Pentru că Sfântul Apostol Pavel va fi cinstit, prin sfintele sale moaşte, la Bucureşti [23 octombrie 2008]

Iubiţi fraţi întru Hristos,

Cu deosebită bucurie şi emoţie vom vizita România, ţara noastră prietenă, şi cucernicul popor român, cu binecuvântarea Preafericirii Sale, a Preafericitului Patriarh Daniel al României, răspunzând invitaţiei şi aducând din Biserica Apostolică a Veriei, Sfintele Moaşte ale Corifeului Celui dintâi dintre Apostoli şi ale Apostolului Neamurilor, ale cerescului Pavel, atât petru închinare şi binecuvântare pentru toţi credincioşii, cât şi spre încredinţare a dragostei noastre frăţeşti în Domnul, cea care, cu legături indestructibile, uneşte cele două Biserici ale noastre.

Dealtfel, Sfinţii, au fost dintotdeauna şi sunt până astăzi veriga de legătură între credincioşi. Astfel, Biserica noastră Ortodoxă a Răsăritului este Biserica Sfinţilor, ale căror sfinte moaşte, izvorâtoare de har împărtăţesc lumii întregi Harul Cel Dumnezeiesc şi dovedesc adevărul sfintei noastre credinţe.

Şi dacă acest lucru este valabil pentru toţi Sfinţii Bisericii noastre fără deosebire, cu atât mai mult pentru cel mai mare între Apostoli, pentru cel dintâi Corifeu, pentru cel pe care Sfântul Ioan Gură de Aur îl numeşte «gură a lui Hristos», cel ce nu numai în viaţă a cutreierat întreaga lume, predicând Cuvântul lui Hristos şi semănând germenii Evangheliei, dar şi după moartea sa mucenicească străbate de jur-împrejur lumea-ntreagă prin Sfintele Lui Moaşte, martor fiind nemincinos şi puternic propovăduitor al adevărului, pentru că: «Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veci».

Având ca prilej faptul că anul în curs, an în care se împlinesc două mii de ani de la naşterea Celui dintâi dintre Corifei, a Apostolului Pavel, şi care, prin cinstita hotărâre a Sanctităţii Sale, a Patriarhului Bartolomeu, a fost proclamat «Anul Sfântului Apostol Pavel», Preafericirea Sa, Preafericitul Daniel, purtând părinteşte de grijă turmei sale, ne-a adresat nouă invitaţia de a vizita şi de a aduce în oraşul şi în Biserica dumneavoastră, spre binecuvântarea şi sfinţirea tuturor, Sfintele Moaşte ale Sfântului şi Măritului Apostol Pavel, odoare ce se păstrează în Sfânta Mitropolie a Vériei, Náoussei şi Kampaníei.

Aşteptând cu bucurie întâlnirea noastră, invocăm binecuvântarea Sfântului şi Măritului Apostol Pavel peste voi toţi.

† Panteleímon,
al Vériei, Náoussei şi Kampaníei