Vieţile Sfinţilor Varlaam şi Ioasaf [3 podcasturi agheologice]

Găsiţi aici filele audio.

podcastul 1

podcastul al 2-lea

podcastul al 3-lea

Textul acestei aghiografii/hagiografii este luat din Sfintele Amintiri. Sinaxar, Ed. Hyperion, Chişinău, 1992 (p. 13-49) şi este o prelucrare săvârşită de către Mihail Sadoveanu, unul dintre cei mai mari stilişti ai literaturii române, alături de Radu Petrescu. Se vede, cu atât mai limpede, că stilul sadovenian s-a format prin cunoaşterea cărţilor vechi ale Bisericii şi prin amprentarea operelor sale cu parfumul lor arhaic, cu dulceaţa cuvântului, cu frumuseţea şi înţelepciunea cărţilor ortodoxe. Cel care a scris mai întâi viaţa acestor Sfinţi a fost însă Sfântul Ioan Damaschin.

Am aflat în text cuvântul rovină, rovine, al cărui înţeles este: groapă, râpă, adâncitură, din sl. rovu, groapă (Cf. Dicţionarul etimologic al limbii române, Ed. Saeculum I. O. , Bucureşti, 2007). Deci la Rovine, în câmpii, unde au fost înfrânţi turcii de către Mircea cel Bătrân, era un teren denivelat, cu multe gropi.

Psa. Gianina