Despre nașterea Domnului în Cronograful lui Pătrașco Danovici

Aici, pentru a asculta și downloada.

Conținutul podcastului e cf. cu *** Cronograf, tradus din grecește de Pătrașco Danovici, vol. 1, ed. îngrijită  și cuvânt înainte de Gabriel Ștrempel, cu studiu introd. de Paul Cernovodeanu, Ed. Minerva, București, 1998, p. 164-170.