PL în format PDF pentru download

patrologiae-cursus-completus

Patrologiae cursus completus, series latina, ediţia Migne se găseşte în format PDF pentru download. Intraţi aici!

Deschizând fiecare link în parte…veţi găsi câte un volum şi în partea dreaptă  sus însemnul Download [ cf. imagine supra]. De acolo descărcaţi fiecare carte în parte!

Scribd [2]

home-scribd

Dicţionarul de Teologie Ortodoxă al Pr. Prof. Dr. Ion Bria

Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Tratat de Teologie Dogmatică şi Ecumenică

Paul Evdochimov, Arta icoanei –  o teologie a frumuseţii

Pavel Florenski, Dogmatică şi dogmatism

Alexander Schmemann, Postul cel Mare

Paul Evdochimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu

Idem, Rugăciunea în Biserica de Răsărit

Idem, Vârstele vieţii spirituale

Prof. Dr. Remus Rus, Dicţionar encliclopedic de literatură creştină  din primul mileniu

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, ed. 1996.

Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, ed. 1997.

Idem, Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi Mistica

Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica

Monahul Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi

Idem, Cartea împărtăşirii

Idem, Primejdia mărturisirii

ÎPS Antonie al Surojului, Bucuria pocăinţei

Panayotis Nellas, Omul – făptură îndumnezeită

Pr. Dr. Vasile Gavrilă, Cununia – viaţă întru Împărăţie [teză doctorală]

Sfântul Antim Ivireanul, Didahii

Arhim. Lazarus Moore, Sfântul Serafim de Sarov. O biografie spirituală

O ofertă de carte…gratuită, pe care nu o puteţi rata

Ela372qn4aw4i-tiny

Folder Antonie Bloom (2)

Folder Ioan G. Coman (6)

Folder Nicolae Stei… (5)

Folder Septuaginta (10)

Folder Sf Ioan Gura… (8)

Pentru cont Scribd, intraţi aici.

Pr. Dorin.