Pătratul singurătății noastre

O imagine parabolică a postmodernității, unde oamenii stau doar cu ei înșiși…pentru că li s-a spus sau au înțeles…că nimeni nu e de încredere

E vorba de un tablou al lui George Tooker, care a murit anul acesta și la a cărui operă picturală am ajuns prin intermediul revistei American Artist (septembrie 2011), care i-a dedicat p. 51-53.

Mai multe tablouri puteți găsi aici.