Sfințenia e o viață dinamică și transparentă

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

p. 188-190.

C. Atributele lui Dumnezeu legate de spiritualitatea Lui și participarea creaturii la ele

3. Sfințenia lui Dumnezeu și participarea noastră la ea

h) Sfințenia își are izvorul în tripersonalitatea lui Dumnezeu și în Hristos

Aici, pentru a asculta şi a downloada.

Podcastul nostru are 41.36 minute.

Comentariile anterioare

Cum arată Sfinții lui Dumnezeu

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

p. 185-187.

C. Atributele lui Dumnezeu legate de spiritualitatea Lui și participarea creaturii la ele

3. Sfințenia lui Dumnezeu și participarea noastră la ea

f) Sfințenia este realizarea deplină a umanului

g) În delicatețea Sfântului se simte puterea lui Dumnezeu

Aici, pentru a asculta şi a downloada.

Podcastul nostru are 26. 17 minute.

Comentariile anterioare

Sfințenia lui Dumnezeu în viața noastră

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

p. 182-185.

C. Atributele lui Dumnezeu legate de spiritualitatea Lui și participarea creaturii la ele

3. Sfințenia lui Dumnezeu și participarea noastră la ea

c) Sfințenie și transparență

d) Sfințenia este legată de jertfă și are caracter interpersonal

e) Sfințenia vine de la Persoana absolută

Aici, pentru a asculta şi a downloada.

Podcastul nostru are 43. 26 minute.

Comentariile anterioare

Sfinţenia lui Dumnezeu şi participarea noastră la ea

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

p. 177-179.

C. Atributele lui Dumnezeu legate de spiritualitatea Lui și participarea creaturii la ele.

3. Sfințenia lui Dumnezeu și participarea noastră la ea

a) Sfințenia e atributul transcendenței ca persoană

Aici, pentru a asculta şi a downloada.

Podcastul nostru are 41. 48 minute.

Comentariile anterioare

Mărturisirea de credință a Sfântului Ierarh Grigorie Palama

Aici, pentru a asculta și a downloada.

Un podcast dogmatic (lectură și comentariu) de 46. 43 minute.

Traducerea e cf. Mărturisire a credinței ortodoxe expusă de Preasfințitul Mitropolit al Tesalonicului, Grigorie Palama, p. 333-339, apud Sfântul Grigorie Palama, Tomosuri dogmatice. Viața. Slujba. Scrieri 1, studiu introd. și trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2009.

Dreptatea și mila lui Dumnezeu

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

p. 171-177.

C. Atributele lui Dumnezeu legate de spiritualitatea Lui și participarea creaturii la ele.

2. Dreptatea și mila lui Dumnezeu

a) Dumnezeu cel drept în raporturile personale treimice nu poate să nu fie drept și în raportul cu creaturile Sale.

b) Dacă în ordinea socială nedreptatea se datorează altora, în cea spirituală ea se învinge prin lupta cu sine însuși.

c) Dreptatea desăvârșită înfăptuită în Hristos.

Aici, pentru a asculta și a downloada (49. 46 minute). 

Comentariile anterioare

Înțelepciunea lui Dumnezeu și cea a omului

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

p. 168-171

C. Atributele lui Dumnezeu legate de spiritualitatea Lui și participarea creaturii la ele.

1. Atotștiința și înțelepciunea lui Dumnezeu și participarea creaturilor raționale la ele.

e). Înțelepciunea lui Dumnezeu.

Aici, pentru a asculta și a downloada (45. 22 minute). 

Comentariile anterioare

1 2 3 10