Predoslovia Bibliei de la București (1688)

Aici, pentru a asculta și a downloada.

Podcastul nostru are 37. 42 minute.

Lectură și comentariu.

Podcastul nostru conține cele 8 stihuri la stemă ale lui Radu, Logofătul și apoi predoslovia Voievodului Ioan Șerban Cantacuzino Basarab, la Biblia de la București (1688), din ultima înțelegând ce cultură teologică, putere de expresie și smerenie avea domnul nostru, român, trăitor în secolul al 17-lea.

Conținutul lecturat e cf. ed. ***Cărți românești vechi. Predoslovii, antologie și cuv. înainte de Tudor Nedelcea, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1994, p. 63-68.

Sfântul Varlaam al Moldovei, Răspuns la Catehismul Calvinesc [1645; text şi comentariu] II

Primele 3 podcasturi le găsiţi aici.

Ultimele 3 podcasturi:

Podcast 4 [40, 32 min]

Podcast 5 [43, 28 min]

Podcast 6 [23, 25 min]

Psa. Gianina Picioruş

Sfântul Varlaam al Moldovei, Răspuns la Catehismul Calvinesc [1645; text şi comentariu]

Monument românesc de teologie ortodoxă academică de secol XVII.

Primele trei podcasturi, cu comentariu pe text.

Podcast 1 [ 37. 39 minute]

Podcast 2 [ 29. 15 minute]

Podcast 3 [ 30. 15 minute]

Vom continua…aici

Psa. Gianina Picioruş

Lucrarea lui Hristos şi a Duhului Sfânt pentru păstrarea şi actualizarea Revelaţiei dumnezeieşti în Biserică

pr-staniloae-2.jpg

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a, Bucureşti, 1996.

III. Lucrarea lui Hristos şi a Duhului Sfânt, de păstrare a Revelaţiei în eficienţă, prin Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie în cadrul Bisericii.

p. 37- 39.

Fila audio va fi găsită aici [ 64. 47 minute ]

Pr. Dorin