Pentru că există…de aceea ne bucurăm

Folosiți în mod curent textele online ale Tradiției Bisericii Ortodoxe dacă vreți să vă cunoașteți credința ortodoxă!

Didahia Sfinților Apostoli în limba greacă.

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în greacă și engleză.

Mineiele, Octoihul, Triodul, Penticostarul, Orologhionul și Evhologhionul în limba greacă.

Cărți de cult în limba rusă: Sfânta Evanghelie, Apostolul, Molitfelnic, Octoih etc.

Patrologia Greacă, 161 volume.

Patrologia Latină, 217 volume.

LXX (Septuaginta) online.

Colecția PSB pentru download.

Filocalia românească, cărți ale părintelui profesor Dumitru Stăniloae, diverse cărți patristice și teologice pentru download.

Ediții scripturale și cărți de cult în limba română.

Colecția patristică BEPES (vol. 1-2; 4-13; 15-54; 56-87) în djvu.exe.

Sfintele canoane ale celor 7 Sfinte Sinoade Ecumenice (în engleză).

O colecție de manuscrise patristice.

PL în format PDF pentru download

patrologiae-cursus-completus

Patrologiae cursus completus, series latina, ediţia Migne se găseşte în format PDF pentru download. Intraţi aici!

Deschizând fiecare link în parte…veţi găsi câte un volum şi în partea dreaptă  sus însemnul Download [ cf. imagine supra]. De acolo descărcaţi fiecare carte în parte!