Tabloul general al plagiatelor lui Mihail Stanciu

Spuneam, ultima dată când am scris despre acest subiect, că, dacă Mihail Stanciu dorește, pot reveni cu precizări în legătură cu plagiatele sale.

Și, din păcate, el dorește…pentru că persistă în a ne trimite comentarii „anonime” (pe care nu le-am mai aprobat), în care își varsă toate lăturile inimii.

Mă văd, deci, nevoită – pentru că Stanciu cere să i se demonstreze cum a plagiat el, ca și cum n-ar ști –, să prezint lucrurile în detaliu.

Stanciu susține că a apărut, înainte de publicarea tezei mele, în niște emisiuni tv:

emÎnsă el a făcut figură de simplu ghid al Mănăstirii Antim, în care prezenta, pe scurt și fără nicio personalitate, lucruri foarte generale și cunoscute despre Mănăstire și ctitorul ei.

Stanciu făcea, deci, în aceste emisiuni ceea ce face orice ghid de la o Mănăstire la care vin mulți pelerini și vizitatori.

Și fac această precizare, pentru că are tupeul ordinar să confunde asemenea emisiuni de popularizare a unei personalități cu ceea ce înseamnă cercetarea științifică.

Este chiar binevenită indicarea acestor filme, mai ales a celui dintâi, pentru că se poate face astfel mai ușor diferența între ceea ce recita ca pe poezie Mihail Stanciu în aceste emisiuni și ceea ce va susține apoi, la scurtă vreme, că reprezintă „gândirea lui” despre faptele de cultură și literatură ale Sfântului Antim.

Să privim deci „cu atenție sporită”, cum ne îndeamnă Stanciu, spre textele în care el își asumă rolul de „(co)editor” al operei antimiene și de „cercetător” al vieții și scrierilor Sfântului Antim.

Mi-am sporit atenția și vă prezint mai departe ceea ce a rezultat.

O să mă opresc, în expunerea de față, asupra prefețelor la noile ediții ale scrierilor antimiene, semnate sau co-semnate de Mihail Stanciu, pentru că pe acestea doar le-am semnalat într-un articol anterior, fără să insist cu explicații…crezând că arhimandritul își va lua seama și va băga capul în pământ de rușine.

Nu s-a întâmplat așa, dimpotrivă…sunt acuzată mai departe că sunt nebună, pentru că semnalez plagiatele, iar Stanciu este…„preacinstit”.

Așadar, după cum am spus în mod repetat, după ce eu mi-am susținut teza, pe 3 iulie 2009 (anunțând acest lucru pe platforma noastră) și după ce am și publicat-o la nivel online în data de 10 martie 2010…pe Mihail Stanciu l-au lovit brusc un interes și o admirație nemaipomenite pentru Sfântul Antim Ivireanul.

Teza mea reprezintă primul studiu de mari proporții dedicat Sfântului Antim, în care am făcut primul comentariu integral al tuturor operelor antimiene, din punct de vedere literar și teologic-duhovnicesc.

Citez doar din referatul Profesorului Eugen Negrici:

Negrici 1Negrici 2Negrici 3Teza mea a fost de la început menită să impună în conștiința critică și publică figura unui mare scriitor în limba română, printr-o demonstrație de amploare, cum nu se mai făcuse până atunci, demonstrație susținută inclusiv prin apropierile pe care le-am făcut de viziunea poetică a lui Mihai Eminescu și prin eliminarea presupunerilor că Antim ar fi putut să se inspire dintr-un singur izvor (considerat mai adesea a fi fost Ilie Miniat).

Așadar, după ce mi-am publicat teza doctorală la nivel online…s-a inițiat reeditarea operelor antimiene.

Inițiativa în sine este lăudabilă.

Cu totul nelăudabil, ba dimpotrivă, cu totul reprobabil, este faptul că prefețele acestor ediții, semnate sau co-semnate de Mihail Stanciu, conțin nenumărate exemple de plagiat, care aruncă o umbră de murdărie nemeritată asupra operei Sfântului Antim.

Prima din serie este: Sfântul Antim Ivireanul, Didahii, ediție îngrijită de Arhimandrit Mihail Stanciu și Profesor Dr. Gabriel Ștrempel, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010.

A se observa faptul că „Arhimandrit Mihail Stanciu” este înaintea „Profesor Dr. Gabriel Ștrempel”…deși G. Ștrempel a mai editat în trecut operele antimiene, în timp ce Stanciu nici nu mai comentase texte literare, nici nu mai editase carte românească veche.

În Prefața semnată de Stanciu (primul) și de Ștrempel (al doilea), se spune că reeditarea se face „sub egida Bisericii Ortodoxe și a Academiei Române” și că diortosește „ediția din 1997 a Operelor tipărite la Editura Minerva”, „păstrând mireasma și sensul cuvintelor vechi” (p. 7) – atunci e sau nu e diortosire?

Urmează apoi „un studiu introductiv mai amplu” (cum e anunțat în p. 8), „studiu” care e semnat de Stanciu și se desfășoară între p. 9-42.

Oare acest „studiu introductiv mai amplu” nu este tot „sub egida Bisericii Ortodoxe și a Academiei Române”?

Pentru că, pentru un „studiu” făcut de un novice, și sub egida Academiei, are extrem de puține note de subsol.

Mai întâi, prezintă viața Sfântului Antim, fără absolut nicio trimitere bibliografică – niciuna:

fara noteContinuă și pe pagina următoare în același stil…

Apoi, având pretenția că face analiza literară a Didahiilor antimiene (Stanciu neavând nici un fel de studii de specialitate în domeniu, nici vreo încercare semnificativă la activ – ca și cum critica literară ar fi ceva super-facil sau, spre exemplu, mâine pot să mă apuc să scriu studii de cibernetică, dacă vreau), el citează fugitiv numai trei surse bibliografice: pe Călinescu, pe Ivașcu și o Istorie literară din 1962:

IvascuCu alte cuvinte, aceștia au fost inspiratorii lui Stanciu, el și-a luat tot curajul demersului plecând de la aceste două citate din Călinescu și Ivașcu!!

Numai că citatele sunt cam mici pentru un studiu introductiv amplu.

Nota bene referința la Ivașcu, la Sf. Antim ca „Ispirescu al teologiei” și la poveștile populare, pentru că vom mai avea ocazia în curând să discutăm despre acestea!

De la p. 12 schimbă subiectul și vorbește despre izvoarele de inspirație ale didahiilor:

izvoareizvoare 2Numai că, între p. 497-508 ale tezei mele doctorale, se regăsește tocmai un subcapitol intitulat: „Izvoarele omiliilor antimiene”.

Și nu numai că se regăsește, dar Stanciu urmează aproape aceeași ordine a enumerării izvoarelor: Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți, „troparele și imnele liturgice ale Bisericii”…

Nu citează la rând, ca mine, „filosofia greacă și istoria antică” (p. 14).

Stanciu putea să găsească și altundeva, în afară de teza mea, enunțarea acestor izvoare – ca spre exemplu la Piru[1], numai că Piru începe cu problema Miniat (pe care eu am discutat-o pe larg și separat, în alt subcapitol), continuă pe scurt cu Sfinții Părinți și cu filosofii antici și nu amintește Scriptura.

Stanciu amintește aceste izvoare antimiene mult mai succint, în comparație cu ceea ce am făcut eu, și numai pe cele indicate direct de Sf. Antim. Și mai mult copiază exemplele din textul Sfântului Antim…asta ca dovadă că le-a căutat îndelung și le-a găsit el însuși!

Numai că bate la ochi felul cum el inventariază aceste izvoare…

Și problema este că Stanciu nu citează nicio sursă, nici nu amintește, ca și în multe alte situații, faptul că alții, înaintea lui, au făcut o cercetare în aceeași direcție!!

Dacă ar fi vrut să ne convingă că este un adevărat teolog și cercetător, Mihail Stanciu ar fi trebuit să facă cu totul altceva, care ar fi fost cu adevărat nou și binevenit: și anume să identifice și să indice toate referirile scripturale ale Sfântului Antim, care nu întotdeauna arată că citează din Scriptură sau nu întotdeauna spune de unde anume din Scriptură citează sau spune că citează și, de fapt, parafrazează.

Că este așa, se poate vedea și din articolul de aici.

Acest lucru, de a indica cu exactitate citatele sau parafrazele scripturale, îl face de-abia acum Pr. Dr. Dorin Picioruș, diortosind (cu adevărat) didahiile antimiene (aici).

Asta ar fi fost cu adevărat o muncă ce l-ar fi pus în evidență pe Stanciu, însă el nu are timp de muncă, ci numai de spoială.

Însă un plagiat evident din teza mea se află la p. 15, după cum se indică în imaginea de mai jos:

plagiat p 15Pentru lămurire, căutați în paginile indicate din teza mea: 357-358, 352-353.

La fel, în p. 16, Stanciu pomenește despre o „frescă de epocă” ce se regăsește în didahiile antimiene, fără a cita pe nimeni din foarte multele surse în care s-a scris despre acest lucru.

Spune că Mitropolitul Antim îi mustra pe toți credincioșii, dar acest lucru nu rezultă din citatul pe care îl dă:

alt citatAceastă concluzie se poate însă extrage, mai repede, din teza mea: p. 475-477, 482-485. Dar Sfântul Antim nu se număra pe sine, în predici, între cei care făceau fărădelegi publice! Asta n-am spus-o eu, ci e „observația” eronată a lui Stanciu.

Între p. 16-34 ale „studiului” său, Mihail Stanciu face o prezentare/ indicare pe scurt a învățăturilor teologice și morale cuprinse în didahii, cu largi citate din textele antimiene. E o foarte simplă enunțare a lor în rezumat, pe care o poate face și un seminarist.

De la p. 34 până la finalul „studiului” (p. 42), Stanciu se întoarce la problema analizei literare.

Și, deși vorbește despre „poezia Didahiilor”, despre „poezia și structura limbajului” sau despre „simțul poetic” al autorului, superior „simțului limbii pe care l-au invocat unii critici literari” (p. 34-35) – care critici literari? –, totuși nu reiese, din îngânările de fraze pe care el încearcă să le lege, în ce ar consta poezia didahiilor antimiene:

popo 2Dacă nu citează pe absolut nimeni, să ne spună Mihail Stanciu când a făcut el un studiu despre poezia didahiilor, din care să fi extras aceste concluzii?

Când, în viața lui, a mai făcut el analize literare?

Despre lirismul intrinsec și poezia predicilor Sfântului Antim, cu adevărat, am vorbit în peste 200 de pagini pertinente din teza mea doctorală: între p. 259-462.

Stanciu doar a plagiat ideea, fără să știe cum s-o demonstreze.

La p. 36 vorbește despre interpretări personale ale Sfântului Antim (secvență care nu-și avea locul aici – dar el intercalează intenționat anumite idei unde nu se potrivesc, tocmai ca să se piardă urma plagiatelor) și oferă un exemplu, fără să ne argumenteze câtuși de puțin de ce s-a oprit la el:

originLa momentul acesta, încă se temea să fure pasaje întregi din teza mea și încerca să-și ascundă hoțiile.

Am vorbit și eu în teza mea despre interpretări teologice personale ale autorului (p. 493-497), iar Stanciu încearcă să găsească și el un exemplu, dar nu ne explică deloc de ce l-a ales.

Și nici nu citează pe nimeni altcineva – în cazul în care a mai vorbit cineva despre tâlcuiri originale!

După care se prefacediscută despre…lexicul didahiilor:

lexicCeea ce face Stanciu mai sus e un colaj idiot între ceea ce spune o sursă pe care nu o citează[2] și ce-și aduce el aminte că ar fi termeni proveniți din slavonă sau din greacă.

Iar sursa plagiată de Stanciu prezenta astfel situația:

sursa 1sursa 2sursa 3Citatele de mai sus sunt din Istoria limbii române literare, din cap. Începuturile stilului retoric: „Didahiile” lui Antim Ivireanul. Valoarea artistică a limbii predicilor lui Antim, mai precis din paginile care investighează tocmai Lexicul predicilor lui Antim.

Din aceeași carte cred că provin însă și alte „aprecieri” ale lui Stanciu (care, în exprimarea sa, nu au prea mult sens), de la p. 37 și 41:

inventarinventar 2Stanciu „inventariase” câteva figuri stilistice, adică dăduse câteva exemple de: epitete, comparații, metafore, alegorii, antiteze…pilde și…sarcasme (p. 38-41).

Dar „a uitat cu totul” să avertizeze publicul că, și în acest caz, un „inventar” cuprinzând metafore, comparații, personificări, antitezese afla în Istoria limbii române literare (p. 192-194).

Regula – pe care Stanciu se face că n-a înțeles-o – este ca, atunci când știi mult mai puține și scrii mult mai prost, să-i citezi pe cei care au scris înaintea ta și au făcut asta cu mult mai bine decât ai fi tu vreodată în stare!

Însă „concluziile” de mai sus, nesprijinindu-se pe nimic din „investigațiile” ambițiosului arhimandrit cu capul sec, cred, cum spuneam, că sunt rezultatul unei înțelegeri anapoda a unor afirmații din aceeași Istorie a limbii române literare (p. 192, 194):

ist 1ist 2Culmea e că Istoria limbii române literare îl citează chiar pe Al. I. Ciurea, Antim Ivireanul predicator și orator, în BOR, 74 (1956), nr. 8-9, p. 815, pe când Stanciu nu pomenește absolut niciuna dintre cercetările (de care m-am folosit mult și care pe mine personal m-au impresionat prin spiritul riguros și dedicația lor) care s-au publicat în revistele teologice, despre Sfântul Antim.

Oare de ce?

În ce privește viața și activitatea lui Antim nu indică absolut nicio sursă bibliografică – dar avea să vină curând, într-un articol, cu „contribuții” furate aproape integral din teza mea –, iar în ce privește analiza operei, preferă să citeze din Ivașcu, despre Antim ca „Ispirescu al teologiei”, adică emițător de basme teologice.

Și mai citează un mic pasaj din Istoria literaturii române din 1962 (zice el, deși eu nu am găsit o asemenea ediție, știu doar Istoria din 1964, scrisă de o comisie a Academiei, pe care o voi și cita undeva mai jos, și în care, la pagina indicată, nu se spune ceea ce citează Stanciu aici),

ist 00pentru a insinua că și el poate să demonstreze că Sf. Antim e un mare scriitor, din moment ce și el e în stare să găsească epitete, metafore sau comparații în Didahii.

Ce, e atât de greu să găsești epitete și metafore?!

Numai că acesta era nivelul cercetării despre Antim Ivireanul…în anii negri ai comunismului, când se făceau acele Istorii literare comandate, de către „Comisii”, prin care trebuia să se efaseze personalitatea critică, a lui Călinescu inclusiv.

Și astăzi, deși nu suntem în anii comunismului, suntem într-o perioadă de vraiște spirituală și morală, în care se încearcă, la fel, înlăturarea celor cu potențe și personalitate, pentru a se putea afișa nulitățile.

În fine…„studiul amplu” al lui Stanciu, de „sub egida Academiei”, se sfârșește astfel:

grijaUnde sunt acele „nenumărate” studii în care i s-au adus laude Sfântului Antim de către teologi, când tu n-ai amintit niciunul?

Care „exegeți filologi”? Care „istorie a literaturii”? Nu există nicio notă de subsol, deși, așa cum i-a citat pe Călinescu și pe Ivașcu, putea să dea și aici referințe.

Printr-o „stranie coincidență”, aproape la fel se termină și studiul autorilor academicieni ai Istoriei limbii române literare, dedicat Didahiilor (p. 195):

p 195E drept că săracu Stanciu putea fi un pic confuzat, nemaiștiind ce să mai aleagă, fiindcă și eu l-am numit pe Sfântul Antim, adesea, ctitor/ creator al limbii române literare/ culte – poate și alții, sau cel puțin au sugerat acest lucru.

Sau poate că nu mai știe pe cine să fure mai întâi.

*

Cine fură azi un ou, mâine fură și un bou.

Așa s-a întâmplat și cu Mihail Stanciu. Luându-și certificatul de plagiator profesionist, a lăsat în urmă furtul de mărunțișuri și a trecut la a-și însuși „cu mai multă seriozitate” munca laborioasă a altora, în speță a mea.

Mă refer la prefața volumului: Sfântul Antim Ivireanul, Scrieri, ediție îngrijită de Arhimandrit Mihail Stanciu și Academician Gabriel Ștrempel, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2011.

De data aceasta, lucrurile sunt mult mai grave, pentru că asociat la furtul evident și penibil al lui Stanciu este și Acad. Gabriel Ștrempel, care co-semnează prefața. Bănuiesc că s-a lăsat convins să o semneze, și prin aceasta Stanciu și-a luat măsuri de siguranță.

Dar să vedem cum stau lucrurile.

În primul rând, în prefață este reiterată teza ultravehiculată și eronată a aducerii Sfântului Antim în Țara Românească de către domnitorul Constantin Brâncoveanu, prin 1690 (p. 9):

anul 1690A se reține!!

După ce termină obișnuita înșiruire pe scurt de date despre viața Sfântului Antim, urmează justificarea critică pentru tipărirea acestui volum și care începe astfel (p. 10):

ctitor„Ridicarea pe culmile luminoase și curate ale expresivității și poeticității” e o exprimare comunistoidă, care îmi aduce aminte de Ceaușescu, dar care îi e proprie lui Stanciu.

El nu e encomiastic cu justețe, ci doar megaloman.

Și observați că începe în aceeași notă în care a terminat „studiul” volumului precedent, care era semnat doar de Stanciu.

Ceea ce mă face să cred, cum spuneam, că și această prefață e „opera” lui și că Ștrempel a fost ademenit să o semneze.

Din nou vorbește despre „cercetători”, în general, dar și despre…„concluzia comună” a lor, în privința operei Sfântului Antim.

Tocmai de aceea îi plac mai degrabă Istoriile literare făcute de „Comisii” și nu de…persoane individuale, de personalități cu autoritate și cercetare multă în spate.

Ce insinuează Stanciu?

Că despre Sfântul Antim, ca despre un mare creator, a vorbit o masă de oameni (fie ei și academicieni) și că toți au spus același lucru și au ajuns la aceeași concluzie

Concluzia care urmează este de la sine înțeleasă: el sărăcuțul, dacă toți au fost o apă și-un pământ, de ce să mai citeze pe unul sau pe altul, când poate doar să „preia” (a se citi: să plagieze) ceea ce, și așa, au spus toți de-a valma?

E adevărat că anumite teze sau concluzii critice au trecut ne(re)verificate de la unii la alții, în studiile de specialitate.

Însă asupra acestui fapt am atras eu atenția în teza mea, și sesizarea mea a fost reținută în referatul semnat de Dr. Stancu Ilin (aici):

IlinFapt care nu l-a împiedicat pe Stanciu să plagieze inclusiv acest lucru, într-un „articol științific” plagiat „exemplar”, aproape în integralitate, din teza mea (Arhim. Mihail Stanciu, Considerații despre originea Sfântului Antim Ivireanul, în rev. Ortodoxia, nr. 3/ 2012, p. 159-168), după cum am arătat deja:

plagiat din referatSă revenim însă la ipoteza lui Stanciu, despre „cercetătorii” care spun…lucruri comune.

Oare de ce este atât de insistent Stanciu în a susține această aberație? Dacă alții au greșit, iar tu ești „cercetător” cu adevărat, verifici și eventual îndreptezi ceea ce au greșit ei.

Dacă te simți în stare să fii cercetător

Însă Stanciu se simte în stare numai să mintă și să mă plagieze grosolan:

grosolan„S-a scris mult”…de către cine?

Despre traseul parcurs de Sfântul Antim pentru a-și însuși normele corecte ale limbii române literare, am scris în teza mea: p. 30, 194-196, 200-201. Stanciu putea să plagieze de acolo, iar dacă a găsit cumva aceeași problemă discutată în altă parte, într-o sursă necunoscută mie, oricum nu a citat-o. Deci tot plagiat se numește.

Nu înțeleg ce a vrut să spună cu „dezacordurile gramaticale răspândite în epocă”. Răspândite la cine? La Brâncoveanu? La Constantin Cantacuzino stolnicul? La Dimitrie Cantemir? La cine erau răspândite dezacordurile în epocă?

Însă plagiatul cel mai nerușinat se află în pasajul următor (din poza de mai sus), subliniat pe deasupra de Stanciu, ca și cum ar fi izvorât din puțul gândirii sale.

De fapt, „darul de narator al Sfântului Antim” l-am susținut eu, în teza mea, pe baza cercetării cronografului intitulat Chipurile Vechiului și Noului Testament: p. 220-239.

„Darul de narator al Sfântului Antim” a fost negat zeci de ani la rând de istoriile literare, deci nu poate fi vorba de o „concluzie comună” a „cercetătorilor”.

Toată lumea a susținut că Antim nu este un bun narator/ povestitor. Vom oferi mai departe câteva exemple.

Istoria literaturii române (Ed. Acadmiei Române, 1964) nu acordă vreo importanță literară deosebită Chipurilor…, iar din Didahii deduce că Sf. Antim nu era vreun mare povestitor:

subapreciere 1subapreciere 2Al. Piru, în Literatura română veche, pe care am citat-o mai sus, nici nu pomenește de Chipuri, concentrându-se asupra didahiilor din care extrage concluzia că „Antim nu are darul povestirii” (p. 305):

PiruGabriel Ștrempel, în monografia sa din 1997 (Antim Ivireanul, Ed. Academiei Române), urmează calea bătătorită de istoriile literare:

StrempelLa fel și în ce privește Chipurile… (p. 224):

ChipurileAdică, în opinia lui Ștrempel, ca și în cea a Istoriei literare de la 1964, cronograful lui Antim are o valoare literară insuficientă, fiind luat în discuție mai degrabă datorită desenelor/ miniaturilor.

Nici vorbă despre virtuțile narative ale Sfântului Antim, în această lucrare.

Prin urmare, de unde a luat Stanciu ideea și argumentarea despre „darul de narator al Sfântului Antim”?!

Bineînțeles, nu poate să spună că a luat-o de la mine, pentru că i se usucă mâna…de durere.

Dar de unde?

Ghiciți de unde?

Eu cred că nu aveți atâta imaginație ca să ghiciți! Nici dacă stați 1000 de ani să vă gândiți, n-o să vă dați seama.

Iată „surpriza” nerușinării dusă până la cote greu de depășit:

nerusinare 1nerusinare 2Și Stanciu dorește să insiste plagiind senin din teza mea.

Să ne uităm însă la ce-a zis Ivașcu.

De fapt, nici n-ar mai fi nevoie, pentru că din enunțul că Antim este „un Ispirescu al teologiei ortodoxe române” nu reiese deloc că ar fi un mare povestitor, ci doar un băsmuitor.

Pentru că Ivașcu face această afirmație referindu-se la calitatea predicilor lui Antim Ivireanul, pe care nu îl consideră „un teolog profund sau un exeget original” (Istoria literaturii române, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, vol. I, p. 231):

Ivascu in neagaCu mai bine de doi ani înainte de a-mi susține teza (și anume pe 19 ianuarie 2007), după ce făcusem cercetările despre acest subiect, am scris și publicat online un scurt articol în care reacționam față de judecata critică strâmbă a lui Ivașcu (aici).

Comparația cu Coresi și cu Ispirescu este, în modul cel mai evident cu putință, în defavoarea lui Antim, pentru că țintește să îl priveze de originalitate.

Când toată lumea încerca să imprime în conștiința critică faptul că, prin didahiile lui Antim, s-a depășit faza cazaniilor stereotipe[3], Ivașcu îl aseamănă cu Coresi, care a tipărit (cel mult a și diortosit) cazanii traduse de alții, adică, în niciun caz nu avea vreo personalitate literară pregnantă. Ispirescu, juxtapus lui Coresi, are exact același rol, pentru că Ispirescu e perceput ca cineva care a pus în pagină niște basme culese din popor.

În ceea ce privește Chipurile…, iată ceea ce spune, de fapt, Ivașcu:

Ivascu neaga 2Iată deci pe cine și pe ce „afirmații critice” își fundamentează Mihail Stanciu „studiile ample” (a se citi plagiatele hidoase) ale sale asupra didahiilor și a cronografului Sfântului Antim.

În realitate, însă, mă plagiază golănește – și mai și subliniază ceea ce copiază (p. 11):

plagiat subliniatAfirmațiile sale plagiază ceea ce am spus în teza mea (p. 221):

alt plagiatȘi mai departe, unde spune:

unde spunePlagiază ideile pe care le-am susținut aici (p. 228):

228De asemenea, afirmând și subliniind următoarele (p. 12),

si pe asteaStanciu nu face decât să rezume, în parte, comentariile mele dedicate cronografului antimian.

Mai departe…în p. 14 a prefeței se spune:

prefataDe ce e „inedită” prefața lui Mihai Iștvanovici?

Importanța care i se acordă acestei prefețe se datorează comentariului amplu pe care i l-am dedicat în teza mea, între p. 17-19, 25-27.

În monografia sa, Ștrempel nu a considerat necesar să o comenteze (p. 162):

Strempel o ignoraÎnsă Stanciu[4] îmi plagiază comentariul acestei prefețe, de la un capăt la altul, de câte ori are ocazia, susținând cu nesimțire crasă că „a descoperit-o” el, după cum am sesizat deja: aici și aici.

Vreau doar să mai subliniez și eu faptul că, în prefața celui de-al treilea volum din serie (Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, ediție îngrijită de Arhimandrit Mihail Stanciu și Academician Gabriel Ștrempel, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2014), în p. 10, Stanciu plagiază inclusiv sublinierile din teza mea:

p. 10Iată fragmentul din teza mea doctorală:

din teza meaConcluziile despre obrăznicia și tupeul fără limite ale „preacinstitului” arhimandrit Stanciu…le puteți trage și singuri.


[1] Al. Piru, Literatura română veche, EPL, 1961, p. 298-301.

[2] Al. Rosetti, B. Cazacu, Liviu Onu, Istoria limbii române literare, vol. I, Ed. Minerva, București, 1971. p. 187, 189.

[3] A se vedea Al. Piru, op. cit., p. 301: „Didahiile lui Antim nu mai au acel caracter de comentar fix, stereotip al Cazaniilor lui Coresi sau Varlaam, scrise pentru toate vremurile și pentru toate societățile”.

[4] În ce privește adunarea rugăciunilor Sfântului Antim, cred că ar fi fost cinstită măcar menționarea faptului că acest demers s-a mai făcut și înainte, chiar dacă nu în condițiile grafice deosebite. Spre exemplu, am o cărticică tipărită în 1997, la Ed. Anastasia, cu titlul: Din rugăciunile Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Ungrovlahiei. Și, sinceră să fiu, selecția de rugăciuni făcută aici mi se pare mult mai bună decât ce și cum „a adunat” Stanciu.

Un nou plagiat semnat Mihail Stanciu

Se pare că preacuviosul părinte arhimandrit Mihail Stanciu a prins un „drag nebun” de mine, dar mai ales de tot ce scriu eu despre Sfântul Antim Ivireanul.

Mă urmărește cu un zel neostoit și mă plagiază așijderea…unde găsește că am mai scris ceva…

Am adus în atenția publică, nu cu multă vreme în urmă, faptul că m-a plagiat cu multă nerușinare în mai multe prefețe și articole.

Răspunsul preacuviosului părinte a constat în înjurături și încercări de denigrare.

Și acest răspuns se întregește cu o nouă ieșire a sa în decor…ca plagiator.

Astfel, fiind ieri prăznuirea Sfântului Antim… preacuviosul părinte arhimandrit, în loc să se păzească precum cineva de tămâie ca să nu mai dea naștere la discuții…n-a pierdut ocazia să se dea iar grande cu munca mea…Adică…să acorde un interviu (aici) în care să expună ce a mai aflat el în ultimul timp despre Sfântul Antim.

Și, în afară de singurul lucru pe care „l-a descoperit” în Grecia (prin scrisoarea lui Hrisant Nottaras: folosesc „a descoperit” cu ghilimele, pentru că descoperirea științifică îi este improprie lui Stanciu, iar informațiile i-au fost neîndoielnic indicate a se afla într-o teză de doctorat recentă, publicată acolo, despre Hrisant) – dar pe care eu îl descoperisem cu adevărat mai înainte, fără să am scrisoarea doveditoare a lui Hrisant, anume că Sfântul Antim a venit în Moldova, mai înainte de anul 1688 –, restul „concluziilor” perseverentului în plagiate arhimandrit le-a aflat din articolul meu de aici, pe care eu l-am publicat și în volumul de aici, între p. 132-166.

Ca din întâmplare, interviul lui Stanciu urmărește exact același demers pe care l-am urmărit și eu în articolul publicat pe 16 martie 2014, pe platforma noastră, Teologie pentru azi, anume pe acela de a vorbi despre relația dintre Sfântul Antim și Sfântul Constantin Brâncoveanu – articol al meu care a și fost imediat preluat și de alții (aici), cu indicarea sursei.

Însă nu a fost acesta un motiv de jenă pentru preacuviosul părinte…de fapt, nimic nu e un motiv de jenă pentru el.

Stanciu reafirmă minciunile pe care le-a spus și în trecut și își asumă mai departe „descoperiri” pe care nu le-a făcut:

art 1Stanciu vine pe data de 28.09.2014 ca „să precizeze” ceea ce știa oricine era interesat de Sfântul Antim și consulta teza mea doctorală, susținută pe 3 iulie 2009 și publicată la nivel online pe 10 martie 2010: anume că Sfântul Antim nu a fost adus în Țara Românească de Sfântul Constantin Brâncoveanu, ci a venit în Moldova mai devreme, la Măn. Cetățuia, în jurul anilor 1680 (a se vedea p. 25-30 din teza mea doctorală).

Ceea ce repetă cu încăpățânare Stanciu că „a descoperit” el, este de fapt un „document scris” care să ateste acest lucru, aflat acum la îndemâna oricui ar fi căutat acest lucru în Grecia și care îi putea fi indicat de cineva – cum s-ar zice: norocul prostului! – , pentru că era într-o carte publicată recent…trebuia doar să ai bani ca să te duci în Grecia ca să-l găsești, nu și muncă multă sau minte multă. Dovadă și faptul că l-a găsit foarte repede…

Iar Stanciu știe acest lucru…și tocmai de aceea încearcă să impună, cu forța și fără rușine, în conștiința publică, faptul că tot el ar fi și descoperitorul prefeței lui Mihai Iștvanovici/ Mihai Ștefanovici/ Mihail Ștefan.

Adevărul este că numai eu am interpretat această prefață și am descoperit, cu adevărat, prin lectura corectă a ei, că Sfântul Constantin Brâncoveanu l-a aflat pe Sfântul Antim în Țara Românească atunci când a urcat pe tron (a se vedea, din nou, p. 25-27 din teza mea doctorală).

E adevărat că „majoritatea cercetătorilor”, inclusiv G. Ștrempel, credeau că Sfântul Constantin, ajungând domn, l-a adus pe Sfântul Antim de la Constantinopol.

Ba chiar Ștrempel, în binecunoscuta sa monografie, Antim Ivireanul (Ed. Academiei Române, București, 1997), spune că orice altă opinie e de domeniul trecutului:

art 2Dar tocmai acest lucru l-am negat eu în laborioasa mea teză doctorală, analizând cu atenție bibliografia și mai ales prefața lui Mihai Iștvanovici, și înfruntând tocmai această părere eronată, care între timp devenise unanim acceptată de către cercetători (inclusiv de către conducătorul tezei mele de doctorat, Dan Horia Mazilu).

Acum Stanciu are tupeul să îi ia de urechi pe toți cercetătorii (y compris Ștrempel) care au susținut că Antim a fost adus de Brâncoveanu și au scos din calcul ipoteza venirii lui mai devreme în Moldova, după ce o vreme susținuse și el aceleași ipoteze false, copiindu-i cu fidelitate pe…cercetătorii pe care acum îi dă de pereți.

Asta până a ajuns în Grecia…și i s-a arătat și tradus scrisoarea lui Hrisant…moment din care Stanciu s-a lepădat și i-a scuipat pe toți cercetătorii care…l-au indus în eroare…și a început să mă plagieze tot pe mine…iarăși pe mine…și  în această privință, reproducându-mi demonstrația științifică din teza mea de doctorat care a învederat prefața lui Mihai Iștvanovici/ Mihai Ștefanovici.

„Preacinstitul”  și nerușinatul părinte arhimandrit Mihail Stanciu vrea acum să șteargă cu buretele toată contribuția mea la cercetarea vieții și a operei Sfântului Antim Ivireanul, pentru a se tămâia pe sine. Vrea pur și simplu să pună numele lui pe…studiile mele laborioase despre Antim.

Stanciu se află într-o cruntă lipsă de idei și se străduiește din răsputeri fie să copieze, fie să reformuleze ceea ce citește de la mine.

Dacă eu am scris în articolul meu despre prefețele în care Sfântul Antim i-a închinat cuvinte calde și elogioase Sfântului Brâncoveanu…„găsește” și Stanciu asemenea prefețe (a se vedea cap. Prefețe, dedicații, postfețe, versuri din teza mea, p. 194-207).

Stanciu apreciază frumusețea dedicației în versuri din Chipurile Vechiului și Noului testament…, după ce am remarcat-o și eu în teza mea (p. 221-222). Și citează și dedicația neversificată…pe care am citat-o și eu în articolul recent.

Un singur lucru ne deosebește: comentariul său e de clasa a IV-a: „Cât de frumos îi adresează Sfântul Antim Ivireanul această dedicaţie, acest cuvânt de mulţumire şi de cinstire!”

După care Stanciu repovestește (doar că mai pe scurt și prost, fără să prindă esențialul) ceea ce am spus în articolul meu, cu aproape jumătate de an înainte, despre contextul războiului ruso-turc și al luptei de la Stănilești, în urma căruia s-au mai răcit relațiile între Sfântul Constantin și Sfântul Antim.

Aprecierile despre limba frumoasă a traducerilor din cărțile de cult le-a luat Stanciu în integralitate tot din teza mea doctorală (p. 177-193).

Concluziile invocate de Stanciu,

art 3se regăsesc, în idee, în articolul meu, la începutul și finalul său:

art 4art 5În ceea ce privește exprimarea pompoasă și găunoasă, că „această conlucrare, această armonie roditoare dintre cei doi este cea mai luminoasă, cea mai plină de rod din toată perioada Evului Mediu şi chiar a istoriei moderne a Ţării Româneşti”, Stanciu n-a făcut niciodată o cercetare a Evului Mediu românesc în întregime și a istoriei moderne românești, încât să poată susține această afirmație cu probe. Este numai o exprimare a megalomaniei care îl animă și care îl face să vrea să iasă în evidență cu orice preț.

Stanciu a vrut să amplifice concluzia mea…după „deșteptăciunea” sa, însă duce lucrurile în derizoriu…

Am mai făcut și acest efort – deși cu totul obositor pentru mine – pentru că observ că tupeul preacuviosului arhimandrit nu are limite. Tupeul hoției și al lipsei de bun simț.

Inutil să mai adaug că nu și-a cerut scuze nici până acum pentru cele pe care le-am sesizat anterior și că nu și-a retras nici măcar „articolul științific” publicat online și furat în proporție covârșitoare din teza mea.

Cu toată oboseala și scârba mea, pot să continui investigațiile amănunțite în textele lui Stanciu, dacă dorește…

Toate acestea îmi confirmă însă, pe zi ce trece, că teza de doctorat în Grecia a lui Stanciu se scrie singură: cu ajutorul unui traducător în greacă și, bineînțeles, al tezei mele în română, pe care grecii nu o cunosc.

Iar Stanciu pare că are timp nesfârșit să stea în România și să facă valuri pe-aici…ca și cum și-ar fi terminat „cercetarea doctorală” deja.

*

Update: Și pentru că Stanciu și-a propus un maraton al plagiatelor…aveți aici un tablou mai cuprinzător al faptelor.

Înjurături cuvioase

În urma sesizărilor mele, pe care le-am făcut aici și aici, cu privire la plagiatele lui Mihail Stanciu din teza mea doctorală, nu numai că nu am primit scuzele pe care le așteptam și le meritam, ci am primit…înjurături.

„O admiratoare” a lui Mihail Stanciu și-a dezbrăcat caracterul la comentarii, la articolele indicate, încercând să dilueze gravitatea faptelor comise de arhimandritul plagiator.

Zice că acesta n-a furat mare lucru de la mine…adică ce atâta tevatură…însă, dacă nu era mare lucru, de ce s-a mai ostenit atâta?! Pentru că s-a ostenit să le și publice – ba să le și comunice în emisiuni televizate, după cum ni se atrage atenția. Și se ostenește mai departe la un doctorat în Grecia…și s-ar putea să aflu peste cine știe cât timp că am fost tradusă în grecește, bineînțeles, sub numele lui Stanciu.

Înțeleg că Stanciu este foarte supărat pentru că a fost expus rușinii publice, dar nu e vina mea că încearcă să-și construiască o reputație de „cercetător” cu ajutorul furtului din munca mea.

„Admiratoarea” lui Stanciu încearcă să ne discrediteze, și pe mine și pe soțul meu (!), printr-o metodă securistică, aceea de a devia atenția…aruncând cu noroi asupra noastră…dar adevărul este că, până acum, nu am primit niciun răspuns în ceea ce privește sesizările noastre punctuale legate de plagiatele comise de Stanciu.

Nici Mihail Stanciu, nici „admiratoarea lui” nu au venit să explice de ce textele, argumentările și concluziile mele științifice sunt preluate în diverse texte publicate ale lui Stanciu (la nivel online, dar și în ediții de opere și în articole publicate în reviste de specialitate), fără a fi menționată sursa, adică teza mea de doctorat.

În timp ce victima este supusă unui dur „examen psihologic” de către „admiratoarea” lui Stanciu, hoțul scapă neexaminat

Noi suntem invidioși și paranoici pentru că suntem….furați, în timp ce Stanciu e preasmerit pentru că formulează „contribuții științifice” cu ce citește din teza mea.

Iar „admiratoarea” zice că a găsit altundeva una din informațiile care se află în teza mea, însă, în mod foarte convenabil, uită să pună linkul sau să ofere citarea exactă pentru trimiterile la care face aluzie, în mod parșiv. Eu cred că e numai praf în ochi

Însă Mihail Stanciu nu a furat de la mine doar idei și concluzii la care eu am ajuns după multă muncă și judecată asupra surselor, ci a furluat (vorba lui Creangă) fragmente întregi din parcursul exegetic pe care l-a aflat în teza mea doctorală.

Și cred că admiratoarea” prea înfocată ar trebui să-și reorienteze intențiile psihanalitice. Pentru care probabil că are în spate tot atâția ani de studii în medicină câți are și Mihail Stanciu în a face analize critice și articole științifice – dacă nu cumva sunt una și aceeași persoană, care își arogă cunoștințe în domenii în care, de fapt, n-are niciun fel de experiență sau de competență.

Dar ceea ce a devenit o obișnuință, e greu de dezvățat

Dacă vreți să înjurați mai departe…e o țară liberă. Însă injuriile nu vă absolvă de ceea ce sunteți. Dimpotrivă…

Hai să profităm de smerenia ei…

Când am spus că eu nu cred în definitivul niciunui studiu științific (afirmație pe care am făcut-o de mai multe ori și o susțin pe mai departe), m-am referit la faptul că niciodată nu poți termina cercetarea asupra unui autor sau a unui subiect.

Cu atât mai mult, altcineva poate să vină după tine, să-ți continue munca sau să o aprofundeze, mai devreme sau mai târziu, după ce tu ai terminat de scris.

Acesta este crezul meu, pe care nu îl voi retracta niciodată.

De aici, arhim. Mihail Stanciu a înțeles că nu voi riposta dacă el îmi fură, la modul ordinar, ideile și stilul tezei mele doctorale, ba chiar fragmente întregi cărora doar le-a modificat puțin exprimarea (ca să nu fie depistat cu programul automat care identifică plagiatele).

Dar după război, mulți viteji s-arată. După ce-am scris eu o teză doctorală imensă despre Sfântul Antim, a aflat și părintele arhimandrit că Sfântul Antim e o personalitatea copleșitoare.

De ce nu și-a dat dânsul seama mai înainte de mine…ca să fi avut el niște „contribuții majore” când încă eu nu-mi terminasem teza…Asta ca să îl credem pe cuvânt, că a fost într-adevăr fascinat de Sfântul Antim.

E ușor să publici „contribuții academice”cu textele și ideile altora, nu?

Numai că, la data când mi-am ales eu acest subiect, a trebuit să mă rog două săptămâni de Dan Horia Mazilu ca să îl accepte. Eram o candidată oarecare la doctorat, nu un arhimandrit șmecher

Iar subiectul meu nu era eligibil pentru că despre Sfântul Antim scrisese o carte Eugen Negrici (Logos și personalitate), iar Mazilu nu vroia să mai pună gaz pe foc (cine știe știe)… Acesta este și motivul pentru care, în studiul meu, am cam ocolit cartea Profesorului Negrici – ceea ce mi s-a reproșat mai târziu.

Mai mult, acesta este motivul pentru care toată comisia, cu excepția d-lui Mazilu, n-a înțeles ce rost mai are să scriu un studiu despre Antim Ivireanul. Și așa am intrat la doctorat fără bursă…pentru că oamenii n-au crezut că se mai poate spune ceva despre Antim.

Pe parcursul cercetărilor, am fost nevoită să-mi contrazic conducătorul de doctorat, să mă uit în ochii lui și să îi spun că eu nu pot să îi confirm aserțiunile și că voi scrie că Antim n-a fost chemat de Brâncoveanu în Țara Românească prin 1689, ci a venit mai devreme în Moldova.

Mazilu mi-a dat voie să îl contrazic (și nu era acesta singurul punct), ascultându-mi argumentele. Fără discuții și fără presiuni asupra mea.

Însă Mazilu a murit cu puțină vreme înainte de a-mi susține teza…iar noul conducător științific, Prof. Negrici mi-a spus, după examen, că dânsul nu mi-ar fi dat voie niciodată să iau acest subiect.

Acestea sunt doar câteva dintre durerile prin care am trecut ca să scriu această carte, dincolo de efortul propriu-zis al cercetării și al redactării ei.

Iar Stanciu are toate la bot, după ce mi-am publicat teza la nivel online, dăruind-o gratuit celor care vor cu adevărat să studieze…dar el descoperă încă o dată tot ceea ce am descoperit și eu în teză, ca să pară și „cercetarea” lui…mai amplă.

E și el cercetător peste noapte și își aduce bogate contribuții la onorarea memoriei unui ierarh scriitor despre care, dacă nu alcătuiam importanta și atenta mea teză (mai las smerenia la o parte, că alții mă plagiază fără nicio smerenie), nu ar fi știut Stanciu atâtea și nici nu ar fi avut inspirația să scrie și el o nouă teză.

Dar pe care o scrie împotriva mea, chiar dacă eu i-am dat toate ideile.

Așa înțelege el „să slujească” Biserica și cultura românească…

Eu așa interpretez plagiatele comise de el, între care există unele comentarii care au fost remarcate ca evidente elemente de originalitate în teza mea, de către membrii comisiei de doctorat, și pe care Stanciu și le asumă lejer, fără nicio conștiință. Deși atât teza mea, cât și referatele comisiei sunt publicate la nivel online!!!

Dar și el mă ajută să înțeleg lucrurile astfel:

„În concluzie, dorim să subliniem o idee fundamentală referitoare la opera acestui mare mitropolit. Scopul scrierilor Sfântului Antim nu a fost unul estetic, deși în prezent se vorbește foarte mult de dimensiunea expresivității artistice a lucrărilor sale (s. n).

El nu și-a propus să placă, dar reușește aceasta prin sinceritatea și jertfelnicia sa [?]. Opera sa scrisă este nu numai spectaculară sub aspect lingvistic (s. n), ci și al culturii, al orizonturilor teologice descoperite.

Mitropolitul-cărturar nu se prezintă în cultura română numai prin idiomul desăvârșit stăpânit, prin înălțimea expresivității teologice și literare, ci și prin devotamentul cu care a slujit neamul românesc, ajungând să se contopească cu modul nostru de gândire, simțire și exprimare” (din prefața la: Sfântul Antim Ivireanul, Scrieri, ed. îngrijită de Arhimandrit Mihail Stanciu și Academician Gabriel Ștrempel, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2011, p. 15).

Eu, adică, sunt cea care „vorbește foarte mult de dimensiunea expresivității artistice a lucrărilor sale”. (Uite că mă cunoaște, deși nu mă numește!)

Însă tot ceea ce Stanciu pune în disjuncție mai sus, eu am pus în conjuncție în teza mea doctorală, adică atât geniul lingvistic și literar al mitropolitului, cât și cultura sa teologică, caracterul jertfelnic și smerenia lui. Care, toate, îi lipsesc lui Mihail Stanciu.

Nu cred că o asemenea perspectivă, ca cea amintită puțin mai sus, ar putea răsări în mintea lui Ștrempel, care n-are nicio afinitate cu teologia ortodoxă și pe care nu-l interesează, cu deosebire, ipostaza de teolog erudit a lui Antim.

Pentru că, din păcate, prefețele noilor ediții ale operelor antimiene sunt semnate nu doar de Stanciu, ci și de Acad. Gabriel Ștrempel. Despre care cred sincer că încă nu bănuiește că m-a plagiat

Adică Stanciu își făcuse toate socotelile: dacă publică la editura Patriarhiei și îl minte și pe Patriarh, și pe Ștrempel, cine ce o să mai zică?

Mai pe scurt: așa cum observa și Părintele Dorin, munca pe care noi o facem și o dăruim gratuit…„nu e bună” la noi pe blog, dar devine foarte bună când o preiau alții ca să o plagieze sau să o vândă. Noi nu ne sporim deloc creditul, dar ei da, însă cu munca noastră.

Exerciții de plagiere. Cazul: Arhim. Mihail Stanciu

Mi-am dat seama că Arhim. Mihail Stanciu are intenții serioase în a mă plagia din  articolul de aici, de la fostul Război întru Cuvânt, care și-a schimbat blana în Cuvântul Ortodox. Căci în articolul supra, Stanciu a plagiat din conținutul tezei mele doctorale în proporție de 90%.

Teza mea doctorală e din 2010 online, aici, iar în articolul Considerații despre originea Sfântului Antim Ivireanul, Arhim. Mihail Stanciu m-a plagiat în următoarele puncte:

1. a plagiat conținut din pagina 10 a tezei mele: de la „Viata Sfantului Antim Ivireanul ramane inca, cel putin in prima jumatate a ei, o taina pentru noi, până la: „Din nefericire, simplele ipoteze ale unor cercetatori au fost preluate fara a fi verificate, apoi promovate si chiar dezvoltate de altii, lucru care a marit „nebuloasa” legata de biografia lui;

2. a plagiat conținut din p. 12: mai întâi acest fragment: „Prima dovada ne-o ofera insasi modalitatea lui Antim de a semna cartile tiparite de el: „Antim Ivireanul”2, sau „Antim, georgian de neam”3, sau „Antim ieromonahul, tipograful din Iviria”4. Apoi, intr-o carte tiparita in limba araba Antim a semnat „Gurdji, ceea ce inseamna georgian”5. De asemenea, prezenta multor decoratii cu motive georgiene in broderiile si cartile sale sugereaza ori­ginea sa ivireana6, apoi pe acesta: „Cea mai completa marturie din vremea lui Antim, insa, este aceea a secretarului florentin de la curtea domnitorului Brancoveanu, Anton Maria Del Chiaro, care „a lucrat multi ani in cancelaria voievodala a Tarii Romanesti, ajun­gand sa-l cunoasca bine pe mitropolit”19 si a editat la Venetia in anul 1718 car­tea Istoria Delle Moderne Rivoluzioni Della Valachia. El spune ca „Antim, Mitropolitul Valahiei, de nationalitate georgiana, sclav in tinereta, ajunse gratie talentului ce-i daruise Dumnezeu pana la cea mai inalta treapta eclesiastica”2, după care a dedus admirația lui Del Chiaro pentru Sfântul Antim tot din ce am spus eu în p. 12, spunând: „care avea si o admiratie sincera fata de Antim”;

3. a plagiat conținut din p. 14 și p. 24: „In cele doua scrisori de aparare ale sale catre Constantin Brancoveanu, din 13 ianuarie si 3 februarie 1712, Mitropolitul Antim ii cere mila domnitorului pen­tru „batranetile mele si neputintele ce am”24, deci putem intelege ca Antim era inaintat in varsta si sub povara bolilor si a neputintelor. Munca neintrerupta de peste 24 de ani (in acel moment, la 1712) in tipografie si-n atelierele de pictura, sculptura si broderie, slujirea liturgica si pastorala, grija parinteasca pentru turma lui Hristos, toate l-au impovarat cu boli si slabiciuni care s-au agravat cu varsta. Daca presupunem ca avea cam 70 ani, varsta medie a batranetii, atunci putem deduce ca s-a nascut pe la anii 1640. Dar nu este sigur. Alti cercetatori sustin, pe baza aceleiasi deductii, ca anul nasterii lui ar fi pe la anii 1650, data relativa, ulterior unanim acceptata. Primul care a afirmat aceasta a fost Teodor Cerbulet25, de la care a fost preluata informatia si transmisa mai departe. Iar Fanny Djindjihasvili extrapoleaza mai mult in monografia sa, unde spune: „Antim s-a nascut in preajma anului 1650, iar la varsta de 16 ani a fost vandut la targul de sclavi din Constantinopol”26

4. a plagiat conținut din p. 17-18: „Iata ce descoperim referitor la plecarea sa, fara voie, din tara natala. Anton Maria Del Chiaro noteaza ca Sfantul Antim a fost „sclav in tinerete”28. Ucenicul-tipograf Mihail Istvanovici in prefata Molitfelnicului din 1706 i se adresa dascalului sau Antim, pe atunci episcop de Ramnic, astfel: „Precum oarecand, din purtarea grijii dumnezeiesti, prea frumosul Iosif, prin vinderea fratilor lui, ismailitenilor, instreinat au fost de parinti si de tara lui in pamantul Eghipetului (iubitoriule de Dumnezeu parinte29), ca acolo sa fie pazit spre hrana vremii celor sapte ani ai foametii intru folosirea a multe noroade, iar mai vartos pentru norodul cel credincios, adica pentru tatal lui Israil. Asa acea purtare de grija dumnezeiasca, si pre iubirea ta de Dumnezeu, ca pre un margaritariu scump, legat cu aur, intru vindere oarecand fiind pretuit, si din tara ta scos, si in partea locurilor noastre adus si nemerit, ai stralucit ca o raza lu­minoasa. (…) O, minune, si dumnezeiasca purtare de grija si descoperire, cum de multe ori cu cei robiti si legati s-au aratat slobozirea, si descoperirea man­tuirii a multi!”<sup30. Cuvintele „ca pre un margaritariu scump, legat cu aur, intru vindere oarecand fiind pretuit, si din tara ta scos” ne arata ca tanarul georgian Andrei nu a fost vandut la gramada, ca alti sclavi necunoscuti, ci „ca un margaritar scump, intru vindere fiind pretuit31”. Asta inseamna ca el era valoros ori pen­tru neamul sau nobil (si cumparatorii puteau santaja cu mai multi bani pe parintii lui), ori pentru educatia sa si pentru multimea talentelor sale32, ori pentru amandoua. Dar asta inseamna ca cei ce l-au vandut il cunosteau di­nainte, deci vanzatorii erau dintre concetatenii lui (poate chiar dintre rudele sale) care l-au tradat si l-au „pretuit” (negociat) cu cumparatorii care l-au scos din tara. Insistenta lui Mihail Istvanovici pe detalii ne confirma faptul ca asemanarea dintre Andrei si Iosif este foarte mare. Adica „precum oarecand, din purtarea grijii dumnezeiesti, prea frumosul Iosif, prin vinderea fra­tilor lui, ismailitenilor, instrainat a fost de parinti si de tara lui”, asa si Andrei a fost vandut turcilor (musulmani, ismailiteni) de catre frati de-ai lui (compatrioti) si scos din tara sa natala. Deci mai intai a fost vandut, apoi scos din tara, ceea ce ne confirma faptul ca nu turcii l-au rapit din mijlocul familiei, ci vanzatorii lui (locali), iar turcii (cumparatori) l-au preluat si l-au dus departe de casa parinteasca ca sa-l „pretuiasca” (valorifice) mai bine printr-o noua tranzactie (vanzare-cumparare) mai profitabila intr-un oras mai mare din Im­periul Otoman. Del Chiaro spune ca Antim „era daruit cu insusiri atat de rare, incat stia sa faca in chip minunat orice mestesug, mai ales sculptura, desene si broderii33, „pe care, avand in vedere influentele orientale georgiene, in broderii si orna­mentatii, se poate sa le fi invatat chiar inca inainte de a cadea rob34, adica din copilarie, lucruri cu care Andrei-Antim se si impunea in fata comunitatii, star­nind adesea invidii si complexe in cei lenesi din jurul sau”;

5. a plagiat conținut din p. 13: „O alta marturie scrisa explicit despre originea georgiana a Sfantului Antim ne-o ofera Mitrofan Gregoras, care scrie in anul 1710 pe cartea greceasca Slujba Sfintei Ecaterina si Proschinitarul Sfantului Munte Sinai, tiparita de Antim, zece versuri omagiale: „Indemn pe toti sa ia cunostinta, cu grija de aceste vorbe. A venit barbat pe pamantul Valahiei, a venit lumina, Antim dumnezeiesc, ierarh al Ungrovlahiei, din neamul cucernic al ivirilor intelepti. Lui i-a dat Dumnezeu averea imbelsugata a intelepciunii, sa faca fapte ceresti si prin tipografie sa fie de folos peste tot pamantul multimii celor cucernici. Acesta, dand prin tipar cartea de fata, a bucurat in cea mai mare masura cetele parintilor din Sinai. Lui, dar, sa-i dea Domnul salasurile cele ceresti14;

***

Din n. 11 a articolului citat supra, unde a citat:

Sfântul Antim Ivireanul, Scrieri, ed. îngrijită de Arhimandrit Mihail Stanciu și Academician Gabriel Ștrempel, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2011, 208 p.

mi-am dat seama că plagierea mea a început în 2011. Și nu oriunde, ci într-o nouă „ediție” a scrierilor antimiene, publicate cu binecuvântarea Patriarhului României.

În Prefața cărții citate supra, p. 10-12, Mihail Stanciu încearcă „să demonstreze” că Sfântul Antim Ivireanul a fost un mare narator. Numai că nimeni înaintea mea nu a mai demonstrat acest lucru pe Chipurile Vechiului și Noului Testament, lucru sesizat și de Prof. Mihai Moraru în referatul său. Astfel, Arhim. Mihail Stanciu a plagiat conținut din p. 220-239 ale tezei mele doctorale dar și din rezumatul tezei, existent aici.

***

Însă recent, în cartea:

Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, ed. îngrijită de Arhimandrit Mihail Stanciu și Academician Gabriel Ștrempel, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2014,  189 p.,

Arhim. Mihail Stanciu m-a plagiat din nou.

În p. 10, în Prefață, Stanciu își asumă o altă parte a muncii mele. Și anume descoperirea importanței prefeței scrise de Mihail Iștvanovici în 1706. Din care eu am dedus că nu Sfântul Constantin Brâncoveanu l-a adus pe Sfântul Antim în Țara Românească și că el trebuie să fi venit din Moldova în Țara Românească. Adică Stanciu a plagiat conținut din p. 25-27 ale tezei mele doctorale.

De ce Mihail Stanciu a plagiat tocmai intuiția mea vizavi de prefața lui Mihail Iștvanovici? Pentru că între p. 43-65 ale ediției citate, el a reprodus o scrisoare a Patriarhului Hrisant Nottaras, în care acesta spune că Sfântul Antim a fost răscumpărat de Patriarhul Dositei al Ierusalimului, adus în Moldova și pus egumen la Cetățuia, după care Sfântul Antim a ieșit de sub jurisdicția Patriarhiei de Ierusalim și a venit în Țara Românească.

Și acum dorește să își asume cu totul intuiția mea din teza doctorală, deși în cartea: Sfântul Antim Ivireanul, Scrieri, ed. îngrijită de Arhimandrit Mihail Stanciu și Academician Gabriel Ștrempel, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2011, p. 9, el susținea ceea ce susținuseră mai toți cercetătorii până atunci și există inserat și în Acatistul Sfântului Antim Ivireanul: faptul că ar fi fost adus, prin 1690, de Sfântul Constantin Brâncoveanu în Țara Românească și astfel ar fi ajuns Antim la noi.

***

Pe saitul Mănăstirii Sfântul Antim din București, Stanciu a plagiat informația, din p. 114 și 120 ale tezei mele doctorale, că Mănăstirea Sfântul Antim a fost zidită în urma unei descoperiri dumnezeiești petrecută în ziua de 5 februarie 1713, ziua de pomenire a Sfintei Mucenițe Agata. Pasajul e acesta: „La 5 februarie 1713, de ziua prăznuirii Sfintei Agata, în urma unei descoperiri dumnezeiești, Mitropolitul Antim Ivireanul se hotărăşte să clădească  mănăstirea Tuturor Sfinților, pe locul unde era o veche biserică de lemn cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, în care se păstra Sfântul Mir. Sfântul Antim pune toată averea sa pentru ridicarea din temelie a acestui sfânt lăcaş „întru slava şi mulţumita însuşi celui întru Troiţă Dumnezeu şi întru cinstea şi lauda Tuturor Sfinţilor”. Acest fapt nu l-a sesizat nimeni înaintea mea.

*

În concluzie, plagiatele jenante ale Părintelui Arhimandrit Mihail Stanciu m-au lăsat cu gust amar. Mai ales după ce m-a invitat la Mănăstirea Sfântul Antim ca să vorbesc despre teza mea…iar acum am înțeles că face un doctorat, în Grecia, despre Sfântul Antim Ivireanul.

Dacă a început să plagieze în România…oare în Grecia va face altceva? Voi aștepta și teza doctorală…

*

Update, 2 august 2014, ora 21. 59:

Și mai grav! Articolul preluat de Cuvântul Ortodox și din care am dat citatele plagiate, însemnate cu albastru, a fost publicat sub următoarea titulatură: Arhim. Mihail Stanciu, Considerații despre originea Sfântului Antim Ivireanul, în rev. Ortodoxia, nr. 3/ 2012, p. 159-168, cf. sursei. Lucru confirmat și de revista Ortodoxia.