Despre suflet, moarte şi sfinţenie împreună cu Sfântul Grigorie cel Mare [8, podcast]

Găsiţi aici fila audio.

Din cuprins:

Despre păcate; despre Sfântul diacon Pascasius; neascultarea şi veşnicia; sufletul Sfântului Pascasius slujind la terme drept pedeapsă pentru neascultarea sa; primim curăţire de păcate după moarte dacă murim ca nişte oameni credincioşi; vedeniile şi eshatonul; unul singur e focul Gheenei dar păcătoşii sunt pedepsiţi după măsura păcatelor lor; pedeapsa veşnică şi fericirea veşnică; citirea Scripturii ca mijloc de pocăinţă; iertarea păcatelor şi temerea celui Sfânt; Sfintele Moaşte bine mirositoare; vindecare minunată; împotriva ghicitului şi a horoscoapelor; despre vise şi contemplaţii…

Pr. Dorin.