Dreptul Judecător şi lumina dumnezeiască, focul dumnezeirii care chinuie pe cei din Iad

Vom prezenta, după cum am promis în articolul anterior, traseul luminii dumnezeieşti de la picioarele Dreptului Judecător până în Iad. Sfântul Isaac Sirul este unul dintre Sfinţii Părinţi care au teologhisit acest lucru în opera lor teologică…faptul că lumina dumnezeiască este focul care îi chinuie pe cei din Iad. Şi astfel, aici nu avem decât o prelucrare picturală a Tradiţiei teologice patristice.

Dreptul judecator si focul dumnezeirii, 1

focul dumnezeirii, 1

focul dumnezeirii, 3

Pr. Dorin