Sesiunea omagială dedicată Sfântului Apostol Pavel [Bucureşti, Palatul Patriarhiei; audio; 23 octombrie 2008]

[viddler id=3c706a2a&w=437&h=370]

Pr. Dorin

Update, 24 octombrie 2008, 6. 39 minute

Joi, 23 octombrie 2008, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din Bucureşti s-a desfăşurat Simpozionul internaţional „Sfântul Apostol Pavel, autor de scrieri biblice citite la Sfânta Liturghie”, ca prelungire în plan academic a evenimentului duhovnicesc prilejuit de aducerea moaştelor Apostolului Neamurilor la Catedrala patriarhală.

Au conferenţiat: Pr. Prof. Constantin Coman, „Contribuţia Sf. Apostol Pavel la Canonul Noului Testament”; PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, „Preţuirea operei şi lucrării misionare a Sfântului Apostol Pavel în cadrul Congreselor internaţionale PAVLIA” şi Înaltpreasfinţitul Mitropolit Pantelimon de Veria, „Aprecieri personale privind organizarea Congreselor internaţionale PAVLIA de la Veria (Grecia)”. La simpozion au participat ierarhi, preoţi şi profesori de teologie, studenţi şi elevi seminarişti.

În finalul întrunirii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat contribuţia pe care o aduc an de an congresele teologice organizate la Veria, în privinţa cooperării interortodoxe, şi rolul mereu actual al personalităţii Sf. Pavel în viaţa Bisericii Ortodoxe de pretutindeni, model misionar pentru păstorii duhovniceşti de azi şi de mâine.

Preafericirea Sa a arătat legătura dintre programul panortodox de sărbătorire a celor două milenii de la naşterea Sf. Apostol Pavel, iniţiat de către Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, şi proclamarea anului 2008 în Biserica Ortodoxă Română drept „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii”.

cf. sursa.

Pr. Dorin

Sfântul Apostol Pavel la Bucureşti [23 octombrie 2008]

A fost o zi copleşitoare, o zi în care am trăit din har şi în har, în multă bucurie dumnezeiască. Vom avea multiple surprize pentru dv., însă ne va lua un timp pentru procesarea datelor.

Venirea sfântului Pavel la Bucureşti a fost o minune uluitoare, o minune care a strâns sute, mii de oameni la rând ca să se închine la sfintele moaşte. E ceva de nedescris în tot ceea ce se petrece sau …noi trăim evenimentele la această cotă ridicată.

Vă mulţumim frumos tuturor celor care sunteţi împreună cu noi în aceste zile şi, pe care încercăm să îi bucurăm, cu bucuriile de care Dumnezeu ne face părtaşi!

***

Pachetele acestui articol sunt disponibile pentru download numai între 23 octombrie-2 noiembrie 2008

↓↓↓

Capturi TV…de la Trinitas TV [ Psa. Gianina]

În folderul de aici vor fi puse câteva sute de Capturi TV, începând de la ora 10 dimineaţa: aducerea sfintelor moaşte ale sfântului Pavel la Bucureşti.

Un alt pachet cu capturi TV

http://s4.transfer.ro/storage/Capturi_TV__2-8b9d3.rar (110Mb)

***

Trinitas TV…înregistrare audio a evenimentelor dimineţii şi ale după-amiezii [ Psa. Gianina]

http://s4.transfer.ro/storage/Trinitas_TV_audio-c9dfe.rar (168.7Mb)

***

Închinându-mă la sfinţii lui Dumnezeu

[viddler id=3355cc1&w=437&h=370]

***

Filele noastre video, realizate live.

Pachetul 1

http://s4.transfer.ro/storage/Video__Sf._Pavel__1-e913f.rar (602.7Mb)

Pachetul al 2-lea

http://s4.transfer.ro/storage/Video_Sf._Pavel__2-b35d4.rar (649.3Mb)

***

Fotografiile noastre

Le găsiţi aici.

CALEA SFINŢILOR – LUMINA BUCURIEI VEŞNICE

Înaltpreasfinţia Voastră,
Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit Panteleimon
de Veria, Nausa şi Kampania,

Cu bucurie mare vă primim astăzi la Patriarhia Română ca pe un frate şi prieten al Bisericii noastre şi al poporului român, care acum ne aduceţi aici la Bucureşti un odor de mare preţ, şi anume sfintele moaşte ale Sfântului Apostol Pavel în anul acesta 2008, când se împlinesc 2000 de ani de la naşterea Sfântului Apostol Pavel.

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi Patriarh Ecumenic a proclamat anul 2008 ca an jubiliar al Sfântului Apostol Pavel şi a organizat recent la Constantinopol ( 9-11 octombrie 2008) Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe şi un simpozion internaţional consacrat Sfântului Apostol Pavel, afirmând comuniunea Bisericilor Ortodoxe surori în bucuria comuniunii Sfinţilor lui Hristos.

Acum, cu binecuvântarea Sanctităţii Sale Patriarhul Bartolomeu, ne aduceţi la Bucureşti moaştele Sfântului Apostol Pavel cu prilejul sărbătorii hramului şi resfinţirii Catedralei Patriarhale din Bucureşti, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.

În numele ierarhilor, clerului şi credincioşilor pelerini din România vă adresăm, cu dragoste şi recunoştinţă, un frăţesc şi călduros cuvânt de: Bine aţi venit!

Moaştele Sfântului Apostol Pavel s-au întâlnit la baza Dealului Patriarhiei, lângă o Cruce în piatră, cu moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, şi apoi în procesiunea numită „Calea Sfinţilor” au urcat pe colină până la Catedrala Patriarhală.

Calea Sfinţilor are o valoare de simbol cu profund înţeles duhovnicesc. Calea Sfinţilor este calea dreptei credinţe pe care trebuie să o mărturisim împreună în vreme de bucurie şi în vreme de încercare.

Calea Sfinţilor este calea vieţii sfinte, viaţă de rugăciune şi fapte bune. Calea Sfinţilor este calea bucuriei şi a mântuirii, calea vieţii veşnice, ca unire a creştinilor cu Preasfânta Treime, prin Sfintele Taine ale Bisericii, ca arvună a vieţii din Împărăţia cerurilor.

Calea Sfinţilor ne cheamă să ne bucurăm împreună cu sfinţii lui Dumnezeu şi să le cerem ajutorul ca să ne întărim în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, să intensificăm comuniunea Bisericilor noastre, prietenia şi cooperarea dintre poporul român şi poporul grec.

Calea Sfinţilor ne cheamă să mărturisim valorile şi frumuseţile Ortodoxiei în ţara noastră, în Europa şi în toată lumea, şi să împărtăşim tuturor bucuria şi pacea pe care le primim de la Dumnezeu prin rugăciunile sfinţilor lui Dumnezeu.

Vă dorim tuturor celor prezenţi să aveţi parte de bucuria şi pacea sfinţilor lui Hristos şi ai Bisericii Sale.

† DANIEL

Patriarhul României

Pr. Dorin

Update: 23 octombrie 2008; 22: 16 minute.

Alte fotografii inedite găsiţi pe Ortodoxia tinerilor, la domnul Claudiu Bălan.

Pr. Dorin

Update. 23 octombrie 2008; 22: 39 minute

Detalii despre ziua de astăzi.

Pr. Dorin

Prof. Dr. Karl Christian Felmy, recent convertit la Ortodoxie, a primit titlul de „Doctor Honoris Causa” al FTO Bucureşti [ 21 oct. 2008]

***

CV-ul Prof. Dr. Karl Christian Felmy

*

Laudatio, Pr. Conf. Dr. Daniel Benga

*

Prof. Dr. Karl Christian Felmy, Întâlnirea teologiei Ortodoxe cu influenţele apusene. O dezbatere a teoriei pseudomorfozei apusene a Ortodoxiei [ prelegerea omagială la primirea titlului de DHC al facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Marina din Bucureşti, 21 octombrie 2008]. Traducerea textului, socotită de către traducătorii ei drept provizorie, a fost realizată de Pr. Conf Dr. Daniel Benga şi Asist. Dr. Vasile Adrian Carabă.

*

19 fotografii de la eveniment.

*

Video, doar pentru perioada 21-31 octombrie la download.

Pachetul 1

http://s4.transfer.ro/storage/Video__prof._Felmy__1-0c4eb.rar (862.2Mb)

Pachetul 2

http://s4.transfer.ro/storage/Video__prof._Felmy__2-a2ab9.rar (335.4Mb)

*

[viddler id=4a6cfbeb&w=437&h=370]

*

Îi mulţumim Pr. Drd. Daniil-Corneliu Iacşa pentru ajutorul special pe care ni l-a dat la realizarea acestui articol elogiator, dedicat prof. Felmy.

Update: 22 octombrie 2008; 17. 52.

Ieri,  21 octombrie 208, în amfiteatrul Dumitru Stăniloae al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, în prezenţa prodecanilor pr. Daniel Benga şi pr. Emanoil Băbuş, a numeroşi invitaţi şi studenţi, decanul facultăţii, pr. Ştefan Buchiu, a înmânat domnului Karl Christian Felmy diploma de Doctor Honoris Causa.

Ceremonia a început cu intonarea imnului „Gaudeamus Igitur“, urmat de rugăciunea „Tatăl Nostru“. În deschidere, părintele decan, Ştefan Buchiu, a menţionat că „hotărârea de a acorda cel mai înalt titlu universitar aparţine consiliului facultăţii noastre, din primăvara acestui an. Decizia, care a primit în acelaşi timp şi binecuvântarea PF Părinte Patriarh Daniel, a fost aprobată de Senatul Universităţii“.

Vorbind despre profesorul distins, pr. Buchiu a spus că „domnia sa este un foarte bun cunoscător al Bisericii Ortodoxe Ruse şi al Teologiei Ortodoxe. Din vasta sa operă câteva lucrări au fost traduse şi în româneşte. Această «Dogmatică a experienţei eclesiale» a fost de-a dreptul o provocare pentru noi, profesorii de teologie ortodoxă, pentru că uneori se vede mai bine, mai clar, din afară. Se întâmplă să trecem peste părţile ei cele mai valoroase, cum ar fi teologia icoanei sau experienţa lui Hristos.

Şi cea de-a doua lucrare tradusă la noi, «De la Cina cea de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe» este extrem de provocatoare, pentru că ne aduce aminte că trebuie să rămânem ancoraţi în experienţa Bisericii, în litera şi duhul Sfintei Scripturi şi în viziunea părinţilor.

Domnul profesor Felmy s-a ocupat toată viaţa, pe linie ştiinţifică, de cercetarea tezaurului Bisericii Ortodoxe, a devenit un specialist, iar Pronia lui Dumnezeu a hotărât ca domnia sa să se apropie nu numai cu mintea de Ortodoxie, ci şi cu inima. Cu un an şi jumătate în urmă, a devenit fiu al Bisericii Ortodoxe Ruse. După ce a teoretizat despre teologia ortodoxă, despre spiritualitea şi cultul ortodox, a făcut pasul hotărâtor, şi acum vorbeşte din interiorul Bisericii Ortodoxe.

Îndrăznesc să spun că dânsul vine din viitorul creştinismului occidental, creştinism care trebuie să fie permanent deschis către valorile ortodoxiei. Lumina vine de la Răsărit, iar apusenii se întorc din nou spre Răsărit, acolo unde este Izvorul Luminii“, a prezentat personalitatea teologului Christian Felmy părintele decan, Ştefan Buchiu.

Karl Christian Felmy a ţinut două conferinţe

Laudatio, susţinut cu prilejul decernării titlului, a fost realizat şi citit de prodecanul pr. Daniel Benga. Acesta a scos în evidenţă personalitatea marcantă a domnului Christian Felmy, cât şi lupta pe care a dus-o pentru Ortodoxie, când încă nu era ortodox.

A venit şi rândul profesorului Karl Christian Felmy să mulţumească pentru distincţia primită. A susţinut şi o prelegere intitulată „Întâlnirea teologiei ortodoxe cu influenţele apusene – O dezbatere a teoriei pseudomorfozei apusene a Ortodoxiei“, în traducerea domnului Vasile Adrian Carabă.

În expunerea sa, a pornit de la pseudomorfoza teologului rus Georgi Florovski, făcând o paralelă între concepţia teologului rus şi Ortodoxie. Ceremonia s-a încheiat cu imnul închinat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat“.

Menţionăm că profesorul german, Karl Christian Felmy, a susţinut pe 20 octombrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“, şi conferinţa cu tema „Importanţa aspectului eshatologic al Sfintei Liturghii“.

Cf. sursa.

Pr. Dorin