In. 1, 1 pentru ortodocşi şi martorii lui Iehova sau despre teologia Treimii

Nu e niciun înger…E doar bliţul aparatului în geamul tramvaiului…În imagine este intrarea în Cimitirul armenesc din Bucureşti.

***

Iată cum traduc Martorii lui Iehova primul verset al Evangheliei după Ioan: „La început Cuvântul era, si Cuvântul era cu Dumnezeu, si Cuvântul era un dumnezeu„. Ei argumentează într-o broşură de-a lor, Should you believe in the Trinity ( Ar trebui să crezi în Treime? ), că de vreme ce Cuvântul era cu Dumnezeu, Cuvântul nu are cum să fie Dumnezeu în acelaşi timp. Cineva care este cu o persoană, nu poate fi în acelaşi timp chiar acea persoană.

Această înţelegere stricată a lor rezultă dintr-o proastă înţelegere a gramaticii greceşti. Textul original grecesc este θεὸς ἦν ὁ λόγος, acolo unde ei traduc prin Cuvântul era un Dumnezeu. Este vorba despre o construcţie S-PN (Subiect-Predicat Nominativ).

Predicatul nominativ descrie clasa căreia subiectul îi aparţine. Astfel, subiectul este o subclasă a predicatului nominativ. În cazul nostru, subiectul (Cuvântul ὁ λόγος) este o subclasă a predicatului nominativ (Dumnezeu – θεὸς). Aici nu este vorba despre o relaţie de egalitate. Să luăm un exemplu sugestiv: Fotbalistul este un sportiv.

Deşi această propoziţie este adevărată, nu putem spune că Sportivul este fotbalist, pentru că sportiv poate fi şi un jucător de tenis, deci „fotbalist” este o subclasă a clasei „sportiv„. La fel şi aici, Cuvântul este o subclasă a clasei Dumnezeu, însă Dumnezeu nu este doar Cuvântul, ci este o clasă mai mare, care include şi Duhul Sfânt şi pe Dumnezeu Tatăl.

Prin urmare, traducerea corectă pentru Ioan 1:1 este: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. În traducerea ortodoxă avem: „Dumnezeu era Cuvântul„, ceea ce este mai aproape de traducerea corectă, dar nu întru totul. Subiectul, pe care se pune accent, este Cuvântul, pentru că este precedat de articol hotărât ( λόγος).

Marian Buşoi

Continuare aici.

Pr. Dorin

Dor de blog 2 [o emisiune online despre creaţiile media online]

Aici găsiţi emisiunea noastră în filă audio.

blogurile recenzate

Pr. Dorin

Proiecte online româneşti de mare anvergură, pentru care trebuie să fim recunoscători

Avem de-a face cu trei proiecte online gratuite, de mare conştiinţă, pentru care suntem mulţumitori şi pe care ni le dorim cât mai multe!

Avem nevoie de

Proiecte gigant şi nu…de joacă pe net!

*

Proiectul scanarea BEPES-ului…este în derulare

Adică ediţia grecească ortodoxă a Sfinţilor Părinţi şi Scriitori bisericeşti care au scris în limba greacă

BEPES Vol. 1 – Clement Romanul
BEPES Vol. 2 – Clement Romanul, Didahia celor 12 apostoli, Epistola lui Barnaba, Epistola catre Diogenet, Ignatie
– BEPES Vol. 3 – Lipseşte momentan
BEPES Vol. 4 – Iustin (Martirul si Filozoful, probabil; pe site scrie doar Iustin)
BEPES Vol. 5 – Teofil al Antiohiei, Ieremia, Hegesip, Irineu, Ipolit (Partea I)
BEPES Vol. 6 – Ipolit al Romei
BEPES Vol. 7 – Clement Alexandrinul
BEPES Vol. 8 – Clement Alexandrinul
BEPES Vol. 9 – Origen
BEPES Vol. 10 – Origen
BEPES Vol. 11 – Origen
BEPES Vol. 12 – Origen
BEPES Vol. 13 – Origen
– BEPES Vol. 14 – Origen – Lipseşte momentan
BEPES Vol. 15 – Origen
BEPES Vol. 16 – Origen
BEPES Vol. 17 – Origen (Partea a 9-a) – Iuliu Africanul – Dionisie Alexandrinul – Grigorie al Neocezareei
BEPES Vol. 18 – Metodiu – Petru al Alexandriei – Alexandru al Alexandriei – Eustatiu al Antiohiei
BEPES Vol. 19 – Tit Bostron – Teodor al Heracleei – Alexandru Licopoleu – Eusebiu de Cezareea (partea I)
BEPES Vol. 20 – Eusebiu de Cezareea
BEPES Vol. 21 – Eusebiu de Cezareea
BEPES Vol. 22 – Eusebiu de Cezareea
BEPES Vol. 23 – Eusebiu de Cezareea
BEPES Vol. 24 – Eusebiu de Cezareea
BEPES Vol. 25 – Eusebiu de Cezareea
BEPES Vol. 26 – Eusebiu de Cezareea
BEPES Vol. 27 – Eusebiu de Cezareea
BEPES Vol. 28 – Eusebiu de Cezareea
BEPES Vol. 29 – Eusebiu de Cezareea
BEPES Vol. 30 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 31 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 32 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 33 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 34 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 35 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 36 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 37 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 38 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 39 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 40 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 41 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 42 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 43 – Atanasie cel Mare
BEPES Vol. 44 – Didim Alexandrinul
BEPES Vol. 45 – Didim Alexandrinul
BEPES Vol. 46 – Didim Alexandrinul
BEPES Vol. 47 – Didim Alexandrinul
BEPES Vol. 48 – Didim Alexandrinul
BEPES Vol. 49 – Didim Alexandrinul
BEPES Vol. 50 – Didim Alexandrinul
BEPES Vol. 51 – Vasile cel Mare
BEPES Vol. 52 – Vasile cel Mare
BEPES Vol. 53 – Vasile cel Mare
BEPES Vol. 54 – Vasile cel Mare

– BEPES Vol. 55 – Vasile cel Mare – Lipseşte, momentan

BEPES Vol. 56 – Vasile cel Mare
BEPES Vol. 57 – Vasile cel Mare
BEPES Vol. 58 – Grigore Teologul
BEPES Vol. 59 – Grigore Teologul
BEPES Vol. 60 – Grigore Teologul
BEPES Vol. 61 – Grigore Teologul

BEPES Vol. 62 – Grigore Teologul

BEPES Vol. 63 – Grigore Teologul

BEPES Vol. 64 – Grigore Teologul
BEPES Vol. 65 – Grigore de Nyssa

BEPES Vol. 65a – Grigore de Nyssa
BEPES Vol. 66 – Grigore de Nyssa

BEPES Vol. 67 – Grigore de Nyssa
BEPES Vol. 68 – Grigore de Nyssa
BEPES Vol. 69 – Grigore de Nyssa
BEPES Vol. 70 – Grigore de Nyssa
BEPES Vol. 71 – Grigore de Nyssa

BEPES Vol. 72 – Apolinarie de Laodiceea
BEPES Vol. 73 – Apolinarie de Laodiceea
BEPES Vol. 74 – Epifanie din Salamina Ciprului
BEPES Vol. 75 – Apolinarie de Laodiceea

BEPES Vol. 76 – Apolinarie de Laodiceea
BEPES Vol. 77 – Apolinarie de Laodiceea
BEPES Vol. 78 – Evagrie Ponticul
BEPES Vol. 79 – Evagrie Ponticul

BEPES Vol. 80 – Evagrie Ponticul

BEPES Vol. 81 – Diodor de Tars
BEPES Vol. 82 – Diodor de Tars
BEPES Vol. 83 – Teodor al Mopsuestiei

BEPES Vol. 84 – Teodor al Mopsuestiei
BEPES Vol. 85 – Teodor al Mopsuestiei
BEPES Vol. 86 – Teodor al Mopsuestiei
BEPES Vol. 87 – Teodor al Mopsuestiei
– BEPES Vol. 88 – Polihronie, episcop de Apamia Siriei – lipseste, momentan

*

Proiectul Habarnam pentru copii mici şi…mari

Cd-ul poate fi descarcat folosind un client de tip BitTorrent de aici. Prin ftp, il puteti descarca de aici (copertile sunt aici).

*

Ela372qn4aw4i-tiny

Septuaginta, ed. Bădiliţă & com. scanată

Folder Septuaginta (10)

Pr. Dorin şi Psa. Gianina

Dor de blog [o emisiune online despre blogări şi bloguri] [26 mai 2008]

Dor de blog

vorbeşte despre lucrurile serioase…pentru că admiră seriozitatea!

Download this episode (27 min)

Din cuprinsul primei emisiuni online despre blogării şi blogurile româneşti:

Două proiecte extraordinare: primele 19 volume scanate din Patrologia greacă de la Orthoblog şi proiectul de poveşti online Habarnam de la Gramo. Retragerea lui Cruceru şi scrisoarea pastorului anonim. Cuvinte pentru cel care nu mai e Pătrăţosu.

Anti-blogurile. Despre Artur Silvestri şi munca pentru cultura română la nivel online. Despre Danion şi părintele Savatie. Ce nu e blogul? Ce înseamnă să creezi lucruri autentice la nivel online?…Despre munca autentică. Despre falsul rating din wp. ro…

Pr. Dorin.