Scribd [2]

home-scribd

Dicţionarul de Teologie Ortodoxă al Pr. Prof. Dr. Ion Bria

Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Tratat de Teologie Dogmatică şi Ecumenică

Paul Evdochimov, Arta icoanei –  o teologie a frumuseţii

Pavel Florenski, Dogmatică şi dogmatism

Alexander Schmemann, Postul cel Mare

Paul Evdochimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu

Idem, Rugăciunea în Biserica de Răsărit

Idem, Vârstele vieţii spirituale

Prof. Dr. Remus Rus, Dicţionar encliclopedic de literatură creştină  din primul mileniu

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, ed. 1996.

Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, ed. 1997.

Idem, Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi Mistica

Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica

Monahul Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi

Idem, Cartea împărtăşirii

Idem, Primejdia mărturisirii

ÎPS Antonie al Surojului, Bucuria pocăinţei

Panayotis Nellas, Omul – făptură îndumnezeită

Pr. Dr. Vasile Gavrilă, Cununia – viaţă întru Împărăţie [teză doctorală]

Sfântul Antim Ivireanul, Didahii

Arhim. Lazarus Moore, Sfântul Serafim de Sarov. O biografie spirituală

1 2 3