Pr. Prof. Dr. Adrian GABOR, „Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964)”- O imagine a relaţiilor Stat-Biserică –

O carte în format word, p. 219.

Cuprins:

Introducere …………………………………. 5
Stadiul cercetărilor …………………………. 9

Situaţia Bisericii Ortodoxe Române
după 1945 …………………………………….. 22

Clerul şi arestările …………………………….. 28

Epurarea ierarhiei ……………………………. 32

Profeţii ale ierarhilor BOR privind
regimul comunist ……………………………. 35

Partidul Stat şi Biserica Ortodoxă Română …. 39

Poliţia politică şi slujitorii Altarului ………… 59

Monahismul românesc în anii ’50 …………… 63

Călugării şi rezistenţa anticomunistă …….…. 67

Spiritualitatea ortodoxă
în timpul comunismului ………………………. 75

Mănăstirile şi puterea comunistă.
Ingerinţe politice ……………………………… 80

Clerici monahi în rezistenţa anticomunistă
din anii ’50 ………………………………….. 87

Îndrumarea clericilor în anii comunismului … 118

Profesori de Teologie Ortodoxă în închisori … 133

Un mărturisitor: prof. dr. Teodor M. Popescu
(1893-1973) …………………………………… 148

Încheiere …..………………………………….. 151

Bibliografie …………………………………. 155
Anexă …………………………………………. 190

………………………………………………………..

Pr. Dorin

Cursul de Teologie Dogmatică al ÎPS Ioan Zizioulas

Îl găsim aici, în fomat html, în limba engleză.

Cuprinsul:
Α. ON DOGMATICS AND DOGMAS

1. Definition – Sources – Content and Method of Dogmatics:

a. Form and character of Dogmatics

b. Dogmatics as Hermeneutics (Interpretational)

c. The Dogmatics method

2. The term: «Dogma» and its significance

3. The affiliation of dogmas to the Holy Scriptures

4. The work of the Holy Spirit in the phrasing of the dogmas

5. The work of the Church in the phrasing of the dogmas

6. The prestige and the authority of the dogmas

Β. ON COGNIZANCE AND FAITH

I. On cognizance:

1. Cognizance of things

2. Cognizance of God

3. Cognizance through the Son and Logos

4a. Cognizance «in persona» part 1: The element of Freedom

4b. Cognizance «in persona» part 2: The element of Love

II. On faith
C. ON GOD

1. The biblical premises

2. Basic principles of Patristic teaching:

a. Up to the Cappadocian Fathers

b. The contribution of the Cappadocians

c. Augustine’s views

d. Discerning between „Theology” and „Providence”

e. Existential interpretation

D. SUPPLEMENT

1. Discernments of the Cappadocians on the “being” of God:

a. The “whatever”, the “what” and the “how” of God

b. “Essence”, “energy” and “persona”

2. The transferal of the terms “essence”, “Energy” and “Persona” into Theology (The problem of freedom)

a. The prerequisites of the Patristic Synthesis

b. The contribution of the Cappadocian Fathers – The patristic notion of the persona

c. Augustin’s theology and the problem of the Filioque

d. The theological problem of the Filioque

e. The Filioque in Theology and in Providence

f. The dogma of creation

1. The problem of Gnosticism

2. The correction of Platonic ideas by the Christian faith

Ε. ON CREATION, SALVATION, CHRISTOLOGY AND ECCLESIOLOGY

1. The dogma regarding Creation

2. Creation from nil

3. Existential consequences of the dogma on Creation

4. The consequences of man’s downfall

5. Christology

6. Salvation

7. Ecclesiology

F. ECCLESIOLOGICAL TOPICS

Introduction

Questions

1. Orthodox Ecclesiology topics

A. The eschatological identity of the Church

B. “Therapeutic” or “Liturgical” Ecclesiology. The synthesis of Saint Maximus the Confessor

Questions

C. The Trinitarian basis of Ecclesiology

D. Imagery in ontology

Questions

Ε. Formation and structure of the Church

F. The Local and worldwide Church – The Synodic institution

G. The functions of the Church

Questions

2. Commentary on Western Ecclesiology

Α. The dialectics of “the one” and “the many”. The priority of a universal Church

Β. The problem of priority between Christology and Pneumatology (of the Spirit)

Ecclesiological consequences

C. History and Eschatology

Questions

G. WESTERN THEOLOGY

Texts by Rev. John Zizioulas (Addendum)

(The Dogmatics – Theology – Filioque – Ecclesiology – Christology – Pneumatology of Western Theology)

1. Introductory, basic characteristics of Western thought

2. Theology and Providence in Western thought

3. The problem of the Filioque

4. The existential repercussions of the Filioque

Pr. Dorin