Închinarea magilor, prorocită în Vechiul Testament

christ-is-born

cei-3-magi-ravenna

Ca ploaia pe lână Se va pogorî
şi ca picăturile ce cad pe pământ.
În zilele Lui va răsări dreptatea
şi belşug de pace cât va sta luna pe cer.
Şi stăpânirea Lui va fi de la o mare pân’ la alta
şi de la un râu pân’ la marginile lumii.
În faţa Lui vor cădea la pământ Etiopienii
şi vrăjmaşii Lui vor linge ţărâna.
Regii Tarsisului şi insulele vor aduce daruri,
daruri vor aduce regii Arabilor şi cei din Saba
;
şi Lui I se vor închina toţi regii pământului.

(Ps. 71, 6-10, din Biblia ed. 2001)