Sfântul Simeon Noul Teolog, Imnul al 58-lea [podcast]

Download this episode (63 min)

Ultimul imn simeonian, cu care am încheiat un nou proiect Teologie pentru azi.

Pr. Dorin