Nietzsche despre creştinism şi despre omul european

Download this episode (3 min)

Date cf. Friedrich Nietzsche, Dincolo de bine şi de rău, trad. de Francisc Grünberg, ediţie germ-rom., col. Universitas, Ed. Teora, Bucureşti, 1998, p. 76.

Pr. Dorin

Duplicitatea filosofică la Platon

Download this episode (7 min)

Live

Datele folosite în podcastul nostru sunt cf. Platon, Scrisori, Dialoguri suspecte, Dialoguri apocrife, trad., introd. şi note de Şt.[efan] Bezdechi, Ed. IRI, Bucureşti, 1996, p. 106.

Pr. Dorin

Despre cum şi-a ocultat Platon în mod metodic teologia păgână în care credea

Datele folosite în podcastul nostru sunt cf. Platon, Scrisori, Dialoguri suspecte, Dialoguri apocrife, trad., introd. şi note de Şt.[efan] Bezdechi, Ed. IRI, Bucureşti, 1996, p. 63 [ arde scrisoarea!] şi p. 60-61 [ De ce? Pentru că divulgă, în mod criptic, câteva date confidentului său despre zeii în care credea].

Download this episode (8 min)

Live

Pr. Dorin