strat dacic ci unul iberic și, cu precădere, celtic. În Galia și într-o regiune întinsă din Italia și Spania, latinii s-au impus în fața celților, așa după cum în Carpați ei s-au suprapus dacilor.

Așadar poezia populară lirică în Franța, aproape peste tot, cea spaniolă și italiană mai pe jumătate, nu ca limbă, ci ca inspirație, ca gen și ca spirit, trebuie să fie de proveniență celtică.

Și dintre cercetările serioase în acest sens o indicăm pe cea a lui Nigra (La poesia popolare italiana, în Romania, tomul 5, 1876, p. 417-452), care dovedește că muza lirică a poporului italian, din partea de nord a Italiei, este de natură eminamente celtică.

A se vedea, de asemenea, articolul lui Bartsch: Ein keltisches Versmass im Provenzalischen und Französischeu (Zeitschr. f. roman. Philologie, t. 2, 1878, p. 195-219).

Așadar la toți neolatinii doina este autohtonă: în Apus: celtică, în Răsărit: dacică.

B. P. Hașdeu, Ghiocul (diocul) și sglavocul (sglavogul, sclavocul, sglavociul): un dublet greco-latin în limba română

Textul este inclus în B.[ogdan] Petriceĭcu Hașdeŭ, Din Istoria Limbeĭ Române, Tipografia Academieĭ Române, Bucuresci, 1883, p. 2-10…și l-am diortosit pentru a fi ușor de citit.

***

Există un fenomen foarte interesant [la nivel lingvistic], pe care un francez îl întrevăzuse de la sfârșitul secolului al 17-lea, și pe care, mai apoi, toți l-au uitat pentru aproape două sute de ani, până ce, în zilele noastre, limba a devenit obiectul unei adevărate științe, și el a reapărut la lumină, căpătând în Lingvistică un loc de cinste, mai cu seamă în studiul limbilor neolatine.

Și bibliografia aferentă e aceasta:

N. Catherinot, Les doublets de la langue française, Bourges, 1682, in-4.

A. Fuchs, Die romanischen  Sprachen in ihrem Verhällnisse zum Lateinischen, Halle, 1849, in-8, p. 124-134.

A. Brachet, Dictionnaire des doublets ou doubles formes de la langue française, Paris 1868-1871, in-8.

A. Coelho, Formes divergentes de mots portugais, în „Romania”, tomul 2, 1873, p. 281-294.

M. Bréal, Les doublets latins, în „Mémoires de la Société de Linguistique”, tomul 1, 1869, p. 162-170.

Carolina Michaëlis, Studien zur romanischen Wortschöpfung, Leipzig, 1876, in-8.

U. Canello, Gli allótropi italiani, în Archivio glottologico, tomul 3, 1879, p. 285-419.

Chiar din această listă se vede faptul, că fenomenul ce ne preocupă a fost numit până acum în diverse moduri: dublet, forme duble, forme divergente, alotrope.

Calificative la care noi mai putem adăuga pe acelea de dittologie (Heyse, System der Sprachwissenschaft, p. 210) și polimorfie (A. Tobler în Literar. Centralblatt, 1876, p. 1086).

Însă dintre toate acestea termenul dublet, deși nu e cel mai bun, merită să fie preferat celorlalte, pentru că e cel mai scurt și cel mai răspândit în același timp.

Și avem un dublet [lingvistic] în cazul, când un singur cuvânt pătrunde într-o limbă sau două sau pe mai multe căi, fiecare cale dându-i o altă formă sau un alt sens, cel mai adesea un alt sens și o altă formă totodată, sau cel puțin o altă nuanță de semnificație.

Câteva exemple:

Lat. captivus la francezi: captif și chétif.

Lat. clamare, la spanioli: clamar și llamar.

Lat. christianus, la reto-romani: christiaun și carstiaum.

Lat. silvaticus, la italieni: selvaggio, salvaggio și selvatico, salvatico.

Lat. pallidus, la portughezi: pardo și pallido.

Din lat. romanus, noi am format, pe cale populară, pe românul și rumânul, iar pe cale literară pe romanul. Și de aici vine și numele propriu Ròmanul, luat din calendarul slavo-bizantin, precum și romanul,  povestea, provenit din Occident și care însemna acolo, în Evul Mediu, ceva care nu era scris în latină, adică nu în limba celor învățați/ erudiți, ci în graiul vulgar: „en roman”.

Pe scurt, din romanus avem în limba noastră următoarele cuvinte:

1. Rumânul, prin schimbarea vocalismului, bazat pe viața organică a limbii;

2. Ròmanul, prin mutarea accentului, pe baza influenței religioase;

3. Romanul, prin acțiunea literară internă.

4. romanul, prin acțiune literară externă.

Un alt exemplu: din paleoslavicul brăsta (aetas și stadium), rușii au moștenit bersta (stadium) iar românii l-au împrumutat pe vârstă (aetas).

În secolul trecut, datorită succesivelor ocupații rusești militare și chiar administrative ale României, părinții noștri au făcut cunoștință cu varianta rusească a vârstei pe lângă cel căpătat de mai înainte.

Ce s-a produs atunci? Ieromonahul Macarie, în Lexiconul slavo-român din 1778, păstrat manuscriptic în Biblioteca Centrală din București, ne dă următorul dublet: vârsta (mărimea locului) iar vrâsta (anii omului).

Cu alte cuvinte, din același paleoslavic vrâsta, care avea două sensuri, s-au format două cuvinte care au un singur sens: vârstă și vrâstă.

În Basarabia, datorită dominației rusești continue, această bifurcație s-a înrădăcinat în limbă: poporul zice vârstă la etate și verstă la distanță.

Așadar acest lucru este dubletul [lingvistic].

Și în unele limbi acest fenomen e foarte prezent, ca în franceză și italiană, pe când la noi e mai puțin prezent.

Însă, în general, la limbile neolatine sau la altele, e foarte folositor să urmărim [acest fenomen lingvistic], pentru că acelei căi prin care cuvintele se formează vorbesc despre modul cum se stratifică cultura unei nații.

Întorcându-ne la subiectul de față, și consultând Dicționarul domnului Cihac, în tomul al 2-lea, la p. 342, găsim următoarea etimologie, asupra căreia atragem atenția lectorilor, căci e lipsită de metodă și de conștiință întreaga operă a lui:

„Sglăbog (pour sclăboc, clăboc), s., motte de terre, crotte, (Ion. C. 187: „alții lămuresc vravul cu felezăul de pleavă, baligă, buruieni, sglăbogi și altele”); vsl. clâbo, clâbăco, glomus; nls. klôbko, klôpka, klôpko, klupko, cr. serb. klubko, klupko, kluko, pelote etc.”.

Așadar, domnul Cihac a dat în Calendarul pentru bunul gospodar, Iași, 1845, p. 187, al venerabilului nostru agronom Ion Ionescu, peste o frază, în care după „pleavă, baligă, buruieni” figurează sglăbogi, și pe acești nenorociți sglăbogi, al căror loc – repetăm acest lucru – este după buruieni, ceea ce ar fi trebuit să îi dea de gândit, îi numește „motte de terre, crotte”, adică grunji sau bulgări, numai ca să poată să ajungă în acest fel la paleoslavicul clâbo sau clâbăco.

Cred că va râde mult timp domnul Ionescu când va afla cum îl înțelege domnul Cihac.

Sglăvogul, sglăvocul, sclăvocul, și niciodată sglăbogul, este o plantă iar nicidecum grunji sau bulgări.

Și zic „niciodată sglăbogul”! Pentru că domnul Cihac nu s-a mărginit doar la faptul de a falsifica sensul, dar a falsificat, în același timp, și forma cuvântului, atribuindu-i domnului Ionescu ceea ce în cartea lui nu se află.

Într-adevăr pasajul citat sună așa:

„Pe un vânt lin, unii vântură vravul cu lopata, alții îl lămuresc pe cel picat din vânt cu felezău de pleavă, baligă, buruieni, sglăvogi”.

Domnul Ionescu spune sglăvogi, cu v, iar domnul Cihac, îl citează cu b: sglăbogi.

Din v în b și din plantă în bulgăr, toate aceste unicamente pentru a confirma paleoslavicul clâbăco.

În Botanica romană a domnului G. Baronzi (Limba română, Brăila, 1872, p. 144), noi găsim sglăvociu, dar fără vreo explicație.

Domnul Dr. Brânză însă, prima noastră autoritate în ceea ce privește „limba botanică a țăranului român”, ne lămurește faptul că sglăvocul sau sclăvocul (Columna lui Traian, III, p. 74, 229) este un fel de Centaurea, Centaurée, o plantă cunoscută în botanică în peste 200 de varietăți și care, în limba română, are o seamă de sinonime: Pesmă, Corobățică, Floarea-grâului, Smocul, Diocul

Să ne oprim însă și asupra ultimul sinonim: diocul.

În Flora română, a răposatului Costache Negruzzi, ne întâmpină forma organică a acestui lucru în următorul pasaj (Scrierile, ed. Socec, t. 1, p. 100):

„Orchestra era gata. Cintezele și mierlele din copaci, greierii și brotăceii din iarbă făceau o muzică originală. Cavalerii și doamnele nu lipseau. Adunarea era numeroasă. Crinul, bujorul paeonia și trandafirul invitară camelii, fuchsii și azalee, digitarul, clopoțelul campanula, macul papaver și ghiocul centaurea…”.

Domnul Cihac nu cunoaște nici ghiocul și nici diocul. Ci dumnealui aduce între elementele latine ale limbii române (Dicționar, tomul I, p. 109), un alt termen botanic, care nu este decât un simplu diminutiv al ghiocului/ diocului și anume:

„Ghiocel, diocel, Galanthus nivalis, Aster chinensis, Leucojum vernum…”.

Domnul Cihac trage pe seama acestui ghiocel sau diocel: „d’un type latin glaucellus”.

Însă noi nu cunoaștem nicio probă ca să fi existând vreodată glaucellus în limba latină.

Și, la fel, nu e nevoie să construiești un tip latin, pentru că ghiocel sau diocel din română este o formă diminutivată românească a lui ghiocul sau diocul.

Dar cum la noi romanicul -ellus se poate agăța de tot felul de tulpini, fie ele slavice, turcești sau maghiare, spre exeplu: voinic-elu, ibric-elu, papuc-elu, nu înseamnă însă că avem de-a face cu o tulpină latină.

Căci din ghiocul sau diocul sunt derivate ghiocelul sau diocelul și nu din glaucellus.

Domnul Cihac însă este pe deplin corect când dă prioritate formei ghioc- asupra lui dioc- și când pe acest ghioc- din ghiocelul îl identifică cu latinescul glauc-.

Latinescul gl- din glauc- trebuia să treacă la românii din Dacia în ghi-, întocmai ca în ghindă, din glandem = ital. ghianda sau în ghiață, din glaciem = ital. ghiaccia; iar latinescul -auc- din glauc- a putut să devină la noi -oc- întocmai ca în socul din romanicul saucas  pentru sambucus = sp. sauco = provensalul sauc.

În sfârșit, pe ghioc- din glauc- fonetica românească l-a transformat în dioc-, cu di- din ghi-, întocmai ca în dibuiesc din ghibuiesc, cu care se alătură ital. diaccio din ghiaccio.

Așadar, în română, ghiocul sau diocul reprezintă latinescul glaucus (albastru).

Și astfel observăm că foarte multe varietăți ale florii-grâului sunt de culoare albastră, fapt pentru care albăstrimea figurează în nomenclatorul lor la diverse popoare:  fr. bluet sau bleuet; engl. blue-bottle, ital. blaveolo, sp. azulejo, germ. blaue Kornblume, rus: siniucha, polon. modrak, modrzeniec, ung. kék-virág.

Chiar și în română îl avem pe albăstriță, existent în Bucovina: „Kornblume, floarea grâului oder albestrica” (Alth, Hauptbericht für Bukovina, Czernovitz, 1862, p. 87).

Dar cuvântul glaucus nu este latin la origine ci grecesc: glaucos. Dacă românii l-ar fi luat de la greci, așa cum l-am luat pe trandafir, pe crin și pe garoafă, și alți câțiva termeni botanici, atunci gl- nu s-ar fi muiat în ghi-, ci ar fi rămas tot gl-, după cum a rămas în glastră „pot à fleurs”, din neogrecul glastra.

Din glauc- ar fi apărut doar o formă apropiată cu sglăvocul, sinonim cu ghiocul.

Însă eleniștii au constatat că u în glaucos nu reprezintă pe u ci pe digamma: glaFcos (Brugman în Curtius, Stud. z. griech. Gramm., tomul 4, p. 144).

Nu este necesar însă să căutăm foarte mult, pentru a justifica pe -v- din românescul sglavocul, pentru că în greaca vulgară pronunția este glavcos sau glafcos iar nu glaucos. Așa că grecescul glaucos nu se putea contrage la noi în glocul, după cum s-a contras în ghiocul latinescul glaucus, în care nu apare -af- sau -av- ci -au-.

Proteticul s în sglavocul este curat românesc, ca și în sgripsorul din grips. Nu ar fi totuși imposibil să-l fi avut din vreun dialect grecesc, căci îl găsim foarte des la neogreci: svolos = bolos, sguros = guros, sconi = conis, scordalos = coridalos, schivo = chipto, stragalia = trogalia etc. (Foy, Lautsystem d. griech. Vulgärsprache, Leipzig, 1879, p. 74-75) și astfel ar fi fost legitim și un sglaucos din glaucos.

Mai greu ar fi fost să intuim finalul -ocul din sglavocul, dacă nu ar fi fost clarificată situția de aici de cazul altor sinonime ca ghiocul și smocul, busuiocul și siminocul.

Astfel, ghiocul vine din latinescul glaucus iar  sglavocul din grecescul glaucos.

Forma provincială sclavocul se explică foarte ușor și anume prin acomodarea fisiologică, consoanele nevibrante s, v și c din sglavocul prefac în c nevibrant pe vibrantul g.

Fapt pentru care, în urma acestei acomodări, în sclăvocul toate consoanele și consoano-vocalele sunt nevibrante, alături de ambiguul l, la rostirea căruia corzile vocale pot să vibreze sau nu.

Forma provincială sglăvogul, pe care ne-o prezintă domnul Ionescu, se distinge prin scăderea finalei tenue -k la mediala -g, nu ca în aprigul = lat. apricus sau vitregul = lat. vitricus, ci mai ales sub influența asimilativă a lui g din prima silabă.

Forma provincială sglăvociul, pe care ne-o dă domnul Baronzi, ni-l amintesc pe melciul alături de melcul.

În ambele cazuri, palatalizarea guturalei finale ni se pare a avea aceeași cauză morfologică, și anume mai deasa întrebuințare a pluralului decât a singularului: „amu mâncatu melci”, „amu culesu sglăvoci”. Astfel s-a ajuns ca pluralul să se impună în fața singularului, fenomen prin care noi avem singularul foaia, fr. feuille, span. hoja, port. folha, etc., toate provenind din latinescul folia.

Astfel putem să stabilim următoarea genealogie: din glaucos vine glaucus, ghiocul, diocul și sglăvogul și tot din glaucos vine sglăvocul, sclăvocul și sglăvociul.

Este însă vreo asemănare între diocul și slăvogul? Și totuși ambele sunt unul și același glaucos, pătruns la români pe două căi, în două epoci diferite.

Istorie II. 15

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

*

Istoria începe

de oriunde

o privești

 *

Vol. 2

*

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a.

***

Boierii „adeveritori”[1] = care constatau faptele la fața locului, din ordinul domnului.

Sufixul românesc topic –adia[2], „archaism” [arhaism][3], raportul dintre ațipesc și adorm[4], Adormire = Uspenie (slav.) = Chimisis (gr.) = Dormitio (lat.)[5], adurmec și adulmec[6], „Părintele Bimbirică”[7], „afară de minte”[8], „cugetele hiclĭane [viclene]” în Omiliarul de la Govora, din 1642, p. 11[9].

Afedrona (de la neogr. afedronas) = anus sau latrină. Existent în Mt. 15, 17[10].

„O muiere bărbată”[11], boală mare = epilepsie (în Banat)[12], țigan scris cu majusculă[13], afumare pentru tămâiere[14], în macedo-română: nellu este afumat tu amalămă = inelul este suflat cu aur[15].

Afund, în limba veche, era sinonim cu cufund[16]. Afurisit = îndrăcit[17], anaftimă [anatemă][18], adverbul agale vine din neogrecescul agalia și a intrat în limba română în epoca fanariotă[19], agalmă = idol (de la gr. agalma)[20], agarenii = mahomedanii[21], pentru români agarenii fiind, cu precădere, tătarii[22].

Agariciu = ciupercă de copac[23], Aghiasmă = Aiasmă = Iasmă[24], Agneț[25], aia a mea = nevasta mea[26], haidamac = vagabond sau măciucă[27], aiul = usturoiul[28], cuvântul slavon post [постъ] a înlocuit în limba română pe latinescul ajun [adjunum, corelativ al lui jejunium], care însemna același lucru[29], Crăciun vine de la „latinul vulgar crastìnum[30], ajunare = post[31], vrăjitorie cu broasca cusută la gură și la spate[32], doinele care încep cu expresia „frunză verde alunică” „povestesc sau prevestesc maĭ tot-d’a-una o nenorocire[33].

Proiectul de dicționar al lui Hașdeu îmi place prin exemplificările sale din literatura trecutului dar și prin exemplificările din graiul curent și prin conexiunile pe care le face cu diverse limbi și dialecte. E un dicționar erudit și care citează sursele într-un mod corect.

*

Ziarul Adevărul din 4 septembrie 1888[34], o zi de „duminecă”, costa 5 bani în capitală și 10 bani în districte.

Anul I de apariție, nr. 18, 4 pagini. Pe de-a-ntregul alb-negru.

Pe ultima pagină fiind reclame iar numele ziarului fiind scris, pe prima pagină, cu litere imense. „Ziar cotidian” și care avea un moto din Vasile Alecsandri: „Să te feresci, Române, de cuiŭ strěin în casă!”.

Redacția și administrația își aveau sediul în str. Doamnei, nr. 15 bis, deasupra tipografiei Thiel & Weiss.

„Directorul politic” al ziarului: Alex. V. Beldimanu.

Abonamentul pe un an costa 30 de lei, pe 6 luni: 16 lei, pe 3 luni: 10 lei și 50 de lei pentru străinătate.

Toate datele acestea fiind tipărite pe prima pagină, sus.

Pe prima pagină: știri interne și externe. Cu precădere politice. Se aștepta campania electorală.

Din articolul O cerere de pământ aflăm că arătura la un pogon costa 30 de franci[35].

În articolul Acte oficiale (niciun articol nu e semnat), aflăm că în districtul/ județul Iași există localitatea Bivolari[36].

Tot în pagina a 2-a apare știrea că Hașdeu s-a întors pe 3 septembrie 1888 de la Mănăstirea Agapia.

Din pagina a 3-a aflăm numele prefectului județului Suceava: Al. Millo.

Iar „Lupu Antonescu și-a dat demisia sa din funcția de revizor școlar[37].

Pagina ultimă, a reclamelor, conține 11 reclame comerciale și o reclamă la o carte. Cartea: romanul Secretul nebunului, al lui Pierre Ninous, se vindea în fascicule/ extrase, și un fascicul costa 5 bani[38].

Fabrica de hârtie de țigări „Ancora” e publicitată aici. Era situată pe strada Gabroveni, la nr. 33-35. Cât și „marele deposit de piane” din Casa Török.

Iar din ultima reclamă comercială aflăm că Grand Hotel Union și Grand Hotel Royal erau ale lui John Stiefler și erau situate în colțul străzii Academiei și a străzii Regale din București.

Odaia, la cele două hoteluri, era de la 2 lei în sus iar bucătăria era franceză și germană[39]. Iar dacă îți beai cafeaua la Grand Café Union puteai să consulți 50 de ziare străine și toate ziarele românești. Plus că puteai să bei „bere de Viena și Münich”[40].

*

Ziarul Ciulinul din 4 septembrie 1883[41]. 3 pagini scrise și pe ultima fiind două desene umoristice.

„Proprietarul” și „directorul responsabil” al ziarului: Ioan Athanasiade[42].

Motoul publicației: Ridendo castigantur mores[43]…scris pe ghiveciul enormului ciulin.

Era un ziar care apărea duminica și al cărui abonament costa 10 lei pe an[44].

Despre „Ionică-Milion”[45].

În poemul Mitropolitului Papagalescu (aluzie la o presupusă retorică goală), semnat de Mița, este ironizat mitropolitul țării, considerat „grósnic [groaznic] de pocit”[46].

Iar în pagina a 3-a este ironizată frica unui preot ortodox de eventualul diagnostic primit de la un medic psihiatru.

Și tot în p. a 3-a este ironizată „neștiința” preoților: (fotografie text).

Numai că monolog din română are la bază un cuvânt grecesc compus [monologos] și nu un cuvânt franțuzesc. Din greacă a intrat în franceză ca monologue.

Cele două desene ironice au în prim-plan Dunărea[47].

*

În Constituția și Regulamentul general ale Fancmasoneriei universale, vol. 1[48], p. 127, se specifică faptul că gradul al 33-lea există în masonerie dar el, în fapt, e conferit „numai regelui Cahalului sau suveranului secret al suprastatului secret universal jidovesc”.

Iar gradul al 32-lea e „purtat în realitate numai de Șeful suprem al masoneriei universale (actualmente de Walter Bruggmann) care este și Vice-Regele Cahalului”[49].

Primele 3 grade ale „francmasoneriei albastre”: 1. discipol, 2. companion, 3. maestru[50].

Urmează „gradele capitulare”, adică gradele 4-18: 4. maestru secret, 5. maestru perfect, 6. secretar intim, 7. judecător, 8. intendent, 9. maestru ales din nouă, 10. maestru ales din 15, 11. sublimul cavaler ales (șeful celor 12 triburi), 12. mare maestru, mare arhitect; 13. royal-arch, 14. mare ales, perfect și sublim mason, 15. cavaler de Orient, 16. prinț de Ierusalim, 17. cavaler de Orient și Occident, 18. suveran prinț de Roza-Cruce[51].

Gradele 19-30 formează areopagurile și sunt grade „filosofice”: 19. marele pontif, sublim scoțian al Ierusalimului, 20. venerabil, mare maestru al tuturor lojilor (marele patriarh noachit), 21. noachit, cavaler prusian, 22. prinț de Liban, 23. cavalerul securii regale (șef de tabernaclu), 24. prinț de tabernaclu, 25. cavaler al Șarpelui de aramă, 26. Scoțian trinitar, 27. suveran, comandor al templului, 28. cavaler al soarelui, 29. mare scoțian al Sfântului Andrei, 30. mare ales, cavaler kadoș[52].

Gradele 31-33 sunt „supremele consilii” și ele „conduc francmasoneria pe tot globul”: 31. marele inspector, comandor inchizitor, 32. suveran, prinț regal secret, 33. suveran, mare inspector general[53].

Autorul neagă faptul că cele 33 de grade masonice indică vârsta umană a Mântuitorului Hristos când a fost răstignit[54]. Și el spune că cele 33 de grade au fost alcătuite „de rabini și de cabaliștii Cahalului în decurs de 87 de ani, de la anul 1717 până la anul 1904 când au fost definitivate”[55].

Tot în p. 130, autorul spune că acest Cahal jidovesc are un cod „cifrat”. Iar în pagina următoare că lojele masonice adoptă și cresc copii orfani cu vârstele între 7 și 15 ani, cărora le dau „o educație masonică specială”[56]. Adică îi îndoctrinează cu forța.

Și p. 132 e, surpriză!, despre „răsbotezare”: „În primul rând, copiii aceștia [adoptați pentru că le-au murit părinții…sau, de ce nu?, răpiți de la părinți n.n.] sunt răsbotezați de Lojă în spirit masonic cu un ritual special[57]. Adică cu unul care neagă/ batjocorește credința creștină.

Și după ritualul masonic al „răsbotezării” li se dă „un nume în plus – convențional și simbolic – de ex. „Devotament”. După aceea, sunt dați în stricta supraveghere a câte doi maeștri, cari le-au servit și de nași la botezul masonic, pentru a li se face educația masonică.

Până la vârsta de 18 ani când li se conferă, cu dispensă de vârstă, gradul de Discipol, copiii aceștia învață diferite limbi, geografie etc., și apoi sunt trimiși pentru desăvârșirea educației masonice la lojile din străinătate, unde, sub cea mai strictă supraveghere, învață până la 21 de ani arta complicată a spionajului, fac exerciții de tragere la tir, învață tot felul de jocuri de cărți, ca: pocker, chemin de fer, bridge, pickett, pasențe etc. etc.”[58].

În ce scop toate astea? Ne-o spune autorul nostru: „în scopul ca, la momentul oportun, masoneria să le încredințeze misiuni de spionaj, de furt de planuri militare și de documente diplomatice, de asasinate politice misterioase, cu otravă sau – in extremis – chiar cu pistolul”[59].

Văduva = jidovimea[60], planșe = adrese[61], cuvintele de trecere = parola secretă cu ajutorul căreia se recunosc masonii între ei[62], cele „două parole cu caracter universal sunt Șibbolet și Hagg sein agg[63], excluderea din ordin = pedeapsa cu moartea[64].

Masonii care trădează sunt omorâți prin otrăvire[65]. Și se folosește o otravă vegetală, numită Curara, extrasă dintr-o plantă din America de Sud. Cu ea își otrăveau vârfurile săgeților indienii[66].

Și, mai precizează autorul, că Constituția masonică a fost scrisă în 1723[67].


[1] B.[ogdan] Petriceĭcu-Hașdeu, Etymologicum Magnum Romaniae. Dicționarul limbei istorice și poporane a românilor, lucrat după dorința și cu cheltuiéala M. S. Regelui Carol I, sub auspiciele Academiei Române, tomul I, A-Azuga, Stabilimentul grafic Socec & Teclu, 1886, Bucuresci, p. 335.

[2] Idem, p. 339.

[3] Idem, p. 353.

[4] Idem, p. 360.

[5] Idem, p. 364.

[6] Idem, p. 386.

[7] Idem, p. 394.

[8] Idem, p. 421.

[9] Idem, p. 423.

[10] Idem, p. 428.

[11] Idem, p. 429.

[12] Idem, p. 444.

[13] Idem, p. 451.

[14] Idem, p. 459.

[15] Idem, p. 461.

[16] Idem, p. 466.

[17] Idem, p. 477.

[18] Idem, p. 478.

[19] Idem, p. 484.

[20] Idem, p. 485.

[21] Idem, p. 486.

[22] Idem, p. 487.

[23] Ibidem.

[24] Idem, p. 502.

[25] Idem, p. 520-521.

[26] Idem, p. 572.

[27] Idem, p. 576.

[28] Idem, p. 598.

[29] Idem, p. 612.

[30] Idem, p. 615.

[31] Idem, p. 616.

[32] Idem, p. 807.

[33] Idem, p. 956.

[34] Ziarul Adevărul, anul I, nr. 18, din 4 septembrie 1888 (zi de duminică), București, 4 pagini alb-negru.

[35] Idem, p. 2.

[36] Ibidem.

[37] Idem, p. 3.

[38] Idem, p. 4.

[39] Ibidem.

[40] Ibidem.

[41] Ziarul Ciulinul, anul I, nr. 14, din 4 septembrie 1883 (zi de duminică), București, 4 pagini alb-negru.

[42] Idem, p. 1.

[43] În latină: Prin râs sunt pedepsite moravurile. În sensul că ironizând păcatele oamenilor îi face să se rușineze de ele.

[44] Ziarul Ciulinul, nr. cit., p. 1.

[45] Ibidem.

[46] Idem, p. 2.

[47] Idem, p. 4.

[48] Ion Delastuparu, Constituția și Regulamentul general ale francmasoneriei universale. Cu un istoric al francmasoneriei ab origine mundi și cu explicațiile necesare, vol. 1, București, 1923, 139 p.

[49] Idem, p. 127.

[50] Ibidem.

[51] Idem, p. 127-128.

[52] Idem, p. 128-129.

[53] Idem, p. 129.

[54] Ibidem.

[55] Idem, p. 130.

[56] Idem, p. 131.

[57] Idem, p. 132.

[58] Ibidem.

[59] Ibidem.

[60] Idem, p. 134.

[61] Ibidem.

[62] Ibidem.

[63] Ibidem.

[64] Idem, p. 136.

[65] Idem, p. 137.

[66] Ibidem.

[67] Ibidem.

Istorie II. 14

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

*

Istoria începe

de oriunde

o privești

 *

Vol. 2

*

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a.

***

Toate prețurile și datele următoare sunt după chitanțe, facturi și pliante promoționale. Adică o istorie exactă.

În noiembrie 2006, la RCS & RDS[1] onlineul costa 29, 40 de lei pe lună.

În decembrie 2006, abonamentul de 4 euro la Orange[2] era de 10, 93 de lei pe lună și opțiunea de 5 numere favorite costa 5, 46 de lei pe lună. TVAul la factură era de 19%.

Taxa Radio în România, în noiembrie 2005, era de 2, 5 lei pe lună iar Taxa TV era de 4 lei pe lună.

În februarie 2006, GCal [gigacaloria] costa 107, 50 de lei.

Pachetul de bază la TV, la RCS, în mai 2006, costa 21, 40 de lei, din care TVAul era 3, 42 de lei.

În iunie 2006, Poșta Română[3] avea un termen de 6 luni pentru a reclama ceva pe seama „recomandatelor interne și externe”. A scrisorilor recomandate…

Dintr-o chitanță CEC[4] din 30 decembrie 2006 rezultă că banca a fost fondată în 1864. Și chitanța avea 3 semnături: 1) a deponentului, 2) a casierului și 3) a funcționarului bancar, în cazul acesta: Stamen Dorina.

În aprilie 2008 gigacaloria era 119 lei.

Și tot în aprilie 2008, la RCS, onlineul costa 29, 39 lei.

În decembrie 2007, 182 kWh costau 54, 47 lei + TVA de 10, 35 lei.

În august 2007, „capitalul social subscris și vărsat” al Orange era de 93.596.732, 5 lei. Adresa firmei: Orange România S.A., B-dul Lascăr Catargiu, nr. 51-53, sect. 1, București.

În iulie 2007, rata de schimb cu care s-a plătit lumina electrică în România a fost de 3, 5334 lei/€.

Calendarul creștin-ortodox pe 2006, cel mare, de perete, la București, a costat 3 lei. Iar Învierea Domnului a fost prăznuită, în 2006, pe 23 aprilie, adică în ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Sediul „societății de curierat rapid” Fan Courier Express SRL[5] era pe Șos. Fabrica de Glucoză, nr. 11C, sect. 2, București…în aprilie 2008.

Telefonul verde Enel[6], pentru citirea contuarului de lumină, era 0800.07.08.09 în noiembrie 2008.

Pe 23 noiembrie 2008, la Carrefour Unirii[7] din București, un kilogram de mălai Titan era 2, 33 lei, un pachet de Spaghetti Băneasa: 1, 95 lei; un pachet de cafea Jacobs Kronung (250 gr.): 9, 95 lei, o conservă de File Macrou: 3, 99 lei.

La Media Galaxy[8], în octombrie 2008, un Laptop BENQ A52 costa 1.344, 45 de lei + TVA (19%) de 255, 45 lei.

În iunie 2005, un CDRW Asus cumpărat de la Best Computers avea 2 ani garanție.

Pe 8 septembrie 2005 biletul de intrare la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”[9] era 50.000 de lei. În acea zi doamna preoteasă a împlinit 28 de ani iar eu eram diacon. Locația muzeului: Șos. Kiseleff, nr. 28, sec. 1, București.

Pe un plic primit în data de 24 octombrie 2005 este comemorat Grigore Vasiliu Birlic[10] la 100 de ani de la nașterea sa. Care a trăit între 1905-1970.

RCS & RSD a început să îmi furnizeze onlineul din data de 27 februarie 2006, de la ora 18.00.

Un ceai Nestea[11] era 4, 99 lei pe 28 ianuarie 2010.

Pe 27 noiembrie 2009 o franzelă albă, de 500 de grame, era 2, 98 de lei, 2, 5 kg de cartofi congelați erau 10, 90 de lei, kilogramul de mere Golden România era 2, 89 de lei.

Pe 27 iulie 2009, un litru de lapte la Carrefour era 2, 8 lei și o sacoșă ecologică 0, 20 de lei.

Pe 18 februarie 2010, o cutie de pateu vegetal Bucegi era 2, 39 de lei.

*

Seneca[12] considera mânia sentimentul „cel mai înspăimântător și mai sălbatic dintre toate”[13].

De aceea, împreună cu „unii înțelepți”, numea mânia: „o nebunie de scurtă durată”[14].

Roșeața puternică din obrazul celui care se mânie[15]. Și concluzionează, la finalul portretului mânioșilor, că ei sunt „cu adevărat hidoși”[16].

Mânia animalelor: mistreții spumegă, taurii lovesc cu coarnele, leii rag, șerpii își înalță capetele, câinii turbați urlă. Și când sunt mânioase animalele sunt pline de cruzime[17].

Urmările și pagubele mâniei: bătăi, ucideri, gânduri rele, fapte de rușine[18].

Și Seneca considera, pe drept cuvânt, că numai oamenii, pentru că au rațiune, se mânie[19], pe când animalele au „impulsuri și stări de dezlănțuire violentă”[20].

Mânia „nu este totuna cu irascibilitatea”[21], preciza el și, totodată, că există „mânii adânci, zdrobitoare și fără leac”[22]. Nu dă niciun exemplu…

Despre lupta cu începutul patimii[23]. Iar „virtutea nu trebuie să se folosească niciodată de viciu, ci să se bizuie pe sine însăși”[24].

*

Primul volum din Etymologicum Magnum Romaniae[25] are 1116 pagini, o addendă de 4 pagini, o errată cu 6 greșeli, prefața e între p. V-XVIII, „În loc de introducere” e între p. XIX-LIX și cu o pagină de prescurtări.

Infinitivul românesc funcționează ca gerundivul latin în -dum[26]. Caracterul copilăresc al lui de-a[27]. Citează din p. 392 a Vieții Sfintei Maria Egipteanca existentă într-un codice miscelaneu aflat în Biserica Sfântul Nicolae din Brașov[28].

„St. Ion Crisostom”[29] [Sfântul Ioan Hrisostom], „catechism”[30]  [catehism], „preposițiunea”[31] [prepoziția] și în p. 45: (fotografie text).

Bufnița cobește[32], „construcțiune interogativă”[33], dublul a e „curat românesc”[34] iar poporul român e foarte bogat în materie de interjecții[35].

Drăguțul Dumnezeu[36], autorul scrie cu â din a, oamenii cu părul roșu sunt „pociți”[37], „după Crist [Hristos]”[38], rădăcina av și-a păstrat în limba română sensul fundamental de suflu[39], acele femeiești și bărbătești[40], urechile acului[41], „mintea pururea crudacă a fetilor”[42], acăriță = căpușă[43], acoperământ e sinonim cu acoperiș[44], forma macriș a înlocuit-o pe cea de acriș[45] și la 1600 Iad se zicea adu[46].


[13] Lucius Annaeus Seneca, Scrieri filozofice alese, antologie, prefață și tabel cronologic de Eugen Cizek, traducere de Paula Bălașa, Elena Lazăr, Nicolae Mircea Năstase și Svetlana Sterescu, col. Biblioteca pentru toți, Ed. Minerva, București, 1981, p. 7.

[14] Ibidem.

[15] Idem, p. 8.

[16] Ibidem.

[17] Ibidem.

[18] Idem, p. 9.

[19] Idem, p. 11.

[20] Idem, p. 12.

[21] Ibidem.

[22] Ibidem.

[23] Idem, p. 16.

[24] Idem, p. 17.

[25] B.[ogdan] Petriceĭcu-Hașdeu, Etymologicum Magnum Romaniae. Dicționarul limbei istorice și poporane a românilor, lucrat după dorința și cu cheltuiéala M. S. Regelui Carol I, sub auspiciele Academiei Române, tomul I, A-Azuga, Stabilimentul grafic Socec & Teclu, 1886, Bucuresci.  Despre autor a se vedea:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Petriceicu_Hasdeu.

[26] Idem, p. 27.

[27] Idem, p. 33.

[28] Idem, p. 36-37.

[29] Idem, p. 40.

[30] Idem, p. 42.

[31] Idem, p. 43.

[32] Idem, p. 47.

[33] Ibidem.

[34] Idem, p. 55.

[35] Idem, p. 57.

[36] Idem, p. 72.

[37] Idem, p. 90.

[38] Idem, p. 92.

[39] Idem, p. 101.

[40] Idem, p. 109-110.

[41] Idem, p. 112.

[42] Idem, p. 117.

[43] Idem, p. 132.

[44] Idem, p. 208.

[45] Idem, p. 213.

[46] Idem, p. 239.