În căutarea autenticităţii româneşti [5]

alb-de-miere

Aici pentru primele 4 articole.

Primul interviu al d-lului Mircea Platon îi este luat de către  Silviu Man [p. 35] şi e un interviu viu, cu multe date personale. Dacă cineva te înjură înseamnă că te-a citit, spune Mircea Platon, dar nu ştie să îşi exprime altfel admiraţia.

Autorul nostru e un om al cititului mult [Ibidem] şi crede că polemica românească are o logică „strict publicitară” [36], lucru care îmi displace profund, ca şi dumnealui.

Consideră că nu există o piaţă liberă culturală [Ibid.]. Dă nume de oameni pe care îi citeşte[ 37] şi îi plac „personajele ireductibile”, pentru că creştinismul ortodox nu e „o reţetă a mântuirii” [Ibid.].

Trăieşte teama că românii au „o cultură împăiată, moartă” [Ibid.] Însă, cum cultura e făcută de  către oameni, de oameni dăruiţi de Dumnezeu cu puterea de a crea…cultura e de fapt emanaţia acestor puţini sau mulţi, care au produs, produc şi vor produce lucruri extraordinare, geniale, care vor fi sau nu receptate ca atare.

Personal trăiesc bucuria imensă că România are o cultură majoră, tocmai prin gradul de adevăr şi de umanitate pe care îl conţine folclorul, cartea, pictura, muzica românească etc. Nu am trăit niciodată complexul literaturii minore sau a marginalităţii în artă şi spiritualitate…pentru că acest complex…apare numai la cei care nu pot să observe profunzimile propriei lor tradiţii.

Când trăieşti handicapul / complexul marginalităţii…atunci eşti bântuit de umbra  propriei tale persoane, de inconsistenţa propriilor tale creaţii şi căutări.

Observă, cu multă sinceritate, machiavelismul intelectual al României [ibid.]. Nu cred nici eu, că „eseismul e semnul lăutărismului culturii române” [ibid.]. Orice ramură a literaturii capătă, în omul care o exprimă la cote înalte, propria sa excelenţă. Nu poţi să spui că vodevilul, epigrama sau romanul scurt nu sunt expresii legitime ale literaturii…pentru că nu mulţi au scris lucruri geniale în cadrul lor.

Cântăm pe vocea care ni se cere, cel mai adesea [38]. Autorul se declară un paseist [ibid.], adică un admirator al trecutului şi mărturiseşte că s-a format intelectual „printre oameni şi cărţi vechi. Cărţile vechi au caracter, nu mai pot fi reeducate” [ibid.].

Între 17 şi 24 de ani a lucrat la editura Agora, fondată de către tatăl său [ibid.] şi enumără oamenii pe care i-a cunoscut în această conjunctură [38-39]. Acum a învăţat „singurătatea editorului de cursă lungă” [39] şi practică în continuare „gherila culturală” [ibid.].

În finalul p. 39 se declară „un conservator populist”, pentru că îşi caută poporul pierdut [40]. Populismul actual i se pare un „elitism degenerat” [ibid.] şi, adevăratul populist, crede el, este un om „aproape singur” [ibid.] şi nu strâns în braţe de toată lumea.

Deşi e un om al gherilei, al marginalităţii, cu toate acestea, paradoxal, nu îi plac idealiştii [41]. Nu-i plac însă nici „oamenii care luptă pentru idei” [ibid.] şi crede că „a fi intelectual înseamnă a asuma sacerdoţiul nimicului” [42]. Cu siguranţă însă, că domnul Platon nu neagă lupta pentru idei şi nici  pe adevăratul intelectual, ci pe cei care îşi fac din idei, fără reverberaţii ontologice profunde, ocupaţia lor cotidiană.

El însuşi este un intelectual cu crezuri, cu idei profunde…şi nu cred că va face popularizare prostiei şi dizgraţiosului.

Crezul său: „lupt pentru vechea Românie, atâta câtă mai este. Lupt pentru normalitatea pe care o mai descopăr în anumiţi oameni, pentru frumuseţea anumitor străzi vechi (sau sate), pentru Adevărul Bisericii mele Ortodoxe trăit liturgic”[ibid.] Şi noi la fel, numai că în alţi timpi temperamentali decât d-l Platon, care, sperăm să se aşeze cât mai mult în normalitatea şi echidistanţa vieţii ortodoxe.

Se declară un non-umanitarist [ibid.], adică nu vrea binele tuturor, ci scrie  numai pentru a apăra „normalitatea oamenilor pe care-i cunosc” [ibid.]. Când însă crezurile tale devin o carte sau un blog…nu mai îţi aparţii numai ţie şi, deodată, fără să vrei…aperi normalitatea şi accesul la adevăr al  multora.

Îl interesează „omul normal, omul a cărui normalitate ascunde straturi după straturi de tradiţie. Normalitatea ca adevăr e normalitatea ireductibilă” [ibid.]. Însă, şi în mintea şi în inima unui intelectual, care e tot om normal, există multe straturi de… normalitate tradiţională.

Din punctul meu de vedere…intelectualul nu e un debranşat de la adevărul tradiţiei şi nici mai puţin normal decât un muncitor sau un ţăran. Cred că maximalizarea babei de la ţară, pentru credinţa ei  in nuce dar fără explicitare [a cărei importanţă a fost exaltată de către autor într-o altă scriere] e o preconcepţie, care vine din aceea că specializarea ar distruge racordarea noastră la credinţă. Nu! Dezcreştinarea e o problemă de alegere laşă…şi nu se naşte, automat, din mai multă şcoală.

Şcoala rafinează credinţa babei ortodoxe şi nu i-o distruge! Dacă punem pe seama specializării alterarea credinţei noastre…atunci toţi teologii şi scriitorii care au venit de la ţară şi au dat monumente de teologie şi de literatură României…sunt inexplicabili.

Adevărul, continuă autorul, „nu poate fi corupt, ci doar asimilat transfigurator”[43], pe măsură ce te transfigurează. Mircea Platon conchide, pe drept cuvânt, că manelismul şi televiziunile comerciale decadentiste sunt tot la fel de coruptive ca şi intelectualitatea fără identitate, care se vulgarizează şi prostituează [ 44-45]. Nu poţi arăta numai în jos, dacă vrei să afli adevărul…ci trebuie să priveşti şi în susul societăţii, pentru ca toţi să îşi asume partea lor de vină, partea lor…de nemuncă în folosul binelui obştesc.

Mircea nu crede în determinismul istoric [45], pentru că nu crede în explicaţiile moniste cu privire la înţelegerea complexităţii vieţii sociale [ibid.]. România, datorită numărului mic de votanţi, conchide autorul, nu e guvernată „cu asentimentul” românilor, ci datorită apatiei acestora faţă de politică [ibid.]. Însă apatia românilor e propria lor groapă…fapt pentru care nu mai poţi să acuzi pe nimeni, dacă ţi-ai făcut-o cu mâna ta.

Autorul nu găseşte nimic bun într-o erezie [46] [se referă la marxism], pentru că nu priveşte echilibrat lucrurile. Istoria Bisericii ne arată că Părinţii au privit foarte meticulos ereziile, dar şi cadrul politic al cotidianităţii  lor şi că, datorită meticulozităţii ca atare…s-au produs precizări importante în domeniul vieţii şi al credinţei Bisericii.

Nu cred că la mijlocul anilor 90 „au dispărut şi ultimele rămăşiţe ale României interbelice” [49]. Nu au dispărut ele cetăţile dacice…darămite interbelicul.

Da, trebuie „să ne reculegem şi să ne înfrăţim” [ibid.]. Eu aş zice mai degrabă să ne recunoaştem reciproc…şi să ne luăm ca atare, să ne acceptăm aşa cum suntem, fapt pentru care nu ar mai fi atât militantism revanşard cu ecuson „tradiţionalist”, pentru că nimeni nu poate fi tradiţionalist în abstract, ci fiecare suntem nişte postmoderni, care recuperăm, după puterea noastră, Tradiţia Bisericii.

Din finalul primului său interviu: „să mergem cu Dumnezeu în suflet” [50]. Să facem pe Dumnezeul din sufletul nostru transparent pentru toţi.

În căutarea autenticităţii româneşti [4]

piatra-din-gradina

***

Primele 3 articole: 1, 2, 3.

În primul articol al cărţii scris de către d-l Mircea Platon, acesta pledează pentru un conservatorism [p. 22] personalist [p. 23], conservatorismul gândit de către el fiind „o afirmare a prezenţei” [Ibidem]. Ce înseamnă însă prezenţă conservatoare a persoanei sau ce înseamnă a-ţi manifesta prezenţa, identitatea?

Înţelegem însă din caracterizarea stângii politice că conservatorul personalist nu e sau nu vrea să fie o rotiţă în sistem, pentru că el merge pe considerentul că omul e cel care trebuie să determine societatea, pentru că „conservatorii trebuie să apere omul pentru a articula o societate după chipul şi asemănarea omului”[Ibidem]. Tradusă în termeni mai exacţi, starea interioară a conservatorului personalist a d-lui Platon este, în mod indubitabil, una a unui umanist iluminist, care vrea să îşi impună punctul de vedere, în mod tranşant, în societatea actuală.

O societate după chipul şi asemănarea omului…e postmodernitatea actuală, pentru că, fără doar şi poate, credem că d-l Platon are în vizor oameni reali, căzuţi sau aşa cum sunt ei şi nu paradigma omului sfânt. O societate antropocentrică, adică după chipul şi asemănarea omului, e o societate dictatorială şi la cheremul oricui…pentru că fiecare doreşte altceva.

Însă robotizarea omului, neîncurajarea discernământului sau distrugerea familiei [p. 23] nu sunt numai problemele stângii, ci şi ale dreptei.

Suntem de acord că nimeni nu e cu adevărat marginal în societatea actuală [ p. 25]. Tuşarea faptului că centrul e „mai ales în margine” e foarte realistă [ p. 25]. În p. 26 însă, una caracteriologică, d-l Platon se situează în marginalitatea care dă şi „e libertate” considerându-se un om al cărui „centru de greutate e în afara sistemului” [p. 26].

Însă „marginalitatea ca luciditate” [p. 26] pentru care d-l Platon pledează, deşi, în mod evident, nu înseamnă „conformism şi poliţie ideologică” [Ibidem], nu este şi nu poate fi în afara sistemului, ci în sistem…chiar dacă nu e publicitată de către sistem.

Prostituţia, traficul de persoane, criminalitatea de orice tip, traficul de droguri, pirateria, economia neagră…deşi, în mod aparent, sunt în afara sistemului şi sunt ultragiate de sistem…fac parte din sistem şi sprijină sistemul politic şi economic al unui stat, pentru că statul, oricare ar fi el, e un sistem duplicitar şi permisiv. Ele sunt rele necesare…profitabile.

Marginalul lucid…e omul cu principii, care doreşte să fie altceva decât un oarecare, dar, publicitat sau nu de către sistem, contestat sau părut uitat, el face, la o adică, o faţă bună sistemului, când vine vorba de…geniali. Un inventator genial, un scriitor genial, un hacker genial, un bandit genial etc. pot fi, după cum ştim cu toţii, nişte marginali de toată frumuseţea în România…până când devin notorii.

Dacă faţa României,  în mod pozitiv sau negativ, e luată în calcul de către alte state duplicitare prin construct, din naştere, ca şi al nostru…atunci marginalul devine brand de ţară sau…devine, post-mortem, un om cu o distincţie prezidenţială, care nu îi mai foloseşte la nimic.

Luciditatea marginalului e una de …conştiinţă, îl salvează ca persoană, dar, după cum bine ştie şi d-l Platon, nu îl salvează şi nici nu îl situează în afara…sistemului.

E adevărat, în afara Bisericii Ortodoxe, a trupului mistic al lui Hristos,  niciun sistem politic actual nu poate să preia, în mod organic, paradigma întrupării şi, implicit, paradigma persoanei continue personalizante comunional…pentru că sistemul politic nu lucrează cu persoane…ci cu indivizi iar indivizii nu au specificitate şi nici personalitate, adică nu sunt unicate, ci indivizii sunt mereu interschimbabili.

Autorul nostru găseşte, pe drept cuvânt, că revoluţionarismul e al cuminţeniei mai degrabă, decât al conformismului neconformist [ p. 27]. Marginalitatea…continuă autorul, e atributul oricărui om întreg, pentru că e o amprentă a persoanei şi marginalitatea reiese din simţul libertăţii…libertate care e văzută teonomist [ Ibidem]. Bineînţeles, autorul se referă la libertate în sens duhovnicesc, evanghelic, după cum persoana despre care el vorbeşte…nu e un oarecare, ci o fiinţă integrată în procesul sfinţirii personale.

Numai că de aici începe utopia: de la a crede că conservatorismul personalist poate apărea ca o formă socială, alături de stânga şi de dreapta politică, când conservatorismul d-lui Platon ţine de fapt şi se formează numai în Biserica Ortodoxă şi înseamnă….oameni înduhovniciţi. Utopia conservatorismului personalist…e o utopie socială dar…o realitate eclesială.

Omul înduhovnicit e omul care se personalizează continuu în comuniunea de viaţă şi de sfinţenie a Bisericii şi el e conservator –  ca să traduc gândirea d-lui Platon –  când vine vorba de viaţa sa personală, de tradiţie, valori, moralitate socială etc. Persoana conservatoare…nu poate apărea fără legătură cu Biserica Ortodoxă, pentru că nu are cine s-o personalizeze şi nici ce să conserve.

Dacă apărăm familia, natura, tradiţiile spirituale şi populare ale neamului nostru ortodox şi românesc, etosul nostru tradiţional…le apărăm având o mentalitate şi o sensibilitate ortodoxă echilibrate, profunde.

Şi d-l Platon tocmai acest lucru ne spune –  că nu se poate conservatorism personalist fără Ortodoxie –  atunci când afirmă, în p. 28, că „esenţialismul manifest în Filioque se regăseşte în personalism neoscolastic [şi postmodern n.n.] pentru care persoana e importantă ca purtătoare de fiinţă, nu ca persoană concretă”. Individualismul sistemului democrat este de factură esenţialistă în raport cu dogma Treimii.

D-l Platon nu face decât să transmute discuţia triadologică ortodoxă în câmpul vieţii sociale pentru a arăta că nu există personalism autentic şi nici persoană autentică acolo unde nu există o teologie autentică. Şi mai pe înţeles: nu există, conform vieţii şi gândirii teologice ortodoxe, persoane autentice, în orice societate actuală…care să nu aparţină Bisericii Ortodoxe.

Persoana este o realitate eclesială, pentru că apare, se dezvoltă şi se sfinţeşte ca membru al Bisericii Ortodoxe şi, numai aşa, poate conserva ceva din trecutul şi din prezentul vieţii sociale româneşti şi de oriunde. Tocmai de aceea, din punct de vedere a unei a treia forţe, alături de dreapta şi stânga,  eminamente sociale sau politice, conservatorismul personalist e…o utopie.

Tare mi-e teamă că acest personalism al teologiei ortodoxe, preluat de d-l Platon, e folosit defectuos, transformat în concept social-politic… şi că, ceea ce se doreşte a fi ipostaziată ca a treia forţă politico-socială în România merge pe urmele vechiului extremism românesc ortodox, revanşard şi naţionalist-extremist.

De ce? Pentru că „a fi marginal înseamnă a fi liber, [iar] a fi liber înseamnă a fi responsabil” [p. 28], însă libertatea şi responsabilitatea, atunci când vrei ca o societate să fie după chipul şi asemănarea ta, devin amprentate ideologic…şi, în mod clar, decontextualizate de fondul lor eclesial.

Ca şi d-l Hurduzeu, care folosea paradigma triadologică în sens social pur şi d-l Platon foloseşte paradigma persoanei în sens social pur ambele realităţi teologice fiind denaturate grav. Pentru că ambele paradigme [antropologicul decurgând din triadologic] sunt realităţi pline numai în context eclesial…şi nu pot fi trăite de orice român, oricare iar fi confesiunea.

În concluzie, calea nu este exil [Ibidem] –  aceasta a fost alegerea personală a autorului – ci calea e paradoxală: o viaţă personală, trăită, deopotrivă, în ritmurile eclesialităţii şi ale statalităţii româneşti sau de oriunde. Enclavizarea ortodocşilor români sau autoexilarea lor nu înseamnă o reală trăire a paradoxului vieţii ortodoxe.

În primul rând, omul se personalizează ca membru al Bisericii Ortodoxe, de către Prea Sfânta Treime şi în comunitatea Bisericii. Ne personalizăm, în acelaşi timp, vertical şi orizontal, fiind şi în relaţie directă cu Dumnezeul nostru treimic, prin harul Său, dar şi cu comunitatea Bisericii şi cu cei din afara Bisericii, conform cu legea iubirii evanghelice.

Racordarea noastră la social e o racordare prin prisma conştiinţei şi a vieţii noastre eclesiale, deci în mod selectiv şi organic. Viaţa socială, viaţa mea de român în statul naţional unitar România este una organică, pentru că m-am născut şi am crescut, deopotrivă, ca român şi ortodox.

Românitatea şi Ortodoxia nu îmi sunt două haine improprii ci îmi sunt propria mea constituţie. Oriunde m-aş duce aş fi ceea ce sunt de fapt: ortodox şi român. Dacă pentru anumite cercuri de putere şi de interese eu sunt considerat sau sunt lăsat să fiu un marginal, pentru că sunt considerat prea prost sau prea bun pentru ei…asta nu mă face să mă simt mai puţin român şi mai puţin ortodox, ci, dimpotrivă.

A treia forţă, alias conservatorismul personalist, e o caricatură sau o găselniţă neavenită dacă credem că este o forţă social-politică aeclesială. Ca şi stânga şi dreapta şi conservatorismul de dreapta sau de stânga sunt poziţii unilaterale, extreme. Tocmai de aceea Biserica Ortodoxă nu este şi nu trebuie să fie politizată…pentru că astfel  se situează pe poziţia unilateralităţii.

Biserica îmbrăţişează pe toţi şi îi ghidează pe toţi spre un mod de a fi care traversează extremele. Orice ortodox autentic e un personalist şi un conservator cu simţ critic, care critică şi conservatorismul desuet şi  militează pentru un progresism conservator non-stagnant…dar nu în sens politico-social…ci, în mod fundamental, eclesial.

De aceea conservatorismul personalist gândit de către cei doi autori e utopic la nivel politico-social şi nu e, în definitiv, decât un alt extremism sau  un alt unilateralism, ca să fim îngăduitori… „tot la fel de bun” ca şi stânga şi dreapta politice.

În căutarea autenticităţii româneşti [3]

da-esti-frumoasa

Prima parte şi a doua

*

Cum vedem noi… judecăţile de valoare.

***

Nu cred că „ne aflăm pe marginea prăpastiei” [18]. Nici nu ştim ce înseamnă de fapt…prăpastie, pentru că nu am trăit niciodată într-o prăpastie. Ne diplace alarmismul domnului Hurduzeu tipic persoanelor care vor să unidimensionalizeze discursul.

Standardele occidentale „nu au dus la o creştere subtanţială a calităţii vieţii” [18], probabil, în sensul duhovniciei pe care ar trebui să o aibă viaţa noastră, pentru că, la domeniul comodităţii şi al eficienţei postmodernitatea înseamnă un nivel social pe care omenirea postlapsarială nu l-a atins niciodată.

Conceptul de „neosclavagism voluntar” are realitate [18].  Globalizarea facilitează dar nu determină, credem noi, „distrugerea sistematică a vieţii ţăranului român” [18]. Ţăranul român, care nu mai simte profund ortodox şi profund româneşte devine altceva pe nesimţite, pentru că el, în el însuşi, nu e nimic sigur. E mai greu, dacă nu imposibil, să dezconvingi pe convinşi.

Tehnoglobalismul se poate dezamorsa la nivelul realităţilor locale [19], însă cei care o fac se enclavizează şi sunt supuşi oprobriului general. Mai pe româneşte, a te opune tehnoglobalismului ar însemna să nu ai internet, telefon mobil, televiziune prin cablu, card bancar, card financiar, paşaport etc. Dacă vrei să trăieşti aşa, poţi. Încă mai poţi…Însă pot unul, doi, 10…nu o întreagă Românie.

E adevărat, problemele mediatizate ale României [ca: antisemitismul, homofobia, încălcarea drepturilor omului, iconodulia, legionarismul, cf. p. 19] sunt manipulări ale opiniei publice sau probleme colaterale şi nu problemele principale ale României [19] care sunt, repetăm, de ordin duhovnicesc.

Însă România are aceste probleme colaterale pentru că nu toţi românii sunt ortodocşi şi nu toţi ortodocşii sunt…Sfinţi. Şi nu vor fi niciodată toţi românii Sfinţi…după cum, doar pe puţini, îi va interesa problemele principale, adică cele care ţin de sfinţirea vieţii personale, pe când, pe cei mai mulţi, o să-i doară şi mai puţin în cot sau unde vreţi dv. , de ce se întâmplă cu viaţa lor şi a României.

Decadenţa ţine de alegere. Fericirea ţine de alegere. Faptul că noi comentăm această carte şi dv. citiţi cartea prin comentariul nostru sunt…consecinţe ale alegerii libere.

Trebuie însă să înţelegem că tehnoglobalismul nu creează, in initio, probleme false [19] ci se mulează pe diversitatea de alegeri a umanităţii actuale.  Sau, când societatea este avidă de pseudo-probleme, bineînţeles că se creează şi…scandaluri plăcute.

Dacă România nu ar fi avidă de senzaţionalisme…nimeni nu s-ar uita la ele şi, de fapt, acestea nu ar fi avut cum să apară pe bandă rulantă. O potolire, o reconversie spirituală a unei mari  părţi a populaţiei din România…ar însemna, în mod evident, o schimbare de ton pentru media românească.

Suntem de acord cu afirmaţia din n. 6, p. 19, că nu „balcanismul românilor” e de vină de „pervertirea relaţiilor personale”, ci acestea s-au pervertit „prin bulversarea brutală a relaţiilor interpersonale fireşti de către comunism şi pseudocapitalismul zilelor noastre”.

Dacă stăm să ne gândim bine însă, o capitalizare excesivă a României ar fi însemnat o surmenare decimatorie pentru românii ne prea învăţaţi cu munca susţinută. Gândiţi-vă numai la locuri de muncă pentru toţi cât pot  şi vor să muncească, salarii mari…dar puşi, din 1990, să muncească în ritm…japonez, adică vreo 13-14 ore pe zi.

Această surmenare produsă de ritmul galopant de muncă ar fi omorât jumătate din populaţia ţării. Bineînţeles că ceea ce spun eu acum…e din altă utopie, însă, adevărul gol goluţ e acela, că nu mulţi români sunt în stare de o viaţă dedicată muncii non-stop.

În finalul primei alocuţiuni a cărţii –  ea are un pronunţat stil oral, ceea ce o face ultracitibilă –  d-l Hurduzeu ne atenţionează ( chiar dacă cu o mare doză de scepticism), că „în spaţiul nostru cultural [ avem de-a face cu existenţa şi  cu posibilitatea unei dorite coagulări n.n.] a unui discurs critic decis să schimbe paradigma” [20].

Însă discursul critic, în sine, e o altă gogoriţă ca şi sistemul închis, de astăzi, al pieţii ideilor. Discursul critic/ adică cel care emite judecăţi de valoare şi nu care e pur negaţionist, nu se poate naşte în persoana unor frustraţi, a unor extremişti sau a unor intelectuali ipocriţi. Discursul critic, în adevăratul sens al cuvântului, în mod paradoxal, e un discurs teologic dublat de unul ştiinţific.

Un matematician, un biolog, un cibernetician, un astronom, un lingvist, un filosof etc. pot prezenta, în funcţie de introducerea lor ştiinţifică, foarte multe date pentru o teorie veridică a cunoaşterii. Fără însă o dublare a acestei iniţieri ştiinţifice de o experienţă şi cunoaştere teologică autentice nu putem să avem un discurs critic şi, în acelaşi timp, ziditor din punct de vedere ortodox în spaţiul postmodernităţii.

Însă postmodernitatea admite interdisciplinaritatea ca metodă dar nu admite subsidiaritatea prescrisă de către punctul de vedere ortodox în ceea ce priveşte cunoaşterea reală, autentică, a lumii şi a problematicii umane, care e numai teologico-ştiinţifică. Pentru că postmodernitatea are drept fundament conştiinţa că nu există o singură metodă sau un singur adevăr pentru toţi, ci că fiecare are…adevărul lui.

Dar, pentru ca teologul să aibă discurs critic autentic sau pentru ca filosoful să aibă discurs critic autentic sau oricine altcineva, trebuie ca fiecare dintre noi să fim teologi şi, în acelaşi timp, experţi, la un anumit grad, în porţiunea de ştiinţă şi de experienţă despre care vrem să vorbim.

Spre exemplu domnul Andrei Pleşu a scris o carte despre Sfinţii Îngeri, din punct de vedere filosofic, domeniul său, dar şi teologic. Pentru ca să ştie câte ceva despre teologia anghelică a avut nevoie, bineînţeles, de iniţiere personală în teologia ortodoxă şi eterodoxă despre tema ca atare. O iniţiere de autodidact şi venită dinspre filosofie şi literatură spre teologie.

Din punctul de vedere al unui teolog ortodox…demersul său a fost deficitar în ceea ce priveşte anumite exprimări teologice. Din punctul său de vedere a scris ceea ce a înţeles…şi, ieşirea sa către tologie e salutară [dimensiunea interdisciplinară a actului ştiinţific] dar defectuoasă [pentru că nu a înţeles  necesitatea organică a subsidiarizării oricărui fel de cunoaştere ştiinţifică cunoaşterii teologice şi experenţiale].

Dar practica autentică a cunoaşterii ştiinţifice, aceea de a nu fi ruptă  ştiinţa de înţelegerea şi experienţa teologică…e văzută ca cea mai mare calamitate a progresului ştiinţifico-tehnologic. Cine face o maşină sau un computer, cine mai inventează câte ceva…nu trebuie să fie teolog iar descoperirile şi modul de a le utiliza au, de cele mai multe ori, accente nihiliste şi atee.

Procesele tehnologice, modul de a le vandabiliza, modul în care se propun şi se cer a fi utilizate obiectele tehnologice nu au substrat teologic. Ştiinţa şi tehnica se vor autonome, adică fără relaţie explicită cu vreo religie sau credinţă. Facem, cu alte cuvinte, computere şi preparăm mâncare nu pentru ortodocşi sau catolici ci pentru…consumatori, pentru plătitori de produse.

Faptul că eu îmi personalizez şi utilizez computerul într-un mod evlavios, benefic pentru mântuirea mea…nu e trecut în niciun prospect. La fel, că trebuie să binecuvintez mâncarea şi să o văd ca pe un mare dar al lui Dumnezeu faţă de mine. Personalizarea teologică a lucrurilor ţine de atitudinea mea interioară, continuă, de creştin ortodox.

Ca să am discurs criticos / plin de judecăţi axiologice, valorice trebuie să fiu conţinutul discursului. Dacă nu sunt discursul în sine…sunt papagalul Riri. Spaţiul nostru cultural a avut şi are şi va avea întotdeauna un discurs critic personalist / personalizat din partea oamenilor Bisericii Ortodoxe, pentru că nu cred că Dumnezeu ne va lăsa de izbelişte vreodată.

Teologii şi intelectuali ortodocşi români, care ştiu ai cui sunt şi ce aştepată de la ei înşişi vor fi întotdeauna oameni ai logosului critic. Problema e cât de profund va fi acest discurs şi cât de apgradat momentului? Profunzimea însă e nivelul de conştientizare al persoanei care vorbeşte.

În căutarea autenticităţii româneşti [2]

o-primavara-noua

Prima parte

***

Doreşte să ne dea d-l Hurduzeu, acum, post-factum, vreun nume de lup singuratic? Asta ne-ar ajuta să spulberăm o parte din necunoscute, am identifica corect oamenii şi le-am observa traiectoria ulterioară. De ce? Pentru ca lupii singuratici să nu devină, între timp, haimanale, lichele intelectuale de stânga sau de dreapta.

*

Gândirea destructurantă şi non-personalistă a postmodernismului nu poate fi negată doar dintr-o poziţie „de o exterioritate radicală” [p. 15]…pentru simplul motiv că toţi suntem postmoderni în modul de a observa existenţa şi de a ne raporta la ea. Numai că unii sunt postmoderni seculari iar alţii postmoderni religioşi, după cum noi suntem postmoderni ortodocşi.

Paradoxul nostru, al postmodernilor ortodocşi, e că noi nu ne lăsăm destructuraţi interior şi nici nu suntem fără amprentă personală…dar respirăm şi activăm într-o lume ideatică a fragmentului, a pluralităţii, a relativismului dogmatic şi moral, a sexualizării excesive a persoanei şi a lucrurilor, a nihilismului şi a intoleranţei, chiar dacă vrem sau nu vrem noi.

Postmodernismul este destructurat de către noi din interiorul său, în mod tacit, pentru că ne deparazităm interior şi comunitar de valenţele restrictive, ideologice. Pe scurt: poţi să bagi pumnul în gură ideologiei postmoderne nu din afara ei [ pentru că nu există în afară] ci dinăuntrul ei.

Şi, după cum am arătat în mod continuu pe platforma noastră, se poate trăi şi simţi ortodox foarte bine în postmodernitate, pliindu-te pe cadrele postmodernităţii dar fără substanţa postmodernităţii în tine…ci fiind plini de harul Prea Sfintei Treimi şi de o cunoaştere teologică profundă.

*

Soluţia personaliştilor şi a conservatorilor radicali, spune d-l Hurduzeu, este „trinitarismul ortodox” [ p. 16]. Este în mod evident faptul că se referă la teologia părintelui Dumitru Stăniloae şi a teologilor ortodocşi importanţi ai sec. 20, chiar dacă nu citează pe nimeni.

Am observat-  şi nu îmi place acest lucru –  că autorii, de foarte multe ori, folosesc idei şi concepte, sintagme şi aprofundări ale altora fără ca să semnaleze sursele citate sau pe care le prelucrează.

Însă aici, în p. 16, se observă faptul că d-l Hurduzeu s-a aventurat într-o problematică teologică care nu îi e proprie. Ideea că „monismul platonizant” e de „sorginte augustiniană” [Ibidem] e o contradicţie în termeni. Monismul păgân, intelectualizat de către filosofii epocii…nu are  nimic de-a face cu concepţia despre Dumnezeu a Fericitului Augustin, care urmează Revelaţiei.

O a doua chestiune importantă a p. 16, înţeleasă defectuos, e aceea că suflarea Sfântului Duh, adică harul dumnezeiesc, nu doar particularizează ( ne referim la afirmaţia: „prin suflarea particularizantă a Sfântului Duh”) ci  îi şi unifică pe credincioşi. Acest fald al interpretării este împrumutat din teologia rusă ortodoxă a sec. al 20-lea, care milita pentru o privire unilaterală asupra rolului persoanei Sfântului Duh în viaţa Bisericii, acela că El ar particulariza pe oameni dar nu i-ar aduce şi la unitate.

Un al treilea lucru defectuos e afirmaţia că „a iubi creştineşte presupune uneori conflict şi tensiune”[ Ibidem]. Însă conflictul nu e dat de iubire ci de alteritatea unilaterală. Faptul că suntem diferiţi şi cu experienţe diferite şi, mai ales, faptul că vrem să ne personalizăm extremist, ca persoane puternice dar nu în folosul comuniunii cu ceilalţi, ci, de cele mai multe ori, împotriva comuniunii cu ceilalţi, de aceea se nasc…conflictele.

În josul p. 16, cele două tabere „prietene” –  conservatorii radicali şi personaliştii –  „au însă direcţii comune de atac” [Ibidem]. De ce de atac? De ce îşi statutează prezenţa numai prin defensivitate, prin negarea altora şi nu prin pozitivitate, prin aceea că propun ceva altora şi ceea ce propun ei este cel mai bun lucru pentru toţi?

E un lucru bun că ” atacă chestiuni vitale” [p. 17] şi ele sunt enumerate în partea de sus a p. 17: România în UE, dezastrele revoluţiei industriale, libertăţile individuale, limbajul comun şi valorile tradiţionale, starea naţiei române. Însă se observă  că „deşertificarea morală şi spirituală a ţării” [ Ibidem] apare spre finalul înşiruirii şi că motivele de discuţie ale celor două tabere sunt mai degrabă sociale decât religioase sau nu sunt, în primul rând, duhovniceşti.

Intrarea şi viaţa în UE, migrarea după loc de muncă, cenzura  etc. nu sunt chestiuni vitale – în opinia noastră –  dacă soluţia este „trinitarismul ortodox”, adică comuniunea vie cu Sfânta Treime. Însă ni se pare că autorul se foloseşte de un fond religios ortodox, în speţă de dimensiunea trinitară a vieţii în concepţia ortodoxă pentru a o transla pe un fond politic-social indiferent la racordarea teologică, adică acolo unde nu îi e locul.

D-l Hurduzeu nu se fundamentează însă pe personalismul şi comuniunea cu Treimea ci pe un set de idei sociale evaluate, de faţadă, ca având racordare interioară cu teologia ortodoxă.

Intrarea în UE, migrarea, pierderea libertăţilor, cenzura, comercializarea vieţii româneşti, din punctul de vedere al teologiei şi al vieţii ortodoxe, nu sunt motive vitale, ci colaterale.

Dacă pe conservatorii radicali şi pe personalişti i-ar interesa, în primul rând, fondul problemei, ar trebui să înceapă cu ei înşişi: cu înduhovnicirea lor şi astfel ar putea vorbi de experienţa în Biserică pe baze trinitare.

Problemele vitale sunt numai  cele de ordin duhovnicesc personal şi comunitar. Tocmai pentru că cele două categorii de insurecţionali ideologici nu prea sunt echilibraţi şi nici nu au fundamente teologice solide –  aşa deducem din discursul autorului – de aceea  şi confundă problema vitală cu problema secundară.

Mai pe scurt: dacă orice om, intelectual sau nu, ar fi integraţi în proiectul  de împlinire umană al Bisericii Ortodoxe, acela de a-şi sfinţi viaţa, ar percepe toate lucrurile pe care le enumeră d-l Hurduzeu în capul p. 17 ca…probleme secundare şi nu vitale.

Intrarea în UE, mondializarea, tehnoglobalizarea, dezintegrarea limbajului tradiţional, a valorilor tradiţionale etc. nu sunt probleme reale atât timp cât noi trăim în ritmurile comuniunii cu Dumnezeu clipă de clipă. Pentru că, un om duhovnicesc valorizează pozitiv orice oportunitate care îl ajută să se înduhovnicească şi mai mult şi nu se teme şi nici nu se isterizează când se încearcă o timorare sau bagatelizare a persoanei sale.

Extinderea noastră în timp şi spaţiu, prin mijloace tehnologice şi schimbările profunde ale societăţii trebuie urmărite în mod pozitiv şi nu panicard. Iar panica, extremismul, fobiile de tot felul vin tocmai de aici: cei care se agită nu sunt oameni profunzi, duhovniceşti, nu au cunoştinţe realiste şi echilibrate vizavi de realitatea lumii noastre.

Dimpotrivă noi credem că ortodoxul postmodern trebuie să perceapă foarte atent, fără teamă şi repulsie, ideologia postmodernă la lucru, în acţiune şi să înţeleagă unde trebuie să pună har, muncă şi inteligenţă luminată de Dumnezeu acolo unde acum e vid de cunoaştere şi de împlinire personală.

Faptul că teologii şi credincioşii ortodocşi activează la nivel online şi vorbesc despre deconstrucţia postmodernităţii pe baze ascetico-teologice e un lucru mai mult decât pozitiv. Faptul că putem comunica şi că putem călători şi că ne putem manifesta în multe feluri  credinţa şi viaţa [ ca şi scriind o carte ca cea de faţă] sunt lucruri providenţiale.

Nu e însă judicios să cerem o lume dreaptă, o lume normală de la toţi…atâta timp cât anormalitatea şi degenerescenţa umană sunt consecinţele nefaste ale dezideratelor individualiste şi consumeriste ale postmodernităţii. Eu, personal, mă mir cum de mai suntem atât de normali…şi nu ne mâncăm unii pe alţii pe stradă, la ce fel de idei ne traversează tot timpul. A cere acum, de către noi, o lume sfântă şi perfectă, înseamnă să fim utopici.

În postmodernitate trebuie să rezişti personal şi comunitar…pentru că nu te poţi impune în faţa unui colos financiar cu multe ramificaţii. Ne salvăm prin viaţa Bisericii, printr-o cunoaştere profundă a realităţilor…dar fără să ţipăm la tot pasul că ni se iau sau ni se refuză drepturi…pentru că, în fapt…nu ni se dau, în mod real, drepturi.

Postmodernitatea e o ideologie în care Dumnezeu nu are loc. Faptul că noi mai avem loc şi că ne facem loc…e o minune imensă. Trebuie să înţelegem odată şi odată acest lucru: ortodocşii sunt toleraţi în lumea de astăzi şi nu stăpâni pe situaţie. Ironizarea noastră nu are accente reflexive, nu vine dintr-o cunoaştere a teologiei şi a vieţii ortodoxe…ci din aceea că nu ne deschidem cu totul lejerităţii, permisivităţii totale, plezirismului.

Când cineva ne zâmbeşte fals superiorist pentru că suntem credincioşi ortodocşi trebuie să înţelegem cu toţii că vor să ne spună…că nu ne conformăm cu veacul. Şi au dreptate. Însă, această iritare pe care o aduce ironizarea noastră nu trebuie să se transforme într-o continuă ironizare a lor, a celorlalţi, care nu sunt ca noi, pentru că iarăşi cădem în altă extremă, în aceea a unei animozităţi continue cu necredincioşii, animozitate care nu ne lasă să ne liniştim interior.

*

Trecem la elite. Da: sunt multe dintre ele…doar imagine [ p. 17] şi au o artă oratorică abilă prin care eludează din discuţie propriile lor probleme. Tocmai de aceea sunt imagini fotoşopate pentru că sunt…imagini deparazitate de lucrurile care le displac.

Însă, dacă sunt şi mă situez printre personalişti [ oare sunt printre ei?!] nu trăiesc o stare de revoltă, nu sunt revoltat, alături de conservatori [ p. 17] ci indignat sau dezgustat. Ideea de revoltă, de acţiuni furioase de demascare …aparţin autorilor…

După cum spuneam…nu „civilizaţia globală” [p. 18] e problema ci tu, care trăieşti într-o lume globală, eşti ortodox, nu eşti un om duhovnicesc şi nu ştii să trăieşti atent şi bucuros în lumea ta. Personal nu am niciun complex  şi nicio fobie că sunt european, că trăiesc într-o lume mondializată, consumeristă, nihilistă. Problema mea e problema tuturor creştinilor din toate secolele: ce să fac eu, personal şi ce pot să facă alţii împreună cu mine pentru ca să trăim autentic ortodox.

Dacă Sfântul  Pavel Apostolul ştia să umble pe mare şi pe uscat şi se folosea de legile romane cu multă abilitate în propovăduirea sa, trăind într-o lume mai idolatră şi mai barbară ca cea de acum…cum aş putea eu să mă plâng, când am condiţii de 500%  mai multe decât el ?

Să mă plâng de faptul că pot comunica şi mă pot citi mii de oameni? Să mă plâng de faptul că pot avea cunoştinţe şi mă pot nevoi într-un mod în care doar 10 dintr-un milion mă pot înţelege? Să mă plâng pentru faptul că mi se oferă condiţii de studiu şi de viaţă din care eu pot alege decent, cu străvedere?

Noi nu idealizăm dar nici nu demonizăm lumea noastră, de acum, pentru că ne-am tăia craca de sub picioare. A fi ortodox realist înseamnă să te înduhovniceşti cât poţi de mult în viaţa ta lăuntrică şi să te umpli de cunoştinţe şi de virtuţi ca un pom de roade…iar, în viaţa socială, să acţionezi în măsura în care ţi se dă voie şi îţi este permis. Abilitatea duhovnicească nu înseamnă diplomaţie perversă. Abilitatea duhovnicească înseamnă să fii mereu în stare de gardă, ca să acţionezi ca un creştin ortodox, ca un preot sau ca un teolog ortodocşi.

În căutarea autenticităţii româneşti [1]

romania-profunda

Vom încerca –  sub acest titlu –  să facem o altă diagnoză personalistă, în mai multe episoade, la o carte recentă şi anume la:  Ovidiu Hurduzeu & Mircea Platon, A treia forţă: România profundă, cu postfaţă de Gheorghe Fedorovici, Ed. Logos, Bucureşti, 2008, 367 p.

Discuţia asupra ei, dorinţa de a-l cunoaşte pe d-l Platon şi mai bine ( ne pare rău că d-l Hurduzeu nu ne-a iscat emoţii) ne-au determinat să cumpărăm cartea şi să o citim, de aceea dezbaterea conţinutului cărţii va fi o discuţie punctuală, pas cu pas, prin care ne vom arăta adeziunea sau lipsa de acord cu autorii, indicând, pe deasupra, eventuale nelămuriri, inadvertenţe, punând semne de întrebare.

Mai înainte de orice discuţie, m-au enervat două lucruri fundamentale:

1. privarea mea, ca cititor, de conţinutul cărţii la cumpărare, atâta timp cât ediţia este ţiplată şi

2 faptul că autorii au reeditat articole în această carte şi nu au pus osul la bătaie de la cap la coadă.

E un gest de incorectitudine editorială inacceptabilă faptul de a nu specifica acest lucru încă din prima pagină: aceste articole au fost publicate pe blogul şi saitul cutare sau în revista cutare şi aici…sunt doar adunate sub acest titlu.

Dacă ştiam că sunt reproduceri, pe care deja le citisem…nu aş mai fi cumpărat cartea. La ce bun, nu?  Faptul că ea a fost ţiplată şi nu am ştiut ce e în năuntru şi am cumpărat-o cu ochii închişi, pentru că doream să citesc ceva de d-l Platon m-a făcut…să iau ţeapă. Însă ţeapa, după cum spuneam, ne-au dat-o autorii şi editura în mod premeditat, noi aşteptând marea cu sarea de la unul dintre autori…neoferindu-ne decât puţină sare din trupul lui ( mă refer la muncă, desigur…).

*

Prima lămurire necesară: în această carte nu se publică…ci se republică nişte eseuri. Însă nu toate sunt eseuri.

După primele două articole urmează citaţii critice…şi se termină cu aceste trei secţiuni, în p. 11-32 tot conţinutul stipulat în titlul cărţii, pentru că primul capitol e intitulat: „A treia Forţă”. Se revine la discutarea problematicii din titlu în partea a 4-a, credem noi, numită: Ce-a mai rămas de apărat.

Al doilea capitol e format din două interviuri luate de către unul dintre creatorii lui booklog. ro…Deci nu sunt eseuri.

Cartea nu are unitate interioară  şi noi am resimţit-o ca pe o formă eterocolită de manifestare ideatică. Stilul celor doi autori se diferenţiază în mod major şi  articolele au, de foarte multe ori, accente revanşarde diluate şi iz partinic, ochesc pe cineva în mod vehement – chiar dacă nu se dau nume tot timpu- fac exces de nervozitate dar nu tratează o temă cu minuţiozitate.

Sunt grupate aici texte în care autorii îşi varsă focul, îşi laudă admiraţii şi îşi ţintuiesc, cu luciditate, agresorii vii sau în stare de dormitare.

Coperta primă e de un prost gust veritabil [cea din imaginea supra], chiar dacă semnificativă. Ea e specifică protestelor sangvinare…care nu edifică ci numai reprezintă o stare de spirit…imatură.

*

În primul articol al cărţii d-l Hurduzeu identifică faptul că respirăm într-un „deşert al conformismului” [p. 11] pe care îl vede, în mod acurat, ca pe o chintesenţă a postmodernismului [Ibidem].

Deşi vorbeşte despre elitele care îl enervează, totuşi …nu le identifică. Însă elitele nu fac altceva decât să confunde conştiinţa critică a omului cu …tradusul realităţilor „într-un limbaj savant” [Ibidem]. Noi îl numim pseudo-limbaj sau păsărească dar nu suntem de acord cu faptul…că toţi intelectualii vorbesc păsăreşte. Unii mai vorbesc şi româneasca profundă.

Se proliferează „banalitatea şi sterilitatea intelectuală” [p.12]…însă titulaturile de modernism şi postmodernism nu sunt noţiuni arbitrare [Ibidem] ci noţiuni care radiografiază epoci şi mentalităţile lor aferente. Le-am fi putut numi şi altcumva, desigur, însă epocile ca atare subsumează caracteristici sociale şi ideatice specifice.

Postmodernismul nu ne sugerează că trăim „într-un prezent continuu” [Ibidem] ci încearcă să ne subjuge atenţia cu o multitudine de oferte care să ne facă captivi momentului. Iar intelectualul se poate plasa unde vrea el, [Ibidem] că nu e robot…ci joacă cum i se cere…dacă asta e profitabil pentru el sau dacă nu are niciun Dumnezeu.

Din momentul când discuţia uită de stânga şi dreapta şi se concentrează asupra a două categorii de intelectuali: conservatorii radicali şi personaliştii [Ibidem] ( de ce sunt ultimii ghilimelaţi/ puşi între ghilimele ?) lucrurile devin …explicit româneşti.

Cititorul ortodox român este condus pe o cărare strâmtă de aici încolo.

El înţelege că aceste două tabere ortodoxe sunt revista Rost şi fundamentaliştii ortodocşi pe de o parte, intitulaţi, în mod fals: conservatori radicali (ei sunt radicali / extremişti dar nu ştiu cum să conserve nici românismul şi nici Ortodoxia) iar, o a doua tabără –  la care mi-a sărit inima, la faptul  că m-aş putea afla în ea – e intitulată de d-l Hurduzeu drept „o specie recent apărută în peisajul intelectual românesc. Lupi singuratici” [ p. 13].

Dacă pe primii i-a intuit bine – şi, cartea, e pentru ei, pentru extremiştii ortodocşi moderaţi şi nu pentru…lupii singuratici –  pe lupii singuratici i-a definit ceţos, pentru că aceşti lupi apar în carte tot ca un fel de conservatori extremişti, atâta timp cât „se opun globalismului şi manifestă scepticism faţă de o Europă unită” şi altele [ p. 13-14].

Domnul Hurduzeu cred că a intuit ceva, dar nu prea bine: pentru că lupi singuratici şi personalişti există, dar ei nu pot fi catalogaţi la grămadă.  Sunt incatalogabili că d-aia sunt recenţi şi d-aia sunt singuratici.

Extremiştii ortodocşi, după cum se observă la nivel online, de vreo lună-două au numai cipuri pe masa de discuţie, 666 şi sfârşitul lumii. Dacă aceştia sunt conservatorii radicali…atunci nu pot să salveze nici România, nici Ortodoxia, nici tradiţiile şi obiceiurile româneşti, nu mai pot să muncească şi nici să se nevoiască, pentru că nu au niciun proiect personal sau comunitar închegat… ci ei sunt nişte milenarişti temporali care vor să îndepărteze de noi sfârşitul lumii.

Singura scăpare – mă refer la faptul de a fi mentorii unei naţiuni –  cred că vine de la lupii singuratici, dar ei nu trebuie confundaţi cu starurile predicatoriale ale momentului. Însă vom avea timp de discuţie…

Autorul spune, că rezistenţa noastră se regăseşte „la nivelul persoanei concrete” [p. 14] şi e adevărat acest lucru. Personalizarea noastră ţine de „un comportament individual exemplar, [de] o angajare personală eroică, [de] relaţii inter-umane autentice” [ Ibidem].

Despre şi pentru Mircea Platon

Nu l-am întâlnit niciodată pe acest domn, dar articolul său de aici are linii de forţă viguroase, fapt pentru care îl felicităm că se poziţionează în acest fel, într-un mod salutar, din multe puncte de vedere. Ne-au plăcut următoarele lucruri din articol:

1. modul în care gândeşte şi vorbeşte despre responsabilizarea civică a creştinilor ortodocşi;

2. suntem de acord cu faptul că extremismul ortodox [ nu tradiţionalismul ortodox!…] suferă de monismul monofizit al racordării defectuoase la Tradiţie dar nu are aderenţă la realitatea istorică;

3. responsabilitatea aduce libertate;

4. statul, neamul, familia, Biserica sunt instituţiile în cadrul cărora un ortodox român trebuie să se mişte în mod natural şi nu crispat;

5. demonizarea politicului, a socialului, a noului sau a duşmanului – am adăuga noi – sunt strategii falimentare în lumea noastră şi în viaţa duhovnicească.

6. suntem milenarişti în practică, da, pentru că ne place să huzurim numai aici…fiindcă nu prea avem viaţă duhovnicească în noi şi nici nădejdi eshatologice;

7. politica nu mântuie…ci ar trebui ca rostul clasei politice să fie acela de ameliorator parţial al inechităţilor sociale şi sprijinul celor defavorizaţi, că baştanii se ajută singuri;

8. comunismul ne-a occidentalizat şi ne-a secătuit de forţă şi ne-a dezunit, ateismul sau nihilismul respiră în viaţa multor intelectuali mai vechi sau mai recenţi, degringolada valorilor e în floare iar comunismul e frate de sânge cu democraţia şi duce tot acolo: la singularism, indiferenţă, alipirea de teluric, îmbâcsirea cu ideologii multiple;

9. mântuirea nu ţine de loc ci de voinţa umană de a sta în harul lui Dumnezeu ec.

Problematica atinsă de autor e vastă, e de-un crud, de-o vitalitate de care avem nevoie şi, tocmai de aceea am vrut să elogiem acest articol, pentru că e prima oară când aud – în marea şi inexistenta blogosferă ortodoxă românească – o problematizare amplă şi, în linii mari, calculată, venită din partea unui tânăr, vizavi de viaţa noastră postmodernă românească. Credeam că nimeni nu mai vrea să gândească amplu….şi iată că am fost surprizat/surprins la modul foarte plăcut!

Noi avem un singur amendament major la întreaga scriitură chintesenţiată de către d-l Mircea Platon şi anume, atunci când vine vorba că în Biserica noastră există două tabere mari şi late – ecumeniştii şi tradiţionaliştii – şi, că, primii fac politică iar cei din a doua categorie fac teologie [ mă refer la primele paragrafe de la punctul 2 / subtitlul 2, din articolul citat].

Adevărul e că cele două titulaturi sunt foarte false în practică. Nu există în România nici ecumenişti şi nici tradiţionalişti ci, în Biserica Ortodoxă Română există oameni care înţeleg deopotrivă şi Tradiţia şi realitatea zilei şi încearcă să fie în acelaşi timp şi ai vechiului şi ai noului, chiar dacă unii îşi văd de treaba lor cel mai adesea…iar alţii îşi dau în stambă şi când nu au motive reale.

Credincioşii autentici ai noştri nu fac parte din cele două extreme, credem noi, ci sunt oameni în care se împacă de minune, cu harul lui Dumnezeu, atât iubirea faţă de înaintaşi cât şi iubirea şi atenţia faţă de oamenii prezentului şi de realităţile cu care ne confruntăm.

Argumente? Păi majoritatea ortodocşilor români sunt salariaţi la stat sau la patroni şi nu sunt… rătăcitori cu ochii tulburi. Majoritatea îşi plătesc taxele şi impozitele, votează, primesc pensii, au duhovnici, au calculator acasă, au celularul la ei, au internet sau vor să aibă toate astea, fac studii, merg în străinătate, primesc premii şi distincţii pentru munca lor. Citim deopotrivă şi pe Sfinţi şi pe păcătoşi, citim şi Scriptura şi Părinţii dar şi literatură şi ştiinţă. Şi „ecumeniştii” cât şi „tradiţionaliştii” au bani, călătoresc, au case mobilate la standardul zilei sau al buzunarului, maşini, hobbyuri asemănătoare, citesc aceleaşi cărţi, merg în aceleaşi Biserici etc.

Dacă tradiţionaliştii auto-declaraţi ar fi sinceri cu ei…ar trebui să îşi facă o Biserică aparte, pentru că ne ocupăm cu ecumenismul de vreo 50 de ani ca Biserică şi nu de două luni. Se sperie de ecumenism, de schimbarea credinţei cei care nu ştiu ce se petrece de fapt la aceste întâlniri şi nu au fost niciodată membrii activi în asemenea delegaţii oficiale. Adică ştiu basme despre ecumenism, cum ştiu eu ce fac eschimoşii de la cercul polar, că i-am şi văzut vreodată.

Iar dacă aşa-zişii ecumenişti ar dori să-şi vândă credinţa…şi vor toţi posturi şi bani…ar trece la catolici, anglicani, martorii lui Iehova în masă etc…. Însă nimic din ambele nebunii extreme nu se întâmplă.

Mai pe scurt: cei care nu au smerenia şi înţelepciunea ca să îmbine în ei istoria cu prezentul şi să vadă lin, paşnic viitorul, în nădejde în faţa Domnului…se declară susţinătorii „Tradiţiei”, despre care ştiu două lucruri şi înjură toată ziua Sinodul Bisericii.

Asta se numeşte obscurantism, juvenilism, proastă direcţionare etc….dar nu „tradiţionalism”. Pentru că oamenii Tradiţiei nu se împiedică de ispitele prezentului, nu se consternează din cauza lor, ci se luminează pe fiecare zi prin ele, şi trec, aşa cum se merge pe pământul minat…printre cataclisme.

Eu personal nu cred nici în ecumenismul autodeclarativ şi nici în tradiţionalismul fluturat ostentativ, pentru că nu cred în extreme [ adică în albi şi negri] şi nu îmi plac extremele. Prin mintea mea nu a trecut şi nu trece niciodată ideea să mă lupt zilnic, epuizant, congenital, cu Sinodul Bisericii, cu ierarhia Bisericii, cu preşedintele statului, cu ordinea puterilor în stat, cu intelectualii, cu minerii, cu vânzătorii de zarzavaturi sau cu copiii de la grădiniţă. Da, e o confesiune publică şi sper să se înţeleagă din ea, diferenţa de stare interioară dintre noi, care trăim aşa tot timpul…şi cei pe care, de-a lungul timpului i-am ironizat pentru extremismele lor de tot râsul. Eu am ceva numai cu mine, numai cu patimile mele, pe de o parte, iar , pe de altă parte, vreau să ajut şi pe alţii cu ce pot şi sunt în stare. Doar atât…Şi credem că aşa trebuie să gândească un om realist, care vrea să se mântuie în lumea de astăzi, acum, în aceste condiţii şi nu într-o lume imaginară.

Încă o dată felicitările noastre domnule Mircea Platon…şi nădăjduim să fiţi real, adică să fiţi tot timpul cu capul pe umeri şi nu conjunctural! Şi, de ce spun asta?! Pentru că, se pare, – opinia noastră… – că sunteţi singurul om cât de cât cu capul pe umeri din cadrul organizaţiei publicistice la care scrieţi, pe care l-am citit din grupul dv. cu interes de la un cap la altul al articolului şi de aceea ne creaţi speranţe. Sperăm ca să ne facem speranţe la dv., de care să nu ne pară rău…peste vreo 2-3 ani.

Pr. Dorin